De familie Hegeman,  uit de Lingen, Duitsland via Amsterdam, Hoorn, Willemstad, Medemblik naar het eiland Wieringen. Deel van de stamboom Gea (Geertje Christina) Klein-Hamming, dochter van Jannetje Hegeman en Adriaan Hamming en vernoemd naar Geertje Rotgans (moederskant) en Christina Wiersema (vaderskant)

Parenteel van Bernardus/Barend HEGEMAN, mijn stamboom die uit Duitsland vertrok, toekomst zag en welvaart kende in Amsterdam en uiteindelijk op Wieringen belandde. Waarvan mijn opa zeker wist dat ze uit Willemstad kwamen en vele generaties dienden in het Nederlandse leger. Als hij nu nog had geleefd dan zou hij zeer, zeer verbaasd zijn over de handel en wandel van zijn familie.

1e generatie Hegeman

1.  Bernardus / Barend HEGEMAN is geboren omstreeks 1696 in Lingen, Duitsland. Bernardus/Barend is overleden, ongeveer 41 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 maart 1737 in Amsterdam, Oude Kerk.

Notitie bij overlijden van Bernardus/Barend: Maart 1737: “Barent Hegeman, wijnkooper, Van de Leidsestraat en hoek van de Leidsedwarsstraat. (volgen gegevens van de plaats van het graf in de kerk),( Kosten begrafenis ƒ15,-). Voor 2 uuren luijden van de Middelklok ƒ3,60.”

Beroep: Wijnkoper

Bernardus/Barend ging in ondertrouw, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 30 maart 1724 in Amsterdam [bron: Ondertrouwregister] met Alida (Aaltje) HOFF, ongeveer 26 jaar oud. Bij de ondertrouw van Bernardus/Barend en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: “Sijn Broeder Jan Hegeman” en Geesie Hoff. Aaltje is geboren omstreeks 1698 in Emsburen, Duitsland. Aaltje is overleden, ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23 april 1737 in Amsterdam Oude Kerk.

Notitie bij overlijden van Aaltje: Alida Hof, datum begrafenis: 23-04-1737 begraafplaats: Oude Kerk, relatie informatie: weduwe van Barend Hegeman, wijnkoper,van de Leidestraat en hoek van de Leidsedwarsstraat. (volgen gegevens van de plaats van het graf in de kerk),( Kosten begrafenis ƒ15,-).” Voor 2 uuren luijden van de Middelklok ƒ3,60.” (Vijftien gulden en twaalf stuivers).

Kinderen van Bernardus/Barend en Aaltje Hoff:
1. Gesina HEGEMAN [1.1]. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1725 in Amsterdam, R.K. kerk De Pool. Bij de doop van Gesina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan HEGEMAN en Gesina WILKENS. Notitie bij de geboorte van Gesina: “vader: Heegeman, Bernardus moeder: Hof, Alida”
2. Bernardus (Barend) HEGEMAN, gedoopt op donderdag 18 september 1727 in Amsterdam, R.K. Kerk De Duif.
3. Maria HEGEMAN, gedoopt op donderdag 29 december 1729 in Amsterdam, Kerk De Duif R.K. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan HEEGEMAN en Gesie SMITS
4. Joannes HEGEMAN [1.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 28 maart 1732 in Amsterdam, R.K. Kerk De Duif. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter WESSELING en Aaltje RANNINK (±1697-1774). Notitie bij de geboorte van Joannes: vader: Heegeman, Barent moeder: Hof, Aaltje”
5. Euphemia HEGEMAN [1.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 10 november 1733 in Amsterdam, R.K.kerk De Duif. Bij de doop van Euphemia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan HEGGEMAN en Geesje HOF.
6. Susanna HEGEMAN [1.6]. Zij is gedoopt op donderdag 12 mei 1735 in Amsterdam, R.K. Kerk De Duif, nr.6]. Bij de doop van Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Geesje TWENTING en Casper EIJLERMAN (±1696-1749).
7. Susanna HEGEMAN [1.7]. Zij is gedoopt op woensdag 4 april 1736 in Amsterdam, R.K. Kerk De Duif. Bij de doop van Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik HEEGEMAN en Geesje HOF.

Onroerend goed Barend Hegeman (Getrouwd met Aaltje Hoff in 1724)

datum overdracht: 13-05-1710 verkoper: Schrijver, Erven Maijken Arents koper: Hegeman, Barend
straatnaam: Prinsengracht straatnaam in bron: Prinsengracht omschrijving: Huis en erf, hoek Prinsenstraat Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21648476

datum overdracht: 24-01-1711 verkoper: Hegeman, Barend koper: Merkenbeek, Hendrik
straatnaam: Herengracht straatnaam in bron: Herengracht (OZ) omschrijving: Huis en erf, achter het hoekhuis Blauwburgwal Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21648666

datum overdracht: 27-08-1714 verkoper: [de] Bock, Harmen Arentsz koper: Hegeman, Barend
straatnaam: Haarlemmerstraat straatnaam in bron: Haarlemmerstraat (ZZ) omschrijving:
Huis en erf Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21650621

