Stamboom Kleijn / Klein – Generatie 2

02.001 Jacob Cornelisz Kleijn, zoon van Cornelis Albertsz Klein en Trijntje Sijmons Kuut, geboren rond 1692.

Huwde: Sijtje Aris Legger.

Op 18-12-1715 heeft Zijtje Aris, huijsvrouw van Jacob Kornelis Kleijn, de Mennonisten verlaten en de gereformeerde Godsdienst aangenomen, wonende in de grote Elft.

Kinderen:

 1. Aris Jacobsz Kleijn, (03.001) gedoopt Westerland 10-11-1715.
 2. Trijntje Jacobsd Kleijn, (03.002) gedoopt West Wieringen 08-02-1722.
 3. Aeris Jacobsz Kleijn, (03.003) gedoopt West Wieringen 08-11-1723, ondertrouw 05-05-1753, gehuwd op 29 jarige leeftijd 20-05-1753 Maartje Jansd Strand, geboren Oosterklief.
 4. Trijntje Jacobsd Kleijn, (03.004) gedoopt West Wieringen 04-07-1726.
 5. Sijtje Jacobsd Kleijn, (03.005) gedoopt West Wieringen 19-03-1730.
 6. Hendrik Jacobsz Kleijn, (03.008) gedoopt West Wieringen.

02.002 Geertje Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Albertsz Klein en Trijntje Sijmons Kuut, geboren rond 1695. Geertje is van oorsprong mennoniet, ze wordt op 28-07-1715 als ‘bejaarde vrouw’ gereformeerd gedoopt.

Huwde: Stroe 30-12-1714 Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling, zoon van Jacobus Arnoldusz  à Stuling en NN. Arnoldus Jacobsz van der Meer a Stuling wordt gereformeerd gedoopt op 27-07-1715.

Kinderen van der Meer à Stuling:

 1. Reinouw Arnoldus van der Meer à Stuling, gedoopt 15-09-1715, huwde 11-03-1742 met Dirk Jansz Rootjes, zoon van Jan Dirksz Rootjes en Jannetje Jan Gauw
 2. Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn, (03.031) gedoopt Oosterland 16-01-1718, huwde Maartje Cornelis Kok. Vertrekt op 06-11-1764 naar Zwartsluijs.
 3. Jacobus Arnoldusz van der Meer à Stuling, gedoopt Oosterland 04-08-1720.
 4. Jacob Arnoldusz van der Meer à Stuling, gedoopt 30-08-1722, huwde Maartje Jans Koopman, dochter van Jan Jacobsz Koopman en Antje Pieters
 5. Aagtje (Aegtje) Arnoldus van der Meer à Stuling, gedoopt Den Oever 03-12-1724.

Kinderen geboren Den Oever, gedoopt Oosterland.

02.003 Pieter Kornelisz Kleijn, geboren rond 1698, gedoopt 16-06-1737,  zoon van Cornelis Albertsz Klein en Trijntje Sijmons Kuut. Het gezin woont op Stroe.

Huwde:  06-09-1716 Dieuwer (Dieuwertje) Klaas (Klaes, Claes) Smit, alias Dieuwer Cornelis, dochter van Claes Smit (Cornelis) en Mantje Smit (Claas) gedoopt 14-03-1694. Pieter is JM van Stroe, Dieuwertje JD van Hippolytushoef.

Kinderen:

 1. Claes Pietersz Klein, (03.011) geboren Stroe, gedoopt Oosterland 16-07-1719. Achternaam Klein, achternaam moeder Klaas, huwde Maartje Dirks Visser.
 2. Magteld Pietersd Klein, (03.012) geboren Stroe 02-05-1723, gedoopt Oosterland 16-07-1723, huwde Reijer Simonsz Vet. Achternaam Pieter Cornelisz vermeld als Klein, Claas als Claes.
 3. Nan Pietersz Kleijn, (03.013) gedoopt West Wieringen 26-04-1727, overleden 28-03-1805, huwde Maartje Reijers Jongman (Jonkman of Jansma).
 4. Maartje Pietersd Kleijn, (03.014) gedoopt Stroe 20-08-1730. In doopboek staat Maarten.
 5. Jan Pietersz Kleijn, (03.015) gedoopt Stroe 26-07-1732. 
 6. Jannetje Pietersz Kleijn, (03.016) gedoopt 1734, overleden voor 1811, heb ik geen exacte gegevens van gevonden. 

16-06-1737: In nae gedane belijdenis des geloofs onser kerk tot lidmaat aangenomen en gedoopt Pieter Cleijn neffens wien zijn husvrouw Dieuwer CLaesz haer belijdenis deede. Pieter Cornelisz Cleijn en Dieuwer Claesz Smit op Stroe – obüt.

Ook gevonden Jan Pietersz Cleijn. In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Jan Pietersz van den Oever, aan.

Huwde, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Dieuwen Claes Smit. Kinderen, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: Cornelis Jan Cleijn, van Stroe, gedoopt 27-07-1732 (04.017)

02.004 Albert Cornelisz Kleijn, gedoopt 04-09-1725 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819), zoon van Cornelis Albertsz Klein en Trijntje Sijmons Kuut, overleden 15-05-1763 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819).

