05.001 Berend Egberts Hammingh, geboren Klein Garnwerd 21.09.1801, zoon van Egberts en Diewerke Bennema ( 04.002), overleden Winsum 28.04.1847 v.m. 11 uur.

Huwde: Winsum 31.12.1837, Anje Drewes Alderts, geboren Klein Garnwerd 09.12.1806, dochter van Drewes Alderts, landbouwer, overleden Klein Garnwerd 31.03.1828, en Auke Alderts.

Kinderen:

1.  Egbert, geboren Winsum 25.09.1840 (‘s avonds 7 uur).  Volgt 06.001

2.  Diewerke, geboren 1846 Winsum. Volgt 06.001 A

05.002 Hindrik Egberts Hammingh, geboren Alinghuizen bij Klein Garnwerd 26.10.1806, zoon van Egbert en Dieuwerke Bennema (04.002), beroep: landbouwer, kastelein, overleden Garnwerd 14.11.1871

Huwde: Esinge 07.12.1835 akte nummer: 8, Albertje Jacobus Heerema, wed. Egbert Luitjens Homan, geboren Adorp 01.03.1802, dochter van Jacobus Heerema (04.001) en Anje Kornelis Brands, geboren Sauwert, beroep Herbergiesche, overleden Garnwerd 23.10.1889.

Kinderen:

1.  Geertruide, geboren 07.07.1834 Garnwerd / Ezinge

2.   Dieverke, geboren 04.07.1836 Garnwerd/ Ezinge.   Volgt 06.012

3.  Egbert, geboren 26.10.1837 Garnwerd / Ezinge.      Volgt 06.002

4.  Jacobus, geboren 05.10.1840 Garnwerd / Ezinge.    Volgt 06.013

5.  Kornelis, geboren 12.06.1843 Garnwerd / Ezinge.    Volgt 06.014

05.003 Berend Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 12.04.1814 des avonds 11 uur, zoon van Gerhardus Berends en Geesien Hindriks Bierling ( 04.003)

Huwde: Adorp 25.05.1840 akte nummer: 5, Metje Jans van der Wijk, geboren Saaxumhuizen ca. 1818, wonende te Wierum, dochter van Jan Melles van der Wijk, schoenmaker te Sauwert en Gesina Hindriks Schreuder.

05.004 Hindrik Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 22.04.1816, ‘s morgens om 5 uur, zoon van Gerhardus Berends en Geessien Hindriks Bierling (04.003), beroep: veehouder, overleden Groningen 16.05.1895

Huwde: Adorp 10.05.1841 akte nummer: 5, op akte grootouders vermeld; voogd van de bruid Wijbrand Jans Koning; toeziend voogd van de bruid Jan Gerrits Geersema. Hindrikje Roelfs van der Wal, geboren Wetsinge / Adorp 11.10.1820, dochter van Roelfs Sijmens van der Wal, landbouwer te Wetsinge en Lamke (Harmtje) Jans de Jonge, overleden Groningen 15.04.1887

Kinderen:

1.  Gerhardus, geboren Groningen 31.05.1842.             Volgt 06.003

2.  Roelf, geboren Groningen 19.04.1844.                    Volgt 06.004

3.  Harm, geboren Groningen 10.05.1848.                   Volgt 06.005

4. Hindrik Gerhardus, geboren Groningen ca.1851, overleden Groningen 16.08.1866

5.  Siemen, geboren Groningen 13.05.1854.                Volgt 06.006

6.  Hinderikus, geboren Groningen 19.11.1859.           Volgt 06.007

05.005 Martinus (Marten) Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 16.08.1818, zoon van Gerhardus Berends en Geessien(a) Hindriks Bierling ( 04.003), beroep: dagloner, koopman, broodbakker, overleden 12.05.1860 Sauwerd (gemeente Adorp) (41 jaar)

Huwde: Adorp 04.10.1841 akte nummer: 10, Geeske Hindriks Faber, geboren 1819 Adorp, dochter van Hindrik Willems Faber en Grietje Hansens de Weert.

Geeske Hindriks Faber (43 jaar) huwde 27.03.1862, akte nummer 5 met Elenius Wolthuis (43 jaar )- (weduwnaar van Dietje Wijbes Hijlkema); geboren Obergum, gemeente Winsum. Zoon van Aldert Onnes Wolthuis en Alderdina Enno Rijpma.