datum overdracht: 03-07-1716 verkoper: Klanes, Christiaan koper: Hegeman, Barend straatnaam:
Hermietenstraat straatnaam in bron: Hermietensteeg omschrijving: Huis en erf, bij de Beurs aan de OZ
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21652253

datum overdracht: 10-05-1721 verkoper: Vos, Simon koper: Hegeman, Barend straatnaam: Uilenburgerstraat straatnaam in bron: Uilenburgerachterstraat omschrijving: Huis en erf
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21656357

datum overdracht: 19-02-1722 verkoper: Sijmonse, Dirk koper: Hegeman, Barend Hegeman, Thomas
straatnaam: Brillenhofsgang straatnaam in bron: Brillenhofsgang (WZ) omschrijving: 2 huizen en erven, bij noordzijde Willemsstraat (Franse pad) Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21656926

datum overdracht: 27-03-1722 verkoper: Vastrik, Mr. Adrianus koper: Hegeman, Barend straatnaam:
Vinkenstraat straatnaam in bron: Middelstraat (ZZ) omschrijving: De Hoop boven de deur, huis en erf, voorbij de Baanbrugsteeg Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21656947

datum overdracht: 10-09-1732 verkoper: Beekman, Johannes koper: Hegeman, Barend straatnaam:
Lange Leidsedwarsstraat straatnaam in bron: Grote Leidsedwarsstraat (OZ) omschrijving: Het Scheepje in de gevel, huis en erf Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21665684

datum overdracht: 21-10-1734 verkoper: Geerling, Erven Jan verkoper: Wameling, Erven Lambert
koper: Hegeman, Barend straatnaam: Leidsestraat straatnaam in bron: Leidsestraat (NZ)
omschrijving: Het Gekroonde Wijnvat in de gevel, huis en erf, noordoosthoek Lange Leidsedwarsstraat Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21666766

2. Jan HEGEMAN is geboren omstreeks 1696 in Lingen, Duitsland, zoon van NN HEGEMAN en Maria CLAASSE. 2. Jan HEGEMAN is geboren omstreeks 1696 in Lingen, Duitsland, zoon van NN HEGEMAN en Maria CLAASSE. Jan is overleden vóór donderdag 27 januari 1735 in Amsterdam, ten hoogste 39 jaar oud.
Adres: vanaf 14-03-1720, Foeliestraat [bron: Ondertrouwboek]
Jan ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 14 maart 1720 in Amsterdam [bron: Ondertrouwregister] met Aaltje RANNINK, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje: Weeskamer voldaan 27 januari 1735. 14 3 1720 bruidegom geassisteerd door oom Dirck Ritmar, Aaltje Rannink geass. door neef Albert Wendentvelt.
Aaltje is geboren omstreeks 1697 in Delden. Aaltje is overleden, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 november 1774 in Amsterdam, Oude Kerk [bron: DTB 1050, p.74vo en p.75]. Notitie bij overlijden van Aaltje: Kosten ƒ15,-. Een uur klok luiden ƒ3,50 Smits Capel nummer 36.
Aaltje ging later in ondertrouw op maandag 27 juni 1735 in Amsterdam [bron: Ondertrouwregister] met Casper EIJLERMAN.

Kinderen van Jan en Aaltje:
1. Stephan? HEGEMAN. Hij is gedoopt op donderdag 26 december 1720 in Amsterdam, R.K. kerk De Pool [bron:: DTB 356, p.95(folio 48), nr.5].
2.  Gesie HEGEMAN. Zij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1722 in Amsterdam, R.K. Kerk De Pool [bron: DTB 356, p.102(folio 51v), nr.14]. Bij de doop van Gesie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan HEGEMAN en Catrijntje RANNINK.
3.  Geesje HEGEMAN. Zij is gedoopt op zaterdag 22 mei 1723 in Amsterdam, R.K. kerk De Pool [bron: DTB 356, p.107(folio 54), nr.9]. Bij de doop van Geesje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan HEGEMAN en Trijntje RANNINK.
4. Margaretha HEGEMAN. Zij is gedoopt op zaterdag 22 september 1725 in Amsterdam.
5.  Catharina HEGEMAN. Zij is gedoopt op vrijdag 13 juni 1727 in Amsterdam R.K. kerk De Posthoorn [bron: DTB 356, p.130(folio 65v), nr.4]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus HEGEMAN en Joanna RANNINK.
6.  Barend HEGEMAN, volgt 02.001Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1729 in Amsterdam, R.K. kerk De Pool [bron: DTB 356, p.152(folio 76v), nr.4]. Bij de doop van Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna BLOEMINK en Thomas HEGEMAN. Barend: (1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1756 in Amsterdam [bron: Ondertrouwregister Huwelijksintekeningen van de PUI. DTB 734, p.463] met Joanna LOTH, ongeveer 25 jaar oud.
7. Thomas HEGEMAN. Hij is gedoopt op donderdag 3 augustus 1730 in Amsterdam, R.K. Kerk De Pool [bron: DTB 356, p.157(folio 79), nr.4]. Bij de doop van Thomas waren de volgende getuigen aanwezig: Barent HEGEMAN en Gesie SMITH.
8.  Bernardus HEGEMAN. Hij is gedoopt op maandag 4 augustus 1732 in Amsterdam. Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Hof en Stoffel Plumper.