05.001 Berend Egberts Hammingh, geboren Klein Garnwerd (Winsum) 21.09.1801, zoon van Egberts en Diewerke Bennema ( 04.002), beroep dagloner, overleden Winsum 28.04.1847 v.m. 11 uur, 45 jaar oud, huisnummer 40a.

Huwde: Winsum 31.12.1837, Anje Drewes Alderts, geboren Klein Garnwerd 09.12.1806, dochter van Drewes Alderts, dagloner, landbouwer, overleden Klein Garnwerd 31.03.1828, en Auke Alderts, beroep dagloner. Anje Drewes Alders overleed op 08-02-1867, 60 jaar oud.

Kinderen:

1.  Drewes Alderts, geboren Winsum 30.10.1837, akte nummer 50. Volgt 06.001

Bij het huwelijk op 31-12-1837 van Berend Egberts Hammingh en Anje Drewes Alderts, erkend Berend Hammingh, Drewes Alderts als zijn zoon. Drewes Alderts is bij zijn geboorte aangegeven als Drewes Alderts, geen Hammingh. De handtekening van Berend Egberts Hammingh staat ook niet op de geboorte akte.

2.  Egbert, geboren Winsum 25.09.1840 om 19.00 uur.  Volgt 06.001 A

3.  Diewertje, geboren 27.08.1843 Winsum, overleden 30.07.1844 Winsum, 1 jaar oud.

4.  Diewerke, geboren 06.03.1846 Winsum. Volgt 06.001 B

05.002 Hindrik Egberts Hammingh, geboren Alinghuizen bij Klein Garnwerd 26.10.1806, zoon van Egbert en Dieuwerke Bennema (04.002), beroep: landbouwer, kastelein, herbergier, overleden Garnwerd 14.11.1871

Huwde: Esinge 07.12.1835 akte nummer: 8, Albertje Jacobus Heerema, wed. Egbert Luitjens Homan, geboren Adorp 01.03.1802, dochter van Jacobus Heerema (04.001) en Anje Kornelis Brands, geboren Sauwert, beroep herbergiesche, overleden Garnwerd 23.10.1889.

Kinderen:

1.  Geertruida, geboren 03.07.1834 Feerwerd gemeente Garnwerd / Ezinge

2.   Diewerke (Diewertje) Hindriks, geboren 01.07.1836 Garnwerd/ Ezinge, overleden 18-08-1836 Garnwerd gemeente Ezinge, 6 weken oud.

3.  Egbert, geboren 26.10.1837 Garnwerd / Ezinge. volgt 06.012

4.  Jacobus, geboren 05.10.1840 Garnwerd / Ezinge.  volgt 06.013

5.  Kornelis, geboren 12.06.1843 Garnwerd / Ezinge.  volgt 06.014

05.003 Berend Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 12.04.1814 des avonds 11 uur, zoon van Gerhardus Berends en Geesien Hindriks Bierling ( 04.003)

Huwde: Adorp 25.05.1840 akte nummer: 5, Metje Jans van der Wijk, geboren Baflo / Saaxumhuizen ca. 1818, wonende te Wierum, dochter van Jan Melles van der Wijk, schoenmaker te Sauwert en Gesina Hindriks Schreuder. Overleden Middelstum, 10-07-1867, 49 jaar.

Kinderen:

 1. Gerardus, geboren Middelstum 1861, overleden Middelstum 24-01-1863 (geregistreerd) oud 2 jaar.
 2. Geertruid(a), geboren Sauwerd gemeente Adorp 1844, overleden Stedum 16-08-1883 (geregistreerd) leeftijd 39 jaar. Beroep: dagloonster. Huwde: Middelstum 01-06-1867 met Lubbert Mulder (beide 23 jaar), geboren Garsthuizen gemeente Stedum, zoon van Matheus Mulder en Grietje Maarhuis. Beroep boerenknecht, dagloner, rietdekker. Lubbert Mulder overleed Zuidlaren 7-8-1906, 62 jaar.
  Kinderen Mulder:
  – Grietje, geboren Middelstum/ gemeente Stedum 02-07-1867, overleed Middelstum 25-09-1867 (geregistreerd), 2 maanden oud.
  – Berend, geboren Middelstum 01-03-1869, beroep dagloner, overleden Stedum 1-7-1895 (geregistreerd) 26 jaar oud, gehuwd met Aaltje Tillema.
  – Ties, geboren Garsthuizen 01-01-1874.
  – Jan, geboren Stedum 07-06-1876, overleed Stedum 8-9-1902 (geregistreerd), 26 jaar oud.
  – Metje, geboren Middelstum 28-02-1879, overleed Stedum 24-08-1882 (geregistreerd), 3 jaar oud.