Kinderen:
1. Hendrik, geboren 1844 . Volgt: 06.015

2. Gerhardus, geboren Sauwerd (gemeente Adorp) 01-08-1846, beroep broodbakker, huwde 23.08.1871 te Ulrum met Aaltje Helder, geboren 1831 Pieterburen, dochter van Gerrit Jakobs Helder en Martje Walles Elenga, beroep boordbakkersche.  Aaltje was weduwe van Menno Boekholt. Gerhardus was 25 jaar en Aaltje 40 jaar toen ze in het huwelijk traden. Gerhardus overleed Ulrum 03.12.1874 (28 jaar).

3. Johannes, geboren Sauwerd (gemeente Adorp) 18.05.1849

Martinus Hammingh trouwakte met Faber

05.006 Anje Gerhardus Hammingh, geboren Sauwert / Adorp 27.10.1829, dochter van Gerhardus Berends en Geesien Hindriks Bierling (04.003), overleden Groningen 18.04.1915

Huwde 1: Adorp 30.04.1849 akte nummer: 3, Akte; grootouders vermeld; voogd van de bruid Hindrik Gerhardus Hammingh; toeziend voogd van de bruid Jan Hindriks Bierling. Menno Roelfs van der Wal, geboren: 1823 Wetsinge, zoon van Roelf Sijmon van der Wal en Harmtje Jans de Jonge.

Kinderen van der Wal;

 1. Gerhardus, geboren Zuidwolde, gemeente Bedum (huwelijk 25 jaar), beroep winkelier, overleden 16-04-1941 Scharmer gem. Slochteren (88 jaar). Huwde: Adorp 11.10.1877, akte nummer 10, Wiske Zeeff, geboren Mensingeweer, gemeente Leens, beroep naaister. Dochter van Klaas Tonnis Zeeff en Antje Jans Bakker.
 2. Roelfke, geboren Adorp (huwelijk 22 jaar) Huwde: 10.07.1879, akte nummer 11, Jan Wieringa, geboren Sauwerd, gemeente Adorp. Zoon van Heere Klaassens Wieringa en Martha Menses Meijer.
 3. Hindertje, geboren Adorp (huwelijk 23 jaar) Huwde: 05.12.1889, akte nummer 16, Wiltje Loonstra, geboren Westergeest. Zoon van Ebe Wiltjes Loonstra en Baukje Rudmers Huisman. Huwde 2: Adorp 24.04.1872  akte nummer 1, Johannes Jakobus Numan, geboren: 1842, zoon van Abel Numan en Mientje Jans de Wit

05.007 Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd 26.10.1794, overleden Winsum 15.05.1851, zoon van Egbert en Dieuwke Bennema (04.002), ongehuwd.

Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd.

Jan Tempel Hammingh, geboren Klein Garnwerd.

05.008 Anna Egberts Hammingh, geboren 11.09.1796, overleden 29.04.1852, dochter van Egbert en Diewke Bennema (04.002).

Huwde: 26.05.1815 Zuidhorn akte nummer: 8, Egbert(je) Gaaikes Kamstra, geboren 1791, zoon van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer, overleden 03.08.1802

Kinderen Kamstra:

1.     Diewerke, geboren 1817 Noordhorn. Huwde: 24.12.1846; akte nummer 15 Nittert Pieters Postma, geboren 1817 Burum, zoon van Pieter Nitters Postma en Jantje Alberts Douma.

2.     Martje, geboren 1820 Noordhorn. Huwde: 06.01.1854; akte nummer 1 Rikkert Roelfs Moes, geboren 1809 Hoogemeeden gemeente Aduard, zoon van Roelf Jans Moes en Geertje Jurjens. Rikkert Roelfs Moes: weduwnaar van Anna Hamming

3.     Adrijaantje, geboren 1822 Noordhorn. Huwde: 27.09.1848; akte nummer 16 Jan van den Bos, geboren 1810 Groningen. Zoon van Willem van den Bos en Fokje Klazens de Vries. Jan van den Bos is weduwnaar van Adamina Boekholt

4.     Gaaike, geboren 1826 Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Huwde: 25.05.1854; akte nummer 8 Eellina Homan, geboren 1831 Noordhorn, dochter van Menno Homan en Jantje Kruizinga

5.     Jacobus, geboren 1829 Noordhorn. Huwde: 17.05.1861; akte nummer 8 Engeltje Huizinga, geboren 1833 Aduard, dochter van Jan Do Huizinga en Antje Wilhelmus Groenman.

6.     Jelte, geboren 1835 Noordhorn, gemeente Zuidhorn. Huwde: 25.05.1854; akte nummer 9 Martje Wieringa, geboren 1835 Aduad, dochter van Aldert Harms Wierenga en Geertruid Kornelis Hoekstra.

