Stamboom Kleijn / Klein – Generatie 3

Stamhouder geboren tussen: 1725 – 1773

Uit het boek Wiringherlant 1. Ladder Jacobs

In een attestatie van 7 maart 1710 (N.A.A. no 7481, blz 713), opgesteld door notaris Conelis van Aldeweerelt, verklaren Jacob Pietersz Kasembroot, schipper van de Ladder Jacobs en zijn knecht Albert Cornelisz. Kleijn, beiden afkomstig van Wieringen, dat zij op 21 juni 1710 bij Oosterend schipper Albert Dircksz. Meurs ontmoet hebben, die hen beloofde voor of over ’t Vlaak (Wieringer Vlak) hun lichter te beladen. Zij zijn met hem meegevaren over de Vlieter naar Wieringen, waarop 22 juni 1710 Albert Kircksz. Meurs weigerde de afspraak na te komen. Ook over de betaling of het aantal dagen waarin het karwei geklaard moest worden, ontstaan wel moeilijkheden.

Scheepsbouw

Uiteraard lieten de Wieringers zelf ook van tijd tot tijd een schip bouwen. Dit gebeurde dit op het eiland zelf. Dat men met betrekking tot de scheepsbouw ook zaken deed met de Amsterdammers moge blijken uit een schuld bekentenis van 23 juni 1710; waarin Albert Cornelisz Kleijn, schipper van de Engelenberg, een 66 voet metend lichterschip, bekende f 1140,= schuldig te zijn aan Jan Gijsen en Crijn Tijmensz. scheepstimmerlieden, vanwege de bouw van dit schip (N.A.A. no 7725, blz 767)

03.001 Aris Jacobsz Kleijn, zoon van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.001), jong overleden.

03.002 Trijntje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.001), jong overleden.

03.003 Aris Jacobsz Klein, zoon van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.001). Aris is in 1756 diaken van de kerk, meer informatie onderaan de pagina. Aeris Jacobsz Kleijn is J.M. van de Elft.

Huwde:  20-05-1753 (huwelijk ingeschreven 05-05-1753) Maartje Jans Strand, J.D. van Oosterklief. 

Predikant bij doop Hippolytushoef-Westerland na 1756 Wigbold Muilman Willemsz.

03.004 Trijntje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.001),  gedoopt West Wieringen 04-07-1726. Trijntje Jacobsd Kleijn is J.D. Hippolytushoef

Huwde 09-03-1760, huwelijk ingeschreven 24-02-1760, met Cornelis Volkertse Zandboer. In kerkboek staat Sandboer.

Huwde: Cornelis Mulder, geboren 1723, zoon van Volkert Cornelisz Mulder en Aaltje Haijes.

03.005 Sijtje(n) Jacobs Kleijn (Cleijn),  J.D. van Hippolytushoef, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.001), geboren  West Wieringen 1730, gedoopt 19-03-1730.

Huwde: 27-02-1752 Pieter Cornelisz Robberts, J.M. van den Oever, zoon van Cornelis Pietersz Robberts en Trijntje Volkers Nannes, gedoopt 17-03-1726

Kinderen Robberts:

 1. Sijtje(n) Pieters Robberts, gedoopt 12-11-1752, huwde Claas Pietersz Minnes, zoon van Pieter Sijmonsz Bakker en Maartje Claas Minnes, geboren Smerp, gedoopt 16-10-1744, beroep  bakker, overleden 04-12-1813
 2. Cornelis Pietersz Robberts, gedoopt 05-05-1754, huwde Maartje Dirks Hellingman, gedoopt 03-06-1753, dochter van Dirk Elbertsz Hellingman en Maartje Lamberts.
 3. Aldert Pietersz Robberts, gedoopt 31-10-1756. Obut.

Kinderen geboren Den Oever, gedoopt Oosterland.

03.006 Hendrik Jacobsz Kleijn, zoon van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger (02.008). Hendrik Jacobsz Kleijn is J.M. van Hippolytushoef.

Onderaan de pagina een verhaal uit een kerkboek over Hendrik.

Huwde 11-02-1759, huwelijk ingeschreven 26-01-1759 Maartje (Martje, Maertje) Huiberts, J.D. van Hippolytushoef.

Kinderen, de naam van de kinderen wordt in de kerkboeken van Hippolytushoef-Westerland veelal geschreven als Klein:

 1. Cornelis Hendriksz Kleijn, gedoopt 27-09-1761.
 2. Cornelis Hendriksz Klein, (04.005) gedoopt 18-01-1767.
 3. Jacob Hendriksz Klein, (04.006) gedoopt 14-01-1771, getuige Maertje Jacobsd Klijn (zo wordt Klijn in het kerkboek geschreven)
 4. Geertje Hendriks Klein, (04.007) gedoopt 17-07-1763, huwde  Cornelis Cornelisz Keijzer

03.007 Maartje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks (02.008), gedoopt 17-12-1741 Hippolytushoef, overleden Hippolytushoef 16-01-1823, 83 jaar, akte 5. Bij huwelijk J.D. van de Hoelem.