05.004 Hindrik Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 22.04.1816, ‘s morgens om 5 uur, zoon van Gerhardus Berends en Geessien Hindriks Bierling (04.003), beroep: veehouder, overleden Groningen 16.05.1895

Huwde: Adorp 10.05.1841 akte nummer: 5, op akte grootouders vermeld; voogd van de bruid Wijbrand Jans Koning; toeziend voogd van de bruid Jan Gerrits Geersema. Hindrikje Roelfs van der Wal, geboren Wetsinge / Adorp 11.10.1820, dochter van Roelfs Sijmens van der Wal, landbouwer te Wetsinge en Lamke (Harmtje) Jans de Jonge, overleden Groningen 15.04.1887

Kinderen:

1.  Gerhardus, geboren Groningen 31.05.1842.  volgt 06.003

2.  Roelf, geboren Groningen 19.04.1844.  volgt 06.004

3.  Harm, geboren Groningen 10.05.1848.  volgt 06.005

4. Hindrik Gerhardus, geboren Groningen ca.1851, overleden 16.08.1866 Groningen

5.  Siemen, geboren Groningen 13.05.1854.  volgt 06.006

6.  Hinderikus, geboren Groningen 19.11.1859. volgt 06.007

05.005 Martinus (Marten) Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 16.08.1818, zoon van Gerhardus Berends en Geessien(a) Hindriks Bierling ( 04.003), beroep: dagloner, koopman, broodbakker, overleden 12.05.1860 Sauwerd (gemeente Adorp) (41 jaar)

Huwde: Adorp 04.10.1841 akte nummer: 10, Geeske Hindriks Faber, geboren 1819 Adorp, dochter van Hindrik Willems Faber en Grietje Hansens de Weert.

Geeske Hindriks Faber (43 jaar) huwde 27.03.1862, akte nummer 5 met Elenius Wolthuis (43 jaar )- (weduwnaar van Dietje Wijbes Hijlkema); geboren Obergum, gemeente Winsum. Zoon van Aldert Onnes Wolthuis en Alderdina Enno Rijpma.

Kinderen:
1. Hendrik, geboren 1844 Sauwert. volgt 06.015

2. Geessina (ook Geziena, Gezine), geboren Adorp. volgt 06.015 A

3. Gerhardus, geboren Sauwerd (gemeente Adorp) 01-08-1846. volgt 06.015B

4. Johannes, geboren Sauwerd (gemeente Adorp) 18.05.1849. Volgt 06.015C

Martinus Hammingh trouwakte met Faber

05.006 Anje (ook Antje en Anja) Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 27.10.1829, dochter van Gerhardus Berends en Geesien Hindriks Bierling (04.003),  beroep winkelierster, overleden Groningen 18.04.1915, 17.00 uur, 85 jaar.

Huwde 1: Adorp 30.04.1849 akte nummer: 3, Akte; grootouders vermeld; voogd van de bruid Hindrik Gerhardus Hammingh; toeziend voogd van de bruid Jan Hindriks Bierling. Menno Roelfs van der Wal, geboren 1823 Wetsinge, zoon van Roelf Sijmon van der Wal en Harmtje Jans de Jonge, beroep winkelier, in 1850 landbouwer, overleden 12-01-1871 Adorp, 47 jaar. Bij huwelijk Anje Gerhadus 19 jaar, Menno Roelfs 26 jaar.

Huwde 2: Adorp 24-04-1872, aktenummer 1 Johannes Jakobus Numan, geboren 1842 Adorp, zoon van Abel Numan  en Stientje Jans de Wit, beroep boerenknecht, overleden 02-02-1911 Adorp om 23.00 uur, 69 jaar. Bij huwelijk is Johannes 30 jaar, en Anje 42 jaar en zij heeft het beroep winkelierster.

