Stamboom Kleijn / Klein – Generatie  7 – Wieringen

Stamhouder geboren tussen: 1862 – 1915.

Naar de 8e generatie …..

In deze generatie weer een andere schrijfwijze van de naam Klein, de stamnaam van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052) blijft standvastig in alle aktes en geschriften geschreven als Klijn. De nazaten houden vast aan Klijn en verhuizen voor het merendeel naar Amsterdam. De nazaten van Jan Klein en Grietje Smit (06.022), worden geboren in Enkhuizen en vertrekken eveneens naar Amsterdam. Ook in Amsterdam komt er een variëteit in de geschreven naam: Klein, Klijn en Kleijn maar vinden hun oorsprong op het voormalige Zuiderzee eiland Wieringen.

07.001 Hillegonda (Hiltje) Klein, dochter van Jan Klein, arbeider en Ariaantje Wigbout, geboren Hippolytushoef 09-07-1879 om 19.00 uur, akte nummer 46, overleden 15-05-1950, 70 jaar.  Adres Koogerweg 23 na vernummering in 1957 nummer 29 – Hippolytushoef. Wijk C nummer 179.

Huwde: 18-06-1899, akte nummer 13 Pieter de Wit,  zoon van Volkert de Wit, landman en Maartje Rotgans, geboren Wieringen 27-10-1876, beroep visser, ijsventer, grondwerker,  overleden  Den Helder 02-10-1957, 80 jaar. Bij huwelijk Pieter 22 jaar, Hiltje 19 jaar.

Kinderen de Wit-Klein:

 1. Maartje, geboren Hippolytushoef 04-09-1899, overleden 31-05-1976 Anna Paulowna, trouwt 01-06-1924 Adriaan van der Welle, geboren Winkel, zoon van Anne van der Welle, beroep landman, en Grietje Visser.
 2. Jan Pieter, geboren Wieringen 11-05-1907, beroep kraandrijver, trouwt 29-08-1931 Trijntje Kuit, geboren Wieringen, dochter van Klaas Kuit, bakschipper en Neeltje Tijsen.
 3. Adriaan Volkert, geboren Wieringen 31-01-1913, beroep ijsboer, rijksambtenaar, commissielid WWv/RWW. In 1933 ingeschreven Militie – Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht. Op 27 april 1932 wordt Adriaan Volkert goedgekeurd, hij is 1.82 m, 72 kilo, 5 jaar lager onderwijs gevolgd, functie stoker. Trouwt 26-11-1954 Grietje Veenstra, geboren 14-09-1922 Grijpskerk, overleden 02-11-1998 Hippolytushoef, dochter van Feije Veenstra en Anna Booisma. Adriaan Volkert is overleden op 08-08-1985.

07.002 Jan Klein, zoon van Jan Klein en Ariaantje Wigbout, geboren 17-02-1883 om 01.00 uur, akte nummer 14, gedoopt Hippolytushoef NH 06-05-1883, beroep visser, schipper/landarbeider, overleden 18-12-1963, 80 jaar.

Adres: Hippolytushoef, Beltstraat 1 na vernummering in januari 1957 werd het adres Beltstraat 83, in december 1963 wordt er verhuisd naar Parklaan 41.

Huwde 1: 30-04-1905, akte nummer 11, Gerritje Kuit (Kuijt), dochter van Meijert Kuit, beroep visser en Maartje Takes (Astuling), overleden Wijk C nummer 182; 28-10-1906, 23 jaar. Bij huwelijk Jan 22 jaar, Gerritje 22 jaar.

Huwde 2: 21-11-1913, akte nummer Trijntje Tijsen, dochter van Pieter Tijsen, beroep broodbakker en Antje Asjes, geboren 02-05-1876, beroep winkelierster, overleden 25-06-1958, 82 jaar. Trijntje Tijsen is weduwe van Luit de Wit. Bij huwelijk Jan 30 jaar, Trijntje 37 jaar.

Kinderen Klein-Kuit (Kuijt):

Jan Klein geboren Wieringen 1905
 1. Jan, (08.001) geboren 09-10-1905, overleden 12-12-1990, 85 jaar, huwde Maartje Elisabeth Koorn.

Kinderen Klein-Tijsen:

 1. Pieter, (08.002) geboren 08-09-1914, overleden 08-09-1981, 67 jaar, huwde Neeltje Halfweeg.
 2. Simon, (08.003) geboren 13-02-1916, overleden 29-04-1982, 66 jaar, huwde Geertje (Gelske Huisman)

Kinderen uit het huwelijk Trijntje Tijsen en Luit de Wit:

 1. Elisabeth, geboren 03-01-1903, huwde 08-06-1928 met de Wit
 2. Anna Maria, geboren 06-11-1907, huwde 20-11-1931 met ??

07.003 Jan Klein, zoon van Sieuwert Klein en Maartje Everts, geboren Noordstroe 21-11-1889 om 05.00 uur, akte nummer 69, beroep visser, overleden 10-12-1965, 76 jaar. Adres Hofweg 3, na vernummering in januari 1957 Hofweg 6.

Wieringer Courant 12 juni 1928.

Huwde: 09-02-1913, akte nummer 3, Jannetje (Jansje) de Wit, dochter van Volkert de Wit, beroep arbeider en Maartje Rotgans, geboren 25-01-1890, overleden 02-01-1968, 77 jaar. Bij huwelijk Jan 22 jaar, Jannetje 22 jaar.

Wieringer Courant 30 maart 1928.

Kinderen:

 1. Sieuwert, (08.004) geboren Wieringen 29-08-1913, overleden 29-10-1987 Den Oever, huwde 29-10-1937 Anna Tijsen. Anna is de dochter van Meijert Tijsen en Elisabeth Koorn.
 2. Jan, (08.005), geboren Wieringen 10-02-1916, overleden Alkmaar 02-06-1951, 35 jaar, huwde 19-04-1940 Anna Tijsen. Anna is de dochter van Cornelis Martinus Tijsen en Maartje Smid.
 3. Maartje, (08.006) geboren Wieringen 08-06-1924, vertrekt naar Texel?
Stroeerweg 44 Hippolytushoef Sieuwert Klein
Het huis waar mijn partner Pieter Klein in 1953 (achter het linker raam) is geboren. Zijn ouders Sieuwert Klein en Geertje Keijzer, hebben door vererving een deel van deze woning verkregen. In 1955 verkopen zij hun deel aan Pieter Klein (07.004), die het andere deel al bezit. Sieuwert Klein (06.003) is de overopa van Pieter, het is Sieuwert (06.003), dan Evert (07.005), dan Sieuwert (08.007) en vervolgens Pieter. Om het compleet te maken volgt dan onze zoon Dennis en vervolgens zijn twee zonen Pieter (2008) en Sieb (2017) Klein.

Dirk Klein (05.030) bezit in 1828 de boerderij Stroe 10, nu Stroeërweg 44. Omdat Dirk ongehuwd blijft en geen kinderen heeft, gaat in 1849 de boerderij na zijn overlijden naar zijn broer Simon (05.031), getrouwd met Geertje Ruijter. Na het overlijden van Simon in 1881 worden de nalatenschappen van hem en zijn vrouw verdeeld. Van hun tien kinderen zijn er dan nog drie in leven: Albert, Dirk en Maartje. Dochter Trijntje, gehuwd met Albert Ruijter, is al in 1870 overleden. Haar twee, dan nog minderjarige dochters Teetje en Geertje Ruijter, erven in haar plaats.
Teetje trouwt in 1883, Geertje in 1886. Vlak na dit laatste huwelijk laten de zusters de bezittingen scheiden. De boerderij komt op naam van Jan Lont, de man van Geertje en Geertje zelf. Na vier jaar overlijdt Geertje en acht maanden later overlijdt Jan Lont. Hun kinderen Trijntje (wordt maar zeven jaar oud) en Tettje zijn dan vier en drie jaar oud. Tettje trouwt Hermanus Smit, zij verkopen in 1903 het huis aan Sieuwert Klein (06.003).
Na vererving worden Jan (07.003), Pieter (07.004) en Evert (07.005) eigenaar van het boerderijtje Pieter en Evert gaan daar wonen, later Pieter en de zoon van Evert, Sieuwert (08.007). De familie Klein verkoopt in 1964 het pand aan buurman Klaas Sprenkeling, die het pand gebruikt als schuur voor zijn schapen. Pas in 1995 wordt het beeldbepalende pand, weer een woning, de eigenaren zijn dan Elbert Volkerts en Tineke Hoekstra. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.004 Pieter Klein, zoon van Sieuwert Klein en Maartje Everts, geboren Stroe 26-10-1890 om 03.00 uur, akte nummer 60, beroep visser/landarbeider, overleden 20-08-1978. Ongehuwd.

Adres: Stroeerweg 7, na vernummering in januari 1957 Stroeerweg 44, vanaf 18-12-1963 Robbenoordstraat 2 Den Oever.

07.005 Evert Klein, zoon van Sieuwert Klein en Maartje Everts, geboren Elft 23-04-1894, beroep visser, overleden Alkmaar 23-06-1933, 39 jaar, begraven Stroe.

Huwde: 02-10-1927 Neeltje Rotgans, dochter van Evert Rotgans, beroep venter, schipper en Jannetje Halfweeg, geboren 20-04-1893, overleden 01-08-1982, 89 jaar. Bij huwelijk Evert 33 jaar, Neeltje 34 jaar.

Neeltje Rotgans was weduwe van Klaas Jansz. Sprenkeling, zoon van Jan Klaasz. Sprenkeling, beroep landman en Sijtje Smit, geboren 10-11-1893, beroep visser, overleden 19-08-1924. Adressen; Noordstroeerweg 1, Koogerweg 5, in 1951 Kliefstraat 21,  in 1956 Beltstraat 31 na vernummering in 1957 Beltstraat 55,  in 1972 Parklaan 41.

Wieringer Courant 9 maart 1928.

Kinderen Klaas Sprenkeling en Neeltje Rotgans:

 1. Jan, geboren Noordstroe 20-02-1918, huwde 16-03-1944 met Jans Wouda, overleden Den Helder 07-07-1997.
 2. Jannetje, geboren Noordstroe 21-01-1920, huwde 28-06-1940 met Jacobus Scheltus, overleden.
 3. Sijtje, geboren Noordstroe 22-12-1921, overleden Alkmaar 17-12-1926, begraven Stroe.

Kinderen Evert Klein en Neeltje Rotgans:

 1. Sieuwert, (08.007) geboren Noordstroe 02-08-1928, huwde 30-06-1951 Geertje Keijzer, dochter van Pieter Keijzer en Stijntje Hidden.
  Vader van Pieter Klein, gehuwd met Gea Hamming, kinderen Dennis en Serina. Lees meer…

In 1867 wordt er een boerderij gebouwd op Noord-Stroe, nu onderdeel van camping Wiringherlant, door Volkert, Jan en Simon Lont, allen landman. In 1907 komt de boerderij in handen van Jan Klaasz Sprenkeling, visser en landman. Vervolgens wordt zijn zoon Klaas Jansz Sprenkeling, visser van beroep, eigenaar. Hij is getrouwd met Neeltje Rotgans. Na het overlijden van Klaas, hertrouwt Neeltje met Evert Klein. Op Noord-Stroe wordt ook hun zoon Sieuwert Klein (08.007) op 02-08-1928 geboren. Wanneer Evert in 1933 is overleden, verhuisd Neeltje met de kinderen naar de Koogerweg. De boerderij wordt in 1935 na een brand gesloopt. Er zijn geen afbeeldingen van deze boerderij. Sieuwert Klein (08.007) huwt Geertje Keijzer en zij gaan in 1951 wonen Stroeërweg 44, eigendom van de familie Klein. Hier worden hun oudste twee kinderen geboren, Evelien en Pieter. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen en de familie van mijn partner Pieter Klein, de kleinzoon van Neeltje Rotgans en Evert Klein.

07.006 Maartje Klein, dochter van Jan Klein en Reinoutje Gorter, geboren aan den Oever 13-09-1869 om 08.00 uur, akte nummer 55, overleden Wieringermeer 03-01-1949, 79 jaar, begraven Oosterland.

Adressen: Zeestraat 13, Molgerdijk 5, Gemeenelandsweg 66.

Huwde: 01-01-1897, akte nummer 1, Jacob Lont, zoon van Cornelis Lont, schoenmaker en Neeltje Kaan, geboren 13-02-1865, gedoopt 18-03-1883, beroep schipper, koopman, visser, overleden 23-09-1938, 73 jaar. Bij huwelijk Maartje 27 jaar, Jacob 31 jaar.

