Stamboom Kleijn / Klein – Generatie  6

Stamhouder geboren tussen: 1829 – 1900.

Naast dat veel Klein-en op Wieringen blijven, vertrekken er ook een groot aantal naar Amsterdam, Den Haag, Alkmaar of Schagen en zelfs naar Amerika. De families die naar de steden trekken, worden of zijn katholiek of hervormd. De Wieringers zijn veelal Doopsgezind en hebben het beroep landman en/of schipper. De takken die verhuizen naar de vaste wal zien daar hun kansen en hebben een baan in andere beroepen. De Wieringers hebben ook meer kinderen dan de ‘vaste wallers’, waarschijnlijk is het leven op het eiland toch rijker en gezonder.

Wanneer er geen geboorte- of overlijdensplaats bij staat, dan is het Wieringen.

Het is geen weelde in de grote steden, gezien er één Klein-en wordt opgenomen in het Buitengasthuis. Het Buitengasthuis werd gebouwd als pesthuis. De pestepidemieën waren eind 17e eeuw uitgewoed, maar het Buitengasthuis bleef bestaan als ziekenhuis voor de allerarmsten van de stad. Hier werden ongeneeslijk zieken, geestelijk zieken en lijders aan besmettelijke ziekten naar toe gestuurd.

Ook vertrekken er Klein-en naar Enkhuizen. Daar vestigen zich dan ook Klein-en van Texel. Zo wordt Grietje Klein begin 1800 in Enkhuizen geboren, zij trouwt als weduwe van Theunis Buis op 30-12-1849 met Klaas de Zeeuw, zoon van Jacob de Zeeuw, beroep tuinman en Geertje Bakker. De ouders van Grietje, Jan Klein en Trijntje Boon komen van Texel.

In deze generatie komt het gezin van Maarten Klein naar Wieringen, het gezin woont op hun schip. Maarten Klein, geboren 22-04-1852, NH, beroep schipper en Reinoudje Bakker, geboren 22-03-1854. Het gezin is aangekomen op 20-04-1879 en vertrekt op 12-02-1887 naar Barsingerhorn. Meer onderaan deze pagina.

Onderaan deze pagina staat de Duitse tak Heinrich (Hendrik) Klein, die zich vanuit Pruisen, rond 1800 in Den Helder vestigt.

Pieter Klein overleden december 1923

06.001 Pieter Klein, zoon van Maartje Klein (05.007) – vader onbekend, geboren 27-02-1836, overleden Koningsstraat 23 Hippolytushoef op 06-12-1923 om 20.30 uur, 87 jaar, akte nummer 20. Ongehuwd.

Pieter Klein is tussen 1890-1900 knecht bij boerin Maartje Snooij, geboren 01-01-1825, boerin, Elft Wijk C nummer 68, later 63.

Moeder Maartje Pietersd Klein, dochter van Pieter Luitjesd en Trijntje Dirks Kok,  krijgt na het overlijden van haar echtgenoot Jan Wiegman op 13-09-1833 een zoon:  Pieter Klein, geboren 27-02-1836 te Wieringen, overleden 06-12-1923 te Hippolytushoef, vader onbekend.

Trijntje Klein overleden 4 juli 1901

06.002 a Trijntje Jans Klein, dochter van Jan Jansz Klein en Antje Jacobs Zwan (05.020), geboren aan den Oever 16-12-1843 om 04.00 uur, akte nummer 49, overleden 13-06-1901 om 07.00 uur, 57 jaar. Ongehuwd.

Trijntje Klein woont samen met haar broers Jan Klein, geboren 22-08-1842 en Siwert Klein, geboren 04-10-151 op het adres: Wijk A nummer 51. En zijn Nederlands Hervormd. Daarna woont Trijntje Klein in bij Pietertje Kippenbroek, geboren 12-12-1828, beroep tapster, weduwe, op Wijk A nummer 94. Bij Pietertje Kippenbroek  wonen tevens tot hun huwelijk, haar kinderen Meijert Wagemaker, geboren 23-09-1860 en Grietje Wagemaker, geboren 12-10-1855. Verder woont Dieuwertje Luit, geboren 04-12-1846 op dit adres.

06.002 b Jan Jansz Klein, zoon van Jan Jansz Klein en Antje Jacobus Zwan/Swan (05.020), geboren aan den Oever 22-08-1848 om 04.00 uur, akte nummer 31, beroep arbeider, zeeman, overleden aan den Oever 11-11-1923 om 04.00 uur, akte nummer 18, 75 jaar. Overlijden aangegeven door Jan Klein, schipper, 40 jaar, zoon.

Jan Klein, geboren 22-08-1848 is dienstknecht, op 20-11-1869 wordt Jan ingeschreven als knecht bij Jacob Tijsen, geboren 22-01-1802, landman en Maartje Tijsen.

Het gezin van Jan Klein woont bij de bevolkingstelling 1889-1900 in Hippolytushoef, Wijk C nummer  177, later 179, Hoofdstraat 26 en is Nederlands Hervormd. Bij het gezin woont, als kind, Reijer Lont, geboren 02-09-1879, hij is Doopsgezind.

Huwde: 23-12-1877, akte nummer 17, met Ariaantje (Jaantje) Wigbout, dochter van Simon Wigbout, beroep schipper en Hilgonda (Hilgontje) Wagemaker, geboren 07-10-1855, overleden 30-09-1933, 77 jaar. Bij huwelijk Jan 29 jaar, Ariaantje 22 jaar.

Kinderen:

 1. Hillegonda (Hiltje), (07.001) geboren Hippolytushoef 09-07-1879 om 19.00 uur, akte nummer 46 , overleden 15-05-1950, 70 jaar, huwde Pieter de Wit.
 2. Jan, (07.002) geboren Hippolytushoef 17-02-1883 om 01.00 uur, akte nummer 14 , overleden 18-12-1963, 80 jaar, huwde Gerritje Kuit.
 3. Simon, geboren Hippolytushoef 19-09-1888 om 08.00 uur, akte nummer 51, overleden Hippolytushoef 21-09-1888 om 19.00 uur, 2 dagen oud.

06.003 Sieuwert Jansz Klein, zoon van Jan Jansz Klein en Antje Jacobsd Zwan (05.020), geboren aan den Oever 04-10-1851 om 07.00 uur, beroep landman,  overleden 31-01-1942, 90 jaar, begraven Stroe.

Sieuwert, geboren 04-10-1851, is bij de volkstelling 1880-1889 als knecht in dienst bij Simon Klein (05.031), geboren 07-10-1807 en Geertje Ruiter, geboren 14-09-1812, op Stroe Wijk B nummer 22.

Bij de volkstelling 1890-1900 is Sieuwert, geboren 04-10-1851 als dienstknecht in dienst bij Nan Rotgans, geboren 06-05-1836, landman en Maartje Kinne, geboren 16-09-1830, Wijk B nummer 12.

Adres: Noordstroe en Stroe (het huis waar nu Elbert Volkers en Tineke Hoekstra wonen).

Huwde: 17-04-1887 met Maartje Ever(t)s, dochter van Evert Everts, beroep arbeider, landman en Stijntje Jacobsd Tjebbes, geboren 07-10-1859, overleden 21-12-1914, 55 jaar, begraven Stroe. Bij huwelijk Sieuwert 35 jaar, Maartje 27 jaar.

Sieuwert Klein en Maartje Evers 25 jaar getrouwd op Wieringen.

Kinderen:

 1. Jan, (07.003) geboren Noord-Stroe 21-11-1889 om 05.00 uur, akte nummer 69, beroep visser, overleden 19-12-1963, huwde 09-02-1913 Jannetje de Wit, dochter van Volkert de Wit en Maartje Rotgans, geboren 25-01-1890, overleden 02-01-1968.
 2. Pieter, (07.004) geboren Noord-Stroe 26-10-1890 om 03.00 uur, akte nummer 60, beroep landarbeider, visser, overleden 20-08-1978, 87 jaar, begraven Stroe. 
 3. Evert, (07.005) geboren Noord-Stroe 23-04-1894 (De opa van Pieter Klein), beroep visser, overleden Alkmaar 23-06-1930, huwde 02-10-1927 Neeltje Rotgans, dochter van Evert Rotgans en Jannetje Halfweeg, geboren 20-04-1893, gedoopt Hippolytushoef 27-08-1893, overleden 01-08-1982, crematie Schagen 04-08-1982.

Neeltje Rotgans is de zus van mijn oma Geertje Rotgans, huwde Jan Hegeman. Deze lijn, de kinderen van Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans, is in nazaten en met een mooi verhaal, uitgewerkt. Lees meer….

Het huis waar mijn partner Pieter Klein in 1953 (achter het linker raam) is geboren. Zijn ouders Sieuwert Klein en Geertje Keijzer, hebben door vererving een deel van deze woning verkregen. In 1955 verkopen zij hun deel aan Pieter Klein (07.004), die het andere deel al bezit. Sieuwert Klein (06.003) is de overopa van Pieter, het is Sieuwert (06.003), dan Evert (07.005), dan Sieuwert (08.007) en vervolgens Pieter. Om het compleet te maken volgt dan onze zoon Dennis en vervolgens zijn twee zonen Pieter (2008) en Sieb (2017) Klein.

Dirk Klein (05.030) bezit in 1828 de boerderij Stroe 10, nu Stroeërweg 44. Omdat Dirk ongehuwd blijft en geen kinderen heeft, gaat in 1849 de boerderij na zijn overlijden naar zijn broer Simon (05.031), getrouwd met Geertje Ruijter. Na het overlijden van Simon in 1881 worden de nalatenschappen van hem en zijn vrouw verdeeld. Van hun tien kinderen zijn er dan nog drie in leven: Albert, Dirk en Maartje. Dochter Trijntje, gehuwd met Albert Ruijter, is al in 1870 overleden. Haar twee, dan nog minderjarige dochters Teetje en Geertje Ruijter, erven in haar plaats.
Teetje trouwt in 1883, Geertje in 1886. Vlak na dit laatste huwelijk laten de zusters de bezittingen scheiden. De boerderij komt op naam van Jan Lont, de man van Geertje en Geertje zelf. Na vier jaar overlijdt Geertje en acht maanden later overlijdt Jan Lont. Hun kinderen Trijntje (wordt maar zeven jaar oud) en Tettje zijn dan vier en drie jaar oud. Tettje trouwt Hermanus Smit, zij verkopen in 1903 het huis aan Sieuwert Klein (06.003).
  De familie Klein verkoopt in 1964 het pand aan buurman Klaas Sprenkeling, die het pand gebruikt als schuur voor zijn schapen. Pas in 1995 wordt het beeldbepalende pand, weer een woning, de eigenaren zijn dan Elbert Volkerts en Tineke Hoekstra. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

06.004 Jan Albertz Klein, zoon van Albert Jansz Klein en Dieuwertje Jacobsd Wigbout (05.026), geboren 08-07-1838, beroep arbeider, NH, overleden aan den Oever 29-04-1894 om 22.00 uur, 55 jaar, akte nummer 23. Overlijden mede aangegeven door Albert Koorn, zwager, beroep landman.

Adres: aan den Oever, Wijk A nummer 122a, Vatrop.

Jan Klein, geboren 08-07-1838, is tussen 1890-1900 boerenknecht op Wijk B 23.

Huwde: 16-06-1867, akte nummer 7, met Reinou(w)tje Gorter, dochter van Pieter Gorter en Maartje Kippenbroek à Stuling, geboren  04-02-1843, overleden Oosterland 11-08-1880, 37 jaar, akte 23. Bij huwelijk Jan 29 jaar, Reinoutje jaar.

Kinderen:

 1. Albert, geboren aan den Oever 30-03-1868 om 05.00 uur, akte nummer 29, overleden aan den Oever 24-06-1868 om 17.00 uur, 3 maanden oud, akte nummer 22.
 2. Maartje, (07.006) geboren aan den Oever 13-09-1869 om 08.00 uur, akte nummer 55, huwde Jacob Lont, overleden Wieringermeer 03-01-1949, 79 jaar.
 3. Dieuwertje, geboren Vatrop 27-09-1871 om 19.00 uur, akte nummer 50, overleden Vatrop 23-08-1872 om 22.00 uur, 10 maanden oud, akte nummer 27.
 4. Albert, (07.007) geboren Vatrop 14-02-1874 om 13.00 uur, akte nummer 13, huwde Susanna van der Sluijs (Sluis), overleden 04-09-1947, 73 jaar.
 5. Dieuwertje, (07.008) geboren Oosterland 07-01-1877 om 02.00 uur, akte nummer 4 , huwde Jan Everts.

06.005 Hendrikje Alberts Klein, dochter van Albert Jansz Klein en Dieuwertje Jacobs Wigbout (05.026), geboren Westerland 11-01-1841 om 05.00 uur, akte nummer 4, beroep voor haar huwelijk is dienstbode, overleden 18-04-1895 om 15.00 uur, 54 jaar.

Huwde: 04-04-1869 met Albert Koorn, zoon van Jan Cornelisz. Koorn, landman, en Pietertje van Pomeren, geboren 30-11-1820, beroep arbeider, broodbakker, landman, overleden 04-11-1898, 77 jaar. Bij huwelijk Hendrikje 28 jaar, Albert 48 jaar. Het gezin woont wijk C, nummer 34.

Albert Koorn was weduwnaar van Trijntje Botter, dochter van Simon Sijbrands Botter en Trijntje Cornelis Wagemaker, geboren Amsterdam 15-06-1817, huwelijk Wieringen 20-07-1845, overleden Wieringen 22-01-1866, 48 jaar. Bij huwelijk Albert Koorn 24 jaar en beroep broodbakker, Trijntje Botter 29 jaar.

Adres:  Aan den Oever nummer 71, bij de volkstelling 1890-1900 woont het gezin in de Elft, Wijk C nummer 41.

Kinderen Koorn-Klein:

 1. Pietertje, geboren de Elft 19-10-1869, overleden 26-04-1902, huwde Jan Bakker, zoon van Dirk Bakker, koopman en Dievertje Elzer, geboren 15-04-1862, beroep visser, schipper, overleden aan den Oever 24-01-1930, 32 jaar. Jan Bakker hertrouwt op 06-12-1907 met haar zuster, Trijntje.
 2. Dieuwertje, geboren de Elft 01-02-1874, overleden 13-03-1955, 81 jaar, huwde 25-12-1901 te Anna Paulowna met Klaas Rietvink, zoon van Pieter Rietvink, arbeider en Grietje Gorter, geboren 22-02-1872, beroep stoker, overleden 17-01-1930.
 3. Trijntje, geboren de Elft 21-07-1879, beroep winkelierster, overleden 25-05-1937, 57 jaar, huwde 06-12-1907 met haar zwager Jan Bakker, weduwnaar van haar zuster Pietertje.

06.006 Geertje Albertsd Klein, dochter van Albert Jansz Klein en Dieuwertje Jacobsd Wigbout  (05.026), geboren Westerland 17-09-1842, akte nummer 34, overleden Schagen 23-04-1880, 37 jaar.

Geertje Klein, geboren 17-09-1842 is dienstbode op Wijk C nummer 123 en vertrekt op 10-10-1864 als dienstbode naar de Zijpe.

Huwde: Schagen 03-05-1872, akte 14, Pieter Molenaar, zoon van Jacob Molenaar en Aagje Moerbeek, geboren Zijpe 13-09-1843, beroep arbeider, overleden 12-12-1901 Schagen, 58 jaar.

Pieter hertrouwt: Schagen 18-03-1881 met Annetje Gorter, dochter van Pieter Gorter en Hillegonda Vloon, geboren 23-04-1843 Oudkarspel, overleden 11-08-1912 Schagen, 64 jaar. Het echtpaar krijgt 4 kinderen, waarvan er 3 jong overlijden.

