Burgemeesterswoning in Hoofdstraat ging niet door. Begin 1900 is de gemeente Wieringen voornemens de vervallen boerderij aan te kopen van Sijbrant van Savooijen, van beroep visser, koopman en landman. Het pand staat vlak naast de RK kerk in de toenmalige Dorpstraat (nu Hoofdstraat). De gemeente biedt 2000 gulden maar de vraagprijs is 2500 en daar valt niet aan te tornen. Na wat heen en weer gepraat besluit de gemeente om af te zien van het pand en vestigt de burgemeesterswoning in de Koningsstraat.

Burgemeesterswoning of boerderij familie Savooijen te Hippolytushoef.

2e huis links boerderij van Savooijen

Sijbrant van Savooijen

In februari 1906 koopt het RK kerkbestuur het pand, met bisschoppelijke goedkeuring. Het Kerkbestuur heeft naar aanleiding van de koop van Sijbrant van Savooijen grond geruid met Cornelis de Wit, wonende ten zuiden van het gekochte terrein. Hij heeft daarvoor een vrije overtocht gekregen naar de Steeg. De ruil was handig om het terrein van Savooijen een goede vorm te geven.

De partijen zijn overeengekomen, dat tussen percelen onbebouwd zullen blijven om beide eigendommen recht van vrije toegang en vrij van verkeer zullen hebben vanaf en naar de Dorpsstraat West, in het kader van erfdienstbaarheid. Voorts werd ten nutte en ten voordele van voormelde eigendommen bedongen dat de vluchtplaats en schonen van het vuile water op kosten gaat van het kerkbestuur. Maar ook de afscheiding aan de noord en zuidzijde van het erf bij het huis van de Wit komen en blijven ten koste van het kerkbestuur.

De onderhandelingen tussen pastoor Gerhardus Adrianus de Groot hadden geruime tijd geduurd, maar wonder boven wonder is er geen woord van uitgelekt, anders was dit gewenste pand wellicht nimmer voor der RK gemeente te koop geweest. De aankoop veroorzaakte bij de parochianen dan ook grote vreugde.

De pastoor is uiterst tevreden over de gemaakte afspraken en bovenal over de aankoop van het pand. ‘Al mijn voorgangers hadden verlangend uitgezien naar de gelegenheid om het huis en de grond van de familie van Savooijen, ten zuiden van de pastorie gelegen te kopen. Het huis is oud en in bouwvallige staat en het achterste gedeelte is met een riet gedekt tot nabij de pastorie. Dit leverde een groot gevaar voor brand wat de pastorie onvrij maakte. Dan was er naast de pastorie een grote mest vaalt en een varkenshok, die beide zomers vooral kwalijk riekende geuren verspreiden’, zo staat in de verslagen geschreven.

Burgemeesterswoning in de Hoofdstraat te Hippolytushoef.

Het pand wat werd gebouwd en er nu nog staat.

Geen burgemeesterswoning

Het plan was twee eenvoudige huizen op het terrein te bouwen maar toen Theodorus G. Boersen met toestemming zijn ouders zesduizend gulden gaf tegen levenslange lijfrente van 4%, zolang hij en zijn beide ouders er mochten wonen, was het kerkbestuur genoopt twee voor Wieringen vrij kapitale huizen te bouwen die samen vijf gulden huur per week opbrachten of wel 240 gld per jaar.

De huizen werden zo gebouwd dat er met een eenvoudige ingreep een huis van kon worden gemaakt. Met bisschoppelijke goedkeuring mochten er twee van zulke huizen worden gebouwd, voor 3500 gulden. Maar dit bleek onvoldoende, zodat de pastoor Gerardus Adrianus de Groot er een persoonlijke geste van 750 gulden bijvoegde, onder voorwaarde dat hij of zijn familie na zijn overlijden op het Weldoenersboek vermeld zou worden.

Architect A.W. Terlingen

De huizen werden gratis ontworpen en getekend door een persoonlijke vriend van de pastoor, uit Amsterdam, namelijk A.W. Terlingen. Het schilder werk werd aangenomen door timmerman Dirk Boersen, woonachtig op Stroe. Het winkelhuis kwam gereed in december 1906 en werd meteen gehuurd door kerkmeester Maarten Kaptein. Het burgerhuis kwam gereed in het voorjaar van 1907 en werd met april gehuurd door de onderwijzer Lucas Berghuis.

Bronnen: diversen kranten en RK kerk archief.
Door Gea Klein – Hamming.