Kinderen Lont-Klein:

 1. Cornelis, geboren 22-05-1898, overleden 04-10-1898, 4 maanden oud (staat niet op de persoonskaart van Maartje Klein)
 2. Reinoutje, geboren 19-01-1899, overleden 13-03-1923, huwde 14-08-1921 Ferdinand Doesburg, zoon van Hendrikus Doesburg, beroep kleermaker en Geertje Omis, geboren 03-01-1895, beroep eendenhouder, visser, overleden 21-10-1972.
 3. Neeltje, geboren 26-04-1904, overleden 23-02-1926, 21 jaar oud.

07.007 Albert Klein, zoon van Jan Klein en Reinoutje Gorter, geboren Vatrop 14-02-1874 om 13.00 uur, akte nummer 13, beroep brievenbesteller, overleden Wieringen 04-09-1947, 73 jaar.

Dankbetuiging Albert Klein overleden en Susanne van der Sluijs.

Adressen: Heelsum Pr. Bernardlaan 29; 1937 Rijswijk Sparrelaan 4; 1940 Den Oever Hofstraat 28a; 1941 Molgerdijk 5.

Albert Klein en gezin komt op 24-10-1940 vanuit Rijswijk naar Wieringen, Hofstraat 28a Den Oever. Het gezin gaat inwonen bij de weduwe Klaas Rietvink, gekomen uit Wieringerwaard, en getrouwd met de Wieringse Grietje Stadig. Dan Molgerdijk 5.
Op 04-09-1947 overlijdt Albert Klein en zijn Susanna van der Sluijs, vertrekt op 31-10-1947 naar Zwammerdam.

Huwde: Rotterdam 06-12-1905 Susanna van der Sluijs,  dochter van Cornelis Izaak van der Sluijs (zoon van Susanna Broucard en Anthonie van der Sluijs) en Alberdina Kruidhof (geboren Fijnaart en Heijningen), geboren Willemstad (Noord Brabant) 13-07-1878, overleden Zwammerdam 16-04-1967, 89 jaar. Bij huwelijk Albert 31 jaar, Susanna 27 jaar.

Kinderen:

 1. Reinoutje (08.030), geboren Rotterdam 17-09-1908, huwde Rijswijk 02-03-1939 Johan Herman Stöcker, geboren Wageningen, zoon van Johan Herman Stöcker en Jacoba Johanna van de Waal. Bij huwelijk Johan 36 jaar, Reinoutje 30 jaar.

07.008 Dieuwertje Klein, dochter van Jan Klein en Reinoutje Gorter, geboren Oosterland 07-01-1877 om 02.00 uur, akte nummer 4, overleden.

Huwde:  18-09-1898, akte nummer 11, Jan Jansz Everts, zoon van Jan Pieter Everts, wiens woon- en verblijfplaats in 1898 onbekend is, en Antje Maars, geboren 06-11-1875, beroep schipper. Bij huwelijk Jan 22 jaar, Dieuwertje 21 jaar.

Vader Jan Pieter Everts en moeder Antje Maars (geboren Schagen) wonen tijdelijk in Michigan, Amerika. Vader Jan Everts is bij huwelijken en overlijden onbekend. In Michigan worden de eerste twee kinderen geboren: 1. Sijtje, geboren Michigan, overleden 21-03-1908 Wieringen, 38 jaar, huwde 13-03-1896 Jan ten Bokkel, weduwnaar van Maartje Braven. 2. Pieter, geboren Michigan, beroep schipper, overleden Wieringen 28-02-1953, 80 jaar, huwde 12-05-1902 Neeltje Lont. 3. Jan, hij huwde Dieuwertje Klein en is geboren op Wieringen. 4. Maartje,  geboren Wieringen, huwde Johannes Cornelis Hekelaar, geboren Dordrecht, weduwnaar, beroep korporaal-constabel. 5.Klaas Everts, geboren Wieringen, beroep  matroos, huwde Geesje Bos, dit huwelijk eindigt in echtscheiding.

Kinderen Everts-Klein:

 1. Jan, geboren aan den Oever 17-05-1899, beroep schipper.
 2. Reinoutje, geboren aan den Oever 27-07-1907.

07.009 Geertje Klein, dochter van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Stroe 03-12-1863 om 20.00 uur, akte nummer 55, gedoopt 18-03-1883, beroep winkelierster Zandburen 31 A, overleden 29-12-1950, 87 jaar. Adres: Westerklief Wijk C nummer 201, Zandburen 31a. Doopsgezind.

Geertje Klein is voor haar huwelijk dienstbode bij Cornelis Maats, geboren 19-11-1825, NH, beroep landman. Adres: Wijk C nummer 97, Hippolytushoef.

Huwde: 23-05-1890, akte nummer 6, Simon Gerritsz. Lont, zoon van Gerrit Lont, beroep koopman, winkelier, schipper en Aaltje Kaleveld, geboren 16-09-1862, beroep schipper, overleden 26-05-1904, 41 jaar. Doopsgezind. Bij huwelijk Geertje 26 jaar, Simon 27 jaar.

Simon Lont en Geertje Klein, met zoons Albert (links) en Gerrit.

Geertje Albertsd Klein en Simon Gerritsz Lont hebben een winkel in visserijartikelen en kruidenierswaren aan de Varkensgrasweg 7, Westerland. Simon is van beroep visserman, maar door ziekte kan hij dit beroep niet uitoefenen. In 1896 biedt hij zijn Lemsteraak te koop aan.

Er moet wel brood op de plank komen, Hij begint aan huis met het verkopen van artikelen op het gebied van de visserij. Onder andere geepzegens, ansjovisnetten , zowel nieuw als gebruikt, en palingnetten. Zijn ziekte is ernstig, op 26 mei 1904 overlijdt hij, na een langdurig lijden. Zijn vrouw Geertje is intussen kruidenierswaren gaan verkopen.

Het echtpaar krijgt vier kinderen, waarvan er twee jong overlijden. De oudste zoon Gerrit wordt al op jonge leeftijd visserman bij broers van zijn moeder. Wanneer hij met Antje Takes trouwt gaan zij bij moeder Lont-Klein inwonen. In 1928 laat Gert een nieuw woonhuis op Zandburen bouwen. Daar gaat hij met zijn gezin wonen. Geertje Klein winkelt nog door tot 1935 en verhuist dan ook naar Zandburen naar een woning die Gert ook heeft laten bouwen, even verderop. Bron: ‘Winkels op Wieringen’, uitgegeven door de Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Lont-Klein:

 1. Gerrit, geboren Westerklief 22-11-1891, gedoopt 13-03-1910, overleden 18-05-1987 Zandburen, 95 jaar,  begraven Zandburen Hippolytushoef, trouwt 19-03-1916 Antje (Anna) Takes, geboren 14-07-1890, overleden 18-01-1970, 79 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef. Antje is de dochter van Pieter Takes, beroep visser, en Geertje Takes.
 2. Albert, geboren 29-01-1894, overleden 21-08-1894, 7 maanden oud.
 3. Albert, geboren Westerklief 10-03-1896, overleden 27-02-1969, 72 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef, trouwt 24-03-1916 te Schagen met Trijntje Ploeger uit Anna Paulowna, geboren 14-02-1897, overleden 18-02-1972, 75 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef. Trijntje is de dochter van Arie Ploeger en Neeltje Raven.
 4. Jan, geboren 31-05-1898, overleden 08-06-1898, 1 week oud.

07.010 Jan Klein, zoon van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Smerp 19-01-1866 om 12.00 uur, akte nummer 2, beroep landman, overleden 30-03-1920, 54 jaar, begraven Stroe. Ongehuwd.

07.011 Maartje Klein, dochter van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Smerp 12-11-1867 om 05.00 uur, akte nummer 70, beroep veehoudster Elft 54, overleden 07-05-1953, 85 jaar, begraven kerkhof Zandburen/Hippolytushoef. Doopsgezind.

Huwde: 12-11-1896, akte nummer 26, Simon Jac, Mulder, zoon van Jacobus Mulder en Maartje Snooij, geboren 07-02-1866, beroep landman, overleden 04-08-1940, 74 jaar, begraven kerkhof Zandburen/Hippolytushoef. Het gezin Mulder is Nederlands Hervormd. Bij huwelijk Maartje 30 jaar, Simon 31 jaar.

Hoge Elft 1 Hippolytushoef. Rond 1900 Simon Mulder en Maartje Klein.

In de Hoge Elft (nummer 1) staat een Wieringer boerderij, het woongedeelte is met pannen gedekt en de schuur met riet. Op de puntgevel is de makelaar nog te zien. Er is een aanbouw aangebouwd. De vensters zijn 6 of 12 delig en het pand heeft een prachtig schuurschot.
De boerderij heeft nog enkele authentieke kenmerken, de tegelwand met molens, kerken en boerderijen is deels teruggeplaatst achter de schouw, de oude haardplaat is aanwezig en ook de rouw- en trouwdeur is gebleven. Er wordt verteld dat deze boerderij vroeger een katholieke schuilkerk is geweest.
Hoge Elft nummer 1 is van 1750, de eerst bekende eigenaar is in 1832 Nan Mulder. Na scheiding van de boedel wordt in 1863 Jacob Mulder de eigenaar. Zijn zoon Simon Mulder en echtgenote Maartje Klein volgen hem op. Vervolgens hun zoon Jacobus Mulder. Daarna verlaat de boerderij de familie
. Bron Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Mulder-Klein:

 1. Maartje, geboren Belt 14-11-1897, overleden 09-12-1981, huwde 04-08-1922 Jan Andries Jacob Woestenburg, geboren Hoorn 20-11-1894, overleden Hoorn 09-03-1986, 91 jaar.
 2. Jacobus, geboren Belt 04-11-1899, overleden 21-12-1981, 82 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

07.012 Simon Klein, zoon van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Smerp 20-07-1869 om 20.00 uur, akte nummer 43, beroep veehouder, in 1896 schipper, overleden 08-09-1954, 85 jaar, begraven Stroe. Adres: Kleitelweg 1/3 (nu Kleitelweg 12)

Huwde: 20-03-1896, akte nummer 2, Gebrig (Gerritje) Mulder, dochter van Jan Mulder en Geertje Kuut, geboren 21-11-1873, overleden 14-11-1942, 68 jaar, begraven Stroe (op grafsteen staat Gerritje Klein-Mulder) Bij huwelijk Simon 26 jaar, Gebrig 22 jaar.

Klein Kleitelweg 2 Hippoytushoef Wieringen
Familie Klein Kleitelweg 12 Hippolytushoef, bouwjaar 1860.

Kleitelweg 12, met bouwjaar 1860, is een Wieringer boerderij. De hoge achterwand, het schuurschot, is bekleed met rabatdelen, die zwart gemaakt zijn. De boerderij is met riet gedekt, van het voorhuis is een kant met riet, de andere kant met Oudhollandse rode pannen gedekt. Ook de buitenschoorsteen is nog aanwezig.
De eerst bekende eigenaar is Jan Maars, landman. Dan volgen Albert Klein en Jan Albertsz Klein. Vervolgens wordt het bedrijf voor 2/3e deel eigendom van Simon Albertsz Klein, landman, schipper, voor 1/6e deel van Albert Simonsz Klein, caféhouder en voor 1/6e deel van Pieter Simonsz. Klein, expediteur.
Simon Klein trouwt met Gerritje Mulder en dit echtpaar kocht deze boerderij. Daarna werd hun zoon Piet en echtgenote Geertje Bakker de eigenaar. Piet was eendenboer, hij had eendenboeten in de Westerling. Later is hij een transportbedrijf begonnen en diende de boerderij als opslagruimte. Nu is het kantoorruimte van het transportbedrijf.
 Bron Boerderijen Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen:

 1. Albert, (08.009 a) geboren 17-11-1897, beroep beurtschipper, caféhouder, kruidenier, overleden Oosterland 07-09-1985, huwde: 27-6-1920, akte nummer 14, Dirktje Lont, dochter van Cornelis Lont, beroep landman, en Trijntje Verfaille, geboren Westerklief 01-09-1895, overleden 26-07-1978.
 2. Pieter, (08.009 b) geboren 23-03-1903, beroep vrachtrijder, aannemer/transport, overleden 23-12-1983, huwde: 24-04-1927 Geertje Bakker, geboren 29-10-1902, overleden  Hippolytushoef 16-10-1987.

Door de Zuiderzeewerken kwamen er op Smerp woonketen te staan. In die tijd kwamen werkeloze arbeiders overal vandaan om op het oude eiland Wieringen werk te vinden. Als ze werk hadden gekregen, werd een stukje grond gehuurd en daar werd dan een noodwoning op gezet. Vaak met financiele hulp van de gemeente waar deze mensen vandaan kwamen, zodat het gezin ook naar Wieringen kon komen. Verder stonden er de boerderijen van P. Lont, S. Klein, E. Everts en P. Kuut. ‘Wandelen over Wieringen’.