05.009 Menno Bennema Hammingh, geboren 09.06.1799 Garnwerd, zoon van Egbert en Dewertje (Dieuwerke) Bennema ( 04.002), beroep landbouwer, pelmolenaar, overleden 31.05.1870 te

Huwde:  28.10.1827 te Uithuizermeeden akte nummer: 7, Ida Jurjens Westerdijk, geboren 29.07.1804 Uithuizermeeden, dochter van Jurrien Klasen Westerdijk, beroep rentenier en Ailke Tiddes Schenkhuis, overleden 14.10.1885

Kinderen:

1.  Jurjen, geboren 01.06.1832 te Grijpskerk.             Volgt 06.008

2.  Ailko, geboren 17.01.1835 te Grijpskerk.               volgt 06.009

3.  Egbert, geboren 16.09.1840 te Grijpskerk.             volgt 06.010

4.  Diewerke, geboren 18.03.1843 te Grijpskerk.         Volgt 06.011

05.010 Trijntje Egberts Hammingh, geboren Garnwerd 18.12.1803, dochter van Egbert en Dieuwke Bennema (04.002), overleden 16.11.1859 Obergum gemeente Winsum (54 jaar).

Huwde 15.05.1824 Winsum (wettiging 1 kind), Raang Kla(as)sens Raangs, geboren Oldehoven 12.04.1801, beroep visserman, kastelein, zoon van Klaas Raangs, beroep landbouwer en Luktje Janna Tonnis Kapinga, beroep landbouwersche, overleden 04-07-1863 Obergum (62 jaar).

Kinderen Raangs:

 1. Klaas Raangs, geboren 11-02-1824 Klein Garnwerd gemeente Winsum, overleden 18.02.1846 Obergum (22 jaar) Gewettigd bij huwelijk met Raang Klasens Raangs op 15/05/1824.
 2. Egbert Hammingh Raangs, geboren 31-07-1825 Bellingeweer
 3. Egbert Hammingh Raangs, geboren 06-.01.1828 Bellingeweer
 4. Luiktje Raangs, geboren Bellingeweer 29.01.1831, beroep dienstmeid, huwde Winsum 21-02-1857, Harm Heisenberg, geboren Kommerzijl gemeente Grijpskerk 09.04.1830, beroep timmerman, zoon van Enne Jans Heisenberg, beroep kuiper, en Lutske Simons van der Laan, beroep kuipersche.
 5. Berend Hammingh Raangs, geboren 01.01.1834 Bellingeweer gemeente Winsum, beroep dagloner, huwde 1 15-07-1859 Winsum met Hindertje Leseman(n), geboren 02.04.1835 Obergum, dochter van Johan Hindrik Wilhelm Lesemann, beroep dagloner, en Jantje Drewes Rikkerts, beroep dagloonersche.
  Huwde 2 op 12-07-1876 Winsum, Martje Kooij, beroep dagloonersche, geboren 1837 Lutjegast gemeente Grootegast, dochter van Eppe Jans Kooij, beroep landgebruiker, en Janna Eppe Luitjens, overleden 17-07-1911 Groningen (70 jaar).
 6. Johannes Raang Raangs, geboren 12-07-1838 Obergum gemeente Winsum, overleden 21-08-1838 Obergum (5 weken oud) Johannes heeft een tweeling broer Jakobus.
 7. Jakobus Raangs, geboren 12-07-1838 Obergum, beroep dagloner, huwde 01.06.1881 Winsum wettiging 1 kind, Doortje Dijkhuis, geboren 1851 Onderwierum, weduwe van Johannes Mihl, dochter van Jakob Dijkhuis, beroep dagloner, en Alagonda Jans de Goed, overleden Winsum 22-12-1893. Jakobus heeft een tweeling broer Johannes.
 8. Geert Willem Raangs, geboren 16-03-1841 Obergum, beroep dagloner, huwde 26-05-1866 Winsum, Pieterke Poel, geboren Leens 1841, beroep dienstmeid, dochter van Klaas Pieters Poel, beroep dagloner, en Harmanna Catharina Berends, beroep dagloonersche, overleden 05-08-1930 Obergum (89 jaar)
 9. Diewerke, geboren 06-10-1846 Obergum , beroep dienstmeid, huwde 26-05-1870 Baflo, Jakob de Vries, beroep dagloner, geboren 1841 Baflo, zoon van Mechiel Sijtzes de Vries, beroep dagloner, en Elizabet Gajes Sikkema.