Kinderen Molenaar-Klein:

 1. Levenloos kindje, geboren 20-03-1873 Schagen.
 2. Jacob, geboren 1874, beroep sigarenmaker, overleden 30-11-1918 Schagen, 44 jaar, huwde Guurtje van der Molen.
 3. Levenloos kindje, geboren 23-04-1876 Schagen.
 4. Albertus, geboren 1878, beroep bierhandelaar, overleden 02-02-1956 Schagen, 78 jaar, huwde 1. Neeltje Leeuwenkamp, 2. Antje Lijnbach.

Kinderen Molenaar-Gorter:

 1. Petrus, beroep machinist, treinsmid, overleden 24-01-1913 Roosendaal/Nispen, 31 jaar, huwde 1: 07-06-1905 Medemblik met Geertje Schuurman, geboren Andijk. Bij huwelijk is Petrus 23 jaar, Geertje 24 jaar. Huwde 2; Maria Clementia Josepha Galle.
 2. Gerbrand, overleden 14-05-1884 Schagen, 6 weken.
 3. Hillegonda, overleden 12-01-1887 Schagen, 1 maand.
 4. Gerbrand, overleden 21-11-1889 Schagen, 8 maanden.

06.006 a Trijntje Albertsd Klein, dochter van Albert Jansz Klein en Dieuwertje Jacobsd Wigbout (05.026), geboren Westerland 26-11-1845, akte nummer 48, overleden Schagen 07-12-1919, 74 jaar.

Trijntje Klein, geboren 26-11-1845, vertrekt op 20-03-1866 als dienstbode naar de Wieringerwaard.

Arie Plakman overleden 16 augustus 1927

Huwde: Schagen 29-10-1875, akte 31, Arie Plakman, zoon van Pieter Plakman, arbeider en Maria van Gent, geboren Schagen 09-03-1852, beroep landman, overleden Schagen 13-08-1927, 75 jaar, overlijden aangegeven door zoon Jan.. Bij huwelijk Trijntje jaar, Arie jaar.

Arie Plakman erkend bij huwelijk 1 kind van Trijntje Klein; Pieter, geboren 14-10-1875.

Kinderen Plakman-Klein:

 1. Pieter, geboren 14-10-1875, overleden Schagen 13-06-1947, 71 jaar, ongehuwd. Pieter treedt op 12-12-1894 vrijwillig als matroos in dienst bij de zeemacht. 
 2. Dieuwertje, geboren Schagen 16-09-1877, overleden, huwde Schiedam 05-09-1901 Jan Johannes Eijkelboom, geboren Tull en ’t Waal, zoon van Jan Johannes Eijkelboom en Antje van der Kwast.
 3. Levenloos kindje, geboren/overleden Schagen 26-10-1880.
 4. Jan, geboren Schagen 11-11-1881, overleden, beroep arbeider, huwde Sint Maarten 10-04-1908 Antje Groet, geboren Schagen, dochter van Simon Groet en Elisabeth Kos. Bij huwelijk staat Plakman geschreven als Hakman. Jan hertrouwt als weduwnaar op 15-02-1923 Mathilda Smit, geboren Den Helder, dochter van Andreas Smit en Grietje Broek, gescheiden van Jan Hoogerwerf.
 5. Arie, geboren 1885, overleden Schagen 26-01-1887, 2 jaar.
 6. Maria Hendrika, geboren 1890, overleden, huwde Schagen 05-05-1911 Klaas Kossen, geboren Barsingerhorn, zoon van Klaas Kossen en Geertje Mieldijk.

06.007 Albert Simonsz Klein, zoon van Simon Albertz. Klein en Geertje Ruyter (05.031), geboren 08-08-1833 om 18.00 uur, akte nummer 27, beroep landman, landbouwer, overleden Stroe 21-02-1916 om 15.00 uur, 82 jaar, akte nummer 13. Overlijden is aangegeven door Jan Klein, 50 jaar, landman, zoon. Albert Klein is begraven op Stroe. Adres: Wijk B, nummer 4 Smerp. Het gezin is Doopsgezind.

Albert Klein van Wieringen

Huwde: 15-05-1859, akte 5, Maartje Maars, dochter van Jan Maars en Maartje Bakker, geboren 23-04-1834, overleden 02-01-1902, 67 jaar, begraven op Stroe. Bij huwelijk Albert 25 jaar, Maartje 25 jaar.

Inwonend bij Albert Klein en Maartje Maars: Maartje Bakker, moeder van Maartje, geboren 08-05-1803 en Cornelis Wiegman, geboren 24-12-1842, dienstknecht.

Albert Klein en Maartje Maars
Kleitelweg 12 Albert Klein, Jan Klein, Simon Klein Alb, Simon Klein Sz. Piet Klein en Geertje Bakker.

Kleitelweg 12, met bouwjaar 1860, is een Wieringer boerderij. De hoge achterwand, het schuurschot, is bekleed met rabatdelen, die zwart gemaakt zijn. De boerderij is met riet gedekt, van het voorhuis is een kant met riet, de andere kant met Oudhollandse rode pannen gedekt. Ook de buitenschoorsteen is nog aanwezig.
De eerst bekende eigenaar is Jan Maars, landman. Dan volgen Albert Klein en Jan Albertsz Klein. Vervolgens wordt het bedrijf voor 2/3e deel eigendom van Simon Albertsz Klein, landman, schipper, voor 1/6e deel van Albert Simonsz Klein, caféhouder en voor 1/6e deel van Pieter Simonsz. Klein, expediteur.
Simon Klein trouwt met Gerritje Mulder en dit echtpaar kocht deze boerderij. Daarna werd hun zoon Piet en echtgenote Geertje Bakker de eigenaar. Piet was eendenboer, hij had eendenboeten in de Westerling. Later is hij een transportbedrijf begonnen en diende de boerderij als opslagruimte. Nu is het kantoorruimte van het transportbedrijf.
Bron Boerderijen Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen:

 1. Geertje, (07.009) geboren Stroe 03-12-1863 om 20.00 uur, akte nummer 55, huwde Simon Lont. Geertje is voor haar huwelijk dienstbode bij Cornelis Maats, geboren 19-11-1825, NH, beroep landman.
 2. Jan, (07.010) geboren Smerp 19-01-1866 om 12.00 uur, akte nummer 2, overleden 30-03-1920, 54 jaar, begraven Stroe.
 3. Maartje, (07.011) geboren Smerp 12-11-1867 om 05.00 uur, akte nummer 70, overleden  07-05-1953, 85 jaar, huwde Simon Mulder.
 4. Simon, (07.012) geboren Smerp 20-07-1869 om 20. 00 uur, akte nummer 43, overleden 08-09-1954, 85 jaar, huwde Gerritje (Gerbrig) Mulder.
 5. Trijntje, (07.013)geboren Smerp 28-03-1871 om 12.00 uur, akte nummer 19, huwde Pieter Asjes.
 6. Cornelis, (07.014) geboren Smerp 25-09-1872 om 16.00 uur, akte nummer 55 , overleden 03-08-1952, 79 jaar, huwde Neeltje Everts.
 7. Dirk, (07.015) geboren Smerp 03-11-1874 om 08.00 uur, akte nummer 66, overleden 05-05-1938, 63 jaar, huwde Guurtje Mulder.

Volgens overlevering, hebben rondom het kerkhof op Stroe meer huizen gestaan en is er een school geweest. Deze school was in de boerderij / museum Jan Lont staande zuidwest van het kerkhof. De laatste meester was een zekere Jongkind. Ten zuiden van het kerkhof stond rond 1900 een grote boerderij, die werd bewoond door de familie Simon Klein, bijgenaamd de schimmelboer, omdat hij twee mooie schimmelpaarden had. In de nacht van 18 op 19 april 1903 brak er brand uit in de boerderij. Zoon Albert wist zich uit het vuur te redden. Hij had een deken om zich heen gedaan, maar heeft toch vele brandplekken opgelopen. Zijn vader en zuster Geertje zijn levend verbrand. Ook alle koeien, twee schimmels en ook het jongvee, schapen en varkens gingen eraan. De vermoedelijke dader heeft zich enkele dagen daarna verhangen aan de zeewering. Dit was een vreselijk gebeurtenis op Wieringen. (Tekst uit ‘Wandelen over Wieringen’)

06.008 Trijntje Simonsd Klein, dochter van Simon Albertz. Klein en Geertje Ruyter (05.031), geboren Stroe 43 op 15-08-1839 om 17.00 uur, overleden Stroe 15-02-1870 om 20.00 uur, 30 jaar.

Huwde: 01-07-1860, akte 8, Albert Ruyter (Ruijter),  zoon van Simon Ruyter, beroep landman, en Tetje Kuut, geboren 26-05-1833, beroep landman, overleden voor 14-12-1879, 46 jaar. Overlijden mede aangemeld door Albert Klein, zwager, beroep landman. Bij huwelijk Trijntje 20 jaar, Albert ? jaar.

Kinderen Ruijter-Klein:

 1. Geertje, geboren Stroe 07-10-1860, overleden Stroe 15-10-1860, 9 dagen oud, akte 57.
 2. Simon, geboren 1862, overleden Stroe 05-02-1862, 16 dagen oud.
 3. Teetje, geboren 04-10-1863, overleden 24-04-1925, 61 jaar, huwde 16-09-1883 Dirk Lont, zoon van Jan Lont en Maartje Maars, geboren 24-10-1852, overleden Stroe 14-04-1919. Bij huwelijk is Teetje 19 jaar, Dirk 30 jaar. Als  voogd voor Teetje is Albert Klein vermeld en Frans Kuut als toeziend voogd.
 4. Geertje, geboren Stroe 07-10-1860 , overleden Stroe 19-11-1890, 24 jaar, huwde 11-04-1886 Jan Lont, zoon van Jacob Lont en Trijntje Kool, geboren 28-10-1861, beroep landman, timmerman, overleden 22-07-1891, 29 jaar. Bij huwelijk is Geertje 19 jaar, Jan 24 jaar. Voogd van de bruid Frans Kuut toeziend voogd en Albert Klein, voogd.
  Op de grafsteen van Jan Lont op het kerkhof naast de kerk te Hippolytushoef staat het gedicht: Wel begraven, niet vergeten. Zijt Ge, die onseens verliet. In ons harte blijft Ge leven, schoon ons oog U niet meer ziet.
 5. Trijntje, geboren 1869, overleden Stroe 10-11-1870, 1 jaar. Moeder van Trijntje is dan al overleden.

06.009 Pieter Simonsz Klein, zoon van Simon Albertz. Klein en Geertje Ruyter (05.031), geboren Hippolytushoef 07-01-1848 om 20.00 uur, akte 1, overleden Stroe 29-02-1848, akte 23, 7 weken oud.

06.010 Maartje Simonsd Klein, dochter van Simon Albertz. Klein en Geertje Ruyter (05.031), geboren Stroe 24-07-1850 om 05.00 uur, akte nummer 35, overleden Stroe 06-07-1932, 81 jaar, begraven Stroe.

Huwde: 14-05-1882, akte 8, Jan Ruy(ij)ter, zoon van Cornelis Ruyter en Antje Kuit (boerin), geboren 12-02-1855, beroep landman, overleden Alkmaar 26-11-1921, 66 jaar, begraven Stroe. Bij huwelijk Maartje 31 jaar, Jan 27 jaar.

Maartje Klein en Jan Ruijter hebben in dienst: Geertje Lont, geboren 12-03-1875, dienstbode, Antje Bekendam, geboren 09-10-1873, dienstbode en Klaasje Koger, geboren 15-09-1875, zij vertrekt naar Dirk Klein en Geertje Lont.

Aan de Stroeërweg nummer 29 staat een Wieringer boerderij, het voorhuis gedekt met rode pannen en het achterhuis met riet. De boerderij is gebouwd in 1884 in opdracht van Maartje Klein en Jan Cornelsz Ruijter. Hun zoon Cornelis gaat boeren op Oosterklief 36 en wordt tevens Kooiker. Geertje de dochter van Maartje en Jan trouwt met Dirk Pietersz Mulder en gaan boeren op de boerderij op Stroe. Het echtpaar krijgt twee kinderen. Dirk overlijdt in 1929. Moeder Geertje en haar dochter Maartje blijven tot 1970 in de boerderij wonen. Haar zoon Piet is getrouwd met Nellie Margaretha Kuiper. Zij gaan in het oude kaasfabriekje van Stroe wonen en gebruiken het boerderijgedeelte. In 1979 wordt het pand particulier verkocht. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Ruijter-Klein:

 1. Geertje, geboren 1880, overleden, huwde 22-07-1921 Dirk Pz. Mulder, zoon van Pieter Mulder en Elisabeth de Haan, veehoudster. Bij huwelijk Dirk 30 jaar, Geertje 31 jaar.
 2. Cornelis, geboren 1883, overleden Stroe 30-06-1883, 4 maanden oud.
 3. Simon, geboren 1884, overleden Stroe 17-11-1884, 3 weken oud.
 4. Cornelis, geboren 28-09-1887, akte nummer 28, overleden 23-07-1968, huwde 03-11-1916 Gerritje Strand, geboren 01-09-1890, overleden 01-12-1965, dochter van Simon Strand en Maartje Everts.
Overlijden Dirk Klein, 1891 gehuwd Lont

06.011 Dirk Simonsz Klein, zoon van Simon Albertz. Klein en Geertje Ruyter (05.031), geboren Stroe 25-01-1854 om 11.00 uur, akte nummer 6, beroep landman, overleden Stroe 25-03-1891, 37 jaar.

Huwde: 18-08-1886, akte 10 Geertje Lont, dochter van Cornelis Lont, beroep schoenmaker en Neeltje Kaan, geboren 27-03-1863, overleden 03-06-1942, 79  jaar. Bij huwelijk is Dirk 32 jaar, Geertje 23 jaar.

In dienst bij Dirk Klein, geboren 25-01-1854 en Geertje Lont, geboren 27-03-1863: Klaasje Kooger (Koger), dochter van Cornelis Koger en Trijntje Zomerdijk, geboren  Wieringen 15-09-1875, dienstbode. Klaasje Kooger vertrekt naar Pieter Keijzer in de Belt. Klaasje trouwt Den Helder 06-10-1898 met Lambertus Theodorus Slingerland, korporaal konstabel i/d marine, geboren Rotterdam en is gast bij het gezin Koger. Klaasje overlijdt Haarlem 14-12-1926, 51 jaar en is wonende in Beverwijk.

Op de Stroeërweg 33 stond tot 1960 een boerderij. Deze boerderij was van omstreeks 1830. Volgens het kadaster is de eerste eigenaar van de opstal Simon Albertsz Klein, van beroep landman. De grond is van Albert Klein. Daarna worden Dirk Simonsz Klein en Geertje Lont de eigenaren. Na het overlijden van Dirk zijn Geertje en haar dochter Pietertje de eigenaren. In 1919 gaat het over aan Teun Takes, koopman en 1920 Jan Alb. de Wit, arbeider. In 1960 wordt de boerderij afgebroken en komt er een nieuwe woning, die er tot op heden nog staat. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen.

Het gezin woont in Wijk B nummer 22, Stroe. Na het overlijden van Dirk verhuisd Geertje met dochter Pietertje, naar Wijk A nummer 42. Op 20-10-1929 wordt officieel de boedel verdeeld tussen Geertje Lont en Pietertje Klein.

Dirk Klein erkend bij huwelijk 1 kind, Pietertje.

Kinderen:

 1. Pietertje, (07.034) geboren Stroe 23-08-1885, overleden Oosterland 16-02-1970, 84 jaar, huwde 08-09-1907 Simon Koorn.

Geertje Lont hertrouwde op 22-10-1893 met Mattheus Johannes Bakker, geboren Wieringen 05-11-1869, beroep schipper, overleden 04-01-1941, zoon van Dirk Bakker en Dieuwertje Elzer. Bij huwelijk Geertje 30 jaar, Mattheus Johannes 23 jaar.

