Stamboom HegemanStamboom

Tekstbureau Kleinschrijverij is het bedrijf van Gea Klein-Hamming. Als webmaster zet ik websites op en schrijf de juiste tekst voor je website en promotie uitingen. Daarnaast zijn het uitzoeken van de stambomen van mijn voorouders en het schrijven van historische verhalen, een aantal van mijn hobby’s. De hobby stambomen deelde ik eerst met mijn vader, nu met mijn zus Tina en velen die informatie hebben aangeleverd, daarvoor dank.

Op mijn site Kleinschrijverij vind je de stamboom van de familie: Hamming, Hegeman, Wiers(e)ma en Ras.  En de Wieringer familie Klein. Verder bijzondere verhalen over bijzondere gebeurtenissen op en rond het voormalige eiland Wieringen. Het eiland dat eeuwenlang onderling cadeau werd gedaan door heersende partijen en waar bemoeienis van buiten sporadisch voorkwam.

Wieringen, het vergeten Waddeneiland waar rust, ruimte en
authenticiteit de boventoon voert

Begin jaren ’30 komt daar plots verandering in, het eiland zegde de eilandstatus vaarwel. Door de aanleg van de Afsluitdijk en inpoldering van de Wieringermeer en nieuwe bewoners en gewoonten doen hun intrede.  Het wordt allemaal anders op Wieringen maar toch we wonen nog altijd OP Wieringen en we komen VAN Wieringen. Het eilandgevoel is altijd gebleven.

Woning van Boersen Woning van Boersen
Albert Heijn Albert Heijn
Familie Jannetje Rotgans-Halfweeg, Zandburen 43 Hippolytushoef. Familie Jannetje Rotgans-Halfweeg, Zandburen 43 Hippolytushoef.
Wier laden in  de haven van Den Oever Wier laden in  de haven van Den Oever

Wieringen

Wieringen is een uniek stukje Nederland, vele eeuwen ingebed gelegen in een veenlandschap, daarna omspoeld door water om uiteindelijk, door de aanleg van verbindingsdijken, voor eens en altijd afstand te doen van de eilandstatus. Een voormalig eiland dat nauwelijks in de geschiedenisboeken voorkomt. Het heeft geen rijke historie wanneer het gaat over het eiland, de natuur, de bewoners en de gebouwen.

Eeuwenlang lag Wieringen op eenzame hoogte. Dit tijdperk van vereenzaming heeft een stempel op Wieringen gedrukt. Een tijd waarin de volkeren van Noord Europa ontwaakten en het kleine Holland zich ontwikkelde tot een welvarend land. Er was weinig interesse voor het gebeuren op de ‘vaste wal’. De lijdzame bewoners keken toe hoe de Romeinen, de Vikingen en andere bezoekers het eiland in hun greep hielden of plunderden.

Wie de oorspronkelijke bewoners waren is onbekend; men spreekt over de Friezen van Wieringen, mensen die vanuit het Friese Rijk in de omliggende veengebieden werkten en zich op het eiland vestigden. Friese kloosters hadden veel belangstelling voor het veengebied. De Friese handel in zout, vis, laken en wijn was zeer levendig. Lees meer….