Uit Op de Hoogte, Historische Vereniging Wieringen:

07.013 Trijntje Klein, dochter van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Smerp 28-03-1871 om 12.00 uur, akte nummer 19, overleden 13-11-1950, 79 jaar. Trijntje is Doopsgezind, Pieter en het gezin Nederlands Hervormd.

Huwde: 18-08-1895, akte nummer 18, Pieter Szn Asjes, zoon van Simon Asjes beroep schipper en Antje Dekker, geboren 19-03-1870, beroep beurtschipper, overleden 22-09-1931, 61 jaar.

Trijntje en Pieter hebben bij de bevolkingstelling 1890-1900 in dienst: Cornelis Swarthof, geboren 25-10-1879 uit de Zijpe, schippersknecht, in dienst sinds sinds 12-10-1899. Het gezin woont op Westerklief.

Het gezin woont: Wijk C nummer 112, 260b.

Kinderen Asjes-Klein:

 1. Anna (Antje), geboren 25-10-1895, overleden 16-05-1899, 3 jaar.
 2. Maria, geboren 19-11-1896, overleden 15-05-1979, huwde 26-07-1925 Arien Veltman, geboren Loenen 26-09-1892, zoon van Pieter Veltman (beroep drogist in Baarn) en Hester Gerardina Wielders, beroep monteur, gescheiden van Bethje Wagemaker.
 3. Simon, geboren 04-06-1898, beroep beurtschipper, overleden 20-07-1970, huwde 22-07-1928 Maria Jeanette Baijs, dochter van Evert Baijs (ambtenaar der posterijen) en Trijntje Kuut.
 4. Anna, geboren 10-12-1899, overleden 01-09-1900, 8 maanden.
 5. Albertus, geboren 04-10-1901, overleden 17-03-1950, huwde Maria Piel.
 6. Anna, geboren 16-02-1906, overleden 07-11-1902, huwde 17-09-1931 Jacobus Gorter, zoon Cornelis Gorter (timmerman) en Trijntje Duijnker, beroep chauffeur.

07.014 Cornelis Klein, zoon van Albert Klein en Maartje Maars, geboren Smerp 25-09-1872 om 16.00 uur, akte nummer 55, beroep landman, veehouder en in 1902 schipper, overleden 03-08-1952, 79 jaar, begraven Stroe. Adres: Stroeerweg 6.

Huwde: 13-04-1902, akte nummer 6, Neeltje Everts, dochter van Simon Everts, beroep landman en Reinoutje Gorter, geboren 15-08-1877, overleden Heiloo 21-09-1959, 82 jaar, begraven Stroe. In 1959 woont Neeltje Everts in Heiloo, waar ze ook overlijdt. Bij huwelijk Cornelis 29 jaar, Neeltje 24 jaar.

Kinderen:

 1. Albert, (08.010) geboren 31-03-1903 , beroep pluimveehouder, overleden Alkmaar (St. Elisabeth gesticht) 15-05-1927, 24 jaar, wonende Wieringen, huwde 17-04-1927 Anna Bethlem, dochter van Jan Betlem en Anna van Dam, geboren Hoorn 1905, woont voor huwelijk al op Wieringen. Anna Betlem hertrouwt met Jacob Doves.
 2. Simon, (08.011) geboren 22-09-1908 , beroep landman, veehouder, overleden 25-02-1982 Stroe, ongehuwd.

Links van het kerkhof van Stroe stond in 1828 een woning/boerderij. Het pand is dan eigendom van Pieter Everts. In 1867 wordt het geheel gesloopt en volgt er nieuwbouw (afbeeldingen ontbreken). In 1906 wordt het geheel vergroot. In 1918 koopt Cornelis Albertsz Klein, van beroep landman, het pand. Tien jaar later wordt er nog een schuur bijgebouwd maar in 1930 wordt het geheel gesloopt en volgt er geen herbouw en blijft het land grasland. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.015 Dirk Klein, zoon van Albert Klein en Maartje  Maars, geboren Smerp 03-11-1874 om 08.00 uur, akte nummer 66, beroep landbouwer en visser, overleden 05-05-1938 Vatrop, 63 jaar.

Huwde: 22-05-1904, akte nummer 12, Guurtje Mulder, dochter van Nan Mulder, beroep landman en Antje Wagemaker, geboren 07-04-1879, beroep landbouwster, overleden 24-10-1945, 66 jaar. Bij huwelijk Dirk 29 jaar, Guurtje 25 jaar.

Kinderen:

 1. Maartje, (08.012) geboren 20-09-1905 (van de persoonskaart Guurtje Mulder afgeschreven op 22-12-1912), huwde Simon Boerman.
 2. Nan, (08.013) geboren 05-01-1907, beroep boerenknecht, veehouder, bouwvakker, overleden 11-07-1994, 87 jaar, huwde Rinske de Kroon.
 3. Anna, (08.014) geboren 03-07-1910, overlende 25-01-1984, 73 jaar, huwde Theodorus Boersen, overleden 25-01-1984.

In 1848 laten Dirk Klein en Guurtje Mulder een Wieringer boerderij bouwen op Vatrop, nu Vatropperweg 10. Er was vroeger aan de oostkant een kleine stal voor niet meer dan twee of drie koeien. En zoals gewoonlijk wat ruimte voor jongvee en varkens. Er was ongeveer twee hectare land bij de boerderij. Het dak bedekt met riet met aan de noordzijde een spiegel. Van dit stukje dakpannen werd vroeger het regenwater opgevangen voor drinkwater. Bron Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Dirk en Guurtje kopen in 1927 Stroeërdijk 6, waar zoon Nan gaat boeren (zie 08.013).

07.016 Trijntje Klein, dochter van Simon Klein en Maartje Lont, geboren Stroe 05-11-1869 om 13.00 uur, akte nummer 16, overleden 07-09-1938, 68 jaar, begraven Stroe.

Huwde: 16-06-1895, akte nummer 15, Jan Rotgans, zoon van Simon Rotgans, beroep landman en Dieuwertje Ruyter (Ruijter), geboren 04-09-1869, beroep landman, boer, overleden Stroe 20-08-1938, 68 jaar, begraven Stroe. Bij huwelijk Trijntje 25 jaar, Jan 25 jaar.

Kinderen Rotgans-Klein:

Wieringer Courant.
 1. Simon, geboren 20-10-1897, overleden 30-03-1940, huwde 10-09-1920 Aaltje Tijsen, geboren 19-05-1900.
 2. Marie, geboren 22-03-1899, overleden Bergen 08-03-1924, ongehuwd.
 3. Jan, geboren 08-11-1902, overleden Laren 25-05-1929, ongehuwd.

Jan Rotgans en Trijntje Klein laten in 1895 een boerderij bouwen op Stroe, nu Stroeërweg 1. Na het overlijden van Jan worden Trijntje en hun twee zonen eigenaar. Uiteindelijk worden de weduwe van Simon, Aaltje Tijsen en hun drie kinderen, Trijntje, Marie en Jan Jacob, de eigenaar. Na 1938 wordt het pand door diverse bewoners bewoond. In 1985 gaat de boerderij door brand verloren en wordt er een nieuw woonhuis met schuren gebouwd, deze staat er tot op heden nog. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.


07.017 Guurtje Klein, dochter van Simon Klein en Maartje Lont, geboren Stroe 25-06-1877 om 09.00 uur, akte nummer 43, overleden Alkmaar 21-06-1957, 79 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

Adressen: Gemeenelandsweg 12a, na vernummering in 1957 nummer 14, Parklaan 41 – Hippolytushoef.

Huwde: 16-10-1903, akte nummer 28, Simon Snooij, zoon van Simon Snooij, beroep landman en Geertje Mostert, geboren 14-04-1878, beroep landman, overleden 15-02-1975, 96 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef, Bij huwelijk Guurtje 26, Simon 25 jaar.

Guurtje Klein en Simon Snooij, Gemeenelandsweg 16 Hippolytushoef, gebouwd in 1927.

De boerderij nu Gemeenelandsweg 16 Hippolytushoef is in 1927 in opdracht van Guurtje Klein en Simon Snooij, gebouwd. De opdracht werd uitgevoerd door aannemer Jan Klein (07.019) en zijn medewerker W. Hartog en Jb. Lont. Het dak bestond uit schaaldelen gedekt met pannen. Binnen was een Zuidhollandse stal met plaats voor 40 koeien. Het pand had twee vierkanten. In 1978 is het achterste deel gesloopt, het woonhuis is blijven staan.
Na Simon Snooij en Guurtje Klein kwamen in 1939 hun zoon Simon Snooij en Trijntje Keppel op het bedrijf. In 1976 volgde de volgende opvolging Dirk Schermerhorn en Tiny Snooij. Zij hebben het familiebedrijf in 1999 aan derden verkocht.

Gemeenelandsweg 16 Simon Snooij en Guurtje Klein, nu is het grasland. Deze boerderij is in 1978 gesloopt. In 1903 trekken Simon Snooij en Guurtje Klein in deze boerderij, gekocht tijdens een openbare verkoping. In 1927 laten zij een nieuwe boerderij naast deze bouwen en wordt de oude boerderij gebruikt als opslagruimte.

Voor deze boerderij staat op deze plek een Wieringer boerderij, deze is in 1832 van Cornelis Meijertsz. Wagemaker. Zijn kinderen erven in 1868 het pand. In 1876 koopt gemeente ontvanger Meijert Koorn de boerderij. Simon Snooij koopt de boerderij ‘De Kuul’ genaamd, tijdens een openbare verkoping, gehouden op verzoek van de erven Koorn, op 1 maart 1903. De boerderij heeft twee vierkanten en de opbouw binnen bevat veel scheepshout, de muren zijn van gele steentjes, heeft twee waterputten en is met riet gedekt en aan een zijde met pannen. Er kunnen 18 koeien worden gehouden. In 1903 vestigen Simon Snooij en Guurtje Klein zich in de boerderij. In 1978 is dit pand uiteindelijk gesloopt nadat het vele jaren dienst heeft gedaan als berging en opslagruimte. Bron: Verdwenen boerderijen op Wieringen en Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Snooij-Klein:

 1. Geertruida Margaretha (Marie), geboren 18-10-1905, huwde 05-06-1931 Meijert Heijblok, zoon van Meijert Heijblok, landman en Geertje Kool.
 2. Maria, geboren 13-06-1907, huwde Willem van Krieken, geboren 07-06-1898 Herwijnen (G), komt waarschijnlijk als boerenknecht via Barsingerhorn naar de Haukes 13.
 3. Simon, geboren 29-01-1910, huwde Trijntje Keppel.

07.018 Antje (Anna) Klein, dochter van Cornelis Klein en Neeltje Takes, geboren Zandburen 06-01-1878 om 08.00 uur, akte nummer 2, overleden Alkmaar 22-10-1956, 78 jaar, begraven Zandburen (op grafsteen staat Anna Klein) Hippolytushoef.

Adressen: Broekerlaan 2, Gemeenelandsweg 24, Gemeenelandsweg 16A (1940) nu nummer 28.

Huwde: 23-06-1905, akte nummer 5, Frans Lont, zoon van Dirk Lont, beroep landman en Maartje Kuijt, geboren 16-04-1877, beroep landman, overleden Alkmaar 06-04-1952, 74 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef. Bij huwelijk Antje 27 jaar, Frans 28 jaar.

Kinderen Lont-Klein:

 1. Maria, geboren 23-12-1906, huwde 10-11-1933 Simon Klein (08.021), zoon van Albert Klein en Wijntje Koorn (07.027). Zij gaan boeren aan de Gemeenelandsweg 60, op de boerderij van Albert Klein en Wijntje Koorn.
 2. Cornelis, geboren 16-04-1909, huwde 02-08-1940 Anna Kuut, dochter van Simon Kuut en Maartje Kort. Zij zetten het boerenbedrijf voort, aan de Gemeenelandsweg 28, De Bietrop.
Foto v.l.n.r. mevrouw Leendertz, Cornelis Lont, Antje Klein, Frans Lont, Jacob Lont, Maria Lont en Marie Kuit. De foto is genomen na de Doopsgezinde dienst in de Stroeër Vermaning.