Huwde 21-01-1776, huwelijk ingeschreven 06-01-1776, Gerrit Nannes O(o)mis (Oomes) , beroep landman, overleden 16-01-1823, J.M. aan den Oever (Den Oever). Gerrit is de zoon van Nan Oomis (zo staat zijn handtekening op de huwelijksakte)

Kinderen O(o)mis, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland:

 1. Nan Gerritsz Oomes, gedoopt 22-09-1776, getuige Geertje Nannes Oomes, beroep zeeman, huwde 30-04-1820 met Volk(j)e Cornelis Keijzer, dochter van Cornelis Cornelisz Keijzer en Geertje Hendriks Kleijn.
 2. Trijntje Gerritsd Oomes, gedoopt 05-11-1780, geboren 23-10-1780, obüt 03-02, getuige Grietje P. Koopman en Trijntje P. Metselaar.
 3. Jacob Gerritsz Oomes, gedoopt 02-02-1784, obüt 02-02.
Gezinsblad
Gerrit Oomes
met:
Maartje Jacobs Kleijn, ged. 17 dec 1741 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks
1) Nan Gerritsz Omis, ged. 22 sep 1776 te Wieringen ,NHol, zeeman
met:
Volke Cornelis Keijzer, ged. 29 apr 1792 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Cornelis Cornelisz Keijzer en Geertje Hendriks Kleijn

03.008 Luitje Jacobsz Kleijn, geboren Wieringen rond 1735, zoon van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks (02.008). Luitjes Jacobsz Kleijn komt van Hippolytushoef.

Huwde 04-01-1756, huwelijk ingeschreven 20-12-1755, Aaltje Pieters Vissers, JD van Hippolytushoef.

Kinderen, ingeschreven in het kerkboek Hippolytushoef-Westerland:

 1. Aaltje Luitjesd, (04.001) geboren 23-03-1756, gedoopt 04-04-1756 Gedoopt door D. de Bruijn predikant Zuid Zijpe, overleden 12-06-1832, 76 jaar, huwde Kasper Jansz Witte, gedoopt 04-05-1755 Hippolytushoef, beroep dagloner, arbeider, watermolenaar, overleden 17-11-1830 Hippolytushoef, zoon van Jan Caspersz Witte en Maartje Lammerts.
 2. Dirk Luitjesz, (04.001) gedoopt 07-05-1758. Vader en zoon verschillen van achternaam.
 3. Pieter Luitjesz., (04.002) gedoopt 09-12-1759. Bij doop vermeld als Luitjes Kleijn, beroep zeeman, overleden 24-01-1822, huwde Trijntje Dirks Kok, geboren 28-12-1766 Texel, overleden 31-03-1832, dochter van Dirk Jacobs Kok en Jannetje Andries Zutphen.
 4. Maartje Luitjesd, (04.003) gedoopt 03-01-1762, huwde Jacob Pietersz Wigbout, gedoopt 27-04-1760, beroep zeeman, overleden 02-11-1824, zoon van Pieter Geerlofsz Wigbout en Willemijntje Vissers.
 5. Geertje Luitjesd, (04.004) geboren 1770, huwde Cornelis Keijzer.

De Kapel te Den Oever

In voorgaande eeuwen was de Kapel te Den Oever, die in de jaren ’60 is afgebroken en toen is overgedragen aan het Zuiderzee museum te Enkhuizen, het middelpunt van het Oeverse leven. Daarvan getuigt nog een oude brief, die 72 inwoners gezamenlijk schreven aan de Staten van Holland en West Friesland in Den Haag. Dit was in het jaar 1779, toen ze voegen om een nieuw reglement voor de schippersbeurs (de “ligter”schippers). Alle namen staan eronder, waaronder ook Nan Pietersz. Klyn. Alle schippers en burgers van Den Oever schreven dat hun kapel twee eeuwen terug gesticht was en werd bestuurd door vier gekozen bergers, indertijd gepasseerd voor de Schout van Wieringen. De kapel werd gebruikt voor godsdienstoefeningen en tevens om de drie maanden voor school en tevens voor openbare bijeenkomsten. Op de brief is goedkeurend geantwoord op 7 november 1780 door de gecommitteerde Raden van Staten van West Friesland. (Uit: Wandelen over Wieringen)

03.009 Stam Jacobs

03.010 Stam Jacobs

03.011 Claes (Klaas, Claas)Pietersz. Klein, zoon van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit (02.013). J.M. van Stroe.

Huwde 07-02-1751 Maartje Dirks Visser, J.D. van Gien.

Kinderen:

 1. Diewer Klaasd, gedoopt 13-06-1755, obut.
 2. Dirk Klaasz, gedoopt 14-05-1758. Maartje Dirks Visser obut.

03.012 Magteld Pietersd Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas (Klaas, Claes) Smit (02.013), geboren Stroe 02-05-1723, gedoopt Oosterland 02-05-1723.

Het gezin is Doopsgezind.

Huwde: Reijer Simonsz Vet.

Kinderen Vet – Kleijn:

 1. Cornelis Reijersz, geboren 24-12-1749, beroep landman, overleden 21-06-1824, akte 11, 74 jaar, Hippolytushoef. Weduwnaar van Pietertje Mulder. Overlijden aangegeven door Dirk Vet, 45 jaar, Hippolytushoef, landman en Reijer Vet, 38 jaar, Hippolytushoef, landman.
 2. Albert Reijersz, geboren 01-03 (01)-1755, overleden 03-07-1814, belijdenis gedaan op 30-03-1777, huwde 07-05-1789 Doopsgezind met Geertje Cornelis Ruiter, geboren 27-09-1763, dochter van Cornelis Pieterz Ruijter en Aaltje Willems Vet.
 3. Simon Reijersz, geboren 20-04-1761, beroep boer, overleden 10-10-1811, belijdenis gedaan op 28-03-1785, huwde met Trijntje Ariens Baas.
 4. Antje Reijersd, geboren  31-03-1776, huwde met Claas Nannesz Oomes, gedoopt 18-03-1742, beroep lichterschipper, zoon van Nan Jacobsz Oomis en Grietje Aarjens.