Het gezin is Doopsgezind.

Huwde 1: 

Huwde 2: 23-05-1724 Antje Alberts Kinne, overleden 16-05-1743. Bij huwelijk is Albert Cornelisz Kleijn weduwnaar en Antje J.D.

Kinderen:

 1. Cornelis Albertsz Klein, (03.027) geboren rond 1730.
 2. Simon Albertsz Kleijn, (03.028) geboren rond 1735, huwde 18 (10)-02-1766 Maartje Jans de Wit.

02.005 Aris Kornelisz Kleijn, zoon van Cornelis Albertsz Klein en Trijntje Kuut.

Huwde:

Kinderen:

02.006 Jan Cornelisz. Kleijn, geboren rond 1703, weduwnaar van Stroe, overleden 25-02-1782.

Huwde: vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe: 1731 Antje Pietersd. Lotje, J.D. van den Oever.

Kinderen:

 1. Trijntje Jansd, geboren aan den Oever (03.033)
 2. Antje Jansd, (03.034)
 3. Jacob Jansz (03.035)
 4. Maartje Jansd (03.036)
 5. Trijntje Jansd (03.037)
 6. Pieter Jansz (03.038)

In 1772 trof Johannes Jacobus Bernhardus Corell bij zijn aantreden in zijn gemeente Oosterland-Stroe, Jan Cornelis Klein van Stroe, aan.

In het kerkboek Oosterland-Stroe staat op 10-10-1739 vermeld ‘Na gedane belijdenissen te Oosterland Jan Cornelis Cleijn bejaarde persoon’, of dit deze Jan Cornelis is ??

Kerkboek Oosterland: 11-10-1739 Is nae alvorens von ons onderwezen en gedaan te hebben, de belijdenis des geloofs, gedoopt tot lidmaat aangenomen Jan Cornelisz Kleijn op Stroe.

02.007 Pieter Jansz. Kleijn, zoon van Jan Germensz Staaltjes en Aaltje Pieters Kleingedoopt 27-09-1733, aan den Oever.

Huwde 27-01-1765 aan den Oever met Gerbrig Cornelisd Bont, dochter van Cornelis Maertensz Bont en Aaltje Claas Koster, gedoopt 12-05-1737, Stroe. Pieter JM en Gebrig JD van den Oever.

Kinderen:

 1. Aaltje,  (03.020) gedoopt Oosterland 09-02-1766, geboren aan den Oever.
 2. Trijntje, gedoopt Oosterland 05-03-1769 , geboren aan den Oever.
 3. Trijntje,  (03.022) gedoopt Oosterland 29-10-1770 , geboren aan den Oever.
 4. Cornelis, (03.023) geboren 04-04-1773, geboren aan den Oever.
 5. Jan, (03.018) gedoopt 04-02-1776, geboren aan den Oever.

02.008 Jacob Jansz Kleijn, zoon van Jan Germensz Staaltjes en Aaltje Pieters Klein,

Huwde: Trijntje Hendriks

Kinderen:

 1. Jan Jacobsz Klein, gedoopt 02-10-1735.
 2. Luit Jacobsz Klein, (03.008) gedoopt 28-10-1736, huwt Aaltje Pieters Visser.
 3. Maartje Jacobs Kleijn, gedoopt 20-08-1740.
 4. Maartje Jacobs Kleijn, (03.006) gedoopt 17-12-1741, overleden Hippolytushoef 16-01-1823, 83 jaar, akte 5, huwt Gerrit Oomes.

02.009 Albert Kleijn, zoon van

Huwde: Pietertje Everts

Kinderen:

 1. Simon Albertsz Kleijn, (03.029)

02.010 Sijmon Sijmonsz Klein, gedoopt 02-03-1760, overleden voor 09-1788.

Huwde: 30-08-1783 Maartje Jans Kaan, dochter van Jan Jacobsz Kaan en Maartje Sijbrands Hutman, gedoopt 29-06-1755, overleden Den Oever 14-01-1830, 74 jaar, akte 2. Overlijden wordt aangegeven door zoon Jan, 45 jaar, beroep zeeman.

Kinderen:

 1. Jan Sijmonsz, (03.042) geboren 00-10-1783.
 2. Pietertje Sijmons, (03.042) gedoopt 28-11-1784, overleden 03-01-1847.
 3. Maartje Sijmons, (03.043) gedoopt 23-07-1786, overleden  14-02-1840.
 4. Grietje Sijmons, (03.044) gedoopt 10-02-1788,  overleden 22-09-1788.
 5. Simon Sijmonsz,  (03.045) geboren 29-04-1789.

02.011 Luitjes Kleijn

Kinderen:

 1. Aaltje Luijtjesd, (03.058)
 2. Maartje Luijtjesd (03.059)

02.012 Cornelis Kleijn

Kinderen:

 1. Jan Cornelisz Kleijn (03.048)
 2. Grietje Cornelisd Kleijn(03.049)
 3. Trijntje Cornelisd Kleijn(03.050)
 4. Pieter Cornelisz Kleijn (03.051)
 5. Jacob Cornelisz Kleijn(03.052)

Pieter Cornelisz Cleijn (03.053) ?