Aan de Broekerlaan, nu nummer 2, stond een boerderij die eigendom was van Cornelis Wagemaker. De boerderij vererft in de eerste decennia van vader op dochter. Na het overlijden van Dirk Lont en Maartje Kuijt in 1924 en ’25, worden hun kinderen Frans, Jacob en Trijntje Lont, eigenaar. Frans, die vanaf zijn geboorte op deze boerderij woont, trouwt met Antje Klein. In 1929 verhuisd het gezin, met kinderen Marie en Cor, naar de nieuwe boerderij aan de Gemeenelandsweg 28, De Bietrop genaamd. Broer Jacob bouwde een nieuw woonhuis aan de Gemeenelandsweg en zijn Trijntje verhuisd met echtgenoot Pieter Kooij, naar Westerklief. De boerderij wordt in 1957 verkocht aan Cornelis Rooyaards, architect. Hij sloopt het pand en bouwt de huidige woning (in 2019 is deze door de nieuwe eigenaren met een jong gezin, aan de rechterkant vergroot). Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

De Bietrop, de boerderij aan de Gemeenlandsweg 28, na Frans en Antje komen hun zoon Cornelis Lont met Anna Kuut en vervolgens hun kleinzoon Frans Lont op de boerderij. De boerderij is gebouwd door aannemer Jan Klein voor f 6.000,=. Het heeft 1 vierkant en het dak is geheel van pannen. Frans en Antje leverden hun melk aan de kaasfabriek op Stroe. Momenteel is hoefsmid Biersteker de eigenaar van de boerderij en het land is verkocht aan de familie Ruijter, boerend aan de Bierdijk. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.019 Jan Klein, zoon van Cornelis Klein en Neeltje Takes, geboren Zandburen 01-11-1882 om 04.00 uur, akte nummer 77, beroep aannemer, timmerman , overleden Den Helder 04-04-1974, 91 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef. 

Het aannemersbedrijf Jan Klein heeft ons huis aan de Noordburendwarsweg 9 in 1944 herbouwd, zijn handtekening en de datum staan op de muur in een van de slaapkamers. Er stond een Wieringer boerderij die door brand is verwoest, Klein bouwde er een Wieringermeer boerderij voor terug. Het vierkant is scheepshout uit de Waddenzee, van een vergaan schip, zo is het verhaal.
Ook de boerderijen Gemeenelandsweg 16 en 28 (De Biertrop), Koningsweg 110 zijn door Jan en zijn medewerkers Willem Hartog en Jaap Lont, gebouwd.
Jan Klein behoorde tot de “Gouden driehoek”: Jan Klein, timmerman, aannemer en koopman; Meijert Minnes, koopman en Bernard Kraan, slachter, spekslager, vleeshouwer en koopman.

Adressen: Koningsstraat 33, na vernummering in 1957 nummer 19 – Hippolytushoef.

Huwde: 27-04-1906, akte nummer 4, Maartje Minnes, dochter van Huigen  (Huijgen) Minnes, beroep koopman, weduwnaar van Antje de Vries en Trijntje Wagemaker, geboren 13-02-1882, overleden 22-11-1954, 72 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

Geen kinderen uit dit huwelijk.

Vroeger stond naast ‘Wapen van Wieringen’ (gesloopt voor nieuwbouw w.o. tandartspraktijk) in de Hoofdstraat in Hippolytushoef, een huisje van Jan Poppens en zijn vrouw. Het was een naaischooltje. Later woonde er een Vrieling. Hij had daar een groentehandel. In 1932 had de “Gouden ploeg”: M. Minnes, J. Klein en B. Kraan dit gekocht en afgebroken. Het terreintje werd door hen verhuurd voor marktstallen. Op het bouwterrein is later een chocolade winkel gebouwd. De bewoners waren de familie J. Gorter. Later de familie Asjes, in 1953 is het door de Gouden ploeg’ verkocht en is er een confectiezaak van gemaakt First Lady Oedzes (nu Efkes Kieken). Bron: Wandelen over Wieringen.

07.020 Trijntje Klein, dochter van Cornelis Klein en Neeltje Takes, geboren Zandburen 26-05-1885 om 12.00 uur, akte nummer 28, overleden Zandburen 16-09-1968, 83 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

Adres: Zandburen 34, na vernummering in 1957 nummer 2, Parklaan 41 – Hippolytushoef.

Huwde: 19-05-1912, akte nummer 11, Jan Dirksz. Lont, zoon van Dirk Jansz. Lont, landman en Tetje Ruijter, geboren 17-09-1886, beroep landman, overleden 08-08-1972, 85 jaar, begaven Zandburen Hippolytushoef. Bij huwelijk Trijntje 26 jaar, Jan 25 jaar.

Kinderen Lont-Klein:

 1. Teetje, geboren 03-04-1913, ongehuwd, woonde Overveen.
 2. Neeltje, geboren 15-08-1914, huwde 04-11-1937 Johan Carel Boeschoten, zoon van Gerrit Jan Boeschoten en Maria Koutrik, geboren Bussum 26-03-1909, overleden Zaandam 02-12-1987.
Noordburenweg-10-Cornelis-Janz.-Klein-en-Neeltje-Takes

Cornelis Klein (06.014), de vader van Trijntje, koopt na een veiling in 1873 de boerderij en molen De Pool op Zandburen, nu Noordburenweg 10. Hij is landman en timmerman en herbouwt het bedrijf in 1881. In 1912 doet het het geheel van de hand aan zijn schoonzoon Jan Dirkz. Lont, landman en koopman en dochter Trijntje Klein. Jan is de oudste zoon van Dirk Lont en Teetje Ruijter, zij boeren op een boerderij op Stroe, die na hun overlijden overgaat op hun zoon Jacobde broer van Jan.
In 1938 wordt Nicolaas Looze, reiziger en wonende te Zaandam mede eigenaar van de boerderij en molen op Zandburen. Het pand is dan geen boerderij meer. De molen is rond 1943 verbrand en het achterdeel van de boerderij is vervangen door een schuur waar later dierenspeciaalzaak Looze was gevestigd. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.022 Trijntje Klein, dochter van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker, geboren Noordburen 05-07-1880 om 20.00 uur, akte nummer 34, overleden 10-03-1949, 68 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

Adres: Stroeërweg 36, na vernummering in 1957 nummer 9. Noordburendwarsweg 3.

Huwde: 26-04-1903, akte nummer 8, Lucas (Klaas) Mulder, zoon van Jan Mulder en Geertje Kuut, geboren 28-02-1876, beroep landman, veehouder, visser, overleden 23-09-1962, 86 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef. Bij huwelijk Trijntje 22 jaar, Lucas 27 jaar.

Getuigen bij huwelijk: Lucas Mulder, 41 jaar, landman, zwager van de bruid en Jan Hegeman, 31 jaar, timmerman, zwager van de bruidegom.

Kinderen Mulder-Klein:

 1. Trijntje Geertruida, geboren 02-05-1905, overleden 23-10-1984, trouwt  21-09-1927 Pieter Cornelis Luijt, zoon van Nicolaas Luijt en Maartje Duijnker, geboren 12-10-1904, overleden 07-10-1991. Het echtpaar vestigde zich op de hoek Poelweg/Koningsweg met een winkel.
 2. Geertje, geboren 09-05-1909, overleden 16-10-1987, trouwt 20-10-1929 Pieter Mulder Pz, zoon van Pieter Mulder en Neeltje Strand, geboren 29-03-1906, overleden 25-01-1985. De voorouders van het Loonbedrijf de Jongh in Hippolytushoef.
 3. Jan, geboren 21-02-1914, trouwt 06-04-1939 Wijna de Vries, dochter van Albert de Vries en Grietje Gnodde.

07.023 Guurtje Klein, dochter van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker, geboren Noordburen 20-03-1882 om 20.00 uur, akte nummer 27, overleden 18-04-1943, 61 jaar.

Huwde: 31-08-1917, akte nummer 21, Cornelis de Jongh, zoon van Willem de Jongh en Trijntje Koorn, geboren 29-10-1883 Polder Waard Nieuwland, beroep landbouwer, overleden Grootebroek  19-01-1959, 75 jaar.

Adres Noordburenweg 10, in 1939 Noordburenweg  5, 1946 Noordburenweg 4 (inwonend), in 1956 Oosterweg 8, na vernummering nummer 4.

Geen kinderen bekend.

De Westfriese stolp Noordburenweg 3 is gebouwd circa 1900 in opdracht van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker. De boerderij wordt vanaf 1908 tot 1939 verhuurd aan Cornelis de Jongh en Guurtje Klein. Van 1939 tot 1960 huurden Piet Mulder en Geertje Mulder-Mulder, de ouders van Trijnie en Piet Mulder, het bedrijf, in 1960 kochten zij de boerderij aan. Trijnie bewoond deze boerderij. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.024 Cornelis Klein, zoon van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker, geboren Noordburen 03-01-1885 om 05.00 uur, akte nummer 1, beroep landman, veehouder, overleden 07-04-1954, 69 jaar, begraven Zandburen Hippolytushoef.

Huwde: 08-10-1920, akte nummer 25, Aaltje Klein, dochter van Dirk Klein en Grietje Tijsen (veehoudster bij huwelijk), geboren Gest Den Oever 05-10-1891,  overleden Alkmaar 03-02-1952, 60 jaar. Bij huwelijk Cornelis 35 jaar, en Aaltje 29 jaar.

Getuigen bij huwelijk: Meijert Tijsen, oom van de bruid, 49 jaar, zonder beroep en Cornelis de Jongh, zwager van de bruidegom, 31 jaar, landman.

Geen kinderen bekend.

De Westfriese stolp aan de Noordburenweg 13 is gebouwd in 1913, opdrachtgevers zijn Cornelis Jansz Klein en Aaltje Klein, zijn wonen daar van 1913 tot 1954. De stolp is met grijze pannen gedekt en heeft twee vierkanten.
Een knecht van dit echtpaar was Frits Los, hij is in de oorlog door de Duitsers opgepakt en niet meer teruggekomen. In het boekje ‘Opdat wij niet vergeten’ staat het relaas.
In 1954 worden broer en zus Piet en Trijnie Mulder de eigenaren. In 1970 verhuisden Piet en echtgenote Gé Loots naar de nieuw gebouwde bungalow er naast en werd de boerderij als stalling en schuur gebruikt. De laatste jaren deed het dienst als museum ‘Allerhande’, met spullen uit grootmoedertijd. In 2020/21 komt de inmiddels vervallen stolp te koop.

Trijnie Mulder gaat wonen in de Westfriese stolp Noordburenweg 3, gebouwd circa 1900 in opdracht van Jan Klein en Trijntje Schoenmaker. De boerderij wordt vanaf 1908 tot 1939 wordt verhuurd aan Cornelis de Jongh en Guurtje Klein. Van 1939 tot 1960 huurden Piet Mulder en Geertje Mulder-Mulder, de ouders van Trijnie en Piet, het bedrijf, in 1960 kochten zij de boerderij aan. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.025 Dirk Klein, zoon van Simon Klein en Trijntje Maars, geboren Stroe 05-12-1866 om 11.00 uur, akte nummer 6, beroep landman, schipper, overleden 03-07-1911 om 15.00 uur, 44 jaar, begraven Oosterland.

Wieringer Courant 1923.

Adres Stroe, Wijk A nummer 78, Gesterweg 37 Den Oever, Stroe.

Huwde: 11-07-1890, akte nummer 11, Grietje Tijsen, dochter van Meijert Tijsen, beroep landman en Aaltje Hellingman, geboren 01-12-1864, beroep veehoudster, overleden 08-01-1943,  78 jaar. Bij huwelijk Dirk 23 jaar, Grietje 25 jaar.

Kinderen:

 1. Simon, (08.015) geboren Stroe 09-09-1890 om 10.00 uur, akte nummer 50, overleden Alkmaar 23-12-1950, 60 jaar, huwde Grietje Kaleveld.
 2. Aaltje, (08.016) geboren 05-10-1891, overleden 03-02-1952 Alkmaar, 60 jaar, huwde met 07.024 Cornelis Klein.
 3. Trijntje, geboren 25-11-1893 op de Gest, overleden 21-03-1897 om 09.30 uur, akte nummer 7, 24 jaar, ongehuwd.
 4. Meijert (Meiert),(08.017) geboren Op de Gest 07-01-1895, overleden 04-12-1968, 73 jaar, ongehuwd. Meijert wordt op 05-06-1914 gekeurd voor militaire dienst, hij wordt afgekeurd, code ongeschikt 285. Zijn lengte is 1.61 meter.
 5. Jacob, geboren Op de Gest 24-03-1896, overleden op de Gest 30-04-1897 om 12.00 uur, 13 maanden.
 6. Jacob, (08.018) geboren 04-09-1897, beroep landman, overleden Op de Gest 13-01-1937, 39 jaar, ongehuwd. Overlijden aangegeven door broer Meijert, bij overlijden geen partner vermeld.
 7. Maartje, geboren Den Oever (Gest) 29-11-1898, overleden Alkmaar 02-04-1941, 42 jaar, akte 252, begraven Oosterland. Maartje woonde op Wieringen en was ongehuwd.
 8. Dirk, (08.019) geboren 05-12-1900, beroep landman, overleden Op de Gest 05-08-1923 om 20.00 uur, 22 jaar, ongehuwd, bij overlijden geen partner vermeld.
Op de voorgrond de nieuwe boerderij, rechtsachter het oude voorhuis.