03.013 Nan Pietersz. Kleijn,  J.M. van Stroe, zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas Smit (02.013),  gedoopt 26-04-1727, overleden Westerland 29-03-1805 van de Hoelm, 77 jaar.

Huwde: Oosterland 17-03-1753 Maartje Reijers Jongman,  dochter van Reijer Jansz. Swart en Maartje Jans Swart of Reijers Simons Jongman en Antje Jans de Wit, geboren Oosterland 17-08-1732, overleden 11-05-1752. Doopsgezind belijdenis gedaan op 11-05-1752. Vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: 17-03-1754 Maartje Reijers (Jongman), J.D. van den Oever. Bij huwelijk Nan 25 jaar, Maartje 20 jaar.

Nan Pietersz Kleijn wordt op 04-03-1767 aangenomen als Doopsgezind lid, hij is gedoopt op 26-04-1727.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Nan Pietersz Kleijn aan.

Kinderen:

 1. Dieuwertje Nansd, (04.031) geboren 07-06-1754, gedoopt 11-04-1802
 2. Jan Nansz, (04.032) geboren 25-10-1758, gedoopt 25-10-1789 Oosterland, beroep zeeman, overleden 17-09-1822 Den Oever, 64 jaar, huwde Trijntje Jans Kooij, gedoopt 14-10-1764 Hippolytushoef, dochter van Jan Claasz Kooij en Maartje jans Kaesenbrood. Overlijden Jan Nansz Kleijn aangegeven door zijn zonen Pieter Kleijn, 32 jaar, beroep zeeman en Jan Kleijn, 30 jaar, beroep zeeman, beide wonende aan den Oever.
 3. Maartje (04.033), geboren 1763, overleden 23-02-1836, 73 jaar, huwde 2: Jan Weertsz Poel of Jan Veerdig, huwde als weduwe Pieter van Pomeren.
 4. Pieter Nansz (04.034), huwde Antje Jacoba Botter. Het echtpaar is met attest vertrokken naar Amsterdam op 04-06-1808.
 5. Cornelis Nansz, (04.035) geboren 23-04-1771 (04.012), beroep schipper, zeeman, overleden 02-09-1858 Stroe, 87 jaar, huwde ??-10-1801 Dirkje Alberts de Wit, geboren 20-09-1778, overleden 06-10-1810, dochter van Albert Jansz de Wit of Schoenmaker en Gerbregt Volkers Ark. Belijdenis gedaan op 20-04-1794. 
 6. Neeltje Nansd, (04.036), huwde Meijert Koster.

Dieuwertje Nansd Klein (04.031) een bejaard persoon door mij in hervormde godsdienst onderwezen op 09-04-1802 aangenomen en gedoopt op 11-04-1802 dochter van Nan Pietersz Kleijn, gereformeerd en Maartje Reijers Jongman, mennoniet.

Pieter Nansd Klein (04.034) een bejaard persoon door mij in hervormde godsdienst onderwezen op 10-02-1802 aangenomen en gedoopt op 14-02-1802 dochter van Nan Pietersz Kleijn, gereformeerd en Maartje Reijers Jongman, mennoniet.

03.014 Maartje (Maartjen) Pietersd Kleijn (Clijn), J.D. van den Oever, dochter van Pieter Kornelisz. Klein en Dieuwen Klaas Smit (02.003).

Kerkboek Oosterland; aangenomen ledenmaten Maartje Pieters Cleijn , aan den Oever, obüt, 21-02-1737.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Maartje aan.

Huwde: 09-10-1741 (of 1740), staat vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe, Jan Jansz Wit (bijnaam Minno), weduwnaar van den Oever.

Kinderen Wit-Kleijn, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Pieter Jansz Cleijn, van den Oever, gedoopt 12-11-1741. Moeder Maartje wordt geschreven als Clijn en Pieter gaat de naam Cleijn dragen. Vader Jan Jansz Wit heeft als toevoeging minno pz.

03.015 Jan Pietersz. Kleijn, zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas (Dieuwer Claas) Smit (02.003), gedoopt 26-07-1732 Stroe. (Op den Oever) JM van Stroe.

Huwde 1: 22-01-1758, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: Maartje Reijerts Dam, beide ingeschreven op Stroe., dochter van Reijer  Dam en Trijntje Jacobs Tijs, gedoopt 22-04-1731 Oosterland, overleden 17-12-1758. JD van Stroe.

Kinderen Kleijn-Dam:

 1. Maartje Jans Kleijn, (04.009) gedoopt 17-12-1758 Stroe, overleden 15-04-1812.

Huwde 2: 15-07-1764, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: Jan Pieters Cleijn, weduwnaar van Stroe trouwt Maartje Reijerts Swart, weduwe van Oever.

Kinderen Cleijn/Kleijn- Maertje Reijers Swart, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Pieter Jansz, (04.010) gedoopt 27-04-1766.
 2. Maertje Jans, (04.011) gedoopt 27-09-1767. Doopgetuige Maertje Pieters Cleijn.
 3. Dieuwer Jans, (04.012) gedoopt 12-02-1769. Doopgetuige Maertje Pieters Cleijn.

03.016 Jannetje Pietersd Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwen Klaas Smit (02.003)

03.018 Jan Pietersz Kleijn, van den Oever, zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerborg Cornelisd Bont (02.007), gedoopt 04-02-1776, doopgetuige Siebrig Jans.