Kinderen Bakker-Lont:

 1. Dirk, geboren 1894, overleden Den Helder 16-07-1939, 45 jaar. Weduwnaar van Trijntje Pool, zij was gescheiden van Jan Cornelis Duijnker, eerder weduwnaar van Hendrica Schutte, daarvoor van Dirktje Kuit.
 2. Jan, geboren 1896, huwde 21-05-1922 Geertje Hegeman, beroep naaister.
 3. Neeltje, geboren 1898, huwde 14-03-1919 Johannes Rotgans.
 4. Dieuwertje, geboren 1900, huwde 30-01-1920 Cornelis Boersen.
 5. Evert, geboren 1901, overleden 01-01-1905, 4 jaar.
 6. Maria Catharina 1902, geboren, overleden 24-03-1903, 1 jaar.
 7. Maria Catharina, geboren 1904, overleden 27-12-1904, 3 maanden oud.
 8. Trijntje, geboren 1906, huwde 20-10-1929 Cornelis Martinus Halfweeg.
 9. Evert, geboren 1907, beroep visser, overleden 01-01-1957, 50 jaar.
Simon Klein Alkmaar overleden 1919

06.012 Simon Simonsz Klein, zoon van Simon Simonsz Klein en Grietje Koorn (05.034), geboren Alkmaar 1842, beroep rijtuigenverhuurder, overleden Alkmaar 07-10-1919, 77 jaar (06.012) Jan woont in de Schapensteeg in Alkmaar. De zus van Simon, Aaltje, staat wegens krankzinnigheid onder curatele van haar broer.

Trijntje Swart 24 november 1901

Het Schaapesteegie is dat steegie dat van de Korte Nieuwesloot oost opgaat tot aan de Houtilstraat. Het heeft de naam ontleend van het uitgehouwen schaap dat aan een der hoekhuyzen geplaatst was. Vanouds werd het Maria Magdalenastraat genaamd.

06.013 Simon Jansz Klein, zoon van Jan Simonsz Klein en Trijntje Wagemaker (05.037), geboren Noordburen 09-08-1843 om 10.00 uur, beroep landman, veehouder, overleden 25-01-1927, 83 jaar, begraven Stroe.

Woont eerst Wijk B 47 en neemt Wijk B nummer 56 over.

Simon Klein heeft bij de bevolkingstelling 1880-1889 in dienst: Gerbrig Wigbout, geboren 04-05-1866, dienstbode en Dirk Lont, neef, geboren 20-10-1852, knecht.

Simon Klein, geboren 09-08-1843 neemt notarieel in 1869 de boerenplaats over van Maartje Lont, geboren 17-05-1843 en behuwde broer en zus Dirk Lont, geboren 15-02-1845 en Trijntje Lont, geboren 31-10-1853.

Maartje Lont, overleden 05-04-1884

Huwde: 29-08-1869, akte nummer 12, Maartje Lont, dochter van Jacob Dirksz. Lont en Trijntje Lont, geboren Stroe 17-05-1843, overleden 05-04-1884, 40 jaar, akte 11, begraven Stroe. Bij huwelijk beide 26 jaar.

Kinderen:

 1. Trijntje, (07.016) geboren Stroe 05-11-1869 om 13.00 uur, akte nummer 16, huwde Jan Rotgans, overleden 07-09-1938, 68 jaar.
 2. Maartje, geboren 17-05-1871, overleden 19-03-1930, 59 jaar. Gevonden in de waterput naast Gemeenelandsweg nummer 8. Ongehuwd.
 3. Guurtje, geboren Stroe 05-05-1873, overleden Stroe 19-05-1873 om 04.00 uur, akte nummer 23, 14 dagen oud.
 4. Guurtje, geboren Stroe 1875, overleden Stroe 18-08-1875, 9 weken oud.
 5. Guurtje, (07.017) geboren Stroe 25-06-1877 om 09.00 uur, akte nummer 43 , huwde Simon Snooij, overleden Alkmaar 21-06-1957, 79 jaar.

06.014 Cornelis Jansz Klein, zoon van Jan Simonsz Klein en Trijntje Wagemaker (05.037), geboren Noordburen 10-06-1846 om 04.00 uur, beroep timmerman, in 1912 ook landman, overleden 30-11-1931, 85 jaar, begraven Kerkplein Hippolytushoef.

Het gezin van Cornelis Klein is Doopsgezind, Neeltje is Nederlands Hervormd en het gezin woont op Zandburen, Wijk C nummer 14.

Noordburenweg 10 Hippolytushoef, in 1873 Zandburen 4.
Cornelis Janz. Klein en Neeltje Teunisd. Takes.

Cornelis koopt na een veiling in 1873 de boerderij en molen De Pool op Zandburen, nu Noordburenweg 10. Hij is landman en timmerman en herbouwt het bedrijf in 1881. In 1912 doet het het geheel van de hand aan zijn schoonzoon Jan Dirkz. Lont, landman en koopman en dochter Trijntje Klein. Jan is de oudste zoon van Dirk Lont en Teetje Ruijter, zij boeren op een boerderij op Stroe, die na hun overlijden overgaat op hun zoon Jacob, de broer van Jan.
In 1938 wordt Nicolaas Looze, reiziger en wonende te Zaandam mede eigenaar van de boerderij en molen op Zandburen. Het pand is dan geen boerderij meer. De molen is rond 1943 verbrand en het achterdeel van de boerderij is vervangen door een schuur waar later dierenspeciaalzaak Looze was gevestigd.

Huwde: 30-04-1871, akte nummer 7 Neeltje Takes, dochter van Teunis Takes, beroep schipper en Antje Vregat, geboren 26-08-1848, overleden Hippolytushoef 13-06-1926, 77 jaar, begraven Kerkplein Hippolytushoef. Bij huwelijk Cornelis 24 jaar, Neeltje 22 jaar.

Kinderen:

 1. Jan, geboren Noordburen 02-08-1871, overleden Noordburen 08-10-1871 om 03.00 uur, 9 weken oud.
 2. Trijntje, geboren Noordburen 15-09-1872, overleden Zandburen 31-10-1881, akte nummer 46, 9 jaar.
 3. Antje, geboren Noordburen 06-01-1874.
 4. Antje (07.018), geboren Zandburen 06-01-1878 om 08.00 uur, akte nummer 2 , overleden 22-10-1956, huwde Frans Lont.
 5. Jan (07.019), geboren Zandburen 01-11-1882 om 04.00 uur, akte nummer 77 , overleden 04-04-1974, huwde Maartje Minnes.
 6. Teunis, geboren Zandburen 21-02-1884, akte nummer 11, overleden 03-03-1884, 12 dagen, Zandburen.
 7. Trijntje, (07.020) geboren Zandburen 26-05-1885 om 12.00 uur, akte nummer 28 , overleden 16-09-1968, huwde Jan Lont.
Maartje Bekedam Klein overleden 84 jaar
Ten huize van dochter Trijntje Klein en Albert Mattheus Bakker.

06.015 Maartje Jansd Klein, dochter van Jan Simonsz Klein en Trijntje Wagemaker (05.037), geboren Noordburen 29-11-1848 om 04.00 uur, akte nummer 47, overleden Schagerbrug (inwonend bij haar dochter Antje) 28-12-1932, 84 jaar. 

Maartje is Doopsgezind, Dirk en het gezin is Nederlands Hervormd. Het gezin woont op Zandburen, Wijk C nummer 17, in 1880 nummer 14.

Huwde: 30-04-1871, akte nummer 8, Dirk Bekendam, zoon van Arie Bekendam en Antje Roos, geboren 02-10-1848, beroep landman, overleden Zijpe 22-08-1931, 82 jaar.

De kinderen worden allemaal geboren op Wieringen, in de Elft, later Zandburen en vervolgens verhuisd het gezin naar de Zijpe.

Kinderen Bekendam – Klein:

 1. Antje, geboren 23-12-1871, overleden in de Elft 17-07-1872, 7 maanden.
 2. Antje, geboren 09-10-1873, huwde 15-04-1900  Johannes Bakker, zoon van Cornelis Bakker en Neeltje Staaltjes, beroep schipper.
 3. Jan, geboren 18-06-1875, beroep wegwerker, overleden Wieringen 29-01-1942, 66 jaar huwde 26-04-1903 Trijntje Halfweeg,  dochter van Jan Halfweeg en Hilgonda Beukema. Jan (39 jaar) hertrouwt als weduwnaar op 12-09-1914 met Maartje Rotgans, weduwe van Klaas Lont.
 4. Trijntje, geboren 26-11-1876, overleden Zijpe 11-02-1960, 83 jaar, huwde 05-05-1901 Albert Mattheus Bakker, zoon van Dirk Bakker en Dieuwertje Elzer. Trijntje vertrekt op 11-06-1895 naar Den Helder.
 5. Aaltje, geboren 1878, overleden Zandburen 17-08-1878, 7 weken.
 6. Arie, geboren 23-03-1880, overleden Zandburen 01-05-1880, 5 weken.
 7. Aaltje, geboren 26-02-1882, overleden Zijpe 26-07-1957, 85 jaar, huwde Zijpe 07-09-1907 Jan Nieman, zoon van Cornelis Nieman, koopman en Antje Dissel. Jan is koopman van beroep.
 8. Arie, geboren 21-11-1883, beroep visser, arbeider, huwde 18-04-1909 Grietje Kuit, dochter van Meijert Kuit en Maartje Takes Astuling. Arie hertrouwt (38 jaar) als weduwnaar Schagen 26-10-1922 met Anna Catharina Kooij (44 jaar), weduwe van Jan Zeeman, dochter van Tamis Kooij en Trijntje Kaptein, geboren Zijpe.
 9. Guurtje, geboren 22-01-1890. Guurtje woont in bij zus Antje en in een instelling.

06.016 Jan Jansz Klein, zoon van Jan Simonsz Klein en Trijntje Wagemaker (05.037), geboren Noordburen 21-04-1851 om 08.00 uur, akte nummer 22, beroep landman, overleden 15-01-1916 om 20.00 uur, 64 jaar, akte nummer 13. Overlijden is aangegeven door Cornelis Klein, 31 jaar, landman, zoon. 

Jan Klein, geboren 21-04-1851 is in 1869 knecht bij Frans Kuut, geboren 09-02-1834, landman, en Geertje Wagemaker, geboren 14-06-1836, Wijk B nummer 49.

Adres Wijk C nummer 8, Noordburen. Het gezin is Doopsgezind.

Huwde: 07-05-1876, akte nummer 11, Trijntje Schoenmaker, dochter van Cornelis Schoenmaker, beroep landman en Trijntje de Wit, geboren 15-05-1850, overleden 01-08-1918.  Beroep Trijntje na het overlijden van haar man Jan in 1916: veehoudster. Trijntje is Nederlands Hervormd.

Noordburendwarsweg 3 Hippolytushoef, De West-Friese stolp in rond 1900 in opdracht van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker gebouwd.

De Westfriese stolp Noordburenweg 3 is gebouwd circa 1900 in opdracht van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker. De boerderij wordt vanaf 1908 tot 1939 verhuurd aan Cornelis de Jongh en Guurtje Klein. Van 1939 tot 1960 huurden Piet Mulder en Geertje Mulder-Mulder, de ouders van Trijnie en Piet Mulder, het bedrijf, in 1960 kochten zij de boerderij aan. Trijnie bewoond deze boerderij. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen:

 1. Jan, geboren Zandburen 28-03-1877 om 09.00 uur, akte nummer 22, overleden Oosterklief 14-05-1879 om 06.00 uur, akte nummer 18, 2 jaar oud.
 2. Cornelis, geboren Oosterklief 10-09-1878 om 11.00 uur, akte nummer 52, overleden Oosterklief 08-10-1878 om 17.00 uur, akte nummer 42, 4 weken oud.
 3. Trijntje, (07.023 a) geboren Noordburen 05-07-1880 om 17.00 uur, akte nummer 34 , overleden 10-03-1949, 68 jaar, huwde 26-04-1903 met Lucas Mulder.
 4. Guurtje, (07.023 b) geboren Noordburen 20-03-1882 om 20.00 uur, akte nummer 27 , overleden 18-04-1943, 61 jaar, overlijden aangegeven door Cornelis Klein Jz, 58 jaar, landman, huwde 31-08-1917 Cornelis de Jongh. Zij gaan boeren aan de Noordburendwarsweg 3.
 5. Cornelis, (07.024) geboren Noordburen 03-01-1885 om 05.00 uur, akte nummer 1 beroep veehouder, overleden 07-04-1954, 69 jaar, huwde 08-10-1920 Aaltje Klein, dochter van Dirk Klein en Grietje Tijsen. Zij gaan boeren aan de Noordburenweg 13.

06.017 Simon Albertsz Klein, zoon van Albert Simonsz Klein en Maartje Maars (05.036), geboren Stroe 25-08-1842 om 06.00 uur, akte nummer 20, beroep landman, overleden 19-04-1903 om 13.00 uur, 60 jaar, Wijk B nummer 15. Overlijden is aangegeven door Dirk Klein, 36 jaar, landman, zoon en Simon Klein, 29 jaar, landman, zoon. Het gezin is Doopsgezind.

Boerderij van Albert en zoon Simon Klein, links van de kerk.
Vroeger stond naar het huidige kerkhof op Stroe een kerk/kapel en school.

Simon Klein en Trijntje Maars bezitten de boerderij ten westen van het Stroeer kerkhof, zij nemen de boerderij van Maartje Maars en Simon Bakker over. In 1899 verkeert het huis door hooibroei in gevaar, een groep arbeiders helpt de brand te blussen. Helaas in 1903, wordt de boerderij helemaal door brand vernietigd. Op de oude plek wordt geen nieuwe boerderij herbouwd. De nieuwe boerderij is gebouwd aan de Gemeenelandsweg 60. Het enige wat nog aan de oude boerderij herinnert is een waterput. Zoon Albert trouwde met Wijntje Koorn, zij hebben tot 1933 op deze boerderij geboerd.

Simon en Trijntje hebben bij de bevolkingstelling 1880-1889 twee mensen in dienst; Cornelis de Haan, geboren 16-08-1857, knecht en Antje Keijzer, geboren 02-03-1860, dienstbode. Beide Nederlands Hervormd.

Simon Klein en brand op Stroe

Simon en dochter Geertje overlijden op Stroe, op dezelfde dag en dezelfde tijd; 19-04-1903 rond 3.00 uur. Akte 15 en 17. De verbrandde boerderij was net 4 jaren oud, ook de oude boerenplaats en de hooischelf ging in vlammen op.  Zoon Albert heeft de brand ter nauwe nood overleefd.

Huwde: 26-03-1865 met Trijntje Maars, dochter van Dirk Maars en Geertje Tijsen, geboren 13-09-1843, overleden Stroe 20-05-1892 om 03.00 uur, 48 jaar. Bij huwelijk Simon 22 jaar, Trijntje 21 jaar.

Kinderen:

 1. Maartje, geboren 09-02-1865, overleden Stroe 06-03-1886 om 21.00 uur, akte nummer 9, ongehuwd, 21 jaar oud, begraven Stroe.
 2. Dirk, (07.025), geboren Stroe 05-12-1866 om 11.00 uur, akte nummer 64 overleden Wijk A nummer 78 op 03-07-1911, 44 jaar, overlijden aangegeven door Meijert Tijsen zwager, huwde Grietje Tijsen.
 3. Geertje, geboren Stroe 18-11-1869 om 09.00 uur, akte nummer 75, overleden Stroe 19-04-1903 om 13.00 uur, akte nummer 17, ongehuwd, 33 jaar, begraven Stroe.
 4. Simon, (07.026) geboren Stroe 02-10-1873 om 06.00 uur, akte nummer 58 , overleden 23-06-1946, 72 jaar, huwde Neeltje Tijsen.
 5. Albert, (07.027) geboren Stroe 01-01-1875 om 06.00 uur, akte nummer 1, huwde 11-12-1903 Wijntje Koorn.
Geertje Klein, geboren Stroe, overleden bij brand boerderij.
Geertje, geboren Stroe 18-11-1869,
overleden Stroe 19-04-1903, 33 jaar.