Pieter Cornelisz Klein (03.054) ?

Geertje Cornelisd Klein (03.055) ?

02.013 Nannings Kleijn

Kinderen:

 1. Maartje Nanningsd (03.060)
 2. Nan Nanningsz (03.061)

02.014 Hendrik Jansz Kleijn

Huwde: Aeltje Melles.

Kinderen:

 1. Geertje Hendriksd (03.064)
 2. Cornelis Hendriksz (03.065), gedoopt 13-10-1737.
 3. Grietje Hendriksd (03.066), gedoopt 23-08-1739.

02.015 Remmelts Klein

Kinderen:

 1. Antje Remmelts (03.070)

02.017 Maurits Jansz Kleijn, zoon van Jan Kleijn (01.002)

Huwde: Aeltje Jans

Kinderen:

 1. Jan Mauritsz, (03.075), huwde 15-01-1736 Grietje Pieters, JD van Hippolytushoef.
 2. Pieter, (03.076) geboren 23-02-1716, doop Oosterland 23-02-1716.
 3. Aaltje Maurits Kleijn, (02.076) van den Oever, aangenomen lidmaat 18-12-1737 – obüt.

02.018 Pieter Cleijn

Kinderen:

 1. Geertje Prs Cleijn (03.018)
 2. Sijtje Pieters Clijn (03.019)

02.019 Antje Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Albertsd Klein (Cinne a Klein) en Bregje Frans, geboren 09-08-1770, overleden 11-08-1841.

Huwde 11-04-1802 Simon Jacobsz Lont, zoon van Jan Jansz. Lont en Maartje Cornelis Mooij (dochter van Cornelis Jansz Mooij, predikant te Callantsoog en Susje Cluijvers)

Geen kinderen bekend.

02.020 Simon Albertsz Klijn, gedoopt 29-05-1757 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819), overleden 11-02-1771 (Lidmatenboek Oosterland 1721-1819)

02.021 Sijbrig Jansd Klein

Huwde: Sijbrant Everts Bakker, geboren 1726, zoon van Evert Jansz Bakker en Neeltje Sijbrants.

Kinderen Bakker:

 1. Evert Bakker, geboren 1761, huwde Dieuwer Cornelisd Bont.

02.022 Pieter Cornelis Kleijn

Huwde: Aaltje Jans Schoenmaker

Kinderen:

 1. Pieter Cornelis Schoenmaker, gedoopt 03-12-1715 obut, waarschijnlijk levenloos geboren en naar de moeder vernoemd.
 2. Cornelis Pieter, (03.074) geboren Den Oever 25-03-1725.

02.023

02.024 Pieter Reijers Kleijn / Cleijn, zoon van Reijer Cleijn/Kleijn (01.0)

Kerkboek Oosterland: aangenomen ledenmaten Pieter Reijers Cleijn, op den Oever, 07-03-1727.

Huwde: 09-02-1725 vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Claasje Jacobsd Jonge, J.D. van den Oever. Pieter JM van den Oever.

Kinderen:

 1. Ytje, (03.072) geboren Stroe 30-12-1725.

02.025 Jan Reijers Kleijn / Cleijn, zoon van Reijer Cleijn/Kleijn (01.0)

Huwde vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe Claasjes Jakobsd.

Kinderen, vermeld in kerkboek Oosterland-Stroe:

 1. IJtje, van Stroe, gedoopt 30-12-1725.

02.026

02.027

02.028

02.029

02.030 Maertje Pieters Kleijn, dochter van Pieter Cornelis Kleijn en Aeltje Kornelis Poel (01.008), gedoopt 12-08-1716.

02.031 Zijtje Pieters Kleijn, dochter van Pieter Cornelis Kleijn en Aeltje Kornelis Poel (01.008), gedoopt 23-02-1719.

02.032 Geertje Pieters Kleijn, dochter van Pieter Cornelis Kleijn en Aeltje Kornelis Poel (01.008), gedoopt 13-12-1722.

02.033 Volkert Klein, zoon van Jan Volkerts Klein en Diewer Wolters (01.009), geboren 11-03-1698.

02.034 Trijn Klein, dochter van Jan Volkerts Klein en Diewer Wolters (01.009), geboren 06-07-1700, matrina Alida Simons.

02.035 Walter Klein, zoon van Jan Volkerts Klein en Diewer Wolters (01.009), geboren 17-09-1701, matrina Alida Simons.

02.036

02.037

02.038 Jan Klein, zoon van Simon Jansz Klein en Cornelia Hermans Kleuven (01.010) geboren 14-10-1701, matrina Grietje Cornelis Kleuven.

==============================

Pieter Cornelisz Cleijn doet als bejaard persoon op 16-06-1737 belijdenis.

Jan Cornelisz Cleijn doet als bejaard persoon op 10-10-1739 belijdenis.

==============================

Naar generatie 3