03.019 Aaltje (Aeltje) Pietersd. Kleijn, J.D. van den Oever, dochter van Pieter Kleijn en Gerbrig Cornelisd Lont (Bont) (02.007), geboren 09-02-1766 aan den Oever, overleden 19-07-1836, 70 jaar, aan den Oever, akte 25.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Aaltje Pietersd aan, aan den Oever, obut.

Huwde: 04-09-1804 Aris Mulder (Mutter) weduwnaar, overleden voor 1836.

Aaltje Pietersd Kleijn is getuige bij de doop van Maartje Caspersd Witte, geboren 03-03-1781, gedoopt 18-03-1781, overleden 07-02-1882, dochter van Casper Jansz Witte en Aaltje Luitjes Klein.

03.020 Geertje Pietersd Cleijn, J.D. van den Oever

Aangenomen lidmaat kerkboek Oosterland: 09-04-1743 – obut

Huwde: 28-01-1748 vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Louris Jacobsz, J.M. van Westerland.

Kinderen:

 1. Jacob Lourisz, gedoopt 15-09-1748, Oosterland
 2. Aaltje Lourisd, gedoopt 09-11-1749, aan den Oever
 3. Geertje Lourisd, gedoopt 13-11-1751, aan den Oever, Doopboek Oosterland-Stroe 1714-1776. In het doopboek staat Antje Lourisd, met deze doopdatum.
 4. Jacob Lourisz, gedoopt 23-09-1753, aan den Oever 

03.021 Sijtje Pieters Clijn (zo geschreven in kerkboek) J.D. van den Oever, bij doop kinderen wordt de naam Cleijn.

Kerkboek: aangenomen ledenmaten Oosterland op 24-03-1738.

Huwde: 07-07-1742 vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: Broer Pietersz Schutter, weduwnaar aan den Oever.

Kinderen Schutter-Cleijn, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Cornelis Broersz van Oosterland, gedoopt 28-07-1743.
 2. Aaltje Broers op den Oever, gedoopt 08-11-1744.
 3. Cornelis Broers Sz. van Oosterland, gedoopt 07-05-1746. Hierbij wordt vermeld Sijtje Pieters Cleijn ‘dood’. 

03.022 Trijntje Pietersd Klein, dochter van Pieter Jansz Kleijn en Gerbrig Cornelisd Bont, gedoopt 29-10-1770, getuige Sijbrig Jans.

03.023 Cornelis Pietersz. Kleijn (Klein), zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerbrig Cornelisd Bont, geboren 04-04-1773 aan den Oever, beroep zeeman, schipper, overleden Den Helder 19-06-1850. Doopgetuigen: Jacob Zomerdijk en Grietje Cornelis.

In 04-04-1802 werd Cornelis Pietersz aangenomen kerk Oosterland-Stroe.

Huwde 25-01-1800 met Geertje Aris van Groningen, dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts, gedoopt Oosterland 20-11-1774, overleden Den Helder 23-12-1844. Haar vader is waarschijnlijk als baljuw naar Wieringen gekomen.

Rond 1842 vertrekt het echtpaar naar Den Helder, samen met een aantal kinderen.

Kinderen:

 1. Gerbrig Cornelisd, (04.013) geboren  Den Oever 18-12-1800, gedoopt 25-12-1800, doopgetuige Maartje Pietersd Robberts, overleden 11-07-1883 aan den Oever, 82 jaar, huwde 1. Pieter Koster, 2. Gerrit Kraan.
 2. Pieter Cornelisz, (04.018) geboren Den Oever 01-05- 1804, gedoopt 08-05-1804, beroep schipper,  huwde 09-02-1837 Geertje de Jong, geboren 15-11-1816 Oosterland, dochter van Nan Jansz de Jong en Grietje Nans Scheltus. (04.014)
 3. Aris Cornelisz, geboren Den Oever 23-05-1807, gedoopt 24-05-1807 aan den Oever, overleden 08-07-1812, 5 jaar.  Aris is in het water voor Westerland verongelukt.
 4. Jan, (04.015) geboren Den Oever 14-08-1811 (04.019), gedoopt 08-09-1811 aan den Oever, huwde 19-01-1834 Antje Nans de Jong, geboren 21-05-1806 Oosterland, gedoopt 25-05-1806 Oosterland, dochter van Nan Jansz de Jong en Aaltje Nans Mosterd.
 5. Aris, (04.020) geboren 11-01-1817, gedoopt 24-05-1817 aan den Oever, huwde Bernardina Wilhelmina Kohnhorst.

03.024 Maertje Pietersd Kleijn, J.D. van Stroe, dochter van Pieter Kleijn en  Aangekomen lidmaten Oosterland, bij Theodorus Groet, Maertje op 06-04-1719 van den Oever. Maartje is overleden op 15-01-1802.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Maertje aan.

Huwde 1: 30-03-1757 Jacob Reijertsz Kaen (Caan), afkomstig van den Oever. Aangekomen lidmaten Oosterland: 22-01-1719.

Huwde 2: 06-11-1757, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:  Jacob Pietersz Poort, J.M. van Oosterland.

Kinderen Kaen-Kleijn, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Pieter Jacobsz Klein, van den Oever, gedoopt 16-05-1723. Vermeld als Klein.
 2. Jan Kaan, geboren/gedoopt 1763, huwde Martje Sijbrants.

?03.025 Nan Pietersz Klein 

Huwde: Maartje Everts Bakker.

