De  naam Klein wordt tot ongeveer 1900 verschillend geschreven, Klein, Kleijn, Cleijn en soms Klijn of Clijn. Na 1900 wordt er door de opvolgende generaties aan de opgegeven naam vastgehouden. In de eerste generaties is het veelal Kleijn en Cleijn, in latere generaties Klein. Kleijn met een K zijn de Klein-en uit Hippolytushoef en Westerland, Cleijn met een C komen uit Den Oever en Oosterland. Op Stroe is het zowel met een K en C. Na 1950 ongeveer, is het op Wieringen allemaal Klein.

Mijn stamboom begint bij Kornelis Kleijn, geboren Wieringen rond 1680, om uiteindelijk uit te komen bij mijn echtgenoot Pieter (1953), zoon Dennis (1979) en dochter Serina (1981) en kleinzonen Pieter (2008) en Sieb (2017) en de kleindochters Sam (2006) en Mies (2013), die allen de naam Klein dragen. De stamboom vraagt nog altijd om aanvulling. Het onderzoek heeft vele jaren op een laag pitje gestaan maar het verzamelen is doorgegaan. Dit heeft geresulteerd in mappen en dozen met van alles.  Wat er vermeld staat is uitgezocht.

Mijn doel was om de Klein-en op Wieringen in kaart te brengen maar dit liep anders. Er trekken in de 18e en 19e eeuw veel Klein-en naar de grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Helder maar ook naar Canada. Dit werd interessant om uit te zoeken.

Naast mijn ‘speurwerk’, heb ik een uitwisseling gedaan met Martin Klein uit Nijkerk. Hij vond in 2000, op de site van het Centraal Bureau voor Genealogie, mijn speurtocht naar de familie Klein op Wieringen. Zijn vader Jan Klein (Enkhuizen 1919-1998) is lang bezig geweest om zijn voorouders in kaart te brengen.  Martin heeft zijn werk ingevoerd in de computer.  De eerste persoon van zijn stamboom is Pieter Cornelisz Klein van Stroe, gehuwd in 1716 te Westerland, gevolgd door drie generaties op Wieringen, daarna verhuisden zij rond 1820, naar Enkhuizen en blijven daar. 

Verder ben ik dank verschuldigd aan Martin Geers, Frans Koster, Don Steenken, Bert Smit (stamlijn Jacob Klein, 06-046) en de vele Wieringers met de naam Klein of aanverwant. Mocht ik je (o.a. door vernieuwing van computers of emailmappen legen) niet hebben vermeld, excuses daarvoor en geef het even aan mij door.

Ook heb ik informatie gekregen van vele Klein-en op Wieringen en onlangs (april 2020) van Martin Geers uit Huizen. Hij zag veel familie maar helaas niet zijn grootmoeder Hendrika Frederika Johanna Klein. Deze heb ik toegevoegd.

Verder heb ik gebruik gemaakt van de stamboomboeken, uitgegeven door de Historische Vereniging Wieringen, het bezoeken van het voormalige gemeente-archief Wieringen en het archief in Alkmaar en Den Haag,  het aanvragen van persoonskaarten en de site Genlias (archief Den Haag), nu wiewaswie.nl.

De familie Klein, van weleer slager Engel Klein in Hippolytushoef en broer Klaas en Egbert en de zussen Antje en Frouwke, zijn geen familie van de Wieringer tak. Hun ouders Klaas Klein, beroep grondwerker en Allegonda Stevens komen uit resp. Wildervank en Nieuwe Pekela. Zij krijgen op Wieringen vijf kinderen, waarvan Frouwke op 3-jarige leeftijd overlijdt.

Rond 1800 vestigt zich in Den Helder de Duitse tak Klein, Heinrich Klein, geboren Wienstorff 03-03-1779. Hij trouwt met Antje Dekker uit Huisduinen, Den Helder. Het echtpaar krijgt drie kinderen; Anna, Klaas en Jan (hij noemt zich Kleijn) Deze tak staat onderaan de 5e en 6e generatie vermeld.

Waarschijnlijk heeft mijn Kornelis Kleijn vijf zonen en een dochter op de wereld gebracht en had hij een of meerdere broers waaronder Jan Kleijn en zussen. Jan en Maartje zijn waarschijnlijk de neef en nicht van Kornelis.

Mijn stamboom begint:

  1. Kornelis Albertsz Kleijn, huwt Trijntje Sijmons Kuut. Kornelis is de stamhouder van mijn partner Pieter Klein.
  2. Jan Kleijn.
  3. Maartje Pieters Kleijn.
  4. Aaltje Pieters Kleijn, huwt Jan Germensz Staaltjes.
  5. Sijmon Klein.

Naar generatie 1….