Albert Klein, vader, woont in Wijk B nummer 15, hij is landman en Doopsgezind. Na zijn overlijden trekt zijn zoon Simon, geboren 12-08-1842, landman, in de boerderij. Bij hem trekken in: Dirk Klein, zoon van Simon, geboren 05-12-1866, landman, Trijntje Maars, behuwd dochter, geboren 13-09-1843. En de kinderen van Dirk en Trijntje: dochter Maartje Klein, geboren 0-02-1865, Geertje, dochter, geboren 18-11-1869, Simon Klein, zoon, geboren 02-10-1873 en Albert Klein, zoon, geboren 01-01-1875.

In dienst bij de familie Albert Klein en Maartje Maars: Pieter Everts, geboren 20-03-1844, dienstknecht en Geertje Keijzer, geboren 16-11-1852, dienstbode.

Bij Simon Klein en Trijntje Maars, in dienst: Cornelis de Haan, geboren 16-08-1857, knecht en Antje Keijzer, geboren 02-05-1864, dienstbode.

06.018 Maartje Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Simonsz Klein en Aaltje P. Runia (05.033), geboren 09-09-1825, overleden Noordburen 22-03-1883 om 06.00 uur, akte nummer 10, 57 jaar, op overlijdensakte staat de achternaam vermeld als Kleijn.

Maartje Klein en Jan de Jong gaan wonen in Wijk C nummer 5. Beide zijn NH.

Huwde: 13-12-1857 Jan de Jong, zoon van Jan de Jong, beroep landman en Antje Bakker, geboren 04-02-1831, beroep zeeman, schipper, landman (1883), overleden Klieftstraat 01-07-1922, 91 jaar. Bij huwelijk Maartje 32 jaar, Jan 26 jaar.

Kinderen de Jong-Klein:

 1. Antje, geboren 1858, overleden Noordburen 08-09-1858, 4 weken, akte 53.
 2. Antje, geboren 1866 , overleden Noordburen 04-05-1873, 7 jaar, overlijden aangegeven door Simon Klein, oom, beroep landman.

06.019 Pieter Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Simonsz Klein en Aaltje P. Runia (05.033), geboren Wieringen 31-0-1829 om 12.00 uur, beroep broodbakker, overleden Haringhuizen 26-01-1872, 42 jaar.

Aagje Meurs overijden 1870

Huwde: Schagen 24-03-1855 Aagje Meurs, geboren 1832, dochter van Pieter Meurs en Maartje Grootes (wonende te Schagen), overleden Haringhuizen in het kraambed 19-01-1870, 38 jaar. Bij huwelijk Pieter 25 jaar, Aagje 23 jaar.

Adres: Marktplaats 87 Schagen; Haringhuizen

Kinderen:

 1. Maartje, geboren 1856, overleden 25-08-1857, 1 jaar.
 2. Cornelis, geboren 1857, overleden 29-03-1857, 3 weken oud.
 3. Maartje, geboren 1858, overleden Haringhuizen 22-04-1864, 6 jaar.
 4. Cornelis (07.035), geboren Barsingerhorn 1864, beroep postbeambte, bloemist, overleden Deventer 14-11-1956, 92 jaar, huwde Amsterdam 17-05-1888 Margaretha Maria Loggen, geboren Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Loggen, koopman en Maria Catharina Robert, Margaretha Maria heeft als beroep opzichteres gemeenteziekenhuizen. Bij huwelijk Cornelis 27 jaar, Margaretha Maria 22 jaar. Echtscheiding 10-10-1907.
  Cornelis hertrouwt (53 jaar) Zaandam 20-05-1914  Gardina Johanna Garritsen (41 jaar), geboren Steenderen, overleden Voorst 14-11-1956, 84 jaar, dochter van Antonij Garritsen en Willemina Garsen.
 5. Antje, geboren 1863, overleden Haringhuizen 30-04-1864, 1 jaar,
 6. Maartje, geboren, overleden Haringhuizen 20-08-1867, 6 maanden.
 7. Maartje, geboren 1870, overleden Haringhuizen 15-08-1870, 8 maanden.

06.020 Simon Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Simonsz Klein en Aaltje P. Runia (05.033), geboren 07-02-1831 om 17.00 uur, akte nummer 6, beroep landman, overleden Noordburen 06-04-1896 om 20.00 uur, 65 jaar. Adres Noordburen, Wijk C nummer 4. Doopsgezind.

Huwde: 30-03-1865 Maartje Mostert, dochter van Simon Mostert, beroep landman en Grietje Smit, geboren 29-10-1838, overleden. Nederlands Hervormd. Bij huwelijk Simon 34 jaar, Maartje 26 jaar.

Kinderen:

 1. Cornelis, (07.028) geboren Noordburen 01-08-1862 om 09.00 uur, akte nummer 4 , overleden Noordburen 11-11-1887, 25 jaar, ongehuwd.
 2. Grietje, (07.029) geboren Noordburen 15-10-1864 om 23.00 uur, akte nummer 70 , overleden 16-04-1947, 82 jaar, huwde Cornelis Brugman.
 3. Simon, geboren Noordburen 10-01-1869 om 22.00 uur, akte nummer 4, overleden Noordburen 06-11-1871 om 12. 00 uur, akte nummer 42, 2 jaar.
 4. Pieter, (07.030) geboren Noordburen 04-10-1871 om 09.00 uur, akte nummer 52 , overleden 10-02-1910, beroep koopman, schipper, huwde Geertje Sprenkeling.
 5. Antje, (07.031) geboren Noordburen 21-04-1876 om 22.00 uur, akte nummer 23 , overleden 12-04-1960, huwde Johannes Rotgans.

06.021 Albert Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Simonsz Klein en Aaltje P. Runia (05.033), geboren 12-08-1838 om 08.00 uur, beroep landbouwer, overleden Harenkarspel 24-11-1871, 33 jaar.

Albert Klein vertrekt op 29-03-1862 naar Barsingerhorn.

Pietertje Blankman, weduwe Albert Klein 2-08-1915

Huwde: Harenkarspel 21-05-1865 Pietertje Blankman, dochter van Pieter Blankman, landbouwer en Neeltje Hartman, overleden Wijk C nummer 37 Harenkarspel 02-08-1915, 74 jaar. Bij huwelijk Albert 26 jaar, Pietertje 23 jaar.

Op 30-06-1915 laat Pietertje Blankman, als weduwe van Albert Klein een testament opmaken bij notaris C.L. van den Bergh.

Geen kinderen bekend.

06.022 Jan Pietersz Klein, zoon van Pieter Klein en Antje Groen, geboren Enkhuizen 30-11-1829, beroep schippersknecht, schipper, scheepstonnenlegger, aannemer der betonning, overleden Enkhuizen 25-12-1904, 75 jaar.

Huwde 1: Enkhuizen 28-07-1853 Grietje Smit, dochter van Leendert Smit en Simontje Walter, geboren Enkhuizen 01-10-1829, overleden Enkhuizen 20-09-1871, 41 jaar. Bij huwelijk Jan 23 jaar, Grietje 23 jaar.

Adres: Op de Oudegracht Enkhuizen.

Kinderen Klein-Smit:

 1. Pieter (07.032), geboren Enkhuizen 1854, huwde Amsterdam 14-02-1884 Hesje Hendrika van Mourik, dochter van Arie van Mourik, werkman en Evertje van Arkel, geboren Buurmalsen, beroep winkelierster. Bij huwelijk Pieter 30 jaar en gescheiden van Aafje Smit en Hesje Hendrika 23 jaar.
 2. Leendert, geboren Enkhuizen 1856, overleden Zuiderspui Enkhuizen 28-06-1857, 7 maanden. Overlijden aangegeven door grootvader Pieter Klein, wonende Enkhuizen, beroep schipper, 64 jaar oud en grootvader Leendert Smit, wonende Enkhuizen, beroep barbier, 70 jaar oud.
 3. Leendert, geboren Enkhuizen 1859, beroep kleermaker, overleden Oude Gracht Enkhuizen 03-02-1884, 25 jaar, ongehuwd.
 4. Jan, (07.032 a) geboren Enkhuizen 13-03-1861 , overleden Enkhuizen 19-03-1919, 58 jaar, huwde 24-04-1884 Enkhuizen Hiltje Jekel. Overleden Venedie wijk 2 nummer 428 Enkhuizen.
 5. Evert, geboren 1863, overleden Op de oude gracht Enkhuizen 27-07-1864, 10 maanden.
 6. Evert Gerhardus, geboren 1865, overleden Enkhuizen 11-10-1868, 3 jaar.
 7. Cornelis, geboren 1870, overleden 16-11-1870, 2 maanden.

Huwde 2: Wieringen 21-06-1872 Aaltje (Antje) Tijsen of Thijssen/Tijssen, dochter van Cornelis Meijertsz Tijsen, beroep broodbakker en Geertje Koopman, geboren  Den Oever 20-01-1838, overleden Zuiden Havendijk 160 Enkhuizen 17-01-1922, 83 jaar. Bij huwelijk Pieter 42 jaar en weduwnaar van Grietje Smit, Aaltje 34 jaar.

Op de huwelijksakte is de naam vermeld als Klijn, ook vader Pieter heeft deze achternaam. En Tijsen wordt vermeld als Tijssen, ook vader Cornelis heet Tijssen.

Kinderen Klein-Tijsen:

 1. Levenloos mannelijk kindje, geboren Enkhuizen 23-10-1875. Overlijden aangegeven door vader Jan en oom Pieter.
 2. Cornelis, (07.033), geboren Enkhuizen 1877, beroep schipper, overleden Enkhuizen  08-04-1958, 81 jaar, huwde Wieringen 28-08-1903 Geertje Kaan, dochter van Jan Kaan en Pietertje Lont. Cornelis 26 jaar, Geertje 27 jaar.
 3. Antje, geboren 1881, beroep naaister, overleden Enkhuizen 13-01-1958, 77 jaar, ongehuwd.

06.023 Pieter Pietersz Klein, zoon van Pieter Jansz Klein en Antje Pieters Groen, geboren, beroep schippersknecht, schipper, overleden Oosterhaven Enkhuizen 31-08-1893, 61 jaar.

Adres: Op de Oosterhaven Enkhuizen, Vijzelstraat 524 Enkhuizen.

Huwde: Enkhuizen 30-06-1870 Jansje Timmer, dochter van Gerrit Timmer, kleermaker en Johanna Hidding, geboren, overleden Vijzelstraat wijk 1 nummer 524 Enkhuizen op 01-03-1910, 71 jaar.  Bij huwelijk Pieter 38 jaar, Jansje 31 jaar.

Kinderen:

 1. Antje, geboren Enkhuizen 08-03-1872, overleden Op de Breedestraat Enkhuizen 13-11-1877, 5 jaar.
 2. Gerrit, (07.036) geboren Enkhuizen 1879, overleden, beroep boekhouder, huwde Amsterdam 08-10-1903 Hendrika van Herrikhuijzen, geboren Arnhem, overleden, dochter van Hermanus Dirk van Herrikhyijzen en Rosina Zijollema. Bij huwelijk Gerrit 24 jaar, Hendrika 27 jaar.

06.024

06.025 Frederik Willem Klein, zoon van Adolf Aris Klein, beroep pakhuisknecht, spoorbeambte en ladingmeester en Hendrika Frederika Johanna Viereke (Vreeke) (05.045), geboren 26-11-1875 Amsterdam, beroep bierbrouwer, overleden 08-05-1954 Velsen, 78 jaar.

Huwde: Amsterdam 09-02-1899, akte Reg.4 fol. 48, Anna Hendrika Elisabeth Linnekamp, dochter van Wilhelmus Filippus Linnekamp, werkman en Maria Magdalena Tieken, geboren 16-02-1879 Amsterdam, overleden 23-03-1946 Velsen, 67 jaar. Bij huwelijk Frederik Willem 23 jaar, Anna Hendrika Elisabeth 19 jaar.

Kinderen:

 1. Hendrika Frederika Klein, (07.066) geboren Amsterdam, huwde 14-07-1920 Amsterdam Huibert Mol, beroep havenarbeider, zoon van Huibert Mol, havenarbeider en Maria Elisabeth Tillekamp. Bij huwelijk Hendrika 21 jaar, Huibert 23 jaar.
 2. Naatje Klein, (07.067) geboren Amsterdam, huwde 30-01-1924 Amsterdam Jan de Bock, beroep havenarbeider, zoon van Willem de Bock, havenarbeider en Margrita van Marle, overleden 06-1943 Apeldoorn ?. Bij huwelijk Naatje 20 jaar, Jan 30 jaar. Bij het huwelijk is grootvader Adolf Aris Klein een van de getuigen. De ouders van de bruid geven toestemming tot het huwelijk.

06.026 Adolf Aris Klein, zoon van Adolf Aris Klein, beroep pakhuisknecht, spoorbeambte en ladingmeester en Hendrika Frederika Johanna Viereke (Vreeke) (05.045), geboren 30-11-1877 Amsterdam, beroep boekhouder, handelsagent en op 42 jarige leeftijd is hij koopman, overleden Amsterdam 10-11-1955.

Adolf Aris Klein geboren Amsterdam 1877

Adolf Aris Klein heeft een ovaal hoofd, blauwe ogen en blond haar.

Huwde: Amsterdam 10-08-1905, akte Reg.4F fol 27v,  Louise Sophia Hoffman, dochter van Israel Hoffman en Anna Maria Broskij, geboren 15-09-1881  Amsterdam. Bij huwelijk Adolf Aris 27  jaar, Louise Sophia 23 jaar.

Louise Sophia Hoffman, echtgenote van Adolf Aris Klein

Israel Hoffman, geb 21-6-1844 te Amsterdam trouwde met Anna Maria Broskij. Zijn dochter Louise Sophia, geb 15-9-1881 te Amsterdam trouwde op 10-8-1905 te Amsterdam met Adolf Aris Klein, zoon van Adolf Klein en Hendrina Frederika Johanna Viereke. Een andere zoon van Israel Hoffman en Anna Maria Broskij, Jacob (Hoffman) trouwde op 29-6-1905 te Amsterdam met Johanna Kleijpoel. De familie Kleijpoel (Kleijpool) is verwant met de familie Steenken. Bron: Don Steenken.

Adressen: Amsterdam, Haarlemmerstraat 111 a, Sarphatiestraat 137, Oetgenspad 26 , Vrolikstraat 15,  Parkstraat, Eerste 11 Amsterdam, in 1909 Boezemsingel 63a Rotterdam.

Kinderen:

 1. Adolf Louis (07.037) geboren 4-07-1906 Rotterdam, huwde 07-06-1939 C.M. Koers.
 2. Elsa Sophia (07.038a) 18-10-1908 Rotterdam, beroep secretaresse, overleden 25-07-1963 Voorburg, huwde 14-02-1942 Amsterdam Jacob van den Berg, geboren 03-04-1906 Bergschenhoek.
  Adressen: Kanaalweg 125 Utrecht, Lairessestraat 166 Amsterdam,  in 1939 Hulshorststraat 137 Den Haag. 
 3. Henri Frederik Johan (07.038), huwde 25-10-1946 T.H. Ammermann.

06.027 Berendina Willemina Klein, dochter van Adolf Aris Klein, beroep  pakhuisknecht, spoorbeambte en ladingmeester en Hendrika Frederika Johanna Viereke (Vreeke) (05.045), geboren 04-06-1883 Amsterdam.