Kinderen:

 1. Jan Klein, geboren 1757, huwde Grietje Reijers Kaan.

03.026 Maartje Pietersd Klein, dochter van Pieter Klein. Maartje is waarschijnlijk geen Wieringse.

Maartje Pietersd Klein doet als huijsvrouw van Willem Bruin, belijdenis op 15-07-1785. Maartje komt uit de Doopsgezinde gemeente in de Rijp en vertrekt in 1786 met attestatie naar Westzaan.

Huwde: Willem Bruin.

03.027 Cornelis Albertsz. Kleijn, zoon van Albert Cornelisz. Kleijn en Antje Alberts Kinne. (02.004) Op 28-04-1749 Doopsgezind belijdenis gedaan en op 13-08-1750 tot diaken benoemd, lidmatenboek Oosterland 1721-1819.

03.028 Simon Albertsz Kleijn, zoon van Albert Cornelisz. Kleijn en Antje Alberts Kinne (02.004), geboren 1735, overleden  11-02-1771. Belijdenis gedaan 29-05-1757. Het gezin is Doopsgezind.

Huwde: 10-02-1765 Maartje Jans de Wit (Vet), dochter van Jan Jansz de Wit en Jannetje Pieters Wagemaker, geboren 04-03-1739, gedoopt 22-03-1761, overleden 23-03-1812, 75 jaar. Bij huwelijk Maartje 27 jaar.

Maartje Jans de Wit hertrouwt na het overlijden van Simon Albertsz Kleijn op 15-11-1778  voor de kerk met Jacob Zeegers (Segers) Kuut,  zoon van Zeger Albertsz Kuut en Dieuwertje Jacobs Nannes,  geboren 04-11-1745, overleden  04-12-1811.

Kinderen:

 1. Antje Simonsd, (04.018), geboren 14-01-1767, overleden 09-04-1814 (kerkboek vermeld jaartal 1812), huwde 10-05-1795 Frans Pietersz Kuut, geboren 13-01-1761, overleden 16-05-1810, zoon van Pieter Albertsz Kuut en Tettje Frans met Sinne. Doopsgezind belijdenis gedaan 27-03-1785 of 16-04-1786.
 2. Albert Simonsz. (04.019), geboren 06-05-1769, beroep landman, overleden 26-03-1837, belijdenis gedaan 12-04-1789, huwde 08-05-1796 Jannetje Dirks Lont, geboren 19-02-1773, overleden 23-03-1851, dochter van Dirk Jansz Lont en Trijntje Sijmens. Belijdenis gedaan 08-04-1792.
 3. Simon Simonsz., (04.020) geboren 20-03-1771, beroep boer, overleden 20-02-1836, huwde 08-05-1796 Maartje Cornelis Kinne, geboren 13-01-1773, dochter van Cornelis Alberts Kinne en Bregje Frans met Sinne.

Kinderen Kuut-de Wit:

 1. Albert, geboren 1784, overleden 17-01-1849, 65 jaar, ongehuwd.

03.029 Simon Albertsz Kleijn, zoon van Albert Kleijn en Pietertje Everts, overleden 20-01-1804.

Huwde Stroe 10-02-1765: Maartje Jans de Wit.

Kinderen:

 1. Simon, geboren 02-03-1760 (04.021)

03.030 Antje Alberts Kleijn, 

Kerkboek Oosterland; aangenomen ledenmaten Antje Alberts Kleijn, aan den Oever, 21-12-1735.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Antje Alberts aan. Obut.

Huwde: Nan Cornelisz Nannes, van den Oever

Kinderen Nannes- Kleijn, vermeld in kerkboeken Oosterland-Stroe:

 1. Geertje Nannes, gedoopt 13-11-1757, obut 3 of 4 december 1758.

03.031 Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn, zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling en Geertje Cornelis Klein (02.002), gedoopt 16-01-1718, zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer a Stuling en Geertje Cornelis Klein.

Huwde: 04-03-1742 Maartje(n) Cornelis Kok of Brok

Kinderen vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Arnoldus Cornelisz van der Meer (04.022) gedoopt 29-07-1742 aan den Oever.
 2. Pieter Cornelisz Cleijn, (04.023) geboren aan den Oever, van Oosterland, gedoopt 14-08-1744.
 3. Jacob Cornelisz van der Meer, (04.024) gedoopt 21-11-1745 Oosterland.
 4. Geertje Cornelisz Cleijn, (04.025) gedoopt 20-08-1747 Oosterland.
 5. Cornelis Cornelisz Cleijn, (04.026) gedoopt 09-02-1750 Oosterland.
 6. Geertje Cornelis Cleijn, (04.027) gedoopt 01-01-1752 Oosterland.
 7. Trijntje Cornelis van der Meer, (04.028) gedoopt 30-09-1753 aan den Oever.

Of de nazaten van Cornelis de naam Cleijn aanhouden is nog het uitzoeken waard.

03.032 Stam Alberts

03.033 

03.034 Antje Jansd Kleijn, dochter van Jan Kleijn.

Huwde: Pieter Geerlofs Koopman.

Kinderen Koopman-Kleijn, vermeld in kerkboeken Hippolytushoef-Westerland:

 1. Trijntje Pietersd Koopman, gedoopt 09-12-1742

03.035 Jacob Jansz Kleijn, zoon van Jan Kleijn

Huwde: Trijntje Hendriks

Kinderen, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland.