Achter Noordgesterweg 37 Den Oever, nu grasland, stond een boerderij. In 1832 is deze eigendom van Jan Tijsen, Simon Tijsen koopt het pand in 1877 en in 1897 wordt Dirk Klein en Grietje Tijsen de eigenaar. Dirk is landman van beroep. Zij laten het pand slopen, het voorhuis blijft staan en gaat later dienst doen als wagenschuur.
In 1899 laten zij een grote stolp bouwen, deze is voor het helft gedekt met riet met onderaan rijen blauwe gegolfde fries dakpannen voor de opvang van regenwater. In 1938 wordt zoon Meijert Klein (08.017) eigenaar, hij woont er tot ver in de jaren zestig, dan koopt de gemeente dit pand voor nieuwbouw. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.026 Simon Klein, zoon van Simon Klein en Trijntje Maars, geboren Stroe 02-10-1873,  beroep landman/landbouwer, overleden 23-06-1946, 72 jaar, begraven Stroe.

Adres: Wijk B, nummer 8; Gemeenelandsweg 32 en de schuur 34, later werd het geheel nummer 36 (nu 50).

Boerderij in opdracht van Simon Sz Klein en Neeltje Tijsen gebouwd. Overgenomen door dochter Trijntje Klein en Pieter Corneliz Lont. Gemeenelandsweg 50 Hippolytushoef.

De boerderij Gemeenelandsweg 50 heeft Simon Sz Klein en Neeltje Tijsen laten bouwen. Hun dochter Trijntje trouwde met Pieter Cornelisz Lont. In 1927 zijn Trijntje en Pieter op de boerderij gekomen en zijn Simon en Neeltje verhuisd naar het huis schuin voor de boerderij, ook dat hebben zij laten bouwen.
Na het overlijden van Simon Sz Klein woonde Neeltje nog enige jaren alleen in het huis. In 1964 kwamen Cees Lont en zijn vrouw op de boerderij wonen en verhuisden zijn ouders Pieter Cornelis Lont en Trijntje Klein naar het huisje aan de weg (nu eigendom van de familie Folkers)
Gemeenlandsweg 50 was oorspronkelijk een West-Friese stolp met een dubbel vierkant. In 1951 is het pand verlengd, het rieten dak werd vervangen door pannen. Van de oude indeling is niets meer over. Een paar veldnamen van het land rond de boerderij zijn wel in herinnering gebleven; De Kooltuin (achter de boerderij), de Gele Steen (links) en de akker Aaltje.

Wieringer Courant 27 augustus 1920.

Huwde: 31-10-1902, akte nummer 19, Neeltje Tijsen, dochter van Meijert Tijsen en Antje Hellingman, geboren 09-03-1875, overleden 26-09-1949, 74 jaar, begraven Stroe. Bij huwelijk Simon 29 jaar, Neeltje 27 jaar.

Kinderen:

 1. Trijntje, (08.020) geboren 22-12-1905, wijk B nummer 8, overleden 03-07-1985 Hippolytushoef, huwde 18-09-1927 Pieter Cornelis Lont, zoon van Cornelis Lont, landman en Trijntje Verfaille , beroep landman. Bij huwelijk Pieter Cornelis 26 jaar, Trijntje 21 jaar. Getuigen Albert Klein, beroep schipper en Jan de Wit, beroep schipper, beide zwager van de bruidegom en wonende te Texel.
 2. Meijert, geboren 25-02-1912, overleden Wijk B nummer 8, 13-10-1918 om 17.30 uur, akte nummer 14, 6 jaar, begraven Stroe.

07.027 Albert Klein, zoon van Simon Klein en Trijntje Maars, geboren Stroe 01-01-1875 om 06.00 uur, akte nummer 1, beroep landman, veehouder, overleden 03-01-1967, 92 jaar, begraven Stroe.

Albert Klein, zoon van Simon Klein en Trijntje
Maars, geboren Stroe 01-01-1875.
Foto: Historische Vereniging Wieringen

Huwde: 11-12-1903, akte nummer 33, Wijntje Koorn, dochter van Simon Koorn, beroep landman en Neeltje Kool, geboren 20-12-1877, overleden 16-12-1950, 72 jaar, begraven Stroe. Bij huwelijk Albert 28 jaar, Wijntje 25 jaar.

Kinderen:

 1. Simon, geboren 1904, overleden 05-01-1906 om 20.00 uur, Wijk B nummer 8, akte nummer 1, 13 maanden.
 2. Simon, (08.021) geboren 18-10-1906, overleden 18-01-1992, begraven Stroe 22-01-1992, beroep landman, huwde 10-11-1933 Maria Lont, geboren 23-12-1906, overleden 06-01-1999 te Schagen, Magnushof, begraven Stroe 11-01-1999, dochter van Frans Lont en Antje Klein.
 3. Neeltje, (08.023) geboren 14-04-1909, overleden Den Helder 27 -04-1994, crematie Schagen 02-05-1994, huwde 15-09-1932 te Wieringen Jacob Koorn, geboren 13-01-1906, gedoopt Hippolytushoef 17-03-1929, overleden 21-08-1976, crematie Schagen 25-08-1976, beroep bakker, zoon van Nan Koorn en Krijntje Spaans.
 4. Geertruida Catharina, geboren 02-08-1915, overleden 15-12-1918 om 14.40 uur, akte nummer 30, 3 jaar. Overlijden aangegeven door Simon Koorn, 65 jaar, landbouwer, opa. Begraven op Stroe.

Adressen: Wijk B nummer 8, Gemeenelandsweg 31, Koningsstraat 10 na vernummering in 1957 nummer 46, In 1962 Westerlanderweg 19, 1963 Gemeenlandsweg 22 en in 1963 Parklaan 41.

Boerderij van Albert en zoon Simon Klein, links van de kerk. Vroeger stond naar het huidige kerkhof op Stroe een kerk/kapel en school.
Boerderij van Albert en zoon Simon Klein, links van de kerk. Vroeger stond naar het huidige kerkhof op Stroe een kerk/kapel en school.
De boerderij Gemeenelandsweg 60 op Smerp is rond 2000 herbouwd in opdracht van Wijna Klein en Dirk Mulder (dochter van 08.021), die hun boerderij ‘Conzelo’ aan de Burgerweg hebben verkocht.

Simon Klein en Trijntje Maars (ouders van Albert Klein) bezitten de boerderij ten westen van het Stroeer kerkhof, zij nemen de boerderij van Maartje Maars en Simon Bakker over. In 1899 verkeert het huis door hooibroei in gevaar, een groep arbeiders helpt de brand te blussen. Helaas in 1903, wordt de boerderij helemaal door brand vernietigd. Op de oude plek wordt geen nieuwe boerderij herbouwd. De nieuwe boerderij is gebouwd aan de Gemeenelandsweg 60. Het enige wat nog aan de oude boerderij herinnert is een waterput. Zoon Albert trouwde met Wijntje Koorn, zij hebben tot 1933 op deze boerderij geboerd. In dat jaar trouwde hun zoon Simon met Maria Lont (08.021), zij zetten het bedrijf voort. Albert en Wijntje verhuizen naar Oosterland, waar zij doorgaan met boeren op kleinere schaal. Nu woont de dochter van Simon Klein en Maria Lont op deze plek, Wijna Klein en Dirk Mulder.

Tegenover het MUZpark stond vroeger een boerderij, later de Oosterlanderschool en in 2020 wordt de start gemaakt met het bouwen van huizen op deze plek. Maar in 1828 staat er een gebouw dat in 1874 de vorm krijgt van een Wieringer boerderij. De eigenaar is Cornelis Kool. In 1933 worden Albert Simonsz Klein en Wijntje Koorn eigenaar en gaan hier op kleinere schaal boeren. In 1952 wordt de boel verkocht aan bakker Jacob Koorn uit Hippolytushoef, dan volgt in 1954 Jan Haanstra en in 1958 wordt het pand gekocht door gemeente Wieringen om hier een school te bouwen. Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

07.028 Cornelis Klein, zoon van Simon Klein en Maartje Mostert, geboren Noordburen 01-08-1862 om 09.00 uur, akte nummer 4, beroep zonder, overleden Noordburen 11-11-1887 om 02.00 uur, akte nummer 52, 25 jaar, ongehuwd.

Cornelis Klein, geboren 01-08-1862, is op 08-03-1881 in dienst als boerenknecht in Barsingerhorn bij Jacob van der Oord, geboren Zijpe 1850 en Aaftje Hoekstra, geboren Barsingerhorn 1852. Cornelis vertrekt op 16-03-1882 officieel naar Barsingerhorn.

Adressant: akte nummer 42, op 11-11-1887 ’s morgens twee uur van Cornelis Klein, zonder beroep, geboren Wieringen, oud 25 jaar, zoon van Simon Klein, adresfant XL 11 en Maartje Mostert.

Cornelis Klein is Doopsgezind en knecht bij Jan Bakker, geboren 19-12-1813, landman en Geertje Wagemaker, ingeschreven in 1880, adres Wijk B nummer 25.

Ongehuwd

07.029 Grietje Klein, dochter van Simon Klein en Maartje Mostert, geboren Noordburen 15-10-1864 om 23.00 uur, akte nummer 70, overleden 16-04-1947, 82 jaar.

Huwde: 21-11-1890, akte nummer 19, Cornelis Brugman, zoon van Pieter Brugman, beroep broodbakker en Geertje Russelman, geboren Heerhugowaard 23-07-1866, beroep slager, overleden 13-12-1931, 65 jaar. Bij huwelijk Grietje 26 jaar, Cornelis 24 jaar.

Adres: Alkmaar, Koningsweg 42 en Hoofdstraat 22 Hippolytushoef.

Geen kinderen bekend.


07.030 Pieter Klein, zoon van Simon Klein en Maartje Mostert, geboren Noordburen 04-10-1871 om 09.00 uur, akte nummer 52, beroep koopman, schipper in 1897, overleden Wijk C nummer 37; 10-02-1910 om 14.30 uur, akte nummer 6, 38 jaar. Overlijden aangegeven door Cornelis Brugman, zwager, beroep slager en Simon Asjes, beroep koopman. Pieter is Doopsgezind.

Huwde: 30-05-1897, akte nummer 12, Geertje Sprenkeling, dochter van Klaas Sprenkeling, beroep schipper, landman, en Maartje Koster, geboren Stroe 13-01-1872, overleden 19-10-1976, 102 jaar, gecremeerd Schagen 22-10-1976. Bij huwelijk Pieter 25 jaar, Geertje 23 jaar.

Adres: Wijk C / A nummer 37. Bij de volkstelling 1890-1900 Wijk C nummer 8 Noordburen.

Geen kinderen bekend.

Geertje Sprenkeling hertrouwt 10-09-1911 met Cornelis Russelman, geboren 16-01-1868, weduwnaar van Grietje Minnes, zoon van Albert Russelman en Maartje Post, beroep landman. Geertje bij huwelijk als beroep winkelierster. Bij huwelijk Cornelis 43 jaar, Geertje 37 jaar. Op 15-10-1913 laat het echtpaar een testament opmaken. Geen kinderen bekend.


07.031 Antje Klein, dochter van Simon Klein en Maartje Mostert, geboren Noordburen 21-04-1876 om 22.00 uur, akte nummer 23, overleden 12-04-1960  Bloemendaal (waar ze vanaf 1959 woont), 83 jaar.

Cornelis is uit het huwelijk Rotgans-Klein.

Huwde: 21-09-1900, akte nummer 17, Johannis Rotgans, weduwnaar van Antje Kooyman, zoon van Nan Johannes Rotgans en Neeltje D. Strand, geboren 27-05-1870, beroep landman, overleden 08-10-1919, 49 jaar. Bij huwelijk Antje 24 jaar, Johannis 30 jaar.

Johannis Rotgans was eerder op 22-07-1892 gehuwd met Antje Kooijman, dochter van Jan Kooijman en Antje Mulder, geboren 03-02-1874, overleden 17-07-1899.

Uit dit huwelijk Rotgans-Kooijman zijn de kinderen:

1. Neeltje, geboren 21-10-1892 – huwde Pieter Kooij.

2. Jan, geboren 30-10-1893 – huwde Neeltje Koorn.

3 Nan, geboren 18-08-1895 – huwde Antje Wit.

4. Antje, geboren 09-02-1895 – huwde Pieter de Boer.

Simon Rotgans, geboren, geboren 18-01-1901, overleden 27-04-1927, 25 jaar, ongehuwd. Foto: Beeldbank Historische Vereniging Wieringen.

Adres: Oosterklief 18, Hoofdstraat 30a na vernummering in 1957 nummer 7, Bijlstraat 19. Op 25-06-1959 wordt er verhuisd naar Bloemendwarsstraat 123b, Bloemendaal, in 1959 Potgieterweg 1 Bloemendaal.