Huwde: Amsterdam 18-12-1913, akte Reg 5k fol 40, Johannes Jacobus Geers, zoon van Theodorus Ignatius Geers en Dina Joanna van Straaten, geboren 18-10-1886 Amsterdam, beroep smid, overleden 07-02-1943 Amsterdam. Bij huwelijk Berendina Willemina 30 jaar, Johannes Jacobus 27 jaar.

Johannes Jacobus Geers erkend bij huwelijk 1 kind;

 1. Berend Klein, erkend Geers, geboren 26-10-1906 Amsterdam, beroep  kantoorbediende afdeling boekhouding, calculator, ijzer en staal handel, overleden 21-11-1976 Amsterdam. Wonende 3e Oosterparkstraat 2 hoog nummer 4.
  Op 17 maart 1925 wordt Berend goedgekeurd voor militaire dienst. Hij wordt ingeschreven bij de 7e regiment Infanterie ploeg, al ging zijn wens uit naar luchtvaart en zeemacht. Berend gaat driemaal met groot verlof: 12 augustus 1926; 24 augustus 1929 en 29 augustus 1931.
  Huwde 1: 17-10-1935 Amsterdam met Bertha Margaretha Catharina Steenman, geboren 13-03-1911 Amsterdam, overleden 26-05-1965 Amsterdam;
  Huwde 2: 21-05-1968 Amsterdam met Elisabeth Maria Smit, geboren 28-11-1916 Amsterdam.
  Kinderen Geers-Steenman: 1. Robert, huwde 30-11-1963 met D. J. Schaap. 2. Margaretha Catharina, huwde 05-10-1965 N.G.H. de Leeuw.

Kinderen Geers-Klein:

 1. Adolf Aris, huwde 14-07-1955 M.G.J. Pomper.

Adressen: 2e Oosterparkstraat 255; 3e Oosterterpstraat 56 Amsterdam; van Hengellaan Hilversum.

06.028 Arendina Cornelia Klein, dochter van Adolf Aris Klein, beroep pakhuisknecht, spoorbeambte en ladingmeester en Hendrika Frederika Johanna Viereke (Vreeke) (05.045), geboren 17-05-1890 Amsterdam, beroep, overleden 15-01-1968 Amsterdam.

Huwde: Amsterdam 02-09-1920, akte Reg 3H fol 7v, Albert Lans, zoon van Willem Lans, werkman en Elisabeth Cornelia Francisca Rademaker, geboren 09-09-1885 Amsterdam, beroep smid, overleden 10-01-1956 Amsterdam . Bij huwelijk Arendina Cornelia 30 jaar, Albert 34 jaar.

Adressen: Aurikelstraat 126, Vrolikstraat 15 Amsterdam.

Geen kinderen bekend.

06.029 Hendrina Fredrika Johanna Klein, dochter van Adolf Aris Klein, beroep  pakhuisknecht, spoorbeambte en ladingmeester en Hendrika Frederika Johanna Viereke (Vreeke) (05.045), geboren 29-09-1888 Amsterdam, beroep dienstbode, overleden Amsterdam.

Huwde 18-05-1916 Amsterdam Joannes Maria Franciscus Joseph Geers (broer van Johannes Jacobus Geers getrouwd met haar zus), zoon van Theodorus Ignatius Geers en Dina Joanna van Straaten, geboren 12-10-1888 Amsterdam, beroep smid, overleden 15-01-1957 Amsterdam. Bij huwelijk Hendrina Fredrika Johanna 27 jaar, Joannes Maria Franciscus Joseph 27 jaar.

Adressen: Vondelstraat 75, Leeuwerikstraat 22, Nimrodlaan 42, Kraijenhoffstraat 25,  Blankenstraat 135 Amsterdam.

Kinderen Geers-Klein:

 1. Franciscus Johannes, overleden op 1,5 jarige leeftijd
 2. Frederik Hendrik, werd 57 jaar.

06.030

06.031 Geertje Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Pietersz Klein en Aaltje Vermeulen (05.051 ) geboren Den Helder 1866, beroep werkster, op huwelijksakte 1908 Johanna is haar beroep werkvrouw.

Huwde Amsterdam 31-08-1892 Johannes Henricus Rummenie, geboren Amsterdam, beroep pakhuisknecht, bakker, zoon van Johannes Henricus Rummenie en Geertruij Bruns. Bij huwelijk erkend Johannes Henricus Rummenie 1 kind, Johanna Klein, geboren Amsterdam 03-09-1890. Geertje 26 jaar, Johannes Henricus 35 jaar en weduwnaar van Hendrika Johanna Bosman.

Kinderen:

 1. Johanna, geboren Amsterdam 03-09-1890, dochter van Geertje, vader onbekend. Huwde Schoten 07-10-1908 Harmen Visser, geboren Menaldumadeel Dronrijp 19-03-1888, beroep houtbewerker, zoon van Willem Visser, timmerman en Yme Alkema. Bij huwelijk Johanna 18 jaar, Harmen 20 jaar. Een van de getuigen is de grootvader van Johanna, Cornelis Pieter Klein, werkman te Schoten. Het gezin verhuisd naar Schoterstraat 17 Haarlem, waar de kinderen Emma en Jacob worden geboren.
 2. Geeradejus Rummenie, geboren Steijnstraat 20 Schoten 22-07-1905, beroep kantoorbediende, huwde Haarlem 19-06-1929 Neeltje Beilschmidt, dochter van Johan Hendrik Beilschmidt en Antje Jongkind. Bij huwelijk Geeradejus 23 jaar, Neeltje 21 jaar. Echtscheiding 05-12-1944.

06.032 Pieter Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Pieters Klein en Aaltje Vermeulen (05.051) geboren Den Helder Nieuwe Diep 14-06-1867, beroep vuurstoker bij de marine, overleden Amsterdam 05-01-1903, 36 jaar.

Huwde: Amsterdam 28-02-1901 Wilhelmina Henriëtta de Ruijter, geboren Amsterdam 09-04-1877, dochter van Wilhelmina Henriëtta de Ruijter, vader onbekend. Bij huwelijk Pieter Cornelis 33 jaar en gescheiden van Grietje Maria Elisabeth Strunk, Wilhelmina H. 23 jaar.

Wilhelmina Henriëtta de Ruijter hertrouwt op 11-02-1904 met Harm Tuil, geboren Wildervank 13-04-1865. Het echtpaar krijgt 1 zoon; Harm, geboren Amsterdam 13-10-1904, beroep varensgezel grote vaart.

In 1895 wordt Pieter Cornelis voor 153 dagen opgenomen in het Buitengasthuis Amsterdam, op de afdeling Mannenzieken. Hij woont dan op de Gr. Kattenburgerstraat 14 1 hoog. Aanvankelijk wordt het echtpaar Bootstraat 6 3hoog.

Het Buitengasthuis werd gebouwd als pesthuis. De pestepidemieën waren eind 17e eeuw uitgewoed, maar het Buitengasthuis bleef bestaan als ziekenhuis voor de allerarmsten van de stad. Hier werden ongeneeslijk zieken, geestelijk zieken en lijders aan besmettelijke ziekten naar toe gestuurd.

Kinderen:

 1. Aaltje, geboren Amsterdam 18-07-1901, overleden, huwde Amsterdam 15-08-1928 Johannes van Driel, zoon van Johannes van Driel, werkman, en Hendrika Wilhelmina de Ridder, geboren Amsterdam 23-10-1895, beroep arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen, overleden Amsterdam 26-04-1965. Bij huwelijk Aaltje 27 jaar, Johannes 32 jaar. Getuigen bij huwelijk Harm Tuil, halfbroer Aaltje, beroep matroos koopvaardij en Lambertus van Driel, broer Johannes.
  Kinderen: Jan en Lambertus Franciscus van Driel.
  Woonde: Amsterdam Borneostraat 94 3hoog, in 1945 Eikenweg 17 2hoog en in 1980 Coevordensingel 5 Almere.

06.033 Antje Cornelisd Klein,  dochter van Cornelis Pietersz Klein en Aaltje Vermeulen (05.051 ) geboren Den Helder 24-09-1870.

Huwde Amsterdam 25-09-1901 Gerrit Matthijssen, geboren Schoterland Heerenveen 23-03-1879, beroep smid, zoon van Germen Matthijssen, meubelmaker en Dedrieka Johanna Elisebeth Wijnands. Bij huwelijk Antje 31 jaar, Gerrit 22 jaar.

Gerrit Matthuijssen wordt vanwege broederdienst vrijgesteld van militaire dienst, zijn uiterlijk wordt omschreven als 1.65m lang, blauwe ogen, spitse neus en blond haar.

In 1905 verhuisd het echtpaar tijdelijk naar Alkmaar maar in 1906 komen ze weer terug naar Amsterdam, Jacob Lennepkade 190 2hoog, later Jacob Lennepstraat. Vervolgens vertrekt het echtpaar op 15-06-1906 naar Noord Amerika.

06.034 Leentje Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Pietersz Klein, beroep ballastschipper en Aaltje Vermeulen (05.051 )geboren aan boord van een vaartuig gelegen aan de Binnenhaven Den Helder 22-10-1872, wonende te Haarlem, overleden Bloemendaal 08-09-1938, 65 jaar, overlijden aangegeven door parkwachter Willem Vellekoop.

Adres: Amsterdam Warmoesstraat 136, gaat in 1892 inwonen bij haar ouders F. Kattenburgkade 14, daarna Amsterdam Kleine Kattenburgerstraat 33. in mei 1889 Amsterdam Peterstraat, Czaar 187.

Huwde: Amsterdam 05-04-1899 Christoffel Vooges, zoon van Christoffel Vooges, en Johanna Maria Boere, geboren Haarlem 09-03-1879, wonende Santpoort gemeente Velsen, beroep eerst als voorslager werkzaam bij de Haarlemse Machinefabriek, later 02-05-1904 stoker bij Hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij, overleden Haarlem 15-02-1957, 77 jaar. Bij huwelijk Leentje 26 jaar, Christoffel 20 jaar.

Christoffel Vooges heeft 1 pleegkind. Hij hertrouwt met Thalina Kuiper, geboren Midwolda, overleden Bloemendaal 02-06-1950, 80 jaar, eerder weduwe van  Berend Leeuwerke, geboren Nieuwe Schans, beroep kleermaker, dochter van Jan Hindriksen Kuiper en Grietje Huising. Het echtpaar Leeuwerke-Kuiper heeft 4 kinderen.

Het echtpaar Vooges-Klein woont op de Binnenvissersgracht, later TT Brouwersgracht 42 1 hoog.

06.035 Geertruida Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Pietersz Klein en Aaltje Vermeulen (05.051 )geboren Den Helder 1876.

Huwde: Amsterdam 06-02-1896 Fredrik Gottlieb Achterberg, geboren Amsterdam 28-01-1872, beroep sjouwerman, los werkman, schilder, smid, zoon van Jan Achterberg en Johanna Katharina Sijmons. Bij huwelijk Geertruida 20 jaar, Fredrik Gottlieb 24 jaar.

Op 18-08-1903 wordt Fredrik Gottlieb Achterberg uitgeschreven en vertrekt naar Zuid Afrika, op 26-04-1904 vertrekt Geertruida naar Noord Amerika naar haar zus Antje, in 1919 volgt Fredrik haar naar Noord Amerika.

06.036 Geertruida (Greta) Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 12-06-1863, overleden Sluisdijkstraat 85 Den Helder 22-05-1923, 61 jaar.

Huwde Den Helder 14-06-1888 Pieter van der Brugge, zoon van Cornelis van der Brugge, timmerman en Elisabeth Maria Goudsbloem, geboren Vlissingen, beroep (vuur)stoker bij de marine, machinedrijver (1913), overleden Bergen 03-09-1945, 82 jaar, wonende in 1945 in Sint Pancras. Bij huwelijk Geertruida 25 jaar, Pieter 25 jaar.

Cornelius-van-der-Brugge-overleden-30-09-1939

Kinderen van der Brugge-Klein:

 1. Elisabeth Maria, geboren Den Helder 1889, huwde Den Helder 12-08-1909 Albertus Christiaan Seewald, geboren Amsterdam, beroep schoenmaker. Wonende te Bergen. Albertus Christiaan is getuige bij het huwelijk van Anna Martha.
 2. Levenloos kindje, vrouw, geboren Fabrieksgracht 4 Den Helder 14-03-1892, geboorte aangegeven door haar vader.
 3. Cornelius, geboren Den Helder 02-04-1894, beroep schildersknecht, overleden Sluisdijkstraat 91 Den Helder 30-09-1939, 45 jaar, ongehuwd. Cornelius gaat op 04-06-1913 in militaire dienst: pantserfort artillerie in Den Helder. Hij heeft een lengte van 1.65m.
 4. Levenloos kindje, man, geboren Govertstraat 1 Den Helder 08-07-1895. Het kindje is aangegeven door Nan Klein, koopman, 57 jaar en Adrianus van Meertje, wagenmaker, 29 jaar.
 5. Jannetje, geboren Den Helder 1897, overleden Wormerveer 18-04-1960, 67 jaar, huwde Den Helder 11-03-1920 Arnoldus van Herkhuizen, geboren Den Helder, beroep tekenaar.
 6. Pieter, geboren Den Helder 1898, beroep schoenmaker, overleden Sluisdijkstraat 85 Den Helder 24-11-1913, 15 jaar.
 7. Anna Martha, geboren Den Helder 1904, huwde 09-08-1928 Johannes Jacobus Kamermans, geboren Middelburg, wonende te Bergen, beroep onderwijzer, weduwnaar van Pieternella Maria Leintje Willemse.

06.037 Meinuwtje Cornelia Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Wijk P ongenummerd Den Helder 01-06-1864, overleden Den Helder 27-04-1936, 76 jaar. Op 23-05-1905 verhuisd Meinuwtje Cornelia van de Schoten naar

Huwde: Den Helder 03-03-1886 Pieter Bommel, zoon van Meijert Bommel en Pietertje Daalder, geboren , beroep opzichter, overleden Schoterweg 118 Den Helder 02-05-1905, 56 jaar. Gescheiden van Christina Louisa de Loo. Bij huwelijk Meinuwtje Cornelia 22 jaar, Pieter 36 jaar. Echtpaar vertrekt naar Oost Indie(?)

Geen kinderen bekend.

06.038 Antje Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 09-03-1867, overleden Alkmaar 16-11-1942, 75 jaar.

Als weduwe woont Antje in Langedijk.

Huwde: Den Helder 06-11-1895 Jan Bommel, zoon van Jan Bommel en Ariaantje Griek, geboren Den Helder 16-08-1865, beroep 2e schrijver marine, sergeant schrijver (1899), overleden Velsen 17-04-1941, 75 jaar. Bij huwelijk Antje 28 jaar, Jan 30 jaar.

Jan Bommel vertrekt op 08-09-1913 als ambtenaar departement der marine naar Batavia. Antje en zoon Jan vertrekken daarna op 09-04-1914 naar Hoogendijk 94 Zaandam.

Kinderen Bommel-Klein:

 1. Jan, geboren Den Helder 03-06-1898, overleden 1e Rozenstraat 11 Den Helder 30-06-1899, 1 jaar.
 2. Jan, geboren Den Helder 21-06-1914, beroep onderwijzer, huwde Den Helder 21-08-1931 Zwaantje Vermeer, dochter van Pieter Vermeer en Jantje van Veen. Bij huwelijk Jan 27 jaar, Zwaantje 23 jaar.

06.039 Pieter Cornelis Nansz Klein, zoon van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 15-04-1868, beroep vuurstoker, overleden.

Huwde Den Helder 14-08-1892 Catharina Hoff, geboren Alkmaar 27-11-1869, dochter van Gerrit Hoff, winkelier, en Neeltje Elzas. Bij huwelijk Pieter Cornelis 23 jaar, Catharina 22 jaar. Echtscheiding 31-10-1913 Amsterdam.

Catharina Hoff wordt op 06-07-1899 28 dagen verpleegd in het Buitengasthuis in Amsterdam, afdeling: Vrouwen Besmettelijken.