 1. Maartje Jacobsd, gedoopt 20-08-1740.
 2. Maertje Jacobsd, gedoopt 17-12-1741.

03.036 Maartje Jans Kleijn, dochter van Jan Kleijn.

Huwde: Pieter Geerlofsz Koopman

Kinderen Koopman-Kleijn, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland

 1. Trijntje Koopman, gedoopt 26-03-1741.
 2. Trijntje, gedoopt 09-12-1742.

03.037 Trijntje Jans Kleijn, dochter van Jan Kleijn, geboren aan den Oever, bij huwelijk J.D. van Stroe.

Op 10-09-1758 wordt Trijntje Jans Kleijn, van Stroe, aangenomen tot lidmaat Doopsgezinde gemeente.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Trijntje Jans Klein aan.

Huwde: 30-11-1760 met Pieter Jacobsz. Kaan, geboren aan den Oever, weduwnaar van den Oever.

Pieter Jacobz Kaan huwde eerder op 09-05-1756 met Neeltje Reijersd. ?

Kinderen Kaan, vermeld in kerkboek Oosterland en Stroe:

 1. Cornelis Pietersz Kleijn (04.029) (staat om kerkboek vermeld als Kleijn, als vader Pieter Jacobsz Kaan, van den Oever), gedoopt 19-09-1763, beroep schipper, lichterschipper, lootsman, overleden 04-09-1817 Zaandam aan boord van het schip ‘De Jonge Jan’. Huwde 10-01-1784 Oosterland Claasje Doedes Timmerman, gedoopt 09-04-1753 Hippolytushoef, dochter van Doede Claesz, alias Doede Claesz Timmerman, geboren Hippolytushoef en Antje Jacobs Roos.
 2. Jan Pietersz Cleijn (04.030) (staat in kerkboek hij vermeld als Cleijn, als vader Pieter Jacobsz Kaan, van den Oever), gedoopt 12-08-1770, aan den Oever, overleden aan den Oever 10-04-1837, 67 jaar, akte 14. Doopgetuige de vader en Martjen Sijbrands. Weduwnaar van Trijntje Klaver.

Trijntje Jans Cleijn is doopgetuige bij de doop op 05-03-1769 op Stroe, van Lijsbet Jans Engel, dochter van Jan Jansz Engel, op den Oever en Immetje Sieuwerts.

03.038

03.039 Stam Jans

03.040 Stam Jans

03.041 Jan Sijmons Klein,  zoon van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan (02.010), geboren 00-10-1783

03.042 Pietertje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan (02.010), gedoopt 28-11-1784, overleden 03-01-1847

03.043 Maartje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan (02.010), gedoopt 23-07-1786, overleden  14-02-1840

03.044 Grietje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan (02.010), gedoopt 10-02-1788,  overleden 22-09-1788

03.045 Simon Sijmons Klein,  zoon van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan (02.010), geboren 29-04-1789.

03.046 Simon Sijmonsz Kleijn, gedoopt Oosterland 02-03-1760, zoon van Pietertje Everts, vader niet vermeld bij doop.

03.046b Simon Simonsz Klijn, gedoopt 20-04-1794 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819), overleden 1803 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819)

03.047 Trijntje Simons Klein,

Huwde 28-11-1802 Simon Jansz de Wit (dan nog geen lidmaat, lid geworden op 01-04-1804)

03.048 Albert Simonsz Klein, gedoopt 12-04-1789 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819), overleden januari 1803 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819)

03.049 Grietje Cornelisd Kleijn, dochter van Cornelis Kleijn en (02.012), J.D. van Hippolytushoef.

Huwde: 31-01-1762, huwelijk ingeschreven 23-01-1762, Wiert Jacobse Mulder, J.M. van Texel.

Kinderen Mulder-Kleijn, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland.

 1. Trijntje Weerd Mulder, gedoopt 15-05-1768, getuige Aaltje Pieters (waarschijnlijk Koopman)
 2. Aeltje Weerts Mulder, gedoopt 0912-1770, obut 01-06-1784.

Of Grietje is hertrouwt met Weert Jacobs Poel heb ik nog niet gevonden. Er komt in het boek een Geertje Cornelisd Kleijn voor. Of haar naam verkeerd is geschreven of…

Kinderen Poel-Kleijn, doop vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland:

 1. Aeltje Weerts, gedoopt 09-12-1770, waarschijnlijk overledenop 06-06-1784, moeder staat vermeld als Geertje Corn. Kleijn, vader Weert Jacobsz, getuige Aaltje Pieters. Of Aeltje dochter van 03.030 is ??
 2. Cornelis Weertsz Poel, gedoopt 24-10-1773, moeder Grietje Cornelisd Kleijn, getuige Aaltje Pieters Koopman.

03.050 Trijntje Cornelisd Kleijn, dochter van Cornelis Kleijn en (02.012), weduwe van Hippolytushoef bij huwelijk met Volkert Best, geboren, overleden mei 1808.

Trijntje wordt op 18-10-1767 als huijsvrouw Doopgsgezind gedoopt (afkomstig van Hippolytushoef, Lidmatenboek Oosterland 1721-1819) en overlijdt Hippolytushoef (Ypelshof) mei 1808.

Trijntje verhuisd met het gezin Smit-Kleijn naar Andijk, waar ze na het overlijden van Cornelis Adriaansz Smit, hertrouwt als weduwe van Smit met Volkert Best.

In 1874 wordt er boelhuis gehouden, ten huize van Trijntje Cornelis Kleijn, weduwe van Cornelis Jz Smit.

Huwde 1: 24-01-1768 Cornelis Adriaansz Smit.

Kinderen Smit-Kleijn:

 1. Cornelis, geboren Wieringen 1769, overleden Andijk 03-04-1840, 71 jaar, huwde Grietje Klaas.

Huwde 2: 19-12-1784, huwelijk ingeschreven 27-11-1784 Volkert Best, weduwnaar, van Andijk.