Kinderen Rotgans-Klein:

 1. Simon, geboren 18-01-1901, overleden 27-04-1927, 25 jaar, ongehuwd.
 2. Cornelis, geboren 25-01-1905, overleden 22-03-1930, 25 jaar, ongehuwd.
 3. Marie, geboren 02-01-1908, overleden 23-04-1986, ongehuwd. Marie werkte in de kledingzaak van Huib Kooij, altijd goed gekleed en gekapt en met een grote dosis humor. Bron Historische Vereniging Wieringen, 2020-3.

Nu Oosterklief 15 was in 1921 eigendom van Antje Simons Klein, veehoudster te Oosterklief. Het is een Wieringer boerderij uit 1872. In de loop der jaren is het verbouwd tot uiteindelijk een woonboerderij. Bij het begin van het kadaster staat een boerderij op deze plaats, die in 1872 herbouwd wordt ‘op dezelfde grondslag’.

In 1832 zijn Jan en Gerrit Strand eigenaar, in 1870 wordt Jan Rotgans en zijn zoon Nan eigenaar. In 1892 wordt het pand eigendom van Simon Strand en Jan Kooijman, in 1893 Johannes Nansz Rotgans en dan volgt Antje Simonsd Klein. Zij verkoopt het in 1930 aan Dirk Jansz van Duin, Dirk is visser en woont dan op Westerklief, in 1935 gaat hij op Oosterklief 9 wonen. En zo volgen er nog een aantal bewoners. Bron: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen.

Antje Klein met haar
zonen Cornelis en Simon Rotgans.
Marie Rotgans, geboren 02-01-1908,
overleden 23-04-1986, ongehuwd.
Oosterklief 15, van 1921 tot 1930 eigendom van boerin Antje Simonsd Klein.

07.032 Pieter Kleijn, zoon van Jan Klein en Grietje Smit (06.022) geboren Enkhuizen 11-11-1853, beroep smidsknecht, smid, hoefsmid, overleden Amsterdam.

Adres: rond 1880 vestigt Pieter zich in Amsterdam Nieuwendijk 107. Tussen 1874-1893 Amsterdam  Wagenaarstraat 35 (1879), Oude Looijersstraat 44 en Blankenstraat 35 met Aafje Smit. Daarna Utrechtschedwarsstraat 112 en Hazenstraat 26 met Hesje van Mourik en haar broers en zuster Dirk Arie, Hendrik, Dirkje Cornelia en vader Arie. De vader van Hesje, Arie van Mourik, wordt tussen 1886 en 1888 opgenomen in het Rijksgesticht Norg.

Huwde 1: Bovenkarspel 05-05-1878 Aafje Smit, dochter van Jan Jacobszoon Smit, timmerman, metselaar, winkelier en Aafje Weder (Weeder), geboren Bovenkarspel 17-08-1854, overleden Venhuizen nummer 39: 12-10-1915, 61 jaar, overlijden aangegeven door schoonzoon Cornelis Evenhuis Dapper, 37 jaar, wonende Venhuizen. Bij huwelijk Pieter 24 jaar, Aafje 23 jaar.

Het echtpaar Pieter Kleijn en Aafje Smit gaan door echtscheiding uit elkaar, op 24-03-1883, akte plaats Nieuwer-Amstel. Na de geboorte van Johanna in 1882, zijn Aafje en Pieter waarschijnlijk al gescheiden van tafel en bed en wonen Aafje en Johanna nog wel in Amsterdam maar inwonend bij vader Jan Smit, winkelier van beroep. Aafje Weder (Weeder) is overleden op 23-05-1880.
Adressen: Amsterdam Wolvenstraat 9. Tussen 1889 en ’91 Amsterdam Wittenkade, De 37; Steurweg 2; Van Heemskerckstraat 11 en Palmgracht 67; Boomstraat 42 (1882). Daarna gaan ze mee terug naar West-Friesland, waar ze opnieuw gaan inwonen bij Jan Smit (de vader van Aafje).

Johanna gaat in 1900 wonen Sarphatipark 134, bij J. Heitink en vervolgens Spaanderplein 1, bij Bakker, als dienstbode. In 1905 trouwt ze, in Bovenkarspel, met Cornelis Evenhuis Dapper.

Pieter Kleijn woont in 1915 nog in Amsterdam.

Kinderen Kleijn-Smit:

 1. Johanna Kleijn (08.032), geboren Amsterdam 01-11-1882, huwde Venhuizen 15-01-1905 Cornelis Evenhuis Dapper, zoon van Jacob Dapper, beroep arbeider en Martha Evenhuis. Cornelis is watermolenaar van beroep, geboren Venhuizen 25-08-1878. Bij huwelijk Johanna 23 jaar, Cornelis 26 jaar.

Huwde 2: Amsterdam 14-02-1884 Hesje Hendrika van Mourik, dochter van Arie van Mourik, werkman, mandenmaker en Evertje van Arkel, geboren Buurmalsen 20-04-1860, beroep winkelierster, overleden voor 1909. Bij huwelijk Pieter 30 jaar en gescheiden van Aafje Smit en Hesje Hendrika 23 jaar.

Kinderen Kleijn-van Mourik:

 1. Anna Margaretha Kleijn (08.033), geboren Amsterdam 04-12-1884 , overleden Oegstgeest 24-09-1931, 46 jaar, huwde Amsterdam 25-02-1909 Evert Bunschoten, zoon van Baldus Cornelis Bunschoten en Maria Musman, geboren Utrecht, beroep kantoorbediende. Bij huwelijk Evert 34 jaar, Anna Margaretha 24 jaar.

07.032a Jan Kleijn, zoon van Jan Klein en Grietje Smit (06.022), geboren Enkhuizen 13-03-1861, beroep schippersknecht, rijkstonnenlegger, overleden Enkhuizen 19-03-1919, 58 jaar.

Huwde:  Enkhuizen 24-04-1884 Hiltje Jekel, dochter van Johan Philip Jekel en Geertje Prins,  geboren Enkhuizen 07-03-1860, overleden Nieuwstraat 4 Enkhuizen 30-01-1952, 91 jaar. Bij huwelijk Jan 23 jaar, Hiltje 24 jaar.

Kinderen:

 1. Grietje, geboren Enkhuizen 02-08-1884, overleden Enkhuizen 27-05-1912, 27 jaar, beroep verpleegster.
 2. Geertje, (08.023) geboren Enkhuizen 30-04-1886, overleden Enkhuizen 30-11-1974, 88 jaar, huwde Enkhuizen 02-08-1906 Zeger Jelles, geboren Enkhuizen 01-12-1882, overleden Enkhuizen 19-01-1957 Enkhuizen, beroep schilder.
 3. Leentje, geboren Enkhuizen 13-07-1888, overleden Enkhuizen 26-01-1892, 3 jaar oud.
 4. Antje,(08.024) geboren Enkhuizen 14-08-1890 , overleden Enkhuizen 10-10-1966, huwde Enkhuizen 29-11-1917 Pieter Doedes, geboren 04-08-1888 Enkhuizen, overleden 31-07-1924 Enkhuizen, beroep smid.
 5. Fempje, geboren Enkhuizen 14-08-1890, overleden Bergervisschersstraat Enkhuizen 07-12-1890, 115 dagen oud.
 6. Jan,(08.025) geboren Enkhuizen 18-12-1892  overleden 16 mrt 1983 te Enkhuizen, matroos, schipper bij het loodswezen, huwde Enkhuizen 1804-1918 Klasina Spoelstra, geboren 02-08-1895 Enkhuizen, overleden 17 okt 1968 Enkhuizen, dochter van Jacob Spoelstra en Willemijntje Bloemendaal.
 7. Johan Philip, geboren Enkhuizen 09-10-1894, overleden Bergervisschersstraat Enkhuizen 29-09-1895, bijna 1 jaar oud.
 8. Fempje, (08.026) geboren Enkhuizen 30-07-1896  overleden Enkhuizen 30-10-1974, beroep dienstbode, huwde Enkhuizen 07-10-1920 Jan Poen, geboren Enkhuizen 20-09-1894, overleden Enkhuizen 04-01-1981, beroep rijwielhandelaar.
 9. Leentje,  (08.027) geboren Enkhuizen 09-09-1899 overleden Enkhuizen 16-07-1988, huwde Enkhuizen 26-05-1921, Jan van Veen, geboren Enkhuizen 20-09-1898, beroep hovenier, bloemist.
 10. Johan Philip (08.028), geboren Enkhuizen 05-03-1902  overleden Drechterland 28-12-1982, beroep kapper, huwde Westwoud 12-07-1923 Margaretha Toepoel, geboren Weststellingwerf, Friesland 16-09-1898.

07.033 Cornelis Kleijn, zoon van Jan Klein en Antje Tijsen (06.022, 2e huwelijk), geboren Enkhuizen 11-01-1877, beroep schipper, rijkstonnenlegger, overleden Enkhuizen 08-04-1958, 81 jaar.

Huwde: 28-08-1903, akte nummer 24, Geertje Kaan, dochter van Jan Kaan en Pietertje Lont, geboren 22-02-1876, beroep kasteleinse, overleden Enkhuizen 16-01-1958, 81 jaar.  Bij huwelijk Cornelis 26 jaar, Geertje 27 jaar.

Moeder Antje Tijsen, geboren 24-12-1838, gaat op 25-09-1903 inwonen bij Cornelis en Geertje, op 17-01-1922 overlijdt Antje.

Kinderen:

 1. Antje, geboren 05-06-1904, overleden Wierdijk Wijk 4 nummer 561 Enkhuizen 07-12-1904, 6 maanden.
 2. Petronella, (08.034) geboren Enkhuizen 10-09-1905, huwde Enkhuizen Pieter de Vries.

07.034 Pietertje Klein,  dochter van Dirk Klein en Geertje Lont, geboren 23-08-1885, beroep caféhoudster, overleden 16-02-1970, 84 jaar, begraven Oosterland.

Adres: Havenstraat 2, na vernummering in 1957 nummer 20 – Den Oever. Pietertje werd in de volksmond Tante Pietje genoemd.

Huwde: 08-09-1907, Simon Koorn, zoon van Pieter Koorn en Guurtje Bakker, geboren 04-12-1883, beroep landman, overleden 13-03-1931, 47 jaar, begraven Oosterland. Bij huwelijk Pietertje 22 jaar, Simon 23 jaar.

CAFE TANTE PIETJE DEN OEVER
Café Tante Pietje, Havenweg 20 Den Oever.

In 1832 staat op de plaats van het huidige café een verlengde stolp, die eigendom is van boer Simon Zomerdijk, later Nan Zomerdijk, beroep landman. In 1881 wordt Pieter Koorn met echtgenote Guurtje Bakker eigenaar. Pieter is broodbakker. De combinatie bakker-boer of landman-visser komt op Wieringen vaak voor. In 1889, 1903 en 1904 volgt een herbouwperiode. In 1903 wordt naast Pieter Koorn ook Cornelis Rotgans voor de helft eigenaar. In 1908 wordt in de tuin een stal gebouwd. Cornelis Rotgans en Simon P. Koorn, zeegraskoopman worden in 1923 ieder voor de helft eigenaar. Pietertje Klein, echtgenote van Simon Koorn, begint rond 1927 met een cafeetje in de boerderij. Het café is naar haar vernoemd: ‘Tante Pietje’. Dochter Guurtje en Hendrik Pieter Grootemaat nemen het café in 1956 over, er is geen sprake meer van een boerderij. In 1983 neemt Simon Grootemaat en Wil Hendrikse het pand over. In 2005 gaat het uit de familie maar het blijft café. Bron: Verdwenen boerderijen, Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Koorn-Klein:

 1. Guurtje, geboren 10-02-1908, huwde Hendrik Pieter Grootemaat. Guurtje en Hendrik Pieter nemen het café in 1956 over, er is geen sprake meer van een boerderij. In 1983 neemt Simon Grootemaat en Wil Hendrikse het pand over. In 2005 gaat het uit de familie maar het blijft café.
 2. Geertruida Wijranda, geboren 24-07-1918, huwde Martinus Cornelis Hollander.

07.035 Cornelis Klein, zoon van Pieter Cornelisz Klein en Aagje Meurs (06.019),  geboren Barsingerhorn, beroep postbeambte, bloemist, overleden Deventer 05-08-1953, 92 jaar, wonende Voorst.

Huwde 1: Amsterdam 17-05-1888 Margaretha Maria Loggen, geboren Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Loggen, koopman en Maria Catharina Robert, Margaretha Maria heeft als beroep opzichteres gemeenteziekenhuizen. Bij huwelijk Cornelis 27 jaar, Margaretha Maria 22 jaar. Echtscheiding 10-10-1907.

Huwde 2: Cornelis hertrouwt (53 jaar) Zaandam 20-05-1914  Gardina Johanna Garritsen (41 jaar), geboren Steenderen, dochter van Antonij Garritsen en Willemina Garsen.