Kinderen van der Wal-Hamming:

 1. Harmke, geboren 08-09-1850 Zuidwolde, gemeente Bedum (huwelijk 23 jaar), beroep, huwde 22-02-1874 Groningen Benedictus Bloem (huwelijk 26 jaar), zoon van Jan Hindriks Bloem, wever, en Adriana Justina Ike, beroep timmerman.
 2. Gerhardus, geboren 09-08-1852 Zuidwolde, gemeente Bedum (huwelijk 25 jaar), beroep winkelier, overleden 16-04-1941 Scharmer gem. Slochteren (88 jaar). Huwde: Adorp 11.10.1877, akte nummer 10, Wiske Zeeff, geboren Mensingeweer, gemeente Leens, beroep naaister. Dochter van Klaas Tonnis Zeeff en Antje Jans Bakker.
 3. Roelfke, geboren 16-08-1855 Adorp (huwelijk 22 jaar) Huwde: 10.07.1879, akte nummer 11, Jan Wieringa, geboren Sauwerd, gemeente Adorp. Zoon van Heere Klaassens Wieringa en Martha Menses Meijer.
  Roelfke hertrouwt op 26-11-1882 Groningen, op 26 jarige leeftijd met Lubbert Willms (25 jaar), geboren 17-07-1857 Ditzum, zoon van Lupke Hinderks Willms, arbeider en Stientje Stoffers Swijers, beroep kleermaker.
 4. Geziena, geboren 13-01-1861 Adorp, overleden 31-03-1878 Harssens, gemeente Adorp, 21.00 uur, 17 jaar.
 5. Hindertje, geboren 03-11-1866 Adorp (huwelijk 23 jaar) overleden 30-09-1900 Adorp, 33 jaar. Huwde 2: 05.12.1889, akte nummer 16, Wiltje Loonstra, geboren Westergeest. Zoon van Ebe Wiltjes Loonstra en Baukje Rudmers Huisman. Huwde 1: Adorp 24.04.1872  akte nummer 1, Johannes Jakobus Numan, geboren: 1842, zoon van Abel Numan en Mientje Jans de Wit.

05.007 Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd 26.10.1794,  zoon van Egbert en Dieuwke Bennema (04.002), beroep landbouwer, overleden Winsum 15.05.1851, 56 jaar oud, ongehuwd.

Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd.

Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd.

05.008 Anna Egberts Hammingh, geboren 11.09.1796, overleden 29.04.1852, dochter van Egbert en Diewke Bennema (04.002).

Huwde: 26.05.1815 Zuidhorn akte nummer: 8, Egbert(je) Gaaikes Kamstra, geboren 1791, zoon van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer, overleden 03.08.1802

Kinderen Kamstra:

1.     Diewerke, geboren 1817 Noordhorn. Huwde: 24.12.1846; akte nummer 15 Nittert Pieters Postma, geboren 1817 Burum, zoon van Pieter Nitters Postma en Jantje Alberts Douma.

2.     Martje, geboren 1820 Noordhorn. Huwde: 06.01.1854; akte nummer 1 Rikkert Roelfs Moes, geboren 1809 Hoogemeeden gemeente Aduard, zoon van Roelf Jans Moes en Geertje Jurjens. Rikkert Roelfs Moes: weduwnaar van Anna Hamming

3.     Adrijaantje, geboren 1822 Noordhorn. Huwde: 27.09.1848; akte nummer 16 Jan van den Bos, geboren 1810 Groningen. Zoon van Willem van den Bos en Fokje Klazens de Vries. Jan van den Bos is weduwnaar van Adamina Boekholt

4.     Gaaike, geboren 1826 Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Huwde: 25.05.1854; akte nummer 8 Eellina Homan, geboren 1831 Noordhorn, dochter van Menno Homan en Jantje Kruizinga

5.     Jacobus, geboren 1829 Noordhorn. Huwde: 17.05.1861; akte nummer 8 Engeltje Huizinga, geboren 1833 Aduard, dochter van Jan Do Huizinga en Antje Wilhelmus Groenman.

6.     Jelte, geboren 1835 Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Huwde: 25.05.1854; akte nummer 9 Martje Wieringa, geboren 1835 Aduad, dochter van Aldert Harms Wierenga en Geertruid Kornelis Hoekstra.

05.009 Menno Bennema Hammingh, geboren 09.06.1799 Winsum/Garnwerd, zoon van Egbert en Dewertje (Dieuwerke of Dieuwke) Bennema (ook geschreven als Homan Bennema) (04.002), beroep landbouwer, pelmolenaar, overleden 31.05.1870 Grijpskerk, 71 jaar.