Kinderen Best-Kleijn:

 1. Pieter Volkertsz, geboren Andijk 1791, overleden Andijk 07-03-1824, 33 jaar, huwde Andijk 10-12-1815 Trijntje van Dijk, dochter van Cornelis van Dijk, beroep bulloper en Mientje Vogelaar. Bij huwelijk Pieter 25 jaar, Trijntje 30 jaar.

03.051 Pieter Cornelisz. Kleijn, zoon van Cornelis Kleijn en (02.012) J.M. van Stroe.

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Pieter Cornelisz aan. Hij vermeldt dat Pieter C. van den Oever vertrekt naar Hippolytushoef.

Huwde 13-09-1716 Diewertje Cornelisd. J.D. van Hippolytushoef.

Kinderen Pieter Corn. Kleijn en Aeltjen Cornelis Poel, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland.

 1. Pieter Kornelis Schoenmaker, waer van vader Pieter Korn. Kleijn en Aeltje Cornelis te Hippolytushoef, gedoopt 03-10-1715
 2. Zijtje Pietersd, gedoopt 23-02-1719
 3. Geertje Pieters, gedoopt 13-12-1722

? Kerkboek Oosterland 03-01-1752 Pieter Cornelisz en Volkert Cornelisz Kleijn verongelukt op zee. Beide van op den Oever – obüt.

03.052

03.053

03.054 Pieter Cornelisz Klein, op den Oever

Huwde vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Aaltje Jans Schoenmaker.

Kinderen vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Cornelis Pieter Kleijn, (04.048) op den Oever, gedoopt 25-03-1725.

03.055

03.056 Simon Cornelisz Kleijn, gedoopt 11-04-1773 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819), overleden 02-05-1797. Met vermelding Kinne.

03.057 Stam Cornelis

03.058 Maartje Nanningsd Kleijn (Klijn), dochter van Nanning Kleijn en (02.012)

Op 28-09-1798 wordt er ten huize van Maartje Nannes Kleijn boelhuis gehouden.

03.059 Nan Nannesz Kleijn

Huwde: vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Alijt Jacobsd sd.

Kinderen, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. Harmen Nannes Kleijne (zo vermeld in kerkboek), gedoopt 30-11-1727

03.062 ??? Cornelis Nannesz Kleijn, overleden 1809

03.063

03.064 Geertje Hendriksd Kleijn (Klijn), dochter van Hendrik Jacobsz Kleijn en Maartje Huiberts (02.014) J.D. van Oosterklief, gedoopt 17-07-1763 Hippolytushoef.

Huwde 16-12-1787, huwelijk ingeschreven 05-12-1787, Cornelis Cornelisz Keijser, J.M. van Westerland.

Kinderen Keijser-Kleijn:

 1. Trijntjes Cornelis Keijser, gedoopt 29-02-1788 Hippolytushoef, getuige Trijntje Gerrit Scheltus.
 2. Hendrik Cornelis Keijser, gedoopt 26-04-1789 Hippolytushoef, getuige Maartje Luitjes Kleijn.
 3. Folke Cornelis Keijser, gedoopt 26-09-1790 Hippolytushoef, getuige Aaltje Luijtjes Kleijn.
 4. Volke Cornelis Keijser, gedoopt 29-04-1792 Hippolytushoef.

03.065 Cornelis Hendriksz Kleijn, zoon van Hendrik Jansz Kleijn en Aeltje Melles (02.014) gedoopt 13-10-1737.

03.066 Grietje Hendriksd Kleijn,  dochter van Hendrik Jansz Kleijn en Aeltje Melles (02.014), gedoopt 23-08-1739, geboren Enkhuizen.

Aeltje Melles J.D. van Enkhuizen, wonende te Hippolytushoef.

Huwde 12-12-1769, huwelijk ingeschreven 24-11-1769, Remmert Lucasz Dienaar, J.M. van Medemblik.

03.069

03.070 Antje Remmelts Klein

Huwde: Willem Dirksz Boer.

Kinderen Boer-Klein, vermeld in kerkboek Hippolytushoef-Westerland:

 1. Dirk Willemsz, gedoopt 09-02-1727.

03.071

03.072 Ytje (IJtje) Klein, dochter van Pieter Reijers Cleijn en Claasje Jacobsd. (02.024), geboren Stroe 30-12-1725.

03.073

03.074 Cornelis Pieter Kleijn, zoon van Pieter Cornelis Kleijn en Aaltje Jans Schoenmaker (02.022) geboren Den Oever 25-03-1725.

03.075 Jan Mauritsz Kleijn, zoon van Mauritsz  Jansz Kleijn en Aeltje Jans (02.017), J.M. van Den Oever.

Huwde 15-01-1736, huwelijk ingeschreven 31-12-1735, Grietje Pieters Kramer, J.D. van Hippolytushoef.

Kerkboek Oosterland: Jan Mauritz Cleijn vertrokken met attest naar Amsterdam op 25-09-1740.

Kinderen:

 1. Aaltje Kleijn, (04.0??) gedoopt 14-10-1736.

03.076 Pieter Mauritsz Kleijn, zoon van Maurits Jansz Kleijn en Aeltje Jans (02.017) van den Oever, geboren 23-02-1716, doop Oosterland 23-02-1716.

03.077 Aaltje Mauritsd Kleijn, dochter van Maurits Jansz Kleijn en Aeltje Jans (02.017) van den Oever, aangenomen lidmaat 18-12-1737 – obüt.