Kinderen Klein-Loggen:

 1. Cornelis (08.029), geboren Amsterdam 1894, beroep kantoorbediende, overleden, huwde Amsterdam 07-08-1924 Grietje Brinkman, geboren Amsterdam, beroep kantoorbediende, overleden, dochter van Johannes Brinkman en Sijtske Bos (ouders wonen in Soest). Bij huwelijk Cornelis 30 jaar, Grietje 31 jaar.  Grietje is gescheiden van Johannes van Hengel, echtscheiding 20-01-1939.

07.036 Gerrit Klein, zoon van Pieter Klein en Jansje Timmer (06.023), geboren Enkhuizen 21-10-1878, beroep boekhouder.

Woonde als kind met zijn ouders en zus, op de Breedestraat 4 Enkhuizen.

Huwde: Amsterdam 08-10-1903 Hendrika van Herrikhuijzen, geboren Arnhem 29-08-1876, dochter van Hermanus Dirk van Herrikhuijzen, timmerman en Rosina Zijollema (echtpaar komt uit Arnhem). Bij huwelijk Gerrit 24 jaar, Hendrika 27 jaar.

07.037 Adolph Louis Klein, zoon van Adolf Aris Klein en Louise Sophia Hoffman (06.026) geboren Rotterdam 04-07-1906.

07.038a Elsa Sophia Klein, dochter van Adolf Aris Klein en Louise Sophia Hoffman (06.026) geboren Rotterdam 18-10-1908, beroep secretaresse, overleden 25-07-1963 Voorburg.

Huwde 14-02-1942 Amsterdam Jacob van den Berg, geboren Bergschenhoek 03-04-1906 .

07.038 Henri Frederik Johan Klein, zoon van Adolf Aris Klein en Louise Sophia Hoffman (06.026), geboren Amsterdam 22-07-1915, beroep koopman, overleden Amsterdam 19-11-1980.

Vanwege broederdienst gaat Henri Frederik Johan Klein niet in militaire dienst. Hij woont aan de Rubensstraat 46 Amsterdam. Scholing 5 klassen O.H.S.

Huwde: Amsterdam 25-10-1946 Trientje Hillegien Ammermann, geboren Groningen 17-10-1921.

Kinderen:

 1. Anna Louise.
 2. Hans Peter.

07.039 Bauktjen Klein, dochter van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046)  geboren Amsterdam 17-11-1885, beroep huishoudster.

Huwde Amsterdam 09-07-1918 Gerrit Quelle, geboren Amsterdam, zoon van Gerrit Quelle, beroep directeur der Johannes Stichting en Elisabeth van der Maal beroep scheikundige. Bij huwelijk Gerrit 26 jaar, Bauktjen 32 jaar en wonende Nieuwveen. Getuigen Jacob Willem H, 29 jaar, opzichter, wonende Amsterdam en Cornelis Quelle, broer bruidegom, scheikundige, wonende Amsterdam.

Nieuwveen is een dorp in de gemeente Nieuwkoop, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. 

07.040 Albert Jacob Klein, zoon van van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046) geboren Amsterdam 29-05-1887, beroep horlogemaker (1900) huisschilder (1914) winkelier (1928).

Ingeschreven op 27 februari 1914 in Antwerpen, op 13 juli 1914 schrijft hij zich weer uit.

Huwde Amsterdam 04-06-1914 Anna Maria Andriessen, dochter van Antonius Jacobus Joannes Andriessen, beroep elektricien en Barendina Wilhelmina Drewes. Bij huwelijk Albert Jacob 27 jaar en wonende Rotterdam, en Anna Maria 25 jaar.

Kinderen:

 1. Antonius Jacobus Johannes, geboren Rotterdam 15-07-1916 (08.030).
 2. Albert Jacob, geboren Rotterdam 13-10-1919.(08.031)

07.041 Jacob Hendrik Willem Klein, zoon van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046)  geboren Amsterdam 21-05-1889, beroep huisschilder.

Jacob Hendrik Willem Klein gaat op 23-09-1908 in militaire dienst, 1e regiment Huzaren. Op 04-01-1910 wordt hij ontslagen wegens lichamelijke gebreken. Jacob heeft een lengte van 1.84 m en is van beroep timmerman.

Huwde Amsterdam 29-09-1915 Pieternella Paulina Platjouw, geboren Amsterdam 11-11-1889, dochter van Gerardus Platjouw, beroep werkman en Aaltje Hoogschagen. Bij huwelijk Jacob Hendrik 26 jaar, Pieternella Paulina 25 jaar en wonende net als haar ouders in Duisburg Duitsland. Getuigen: Herman Johan Klein, broer, kantoorbediende, 23 jaar en Jan Koster zwager bruid, werkman, 30 jaar, wonende Schagen.

Adres: Amsterdam Vlamingstraat, Pieter 19

07.042 Herman Johan Klein, zoon van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046) geboren Amsterdam 19-05-1892, beroep kantoorbediende (1915), klerk bij een spoorwegmaatschappij (1919).

Op 18-10-1911 meldt Herman Johan Klein zich voor militaire dienst, hij wordt afgekeurd wegens lichamelijke gebreken. Hij heeft een lengte van 1.74 m en is van beroep veenarbeider.

Huwde Amsterdam 24-07-1919 Klasina van ’t Hof, dochter van Gijsbert van ’t Hof en Grietje van Driel, geboren Hilversum 17-12-1887, beroep dienstbode, Bij huwelijk Herman Johan 27 jaar, Klasina 27 jaar en wonende te Hilversum.

07.043 Frederika Hermina Henriëtte Klein, dochter van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046) geboren Amsterdam 09-07-1896.

Frederika Hermina Henriëtte Klein was in 1917 dienstbode bij de familie Ype Postuma, houtkoopman en Geerdina Wilhelmina Frederiks, aan de M.A. de Ruijterstraat 38 Amsterdam.

Huwde: Watergraafsmeer 26-06-1919 Popke van den Bosch, geboren Amsterdam, zoon van Menno Saranus van den Bosch, geroep kantoorbediende en Aaltje Hendrik Bosma, beroep handelsagent. Bij huwelijk Frederika H.H 22 jaar, Popke 24 jaar.

07.044 Jan Antonie Klein, zoon van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046) geboren Amsterdam 15-05-1899, beroep schrijver ter gemeente secretarie, overleden 18-10-1962.

Op 15 mei 1918 meldt Jan Antonie Klein zich voor de militaire dienst, bij de keuring wordt vastgesteld dat hij platvoeten heeft en een gebrek aan zijn rechtervoet, maar dit wordt niet als een bezwaar gezien. Hij wordt ingedeeld bij de bereden artillerie. Hij heeft een lengte van 1.84 en is van beroep kantoorbediende.

Jan Antonie Klein overleden 18-10-1962

Huwde 1: Amsterdam 07-01-1926 Johanna Hettema, dochter van Tetman Hettema, beroep sluisknecht, en Jacomina Hollestelle, geboren Amsterdam 01-06-1896, overleden Amsterdam 14-02-1944. Bij huwelijk Jan Antonie 26 jaar, Johanna 29 jaar. Getuigen: Albert Jacob Klein, broer, horlogemaker, 36 jaar, wonende Amsterdam en Adriaan Hettema, broer bruidegom, telegrafist, 32 jaar.

Kinderen Klein-Hettema (aanvulling Bert Smit, schoonzoon Jacomina):

 1. Jacob
 2. Tetman
 3. Jacomina

Huwde 2: Bolsward 09-10-1945 Fimke van der Zande, geboren Bolsward 10-11-1909, dochter van Peke van der Zande, beroep koopman en Hinke Mobach. Fimke komt op 09-10-1945 als dienstbode/huishoudster naar Amsterdam, Lutmanstraat.

Adres: Lutmastraat 142 1h, later nummer 154 3h Amsterdam, Bullepad, Hoytemastraat en Bergmolen (1981).

Kinderen Klein-van der Zande:

 1. Jantina Jacoba, huwt 29-08-1984 met P.I. de Vogel (08.0??)

07.045 Susanne Jacoba Klein, dochter van Jacob Klein en Sjoertje Gols (06.046) geboren Amsterdam 09-04-1905, overleden Amsterdam 14-02-1947, 41 jaar.

Adres: Amsterdam Nieuwe Heerengracht 143, Griftstraat 6 3h Amsterdam (1937)

Susanne Jacoba Klein werkte als verpleegster van 22-09-1925 tot 05-05-1928 in het Oude Mannen en Vrouwenhuis aan de Nieuwe Heerengracht 143 Amsterdam, daarvoor in Den Haag (?).
Pand gebouwd in 1720 in opdracht van Jacob Abrabanel. De jaren erna vervulde het diverse functies. Op 26 september 1902 werd het pand Nieuwe Herengracht 143 officieel als Tehuis voor Ouden van Dagen in gebruik genomen door de Diaconie van de Gereformeerde gemeente. In de jaren ’50 volgde nieuwbouw.

Huwde Amsterdam 26-04-1928 Harm Zwiers, zoon van Jan Zwiers en Lubbigje de Boer, geboren Coevorden, beroep commissie. Bij huwelijk Susanne Jacoba 23 jaar, Harm 30 jaar. Mede getuige Albert Jacob, winkelier, 43 jaar, wonende Amsterdam.

Harm Zwiers hertrouwde Coevorden 25-07-1947 Hillegonda Henderika van de Vegte, geboren Coevorden 13-09-1897. Weduwe van Chrétien Wilhelm Francois, geboren Weesp 14-08-1898, huwde Coevorden 14-08-1918, overleden Sappermeer 29-01-1943. Zij kregen drie kinderen.

07.046 Anna Maria Klijn, dochter van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052) geboren Groenestraat wijk 4 nr. 86 a Kampen 19-11-1880.

07.047 Kaatje Elisabeth Klijn, dochter van Jan Cornelis Klijn, kastelein en Theodora Hendrika Koenders (06.052)geboren Groenestraat 86 a Kampen 22-12-1882,

Huwde Den Helder 12-07-1905 Simon Koning, geboren Veendam, zoon van Willem Koning en Geessien Koning, beroep beurtschipper, zetkastelein, caféhouder, overleden Zijpe 29-06-1940, 57 jaar. Bij huwelijk Kaatje Elisabeth 22 jaar, Simon 22 jaar.

Op 14-04-1908 komt het gezin van Wildervank, met Geessien en Theodora Hendrika, naar Den Helder, Barsingergracht 1.

Kinderen Koning-Klijn:

 1. Geessien, geboren Den Helder 06-09-1906.
 2. Theodora Hendrika, geboren Amsterdam 15-10-1907, overleden, huwde Den Helder 27-11-1929 Pieter Tamme Dijkstra, zoon van Rienk Dijkstra en Trijntje de Jong, geboren Den Helder, beroep klerk ten kantore van de gemeente-ontvanger. Bij huwelijk Theodora Hendrika 22 jaar, Pieter Tamme 28 jaar.
 3. Willem, geboren Den Helder 03-09-1909, beroep stuurman grote vaart, overleden Op zee in de monding van de St. Lawrence rivier op 12-05-1942, 32 jaar, huwde Neeltje Asjes.
 4. Anna Maria Cornelia, geboren Den Helder 05-09-1912.

07.048 Anna Maria Cornelia Klijn, dochter van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052)geboren 1885, overleden Den Helder 28-07-1959, 74 jaar,

Huwde Den Helder 10-07-1907 Jacob van der Graaf, zoon van Johannes van der Graaf en Sophia van der Heul, beroep machinist koopvaardij. Bij huwelijk Anna Maria 22 jaar, Jacob 25 jaar.

07.049 Lambertus Rudolph Johannes Klijn, zoon van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052)geboren Den Helder 07-06-1887,

Huwde Rotterdam 26-06-1913 Clara Clasina Huvers, geboren Den Helder, dochter van Francois Huvers en Maria van Ginnekens, overleden Haarlem 08-01-1941, 53 jaar. Bij huwelijk Lambertus R.J. 26 jaar en Clara Clasina 25 jaar.

Kinderen:

 1. Maria, geboren Rotterdam 17-03-1914.

07.050 Cornelis Klijn, zoon van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052) geboren 1890, beroep stuurman / gezagvoerder der koopvaardij, overleden Rijksstraatweg 223 Haarlem 17-03-1937, 47 jaar,

Huwde Den Helder 14-02-1913 Theodora Suzanna Huvers, dochter van Francois Huvers en Maria van Ginnekens. Bij huwelijk Cornelis, 23 jaar, Theodora Suzanna 22 jaar.

07.051 Jansje Klijn, geboren, dochter van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052)overleden Breda 02-12-1969,

Huwde Den Helder 04-09-1914 Gerrit Jan Blok, zoon van Jasper Jacobus Blok, fabrieksbaas, en Aartje Bothoff, beroep machinist koopvaardij. Bij huwelijk Jansje 23 jaar, Gerrit Jan 30 jaar.