Huwde:  28.10.1827 te Uithuizermeeden akte nummer 7, Ida Jurjens Westerdijk, geboren 29.07.1804 Uithuizermeeden, dochter van Jurrien Klasen Westerdijk, beroep rentenier en Ailke Tiddes Schenkhuis, beroep huishoudster, overleden 14.10.1885.

Kinderen:

1.  Egbert, geboren 13-12-1829 Grijpskerk, overleden 01-08-1839 Grijpskerk, 9 jaar.

2. Jurjen, geboren 01.06.1832 Grijpskerk. volgt 06.008

3.  Ailko, geboren 17.01.1835 Grijpskerk. volgt 06.009

4.  Egbert, geboren 16.09.1840 Grijpskerk. volgt 06.010

5.  Diewerke, geboren 18.03.1843 te Grijpskerk. volgt 06.011

05.010 Trijntje Egberts Hammingh, geboren Garnwerd 18.12.1803, dochter van Egbert en Dieuwke Bennema (04.002), overleden 16.11.1859 Obergum gemeente Winsum (54 jaar).

Huwde 15.05.1824 Winsum (wettiging 1 kind), Raang Kla(as)sens Raangs, geboren Oldehoven 12.04.1801, beroep visserman, kastelein, zoon van Klaas Raangs, beroep landbouwer en Luktje Janna Tonnis Kapinga, beroep landbouwersche, overleden 04-07-1863 Obergum (62 jaar).

Kinderen Raangs:

 1. Klaas Raangs, geboren 11-02-1824 Klein Garnwerd gemeente Winsum, overleden 18.02.1846 Obergum (22 jaar) Gewettigd bij huwelijk met Raang Klasens Raangs op 15/05/1824.
 2. Egbert Hammingh Raangs, geboren 31-07-1825 Bellingeweer
 3. Egbert Hammingh Raangs, geboren 06-.01.1828 Bellingeweer
 4. Luiktje Raangs, geboren Bellingeweer 29.01.1831, beroep dienstmeid, huwde Winsum 21-02-1857, Harm Heisenberg, geboren Kommerzijl gemeente Grijpskerk 09.04.1830, beroep timmerman, zoon van Enne Jans Heisenberg, beroep kuiper, en Lutske Simons van der Laan, beroep kuipersche.
 5. Berend Hammingh Raangs, geboren 01.01.1834 Bellingeweer gemeente Winsum, beroep dagloner, huwde 1 15-07-1859 Winsum met Hindertje Leseman(n), geboren 02.04.1835 Obergum, dochter van Johan Hindrik Wilhelm Lesemann, beroep dagloner, en Jantje Drewes Rikkerts, beroep dagloonersche.
  Huwde 2 op 12-07-1876 Winsum, Martje Kooij, beroep dagloonersche, geboren 1837 Lutjegast gemeente Grootegast, dochter van Eppe Jans Kooij, beroep landgebruiker, en Janna Eppe Luitjens, overleden 17-07-1911 Groningen (70 jaar).
 6. Johannes Raang Raangs, geboren 12-07-1838 Obergum gemeente Winsum, overleden 21-08-1838 Obergum (5 weken oud) Johannes heeft een tweeling broer Jakobus.
 7. Jakobus Raangs, geboren 12-07-1838 Obergum, beroep dagloner, huwde 01.06.1881 Winsum wettiging 1 kind, Doortje Dijkhuis, geboren 1851 Onderwierum, weduwe van Johannes Mihl, dochter van Jakob Dijkhuis, beroep dagloner, en Alagonda Jans de Goed, overleden Winsum 22-12-1893. Jakobus heeft een tweeling broer Johannes.
 8. Geert Willem Raangs, geboren 16-03-1841 Obergum, beroep dagloner, huwde 26-05-1866 Winsum, Pieterke Poel, geboren Leens 1841, beroep dienstmeid, dochter van Klaas Pieters Poel, beroep dagloner, en Harmanna Catharina Berends, beroep dagloonersche, overleden 05-08-1930 Obergum (89 jaar)
 9. Diewerke, geboren 06-10-1846 Obergum , beroep dienstmeid, huwde 26-05-1870 Baflo, Jakob de Vries, beroep dagloner, geboren 1841 Baflo, zoon van Mechiel Sijtzes de Vries, beroep dagloner, en Elizabet Gajes Sikkema.