Het Buitengasthuis werd gebouwd als pesthuis. De pestepidemieën waren eind 17e eeuw uitgewoed, maar het Buitengasthuis bleef bestaan als ziekenhuis voor de allerarmsten van de stad. Hier werden ongeneeslijk zieken, geestelijk zieken en lijders aan besmettelijke ziekten naar toe gestuurd.

In 1893 woont Catharina Hoff en zoon Nan Cornelis in Schapenstraat 46 Alkmaar, in 1899 Gr. Wittenb.straat 5 1h Amsterdam, Nieuwland 81 3h en 79 2h en Reinwardt 21 3h. Pieter Cornelis woont na de scheiding o.a. Kuiperstraat en Da Costakade 171 Amsterdam.

Kinderen:

 1. Nan Cornelis (07.068) geboren Den Helder 05-05-1893.
 2. Simon Gerrit (07.069) geboren Amsterdam 15-07-1901.

06.040 Cornelia Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 30-11-1871, overleden Den Helder 16-01-1953, 82 jaar.

Huwde Den Helder 11-10-1894 Adrianus van Meerten, zoon van Klaas van Meerten, wagenmaker, en Antje Kooiman, geboren Texel, beroep wagenmaker, kruidenier, overleden Den Helder 14-12-1946, 80 jaar. Bij huwelijk Cornelia 23 jaar, Adrianus 28 jaar.

Kinderen van Meerten-Klein:

 1. Klaas, geboren Den Helder 26-06-1895, beroep smid, bankwerker, overleden Paardenstraat 15 Den Helder 18-08-1918, 23 jaar.
 2. Jannetje Meinouda, geboren Den Helder 13-12-1899, overleden Castricum 04-11-1958, 58 jaar.
 3. Nantinus, geboren Den Helder 05-02-1902.
 4. Adrianus, geboren Den Helder 02-08-1906, beroep wagenmaker, huwde Den Helder 30-12-1931 Hermina Cornelia Zuelen, dochter van Henrikus Gerardus Zuelen, beroep beeldhouwer en Gerritje Sijmens Postuma, geboren Amsterdam. Bij huwelijk Adrianus 25 jaar, Hermina 22 jaar.
 5. Marretje, geboren Den Helder 05-05-1909.
 6. Pieter Cornelis, geboren Den Helder 10-11-1913.

Adrianus van Meerten en zoon Klaas van Meerten vertrekken op 11-06-1913 naar Moose-Jaw in Canada. In 17-07-1914 worden ze weer ingeschreven in Den Helder.

06.041 Marretje Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 20-12-1873, overleden Den Helder 07-11-1950, 76 jaar. Marretje komt op 30-03-1908 terug naar Den Helder, zij woonde in de Wormer.

In Den Helder woont de familie: Breestraat 17; Weststraat 103; Vroonstraat 56; Spoorstraat 95. op 25-10-1910 woont Marretje bij Bommel-Klein, Janszenstraat 65.

Huwde 1: Den Helder 20-03-1907 Hendrik de Munck, zoon van Jan Martinus de Munck, kleermaker en Cornelia Blikkenhorst, geboren Den Helder 18-06-1880, beroep kleermaker, overleden Spoorstraat 95 Den Helder 08-04-1910, 29 jaar. Bij huwelijk Marretje 33 jaar, Hendrik 26 jaar.

Kinderen de Munck-Klein:

 1. Cornelia, geboren Den Helder 16-04-1908, huwde Den Helder 17-10-1930 Johannes van Straaten, beroep schilder, zoon van Arie van Straaten en Aaltje van den Berg.
 2. Hendrika, geboren Den Helder 01-10-1910, overleden Sluisdijkstraat 76 Den Helder 28-06-1912, 20 maanden. Haar vader is dan al overleden.

Huwde 2: Den Helder 07-12-1916 Wilhelmus Adrianus Johannes Gauw, zoon van Reinier Gauw, voorslager en Teuna Hermina van der Spek, geboren Den Helder 08-04-1883, beroep schoenmaker, overleden Den Helder 10-08-1920, 37 jaar (gevonden achter het postkantoor, gevonden door de hulpbode Jan Edens). Bij huwelijk Marretje 42 jaar, Wilhelmus Adrianus Johannes 33 jaar en weduwnaar van haar zus Engeline Klein (06.044).

Wilhelmus Adrianus Johannes had al drie kinderen bij Engeline: Teuna Hermina, Nan en Jannotte. Samen met Marretje heeft hij geen kinderen.

06.042 Neeltje Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 28-12-1875, overleden Nunspeet 09-05-1943, wonende te Velsen, 67 jaar.

Huwde: Den Helder 22-07-1909 Lucas Mattheus Diederiks, zoon van Hendrik Diederiks en Petronella Barends, geboren Delft, beroep broodventer, overleden Krommenie 24-02-1950, 82 jaar. Bij huwelijk Neeltje 33 jaar, Lucas 42 jaar.

Vertrekt op 01-11-1894 naar Den Haag, bij Bommel. Vertrok op 11-08-1902 naar Haarlem, Generaal Piet Oranjestraat 1 bij P. Bommel. Komt op 22-03-1906 vanuit Haarlem weer naar Den Helder.

Kinderen Diederiks-Klein:

 1. Petronella, geboren Den Helder 16-07-1900.
 2. Gerbreg, geboren Den Helder 08-11-1905.
 3. Hendrik, geboren Den Helder 05-03-1907.
 4. Levenloos kindje, man, geboren Rozenstraat 8 Den Helder 08-06-1911.

06.043 Grietje Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 22-11-1877, overleden Brakkeveldweg 5 Den Helder 16-02-1929, 51 jaar.

Vertrekt op 08-10-1911 naar Moose-Jaw Canada (in de nabijheid van Calgary).

Huwde: Den Helder Arie Pronk, zoon van Cornelis Pronk en Maria Elisabeth Schutter, geboren Den Helder 1887, beroep werkman, overleden Amsterdam 15-01-1927, 40 jaar.

Het echtpaar woonde na Moose-Jaw in Toronto, Canada en vertrekken in 1915 naar Den Helder, wonen in 1917 in Velsen.

Kinderen Pronk-Klein:

 1. Marietje, geboren Moose-Jaw, Canada 22-08-1914.
 2. Nan, geboren Den Helder 11-10-1916.

06.044 Engeline (Engelina) Nansd Klein, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Jannetje de Wijn (05.050) geboren Den Helder 18-11-1879, overleden Moose-Jaw 11-02-1914, 34 jaar, waarschijnlijk in het kraambed van dochter Janette.

Huwde: Wilhelmus Adrianus Johannes Gauw, zoon van Reinier Gauw, voorslager en Teuna Hermina van der Spek, geboren Den Helder 08-04-1883, beroep schoenmaker, overleden Den Helder 10-08-1920, 37 jaar (gevonden achter het postkantoor, gevonden door de hulpbode Jan Edens),

Wilhelmus Adrianus Johannes Gauw hertrouwde na het overlijden van Engeline Klein met haar zus Marretje (06.041). Datum: Den Helder 07-12-1916.

Vertrekken op 27-04-1910 naar Moose-Jaw Canada (in de nabijheid van Calgary). Daar overlijdt Engeline (Engelina), Wilhelmus Adrianus Johannes Gauw komt 13-07-1916 met de kinderen terug naar Nederland, gaat wonen Sluisdijkstraat 66 Den Helder en hertrouwt met zus Marretje (06.041).

Kinderen Gauw-Klein:

 1. Teuna Hermina, geboren Moose-Jaw (Canada) 23-03-1911. Huwde Serphaas Ewald, geboren Den Helder 08-11-1912.
 2. Nan, geboren Moose-Jaw (Canada) 29-08-1912, beroep zeilmaker, wonende Heerhugowaard, huwde Den Helder 03-12-1936 Antje Marsman, overleden Den Helder 20-02-1943, 30 jaar.
 3. Ja(n)nette, geboren Moose-Jaw (Canada) 11-02-1914. Huwde 03-09-1936 Cornelis van den Engel, geboren Loosduinen (’s Gravenhage) 13-08-1912, overleden 1971. Janette woonde in 1929 Huijgenstraat 51, Velsen, na 1936: Den Helder; Balistraat 15, Jansendwarsstraat 6, Violenstraat 79, Javastraat 48, Badhuisstraat 45.

06.046 Jacob Albertsz Klein, zoon van Albert Klein en Baukjen Bootsma (05.016) geboren Amsterdam 19-06-1857, beroep horlogemaker, overleden Amsterdam 05-07-1921.

Foto gekregen van Bert Smit, schoonzoon Jacomina.
Jacomina is de dochter van Jan Antoine Klein en Johanna Hettema.

Huwde Amsterdam 04-06-1885 Sjoertje Gols, dochter van Jan Gols en Harmina Kroes (tapster), geboren Kuinre. Bij huwelijk Jacob 27 jaar, Sjoertje 23 jaar.

Kinderen:

 1. Bauktjen, (07.039) geboren Amsterdam 1886, huwde Amsterdam 09-07-1918 Gerrit Quelle, geboren Amsterdam, zoon van Gerrit Quelle, beroep directeur der Johannes Stichting en Elisabeth van der Maal beroep scheikundige. Bij huwelijk Gerit 26 jaar, Bauktjen 32 jaar en wonende Nieuwveen. Getuigen Jacob Willem H, 29 jaar, opzichter, wonende Amsterdam en Cornelis Quelle, broer bruidegom, scheikundige, wonende Amsterdam.
 2. Albert Jacob (07.040), geboren Amsterdam 1887, beroep horlogemaker (1900) huisschilder (1914) winkelier (1928), huwde Amsterdam 04-06-1914 Anna Maria Andriessen, dochter van Antonius Jacobus Joannes Andriessen, beroep elektricien en Barendina Wilhelmina Drewes. Bij huwelijk Albert Jacob 27 jaar en wonende Rotterdam, en Anna Maria 25 jaar.
 3. Jacob Hendrik Willem (07.041), geboren Amsterdam 1889, beroep huisschilder, huwde Amsterdam 29-09-1915 Pieternella Paulina Platjouw, geboren Amsterdam, dochter van Gerardus Platjouw, beroep werkman en Aaltje Hoogschagen. Bij huwelijk Jacob Hendrik 26 jaar, Pieternella Paulina 25 jaar en wonende net als haar ouders in Duisburg Duitsland. Getuigen: Herman Johan Klein, broer, kantoorbediende, 23 jaar en Jan Koster zwager bruid, werkman, 30 jaar, wonende Schagen.
 4. Herman Johan (07.042), geboren Amsterdam 1892, beroep kantoorbediende (1915), klerk bij een spoorwegmaatschappij (1919), huwde Amsterdam 24-07-1919 Klasina van ’t Hof, dochter van Gijsbert van ’t Hof en Grietje van Drie, geboren Hilversum. Bij huwelijk Herman Johan 27 jaar, Klasina 27 jaar en wonende te Hilversum.
 5. Frederika Hermina Henriëtte (07.043), geboren Amsterdam 1897, huwde watergraafsmeer 26-06-1919 Popke van den Bosch, geboren Amsterdam, zoon van Menno Saranus van den Bosch, geroep kantoorbediende en Aaltje Hendrik Bosma, beroep handelsagent. Bij huwelijk Frederika H.H 22 jaar, Popke 24 jaar.
 6. Jan Antonie (07.044), geboren Amsterdam 1900, beroep schrijver ter gemeente secretarie, overleden, huwde Amsterdam 07-01-1926 Johanna Hettema, dochter van Tetman Hettema, beroep sluisknecht, en Jacomina Hollestelle, geboren Amsterdam. Bij huwelijk Jan Antonie 26 jaar, Johanna 29 jaar. Getuigen: Albert Jacob Klein, broer, horlogemaker, 36 jaar, wonende Amsterdam en Adriaan Hettema, broer bruidegom, telegrafist, 32 jaar.
 7. Susanne Jacoba (07.045) geboren Amsterdam 1903, huwde Amsterdam 26-04-1928 Harm Zwiers, zoon van Jan Zwiers en Lubbigje de Boer, geboren Coevorden, beroep commissie. Bij huwelijk Susanne Jacoba 23 jaar, Harm 30 jaar. Mede getuige Albert Jacob, winkelier, 43 jaar, wonende Amsterdam.

06.047 Elisabeth Albertsd Klein, dochter van Albert Klein en Baukjen Bootsma (05.016) geboren Amsterdam 06-05-1859, beroep dienstbode, overleden,

Huwde Amsterdam 02-02-1887 Christoffel Dekker, zoon van Klaas Dekker, schipper en Christina Johanna Wendel, geboren Den Helder 03-01-1856, beroep stoker. Bij huwelijk Elisabeth 27 jaar, Christoffel 31 jaar. Echtscheiding 24-06-1897.

Vader Klaas Dekker is afkomstig uit Schoorldam en moeder Christina Johanna Wendel uit Medemblik.

Elisabeth hertrouwde Amsterdam 28-11-1906 Gerardus Johannes Gotfried Hulscher, zoon van Arie Franciscus Hulscher en Maria Bosboom, geboren Amsterdam 08-04-1851, beroep timmerman. Weduwnaar van Alberta Alves. Bij huwelijk Gerardus Johannes 55 jaar, Elisabeth 47 jaar.

Adres: Amsterdam Eerste Anjeliersdwarsstraat 14; Tweede Lindendwarsstraat 19.

06.048 Volke Albertsd Klein, dochter van Albert Klein en Baukjen Bootsma (05.016) geboren Amsterdam 02-08-1855, beroep dienstbode (Amsterdam Keizersgracht 501; Stadhouderskade 51; Stadhouderskade 86), overleden,

Huwde: Amsterdam 01-03-1888 Hendrik Jongezoon, zoon van Johannes Jongezoon en Susanna Freeser, geboren Amsterdam 26-06-1851, beroep rijtuigbekleder, overleden Warnsveld (Zutphen) 20-05-1920, 68 jaar, bij overlijden wonende te Amsterdam. Bij huwelijk Volke 32 jaar, Hendrik 36 jaar. Hendrik gaat niet in militaire dienst, reden: te klein.

Adressen: Amsterdam Lijnbaansgracht 58, Palmgracht 62, Westerstraat 119, Palmgracht 18.

Kinderen Jongezoon-Klein:

 1. Johannes, geboren Amsterdam 26-10-1889, overleden Soest 05-02-1941, 51 jaar.
 2. Hendrik, geboren Amsterdam 01-07-1890.
 3. Baukjen, geboren Amsterdam 1892, beroep kapster, huwde Amsterdam 04-03-1920 Jacob Isser de Vries, zoon van Wessel de Vries, timmerman en Maria Reijs, geboren Amsterdam, beroep assistent van de gemeentebelastingen. Bij huwelijk Baukjen 28 jaar, Jacob Isser 34 jaar.

06.049

06.050 Woutje Hiske Klein, dochter van Johannes (Johannis) Klein en Arendtje Groeneboer (05.015) geboren Amsterdam 04-12-1860,  beroep dienstbode, overleden Amsterdam 22-01-1950.

Woont in Amsterdam, Brink; Zeist, F.v. Borsselenlaan; Utrecht, G.v. Walenboschstraat; Amsterdam, Maritzstraat 30 1h.

Kind (niet erkende dochter, zo vermeld op huwelijksakte Johanna Hendrika, geboren voor het 2e huwelijk van Woutje Hiske Klein):

 1. Johanna Hendrika Klein (07.071), geboren Amsterdam 25-06-1897, huwde Amsterdam 04-03-1920 August Hermann Schlüter, zoon van Jelto Theodor Schlüter en Louise Margaretha van Osenbruggen, geboren Amsterdam 17-01-1893, beroep handelsreiziger. Gaat in militaire dienst, infanterie, wordt ontslagen vanwege lichamelijk gebrek. Bij huwelijk Johanna Hendrika 22 jaar, August Herman 27 jaar.