===============================

Op 22-10-1769 is Anje Jans Klein (zo geschreven) getuige bij de doop van Trijntje Ariens de Vries, dochter van Arien Jansz de Vries en Aaltje Pieters Koopman. Kerkboek Hippolytushoef-Westerland.

In 1752 vermeld het kerkboek Hippolytushoef-Westerland: Cornelis Jacobsz Bont trouwt met Trijntje Hendriks, Trijntje is weduwe van Kleijn. Kinderen Bont: Diewer Corn. Daan, 1752; Antje Corn, 1755; Guurtje Cornelis, 1756; Geertje Corn. 1760; Jacob Corn,1761.

Op 23-08-1739 is Grietje Hendriksd gedoopt, dochter van Hendrik Kleijn en Naeltje Melles, kerkboek Hippolytushoef-Westerland.

Interessante stukken uit het verenigingsblad Op de Hoogte van de Historische Vereniging Wieringen:

Gezinsblad
Luit Jacobsz Klein, ged. 28 okt 1736 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks
Gehuwd 04 jan 1756 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol met:
Aaltje Pieters Visser
1) Aaltje Luitjes Klein, ged. 04 apr 1756 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 12 jun 1832 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol
Gehuwd 14 jan 1781 te Wieringen ,NHol met:
Kasper Jansz Witte, ged. 04 mei 1755 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. 17 nov 1830 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol, dagloner, arbeider, watermolenaar, zoon van Jan Caspersz Witte en Maartje Lammerts Slagwater
2) Dirk Luitjesz Klein, ged. 07 mei 1758 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Pieter Luitjesz Klein, ged. 09 dec 1759 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 24 jan 1822 te Den Oever, Wieringen ,NHol, zeeman
Gehuwd 24 feb 1788 met:
Trijntje Dirks Kok, ged. 28 dec 1766 te Texel ,NHol, ovl. 31 mrt 1832 te Den Oever, Wieringen ,NHol, dochter van Dirk Jacobs Kok en Jannetje Andries Zutphen
4) Maartje Luitjes Klein, ged. 03 jan 1762 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Jacob Pietersz Wigbout, ged. 27 apr 1760 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 02 nov 1824 te Wieringen ,NHol, zeeman, zoon van Pieter Geerlofsz Wigbout en Willemijntje Vissers
Gezinsblad
Jan Pietersz Kleijn
met:
Maartje Reijers Swart, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 17 jul 1729 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Reijer Jansz Swart en Maartje Jans Swart
1) Pieter Jansz Kleijn, ged. 27 apr 1766 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
2) Maartje Jans Kleijn, ged. 27 sep 1767 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Dieuwer Jans Kleijn, ged. 12 feb 1769 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gezinsblad ??
Pieter Jacobsz Kaan, alias: Pieter Jacobsz Klein, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 16 mei 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol, ovl. 1781, zoon van Jacob Reijersz Caen en Maartje Pieters Klein
Gehuwd (kerk) 09 mei 1756 met:
Neeltje Reijersd, ovl. voor 1760
Gezinsblad
Pieter Jacobsz KaanPieter Jacobsz Klein
Gehuwd (kerk) 30 nov 1760 (gereformeerd) met:
Trijntje Jans Cleijn, geb. ± 1730, dochter van Jan Cornelisz Cleijn en N.N.
1) Cornelis Pietersz Kaan, alias: Cornelis Pietersz Cleijn, ged. 18 sep 1763 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 04 sep 1817 te Zaandam ,NHol, aan boord van het schip “De Jonge Jan”, lichterschipper, lootsman
Gehuwd 10 jan 1784 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Claasje Doedes Timmerman, ged. 08 apr 1753 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Doede Claesz en Antje Jacobs Roos
2) Jan Pietersz Kaan, alias: Jan Pietersz Cleijn, ged. 12 aug 1770 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 10 apr 1837 te Den Oever, Wieringen ,NHol, woonplaats(en): Medemblik (NHol), Amsterdam (NHol)
Gehuwd 21 apr 1793 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Trijntje Frans Klaver, ged. 07 jul 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 06 jun 1800 te Wieringen ,NHol, dochter van Frans Evertsz Klaver en Maertje Jans
Gezinsblad
Jan Pietersz Kaan, alias: Jan Pietersz Cleijn, ged. 12 aug 1770 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 10 apr 1837 te Den Oever, Wieringen ,NHol, woonplaats(en): Medemblik (NHol), Amsterdam (NHol), zoon van Pieter Jacobsz Kaan en Trijntje Jans Cleijn
Gehuwd 21 apr 1793 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Trijntje Frans Klaver, ged. 07 jul 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 06 jun 1800 te Wieringen ,NHol, dochter van Frans Evertsz Klaver en Maertje Jans

Gezinsblad Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn, ged. 16 jan 1718 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling en Geertje Cornelis Klein
Gehuwd (kerk) 04 mrt 1742 (gereformeerd) met: Maartje Cornelis Kok .

1) Arnoldus Cornelisz van der Meer, ged. 29 jul 1742 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
2) Pieter Cornelisz Cleijn, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 14 aug 1744 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Jacob Cornelisz van der Meer, ged. 21 nov 1745 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
4) Geertje Cornelis Cleijn, ged. 20 aug 1747 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
5) Cornelis Cornelisz Cleijn, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 08 feb 1750 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
6) Geertje Cornelis Cleijn, ged. 01 jan 1752 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
7) Trijntje Cornelis van der Meer, ged. 30 sep 1753 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)

Naar generatie 4

Meer weten over je stamboom? wiewaswie.nl