07.052 Theodora Hendrika Klijn, dochter van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052)geboren Den Helder 1897,

Huwde Rotterdam 21-06-1917 Arie Cornelis de Man, zoon van Arie de Man en Maria Geertruida Zeijlmans van Emmickhoven, geboren Hardinxveld. Bij huwelijk Arie Cornelis 28 jaar, Theodora Hendrika 20 jaar.

07.053 Elisabeth Johanna Klijn, dochter van Jan Cornelis Klijn en Theodora Hendrika Koenders (06.052)geboren Den Helder 1900.

Huwde Rotterdam 10-11-1927 Marinus Koppe, geboren Rotterdam, zoon van Aalbert Koppe en Hendrika van Geijl. Bij huwelijk Elisabeth 27 jaar, Martinus 35 jaar.

07.054

07.055 Cornelia Klijn, dochter van Nan Cornelis Klijn en Jannetje Weltevreden (06.053) geboren Den Helder 02-04-1894,

Huwde Rotterdam 08-12-1920 Cornelis Huisman, geboren Westmaas, zoon van Dirk Huisman en Neeltje Hoogvliet. Bij huwelijk Cornelia 26 jaar, Cornelis 26 jaar.

07.056 Benjamin Christiaan Klijn, zoon van Nan Cornelis Klijn en Jannetje Weltevreden (06.053)geboren Den Helder 16-02-1899, beroep sigarensorteerder,

Huwde Rotterdam 22-12-1926 Adriana Maria Baumann, geboren Rotterdam, dochter van Adrianus Jacobus Baumann en Dirkje Eva van der Hor. Bij huwelijk Benjamin Christiaan 27 jaar, Adriana Maria 27 jaar.

07.057 Lambertus Johannes Klijn, zoon van Nan Cornelis Klijn en Jannetje Weltevreden (06.053) geboren Den Helder 29-03-1903, beroep timmerman,

Huwde Rotterdam 24-10-1923 Lena Looij, geboren Oudenhoorn 03-09-1903, dochter van Jacob Looij en Anna Stougje. Bij huwelijk Lambertus Johannes 20 jaar, Lena 20 jaar.

Kinderen Klijn:

 1. Nan Cornelis, (08.035) geboren Rotterdam 20-01-1924.
 2. Anna Catharina, (08.036) geboren Rotterdam 13-12-1925.
 3. Jacob, (08.037) geboren Rotterdam 27-04-1927.
 4. Jannette, geboren Rotterdam 19-02-1929, overleden Rotterdam 04-09-1929.
 5. Jan, (08.038) geboren Rotterdam 21-05-1930.
 6. Benjamin Christiaan, (08.039) geboren Rotterdam 22-10-1931.
 7. Lambertus Johannes, (08.040) geboren Rotterdam 05-02-1933.
 8. Cornelia, geboren Rotterdam 21-02-1935, overleden Rotterdam 31-05-1935.
 9. Jannetje, (08.041) geboren Rotterdam 29-03-1938.

07.058 Johanna Agatha Klein, dochter van Lambertus Klein en Johanna Margaretha Vermaat (06.059), geboren Den Haag 02-11-1899.

Meer over de stamboom Lambertus Klein en Johanna Margaretha Vermaat, lees meer…

Huwde Den Haag 25-07-1923 Hendriks Bos, zoon Pieter Bos, aannemer waterwerken en Elisabeth Johanna Schümaker (beide wonende Den Helder), geboren Den Helder, beroep tandarts, wonende Harderwijk laatst Utrecht. Bij huwelijk Maria Cornelia Gerardina 23 jaar, Hendrik Bos 25 jaar. Getuigen Jan Pieter Nicolaas Klein, 49 jaar, technisch ambtenaar bij Admiraal, oom en Jacobus Cornelis Vermaat, 47 jaar, juwelier, beide wonende Den Haag.

Aanvulling van een nazaat Klein-Bels ontvangen over Johanna Agatha Klein: Na Harderwijk kwam Den Haag en tenslotte Wassenaar.

07.059 Margaretha Elisabeth Klein, dochter van Lambertus Klein en Johanna Margaretha Vermaat (06.059)geboren Den Haag 25-05-1901,

Huwde: Den Haag 24-02-1926 Jacobus Fredericus Nulle, zoon van Jacobus Fredericus Nulle, fondsbode en Maria Cornelia Gerardina Flinterman, geboren Den Haag 27-10-1896, beroep elektrotechnicus leraar. Bij huwelijk Margaretha Elisabeth 24 jaar, Jacobus Fredericus 29 jaar.

07.060 Lambertus Klein, zoon van Lambertus Klein en Johanna Margaretha Vermaat (06.059)geboren Den Haag, beroep radiotelegrafist, wonende Willemstad Curaçao.

Huwde: Den Haag 30-07-1930 Johanna Hendrika ten Ham, dochter van Arend ten Ham, machinebankwerker en Johanna Hendrika van Rees. Johanna Hendrika heeft als beroep kantoorbediende. Bij huwelijk Lambertus 26 jaar, Johanna Hendrika 22 jaar.

Lambertus is zelf niet aanwezig bij het huwelijk, hij heeft een gevolmachtigde Jacobus Fredericus Nulle, 32 jaar, elektrotechnicus, wonende Den Haag, zwager. Als getuige is o.a. zijn zus Margaretha Elisabeth.

07.061 Arnoldus Jan Klein, zoon van Lambertus Klein en Johanna Margaretha Vermaat (06.059)geboren Den Haag 25-02-1910, beroep impresario,

Huwde Den Haag 05-04-1933 Johanna van Tilburg, dochter van Johannes Wilhelmus van Tilburg, aannemer van bouwwerken en Johanna van Nierop (de echtelieden komen uit Stompwijk), geboren Voorburg 14-02-1912. Bij huwelijk Arnoldus Jan 23 jaar, Johanna 21 jaar. Het echtpaar is gescheiden op 15-04-1952.

Kinderen:

 1. Levenloos kindje, geboren Den Haag 11-09-1934.

07.062 Annaatje Johanna Klein, dochter van Jan Pieter Nicolaas Klein en Cornelia Wilhelmina de Jong (06.057), geboren Ankerpark 3 Den Helder 13-01-1907, overleden Den Haag 17-05-1966, 59 jaar.

Huwde: 1931 Derk Roelf Mansholt, zoon van Theodor Joachim Mansholt, rijkslandbouwleraar en Hilda Margaretha Zijlma, geboren Den Haag 03-04-1906, beroep adjunct directeur Rijkslandbouw. Overleden  Davos 28-02-1967.

Kinderen Mansholt-Klein:

 1. Theodor Joachim Mansholt, geboren Groningen 1935, overleden Haren 07-07-1941, 6 jaar.
 2. Jan Pieter Nicolaas, geboren Haren 20-11-1936, overleden Den Haag 21-07-1986, 49 jaar.

07.063 Jan Pieter Nicolaas Klein, zoon van Jan Pieter Nicolaas Klein en Cornelia Wilhelmina de Jong (06.057), geboren Den Helder 27-02-1911. Den Haag 1925??

07.064 Jan Johan Klein, zoon van Arnoldus Jan Klein en Petronella Leijen (06.056) geboren Amsterdam 22-11-1900, beroep machinist in een kruitfabriek, overleden Muiden 01-01-1955, 54 jaar.

Op 16-09-1919 wordt Jan Johan goedgekeurd voor militaire dienst, als beroep wordt aangegeven machinist koopvaardij, bankwerker en hij heeft de ambachtsschool gevolgd. Jan Johan heeft een lengte van 1.76m.

Huwde: Amsterdam 10-07-1924 Margaretha Maria de Graaf, geboren Berkstraat 6 Den Helder 29-09-1900, dochter van Antonie Petrus Wilhelmus de Graaf, kapitein op een stoomboot, en Aagtje Strijder. Bij huwelijk Jan Johan 23 jaar, Margaretha Maria de Graaf 23 jaar.

Margaretha Maria de Graaf is de dochter van Aagtje Strijder, geboren Barsingerhorn 17-08-1879. Aagtje is ongehuwd, Margaretha Maria wordt erkend op 28-03-1901, wanneer Aagtje trouwt met Antonie Petrus Wilhelmus de Graaf. Aagtje woont vanaf 15-02-1897 L. van Berkstraat 6 Den Helder bij P. Bakker en komt van Anna Paulowna. Margaretha Maria wordt aangegeven door Johanna Catharina van Engelen, vroedvrouw, ‘bij gebreke des vaders’, moeder ongehuwd.

07.065 Joost Cornelis Klein, zoon van Arnoldus Jan Klein en Petronella Leijen (06.056) geboren Voorzorgstraat 57 Haarlem 23-02-1903, beroep machinist, elektricien, wonende Hilversum, overleden Naarden 11-11-1958, 55 jaar,

Joost Cornelis Klein gaat vanwege broederdienst in 1923 niet in militaire dienst. Hij heeft een lengte van 1.88m en heeft het lager onderwijs doorlopen. Op 01-10-1938 wordt hij overgeplaatst naar het 3e regiment genietroepen.

Huwde: Hilversum 10-09-1930 Aaltje Weidema, dochter van Johannes Weidema, opzichter en Aaltje Rietbergen, geboren ’s Gravenhage. Bij huwelijk Joost Cornelis 27 jaar, Aaltje 22 jaar. Vader Arnoldus Jan Klein is dan overleden, moeder Petronella Leijen woont in Muiden.

07.066 Hendrika Frederika Johanna Klein, dochter van Frederik Willem Klein en Anna Hendrika Elisabeth Linnekamp (06.025), geboren Amsterdam,

Huwde 14-07-1920 Amsterdam Huibert Mol, geboren Amsterdam, beroep havenarbeider (1920), montagewerker (1937), monteur (1942), zoon van Huibert Mol, havenarbeider en Maria Elisabeth Tillekamp, overleden Leiden 06-03-1942, 45 jaar, wonende Velsen. Bij huwelijk Hendrika 21 jaar, Huibert 23 jaar. Huibert is overleden in Leiden met woonplaats Velsen.

Bij het huwelijk is grootvader Adolf Aris Klein getuige. De moeder van Hendrika Frederika Johanna geeft bij huwelijk aan niet te kunnen lezen en schrijven.

Kinderen Mol-Klein:

 1. Petronella, geboren Velsen 1936, overleden Velsen 16-01-1937, 4 maanden.

07.067 Naatje Klein, dochter van Frederik Willem Klein en Anna Hendrika Elisabeth Linnekamp (06.025), geboren Amsterdam,

Huwde 30-01-1924 Amsterdam Jan de Bock, beroep havenarbeider, zoon van Willem de Bock, havenarbeider en Margrita van Marle, overleden 06-1943 Apeldoorn ?. Bij huwelijk Naatje 20 jaar, Jan 30 jaar. Bij het huwelijk is grootvader Adolf Aris Klein een van de getuigen. De ouders van de bruid geven toestemming tot het huwelijk.

Bij het huwelijk is grootvader Adolf Aris Klein getuige.

07.068 Nan Cornelis Klein, zoon van Pieter Cornelis Klein en Catharina Hoff (06.039) geboren Den Helder 05-05-1893.

In 1893 woont Catharina Hoff en zoon Nan Cornelis in Schapenstraat 46 Alkmaar, in 1899 Gr. Wittenb.straat 5 1h Amsterdam.

07.069 Simon Gerrit Klein, zoon van Pieter Cornelis Klein en Catharina Hoff (06.039) geboren Amsterdam 15-07-1901.

07.070

07.071 Johanna Hendrika Klein, dochter van Woutje Hiske Klein, vader onbekend (06.050) geboren Amsterdam 25-06-1897.

Johanna Hendrika is geboren voor het 2e huwelijk van Woutje Hiske Klein.

Huwde: Amsterdam 04-03-1920 August Hermann Schlüter, zoon van Jelto Theodor Schlüter en Louise Margaretha van Osenbruggen, geboren Amsterdam 17-01-1893, beroep handelsreiziger. Gaat in militaire dienst, infanterie, wordt ontslagen vanwege lichamelijk gebrek. Bij huwelijk Johanna Hendrika 22 jaar, August Herman 27 jaar.

De familie Schlüter komen oorspronkelijk uit Nortmoor Pruisen, Oost Friesland Duitsland, een predikanten en handels familie. Midden 1800 komt de familie naar Nederland, vestigt zich voornamelijk in Utrecht en Amsterdam. Nortmoor is een gemeente in het Landkreis Leer in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente ligt in de regio Oost-Friesland. 

Kinderen Schlüter-Klein:

 1. Louise Margaretha Schlüter, geboren Amsterdam 27-12-1920, wonende Utrecht, overleden Utrecht 27-11-1961, 40 jaar, huwde Hendrik Anton Plass.

========================================

Enkele bijzondere verhalen over Wieringen en de Wieringers:

Naar 8e generatie…