Huwde 1 Amsterdam 17-05-1883 Jan Daniel Hendrik Meijer, zoon van Jan Daniel Hendrik Meijer, beroep metselaar en Aaltje van der Kolk, geboren Amsterdam 1860, beroep metselaar, overleden. Bij huwelijke Woutje Hiske 22 jaar, Jan Daniel Hendrik 23 jaar.

Echtscheiding vonnis rechtbank Amsterdam 30-11-1900.

Kinderen Meijer-Klein:

 1. Aaltje Hermina, geboren Amsterdam 1884, huwde Amsterdam 07-10-1903 Katrinus Pals, zoon van Jan Pals en Henderkien Veeninga, geboren Emmen, beroep smid. Bij huwelijk Aaltje Hermina 19 jaar, Katrinus 22 jaar.
 2. Geertje, geboren Amsterdam 1886, overleden De Bilt 03-02-1966, 80 jaar, huwde Amsterdam 06-09-1906 Jean Louis Blankers, zoon van Johannes Blankers, timmerman en Dina Cornelia Petronella van der Meer, geboren Amsterdam, beroep timmerman. Bij huwelijk Geertje 20 jaar, Jean Louis 24 jaar.
 3. Jan Daniel, geboren Amsterdam 1888, beroep bankwerker, huwde Amsterdam 10-01-1912 Edina Cornelia van der Kuijl, dochter van Cornelis Pieter van der Kuijl en Wijnanda Dog, geboren Voorburg. Bij huwelijk Jan Daniel 24 jaar, Edina Cornelia 25 jaar.
 4. Hermina, geboren Amsterdam 1889, huwde Hilversum 02-07-1913 Petrus Theodorus Willebrordus Duin, zoon van Petrus Theodures Duin en Cornelia van Duijnhoven, geboren Haarlem, beroep wagenmaker. Bij huwelijk Hermina 24 jaar, Petrus T.W. 29 jaar.
 5. Arendje Johanna, geboren Amsterdam 1892, huwde Amsterdam 01-02-1911 Johannes Franciscus Verschelden, zoon van Jan Francies Verschelden en Gijsberta Cornelia de Ridder, geboren ’s Gravenhage, beroep palfrenier. Bij huwelijk Arendje Johanna 19 jaar, Johannes Franciscus 22 jaar.

Huwde 2: Amsterdam 02-10-1901 Johannes Franciscus de Bruijn, zoon van Johannes Franciscus de Bruijn , beroep zeeman en Jacoba Catharina Welle, geboren Middelburg 20-01-1866, beroep machinist, overleden Amsterdam 09-03-1926. Bij huwelijk Woutje Hiske 40 jaar, gescheiden van Jan Daniel Hendrik Meijer en Johannes Franciscus 35 jaar en weduwnaar van Anna Magdalena Westphal (huwde Amsterdam 04-01-1888, Johannes Franciscus erkend 1 kind, Jacoba Catharina Westphal).  

Kinderen de Bruijn-Westphal, wonende Eerste Wolphertdwarsstraat Amsterdam:

 1. Jacoba Catharina, geboren Amsterdam 13-10-1887.
 2. Geertruida Petronella, geboren Amsterdam 21-10-1890, overleden Utrecht 01-02-1956, 65 jaar, huwde Utrecht Pieter van Elk, geboren Jutphaas, zoon van Christiaan van Elk en Johanna Hoveling, weduwnaar van Aagje Elias. Bij huwelijk Pieter 34 jaar, Geertruida Petronella 40 jaar.
 3. Anna Magdalena, geboren Amsterdam 12-01-1892, overleden 08-01-1901.
 4. Johanna Francisca, geboren Amsterdam 17-08-1893, overleden Amersfoort 16-02-1895, 1 jaar.
 5. Levenloos kindje, man, geboren Utrecht 12-04-1895.

06.051 Antonia Sophia Klijn, dochter van Cornelis Klijn en Anna Maria Selderbeek (1e huwelijk Cornelis Klijn 05.055) geboren Den Helder 14-12-1862, overleden Den Helder 13-06-1900, 37 jaar.

Huwde Den Helder 27-11-1884 Albert Bruin, zoon van Willem Bruin, melkverkoper en Marijtje Buijs, geboren Den Helder 19-05-1861, beroep zeeman, overleden Den Helder 01-06-1904. Bij huwelijk Antonia Sophia 21 jaar, Willem 23 jaar.

Na het overlijden van Albert Bruin, in 1904, worden de nog thuiswonende kinderen geplaatst in het Weeshuis, Vijzelstraat 61 B Den Helder.

Kinderen Bruin-Klijn:

 1. Marijtje, geboren Den Helder 26-02-1885
 2. Cornelis, geboren Den Helder 11-09-1886, jong overleden.
 3. Willem, geboren Den Helder 17-09-1888, vertrekt op 21-11-1903 naar Rijksopvoedingsgesticht in Alkmaar. Willem huwt Rotterdam 03-11-1915 Aaltje Mastemaker, dochter van Jan Mastemaker en Wilhelmina Petronella Mol, geboren Enkhuizen. Bij huwelijk Willem 27 jaar, Aaltje 22 jaar.
 4. Jan Cornelis, geboren Den Helder 11-09-1890, overleden Den Helder 06-01-1891.
 5. Pieter, geboren Den Helder 13-10-1891, wordt op 14-10-1901 geplaatst in het Weeshuis, Vijzelstraat 61 B Den Helder. Beroep machinist koopvaardij. Pieter huwt Den Helder 23-05-1918 Alida Petronella Dienaar, dochter van Cornelis Dienaar, werkman en Hilgonda Wagemaker, geboren Den Helder. Bij huwelijk Pieter 26 jaar, Alida Petronella 22 jaar.
 6. Gerrit Lambertus, geboren Den Helder 09-10-1893, wordt op 14-10-1901 geplaatst in het Weeshuis, Vijzelstraat 61 B Den Helder.
 7. Anna Maria, geboren Den Helder 08-07-1896, overleden Den Helder 07-10-1896.
 8. Anna Maria, geboren Den Helder 31-07-1897, wordt op 14-10-1901 geplaatst in het Weeshuis, Vijzelstraat 61 B Den Helder. Huwt Den Helder 30-03-1921 Izaak Valkhoff, zoon van Jacobus Casper Valkhoff, incasseerder en Adrieana de Kloe, geboren Amsterdam, beroep commies ten kantore van de gemeenteontvanger. Bij huwelijk Anna Maria 23 jaar, Izaak 25 jaar.
 9. Cornelis, geboren Den Helder 11-09-1886, wordt op 14-10-1901 geplaatst in het Weeshuis, Vijzelstraat 61 B Den Helder. Cornelis wordt zeeman.

06.052 Jan Cornelisz Klijn, zoon van Cornelis Klijn en Elisabeth Johanna Visser (2e huwelijk Cornelis Klijn 05.055)geboren Den Helder 24-01-1858, beroep agent van politie, kastelein in 1905, overleden Rotterdam 26-06-1927, 69 jaar.

In 1876 moet Jan Cornelisz Klijn voor het gerecht komen, hij is dan 18 jaar en ongehuwd. Hij moet voor het kantongerecht Purmerend komen wegens overtreding van het reglement Noord-Hollands Kanaal. Jan krijgt 3 dagen celstraf.

In 1878 komt Jan Cornelisz Klijn, samen met zijn vader Cornelis, 41 jaar, voor het gerecht in Den Helder, opnieuw wegens overtreding van het reglement Noord-Hollands Kanaal. Beide moeten 3 dagen achter de tralies. Jan en vader Cornelis worden dan ook opgemeten, Jan is 1.62 m en Cornelis 1.70 m.

Huwde: Kampen 29-04-1880 Theodora Hendrika Koenders, dochter van Lambertus Rudolph Johannes Koenders, beroep werkman en Kaatje Cats, overleden Bassinggracht 4 Den Helder 14-04-1914, 52 jaar. Bij huwelijk Jan 22 jaar, Theodora 19 jaar.

Kinderen Klijn:

 1. Anna Maria (07.046), geboren Groenestraat wijk 4 nr. 86 a Kampen 19-11-1880.
 2. Anna Maria Cornelia, geboren Kampen 1881, overleden Den Helder 03-04-1885, 4 jaar. Overlijden aangegeven door vader en grootvader Cornelis, beroep schoenmaker.
 3. Kaatje Elisabeth (07.047), geboren Groenestraat 86 a Kampen 22-12-1882, huwde Den Helder 12-07-1905 Simon Koning, geboren Veendam, zoon van Willem Koning en Geessien Koning, beroep beurtschipper, Bij huwelijk Kaatje Elisabeth 22 jaar, Simon 22 jaar.
 4. Anna Maria Cornelia (07.048), geboren 1885, overleden Den Helder 28-07-1959, 74 jaar, huwde Den Helder 10-07-1907 Jacob van der Graaf, zoon van Johannes van der Graaf en Sophia van der Heul, beroep machinist koopvaardij. Bij huwelijk Anna Maria 22 jaar, Jacob 25 jaar.
 5. Lambertus Rudolph Johannes (07.049), geboren Den Helder 1887, huwde Rotterdam 26-06-1913 Clara Clasina Huvers, geboren Den Helder, dochter van Francois Huvers en Maria van Ginnekens. Bij huwelijk Lambertus R.J. 26 jaar en Clara Clasina 25 jaar.
 6. Cornelis (07.050), geboren 1890, beroep stuurman / gezagvoerder der koopvaardij, overleden Rijksstraatweg 223 Haarlem 17-03-1937, 47 jaar, huwde Den Helder 14-02-1913 Theodora Suzanna Huvers, dochter van Francois Huvers en Maria van Ginnekens. Bij huwelijk Cornelis, 23 jaar, Theodora Suzanna 22 jaar.
 7. Jan Cornelis, geboren Den Helder 1893, overleden Nieuwstraat 1 Den Helder 17-03-1897, 4 jaar.
 8. Theodora Hendrika, geboren Den Helder 1895, overleden Nieuwstraat 1 Den Helder 01-08-1895, 2 maanden.
 9. Jansje (07.051), geboren, overleden Breda 02-12-1969, huwde Den Helder 04-09-1914 Gerrit Jan Blok, zoon van Jasper Jacobus Blok, fabrieksbaas, en Aartje Bothoff, beroep machinist koopvaardij. Bij huwelijk Jansje 23 jaar, Gerrit Jan 30 jaar.
 10. Theodora Hendrika (07.052), geboren Den Helder 1897, huwde Rotterdam 21-06-1917 Arie Cornelis de Man, zoon van Arie de Man en Maria Geertruida Zeijlmans van Emmickhoven, geboren Hardinxveld. Bij huwelijk Arie Cornelis 28 jaar, Theodora Hendrika 20 jaar.
 11. Elisabeth Johanna (07.053), geboren Den Helder 1900, huwde Rotterdam 10-11-1927 Marinus Koppe, geboren Rotterdam, zoon van Aalbert Koppe en Hendrika van Geijl. Bij huwelijk Elisabeth 27 jaar, Martinus 35 jaar.

06.053 Neeltje Klijn, dochter van Cornelis Klijn en Elisabeth Johanna Visser (2e huwelijk Cornelis Klijn 05.055) geboren Den Helder 14-05-1866, overleden Hartestraat 10 Den Helder 12-11-1895, 29 jaar, overlijden aangeven door haar vader,

Huwde: Den Helder 25-04-1889 Arnoldus Hubertus van Vugt, zoon van Hubertus van Vugt en Barendina Zarkel, geboren Den Helder, beroep bootsman bij de marine, overleden Rotterdam 11-06-1918, 54 jaar. Bij huwelijk Neeltje 22 jaar, Arnoldus Hubertus 25 jaar.

Kinderen van Vugt-Klijn:

 1. Berendina Elisabeth Johanna van Vugt, geboren Den Helder 10-05-1891, overleden Goverstraat 23 Den Helder 19-02-1906, 14 jaar. Moeder Neeltje is dan al overleden. Overlijden aangegeven door grootvader Cornelis Klijn, beroep schoenmaker.
 2. Elisabeth Johanna van Vugt, geboren Den Helder 03-06-1895, huwde Rotterdam 20-10-1920, Johannes Jacobus van Elzakkers, zoon van Philippus van Elzakkers en Catharina Petronella Visser, geboren Den Helder. Bij huwelijk Elisabeth 25 jaar, Johannes 25 jaar.

Arnoldus Hubertus van Vugt vertrekt op 28-10-1896 van Jan in ’t Veldstraat Den Helder naar Rotterdam.

Arnoldus Hubertus van Vugt hertrouwt met Selma Salutia Henning, dochter van Adreas Henning en Minna Schönsart, geboren Barmen (Duitsland) 25-01-1868, overleden Rotterdam 14-07-1930, 62 jaar.

Kinderen van Arnoldus Hubertus van Vugt en Selma Salutia Henning, de kinderen worden in Den Helder geboren:

 1. Arnoldus Huberts, geboren 05-06-1897, overleden Rotterdam 13-02-1960, 62 jaar, huwde Trijntje Zagwijn.
 2. Andreas, geboren 30-03-1902, huwde Adriana Moeling.
 3. Wilhelmina, geboren 29-12-1907.

06.054 Nan Cornelis Klijn, zoon van Cornelis Klijn en Elisabeth Johanna Visser (2e huwelijk Cornelis Klijn 05.055) geboren Den Helder 01-11-1870, beroep timmerman, overleden Rotterdam 22-08-1929.

Huwde: Den Helder 03-02-1892 Jannetje Weltevreden, geboren Brielle 21-01-1867, dochter van Benjamin Christiaan Weltevreden, beroep varensgezel in 1867, bij huwelijk Jannetje en Nan: scheepsaannemer en Cornelia Toledo, overleden Rotterdam 22-08-1929, 62 jaar. Bij huwelijk Nan 26 jaar, Jannetje 25 jaar. Getuigen onder andere Nan Klein (zo geschreven), beroep koopman, neef van Nan en Jan Cornelis Klijn (zo geschreven) beroep winkelier, broer van Nan.

Op 07-10-1903 verhuisd het gezin naar Palmstraat 23 in Hilversum.

Kinderen Klijn:

 1. Cornelis Klijn, geboren Den Helder 10-07-1892, overleden Binnenhaven 83 Den Helder 15-12-1895, 3 jaar.
 2. Cornelia Klijn (07.055), geboren Den Helder 02-04-1894, huwde Rotterdam 08-12-1920 Cornelis Huisman, geboren Westmaas, zoon van Dirk Huisman en Neeltje Hoogvliet. Bij huwelijk Cornelia 26 jaar, Cornelis 26 jaar.
 3. Willem Klijn, geboren Den Helder 1894, overleden Sluisdijkstraat 68 Den Helder 15-12-1895, 11 weken.
 4. Benjamin Christiaan, geboren Den Helder 1895, overleden Basstraat 20 Den Helder 14-07-1896, 10 maanden.
 5. Cornelis Klijn, geboren Den Helder 08-10-1896, overleden Binnenhaven 106 Den Helder 11-08-1897, 10 maanden. Overlijden aangegeven door grootvader Cornelis, schoenmaker en vader Nan, timmerman.
 6. Cornelis Benjamin Christiaan Klijn, geboren Den Helder 15-10-1897, overleden Sluisdijkstraat 68 Den Helder 01-04-1902, 4 jaar.
 7. Benjamin Christiaan Klijn (07.056), geboren Den Helder 16-02-1899, beroep sigarensorteerder, huwde Rotterdam 22-12-1926 Adriana Maria Baumann, geboren Rotterdam, dochter van Adrianus Jacobus Baumann en Dirkje Eva van der Hor. Bij huwelijk Benjamin Christiaan 27 jaar, Adriana Maria 27 jaar.
 8. Willem Klijn, geboren Den Helder 02-07-1900, overleden Den Helder 27-09-1900, bijna 3 maanden.
 9. Lambertus Johannes Klijn (07.057), geboren Den Helder 29-03-1903, beroep timmerman, huwde Rotterdam 24-10-1923 Lena Looij, geboren Oudenhoorn, dochter van Jacob Looij en Anna Stougje. Bij huwelijk Lambertus Johannes 20 jaar, Lena 20 jaar.
 10. Willem Jan Klijn, geboren Hilversum 1905, overleden Hilvertsweg 69 Hilversum 21-05-1906, 9 maanden.

