Al was de gemeenschap op Wieringen in de 18e eeuw klein, toch gebeurde er nogal wat. De kerk en de schout en schepenen hadden een belangrijke taak, zij hielden de bewoners bij de les en traden op waar nodig. Jaarlijks doet de kerk een uitgifte aan de armen, uit de opbrengsten van de kerk, ook is er geld voor noodlijdende kerken elders en is er een aalmoes voor behoeftige vreemdelingen. Van ouds af aan is dit, op Wieringen, een gebruik geweest.

In het kerkboek Hippolytushoef en Westerland staat op 9 mei 1719; Jan waer van moeder is, Diewertje Kornelis Moij, Huijsvrou van Korn Korn. Broers, zijnde dit kint van haer (Haeren man al voor Jaeren na Oostindien gevaeren zijnde) in overspel geteelt. Waer van breeder in t Kerkboek is te zien. NB Dit kint is niet gedoopt dan na dat zij alvoorens zulks heeft laten verzoeken, waer op ik (dominee Muilman) met Korn Kuijtert en Pieter Korn Bestevaer Ouderlingen zijn henegegaen en zij heeft haer leedwezen betuijgt en beterschap van leven belooft.

Een dag eerder wordt Grietje gedoopt, moeder Grietje Jans en als vader heeft zich beleden het kind ten doop brengende Jan Hermantsz welke hoewel ongetrouwd zijnde te samen leven, wonende op de Hoelm. Dat kon op Wieringen, ook kon het zo zijn dat “twee geloven op één kussen” sliepen.

Uit het kerkboek Hippolytushoef en Westerland op 9 mei 1719.

Op zoek naar voorouders? wiewaswie

Lees ook het verhaal over Dirk Krul, valse start?