06.055 Gerrit Lambertus Klijn, zoon van Cornelis Klijn en Elisabeth Johanna Visser (2e huwelijk Cornelis Klijn 05.055), geboren Den Helder, overleden Den Helder 07-01-1890, 16 jaar, ongehuwd.

06.056 Arnoldus Jan Klein, zoon van Jan Klein en Johanna Agatha Bels (05.058), geboren Den Helder 11-02-1873, beroep meubelmaker, meubeltekenaar, 1899 wonende Amsterdam, overleden Putten 31-12-1909, 36 jaar. In 1907 woont Arnoldus Jan in Haarlem en is getuige bij het huwelijk van zijn zus Hendrika Maria.

Huwde Den Helder 18-10-1899 Petronella Leijen, dochter van Joost Leijen, beroep machinist en Cornelia van Amsterdam, geboren Amsterdam, wonende Amsterdam, overlijden Muiden 08-06-1954, 80 jaar.

Bij huwelijk Arnoldus Jan 26 jaar, Petronella 25 jaar. Getuigen Lambertus Klein, aannemer, 29 jaar, oom, woont Den Helder en Lambertus Klein, timmerman, 23 jaar, woont Den Haag, broer Arnoldus Jan.

Kinderen:

 1. Jan Johan (07.064), geboren Amsterdam, beroep machinist in een kruitfabriek, overleden Muiden 01-01-1955, 54 jaar, huwde Amsterdam 10-07-1924 Margaretha Maria de Graaf, geboren Den Helder, dochter van Antonie Petrus Wilhelmus de Graaf, kapitein op een stoomboot, en Aagtje Strijder. Bij huwelijk Jan Johan 23 jaar, Antonie Petrus Wilhelmus 23 jaar.
 2. Joost Cornelis (07.065), geboren Haarlem 23-02-1903, beroep machinist, overleden Naarden 11-11-1958, 55 jaar, huwde Hilversum 10-09-1930 Aaltje Weidema, dochter van Johannes Weidema, opzichter en Aaltje Rietbergen, geboren ’s Gravenhage. Bij huwelijk Joost Cornelis 27 jaar, Aaltje 22 jaar.

06.057 Jan Pieter Nicolaas Klein, zoon van Jan Klein en Johanna Agatha Bels (05.058), geboren Den Helder 11-02-1874, beroep (hoofd)machinist bij de marine, overleden Wassenaar 25-01-1968. In 1894 komt hij in Wieringerwaard op voor militaire keuring, het wordt de marine.

Jan Pieter Nicolaas gaat op 27-06-1892 in militaire dienst; 18-08-1896 gelegerd in Hellevoetsluis; 1897 in Amsterdam en 1900 op H.M. Evertsen op Willemsoord.

Cornelia Wilhelmina de Jong komt in 1903 van Hilversum naar Den Helder en in 1913 vertrekt het gezin naar Alkmaar.

Huwde Den Helder 21-05-1904 Cornelia Wilhelmina de Jong, dochter van Willem de Jong, beroep aannemer en Annaatje Bakker, geboren Den Helder 24-03-1883, wonende en overleden Ulrem Groningen 25-01-1968, 84 jaar. Bij huwelijk Jan Pieter Nicolaas 30 jaar, Cornelia Wilhelmina 21 jaar. Getuigen bruidegom Arnold Jan Klein, tekenaar, 31 jaar, wonende Haarlem, broer en Lambertus Klein, timmerman, 28 jaar, wonende Den Haag, broer.

Kinderen:

 1. Annaatje Johanna (07.062), geboren Ankerpark 3 Den Helder 13-01-1907. Lees meer over Annaatje in een aparte bijlage….
 2. Jan Pieter Nicolaas (07.063), geboren Den Helder 27-02-1911.

06.058 Hendrika Maria Klein, dochter van Jan Klein en Johanna Agatha Bels (05.058), geboren Den Helder 17-05-1878, overleden ’s Gravenhage 03-05-1952, 73 jaar.

Huwde Den Helder 21-09-1907 Hendrik Cornelis Vermaat, zoon van Jacobus Cornelus Vermaat en Margaretha Elisabeth Krekelaar, geboren Leiden 15-03-1872, wonende ’s Gravenhage, beroep sergeant majoor 3e genie, schrijver bij de posterijen en telegraphie (1911), overleden Leiden 30-01-1942, 69 jaar.

Bij huwelijk Hendrika Maria 29 jaar, Hendrik Cornelis 35 jaar. Getuigen bij huwelijk o.a. Arnoldus Jan Klein, tekenaar, 34 jaar, wonende te Haarlem en Jan Pieter Nicolaas Klein, hoofdmachinist marine, 33 jaar, wonende Den Helder, broers van de bruid.

In 1914 woont het gezin in ’s Gravenhage en overlijdt hun dochter in Den Helder. Op 20-02-1928 vertrekt Hendrika Maria Klein naar Delft.

Kinderen Vermaat:

 1. Johanna Agatha, geboren ’s Gravenhage 12-07-1908.
 2. Margaretha Elisabeth, geboren Arnhem 01-05-1911, wonende te ’s Gravenhage, overleden Binnenhaven 121 Den Helder 12-12-1914, 3 jaar.

06.059 Lambertus Klein, zoon van Jan Klein en Johanna Agatha Bels (05.058), geboren Den Helder 11-03-1876, vertrok op 04-05-1897 naar ’s Gravenhage, beroep behanger (1899) timmerman, aannemer van bouwwerken, overleden Den Haag 28-03-1953, 77 jaar. Lambertus is getuige bij het huwelijk van zijn broer Arnoldus Jan Klein en Petronella Leijen, op de akte staat dat hij wonende is in Den Haag.

Huwde: Den Haag 10-05-1899 Johanna Margaretha Vermaat, dochter van Jacobus Cornelis Vermaat en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Bij huwelijk Lambertus 23 jaar, Johanna Margaretha 22 jaar.

Kinderen:

 1. Johanna Agatha (07.058), geboren Den Haag 02-11-1899, huwde Den Haag 25-07-1923 Hendriks Bos, zoon Pieter Bos, aannemer waterwerken en Elisabeth Johanna Schümaker (beide wonende Den Helder), geboren Den Helder, beroep tandarts, wonende Harderwijk laatst Utrecht. Bij huwelijk Maria Cornelia Gerardina 23 jaar, Hendrik Bos 25 jaar. Getuigen Jan Pieter Nicolaas Klein, 49 jaar, technisch ambtenaar bij Admiraal, oom en Jacobus Cornelis Vermaat, 47 jaar, juwelier, beide wonende Den Haag.
 2. Margaretha Elisabeth(07.059) geboren Den Haag 25-05-1901, huwde Den Haag 24-02-1926 Jacobus Fredericus Nulle, zoon van Jacobus Fredericus Nulle, fondsbode en Maria Cornelia Gerardina Flinterman, geboren Den Haag 1871, beroep elektrotechnicus leraar. Bij huwelijk Margaretha Elisabeth 24 jaar, Jacobus Fredericus 29 jaar.
 3. Lambertus (07.060), geboren Den Haag, beroep radiotelegrafist, wonende Willemstad Curaçao. huwde Den Haag 30-07-1930 Johanna Hendrika ten Ham, dochter van Arend ten Ham, machinebankwerker en Johanna Hendrika van Rees, beroep kantoorbediende. Bij huwelijk Lambertus 26 jaar, Johanna Hendrika 22 jaar. Lambertus is zelf niet aanwezig bij het huwelijk, hij heeft een gevolmachtigde Jacobus Fredericus Nulle, 32 jaar, elektrotechnicus, wonende Den Haag, zwager. Als getuige is o.a. zijn zus Margaretha Elisabeth.
 4. Arnoldus Jan (07.061), geboren Den Haag, beroep impresario, huwde Den Haag Johanna van Tilburg, dochter van Wilhelmus van Tilburg, aannemer van bouwwerken en Johanna van Nierop, geboren Voorburg. Bij huwelijk Arnoldus Jan 23 jaar, Johanna 21 jaar. Het echtpaar is gescheiden op 15-04-1952.

06.060 Alida Klein, dochter van Arie Klein en Elisabeth Cornelia van der Vliet (05.057) geboren Den Helder 18-02-1869, beroep pensionhoudster (1928) overleden Haarlem 15-01-1945, 75 jaar, is dan weduwe van Pieter Johannes van Ham.

Huwde: Den Helder 29-08-1890 Pieter Johannes van Ham, zoon van Johannes van Ham, koopman en Saartje Duitgenius, geboren Den Helder, beroep machinist. Bij huwelijk Alida 21 jaar, Pieter Johannes 27 jaar.

Kinderen van Ham-Klein:

 1. Elizabeth Cornelia, geboren Den Helder 1892, huwde Amsterdam 05-03-1914 Bernardus Laurens Kruijne, zoon van Pieter Kruijne en Anna Maria van Es, geboren Brielle, beroep handelsreiziger. Bij huwelijk Elizabeth Cornelia 22 jaar, Bernardus Laurens 56 jaar en gescheiden van Bernardina Julie Caroline Eckholt.
 2. Pieter Johannes, geboren Den Helder 1895, beroep elektrotechnicus, elektricien, overleden Utrecht 18-08-1951, 56 jaar, wonende Hoeven Sint Maartenspolder, huwde Amsterdam 27-10-1921 Margaretha Catharina Metz, dochter van Herreke Metz, werkman, wonende Haarlem en Geertje Borgman, geboren Haarlem. Bij huwelijk Pieter Johannes 26 jaar, Margaretha Catharina 35 jaar. Echtscheiding 24-10-1932, het echtpaar trouwt opnieuw in Utrecht op 21-07-1937. Pieter Johannes is getuige bij het huwelijk van zijn zus Alida Louise Sybrecht Catharina Geertruida.
 3. Alida Louise Sybrecht Catharina Geertruida, geboren Amsterdam 1899, huwde Amsterdam 26-04-1928 Augustinus Dionisius Joannes van Steenacker, zoon van Joannes Augustus Ludovicus van Steenacker en Johanna Maria Roosu, geboren Breda, beroep. Bij huwelijk Augustinus Dionisius Joannes 57 jaar en weduwnaar van Elisabeth Vöge, Alida Louise Sybrecht Catharina Geertruida 29 jaar. Getuige Pieter Johannes van Ham, beroep elektricien, 33 jaar.

06.061 Sijbregt Klein, dochter van Arie Klein en Elisabeth Cornelia van der Vliet (05.057) geboren Den Helder 31-07-1870, overleden Bergen op Zoom 28-11-1923, 53 jaar,

Huwde: Den Helder 20-06-1894 Kornelis Boogert, zoon van Hugo Boogert, (geboren Den Helder) en Kornelia van Trierum, geboren Rockanje 09-08-1902, beroep machinist marine, directeur ambachtsschool, overleden Bergen op Zoom 08-09-1926, 61 jaar. Bij huwelijk Sijbregt 23 jaar, Kornelis 28 jaar.

Op 29-07-1907 schrijft het gezin Boogert zich in in Bergen op Zoom, het gezin is dan afkomstig uit Zierikzee.

Kinderen Boogert-Klein:

 1. Hugo Arie, geboren Den Helder 20-05-1895, vertrekt 10-09-1919 naar Assen, beroep bij huwelijk 1e luitenant Infanterie, overleden Bergen op Zoom 18-02-1956, 60 jaar, huwde Halsteren 28-12-1926 Geertruida Tielkemeijer.
 2. Arie Hugo, geboren 1897, overleden Utrecht 03-12-1900, 3 jaar.
 3. Cornelis Arie Hugo, geboren Utrecht 09-08-1902, vertrekt 29-09-1920 naar ’s Hertogenbosch, huwde Utrecht 31-08-1927 Maria Mathilda van Houwelingen.

06.062 Geertruida Klein, dochter van Arie Klein en Elisabeth Cornelia van der Vliet (05.057) geboren Den Helder 1891.

Huwde: Amsterdam 29-06-1910 Wessel Adriaan Scholten, zoon van Wesselius Scholten en Louisa Hendrica Johanna Veerman, geboren Wijk A nummer 599 Breda 05-01-1885, beroep fotograaf. Bij huwelijk Geertruida 19 jaar, Wessel Adriaan 25 jaar.

Wessel Adriaan Scholten gaat op 13-12-1904 in militaire dienst, 73 regiment Infanterie. Hij heeft een lengte van 1.73m, en geen beroep. Op 11-08-1906 wordt hij ontslagen uit dienst vanwege lichte gebreken.

De familie geschiedenis Simon Klein (06.017) uit Op de Hoogte, Historische Vereniging Wieringen

===========================================================

De Duitse tak Klein in Den Helder heeft geen connectie met de Klein-en die vanaf Wieringen naar Den Helder verhuisden: Heinrich (Hendrik) Klein, geboren Wienstorff 03-03-1779 en Antje Dekker, geboren Den Helder 1787.

Anna Klein, geboren Huisduinen 20-01-1811.

Klaas Klein, geboren Huisduinen 10-11-1813, overleden Den Helder 29-07-1847, huwde 17-12-1840 Johanna (Jannetje) Zeeuw, geboren Huisduinen Den Helder 16-07-1816, beroep tapster, overleden Den Helder 05-05-1866, dochter van Cornelis Zeeuw en Neeltje Breet, beide uit Den Helder. Kinderen geboren Den Helder.

 1. Hendrik, geboren 29-03-1841, huwde 17-05-1877 Maartje Zwaan
 2. Cornelis, geboren 02-03-1843, huwde 18-11-1869 Elisabeth Ruijter
 3. Neeltje, geboren 02-03-1843, huwde 09-03-1871 Jan Dirks de Graaf
 4. Klaas, geboren 31-07-1844, huwde 27-11-1879 Neeltje Zwaan

Jan Kleijn, geboren Huisduinen 27-04-1816, beroep voerman, overleden 17-11-1881 en Johanna (Jannetje) Zeeuw, geboren Huisduinen Den Helder 16-07-1816, beroep tapster, overleden Den Helder 05-05-1866, dochter van Cornelis Zeeuw en Neeltje Breet, beide uit Den Helder.huwde Den Helder 06-12-1849.

 1. Jan, geboren 20-01-1850,
 2. Louwrens, geboren 01-11-1853, overleden 07-11-1867
 3. Anna Hillegonda, geboren 12-03-1856, overleden 24-09-1859
 4. Anna Hillegonda, geboren 27-01-1860,
 5. Jannetje, geboren 27-01-1860, huwde 11-09-1878 Hermanus Benjamin de Jong.

========================================

In deze generatie komt het gezin van Maarten Klein naar Wieringen, het gezin woont op hun schip. Maarten Klein, geboren 22-04-1852, NH, beroep schipper en Reinoudje Bakker, geboren 22-03-1854. Het gezin is ingeschreven op 20-04-1879 en vertrekt op 12-02-1887 naar Barsingerhorn.

Kinderen Klein:

 1. Antje, geboren 11-12-1875
 2. Margaretha, geboren 20-11-1876
 3. Reinoutje, geboren 09-05-1879.

In dienst zijn: Jacob Metselaar, geboren 29-05-1854, schipper en Goffe Metselaar, geboren 28-09-1852, schipper, hij vertrekt op 30-06-1884 naar Purmerend.

Naar generatie 7….