Waarschijnlijk is mijn stamhouder Johan Hamminge, huwde op 26-07-1600 Gertruid Engelberts. Johan Hamminge is overleden in 1623.

Maar meest mogelijke stamhouder is Engelbertus Hamming, Hamminga, Hammingh of Hamminck uit Groningen. Hij werd op 20-08-1624 ingeschreven aan de universiteit van Groningen en studeerde Philologie (Taalkunde). Van 1641 tot 1661 was hij secretaris van het ‘Gildrecht’. Zijn bijnaam was ‘De Eerbare Welgeleerde’. Hij trouwde op 21-06-1635 in Groningen met Aeltjen (Aeltien) Sas, de dochter van vaandrig Hans Sas.

Kinderen:

  1. Berent (Berend) Hamminck, geboren circa 1640 Groningen. Of Engelbertus en Aeltjen zijn ouder zijn, heb ik nog niet kunnen vinden.
  2. Hans Sas, geboren te Groningen; Gelkingestraat, gedoopt 01-07-1642 in A-Kerk Groningen.
  3. Abraham, geboren Groningen; Gelkingestraat, gedoopt 06-11-1644 in A-Kerk Groningen
  4. Jantien, geboren Groningen; Gelkingestraat, gedoopt 30-05-1647 in Martinikerk Groningen.
  5. Helena, geboren Groningen; Gelkingestraat, gedoopt 06-08-1652 in Martinikerk Groningen
  6. Jacob Cnotte, geboren Groningen; Gelkingestraat, gedoopt 18-01-1654 in A-Kerk Groningen.

01.001

Berent (Berend)(2e naam Egberts ??) Hamming (Hamminck), geboren ca. 1640 Groningen, beroep Goud en zilversmid in de Guldenstrate, zweerdveger (wapensmid) aan de Vischmarkt te Groningen, overleden na 1687.

Berent Hamming, wedman te Termunten, geboren circa 1650 te Groningen, zoon van Engelbartus Hamming en Aaltien Sas.

W.s. zoon van Engelbertus Hamming en Aaltje Sas.

Ondertrouw 28.3.1674 Groningen, trouwt 07-05-1674 kerkelijke gemeente Groningen.

Huwde: Groningen 7 Mayus 1674 (getuige is schrijver Blenke Setrijs (??) als oom), in de Nieuwe kerk (ds. Stegnerus) te Groningen.

Aaltien (de) la Haye ( Haijes), geboren/gedoopt 26-04-1646 (?) / 28-07-1654 Groningen, dochter van Harmen de la Haye (Haye Berents) en Swaentjen Janssen. Het echtpaar woont in de Moeskersgang.

Diverse schrijfwijzes: Aaltien de la Haye, Aeltien de la Haije, Aeltien de Lahaij Aeltien de la Haij.

Kinderen:

1.  Egbert, geboren Groningen Guldenstraat, en aldaar gedoopt Woensdag 4 augustus 1675 in de Martinikerk. Jong gestorven, overleden voor 1685.

2. Hermannus, geboren Groningen Guldenstraat, gedoopt 29-10-1676/ 1679 Martinikerk Groningen, overleden voor 1688. volgt 02.001

3.  Aaltien (Aaltjen), geboren Groningen Guldenstraat, en aldaar gedoopt vrijdag 01 aprillis 1681 in de Martinikerk Groningen.  volgt 02.001A

Gehuwd voor de kerk (1) voor 1722 met Abraham Middendorp.

Ondertrouwd (2) op 3 10 1722 te Groningen met Harmen Busch.

4.  Swaantie, geboren Groningen, en aldaar gedoopt zondag 28 septembris 1683 in de Martinikerk, overleden voor 1715. volgt 02.002

Gehuwd voor de kerk op 6 5 1706 te Groningen met Tidde Doedens, gedoopt op 14 1 1681 te Groningen, overleden voor 1720, zoon van Doede Tiddens en Margje Willems Heling.

5.  Egbert, geboren Groningen, en aldaar gedoopt zondag 30 decembris 1685 in de Aa kerk.  volgt 02.003 (Mijn stamlijn)

6.  Willem, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 14 marty 1687 in de Aa kerk.

7. Hermannus Hamming, gedoopt op 19 februari 1688 te Termunten.

8. Jan Hamming, geboren 1689 te Termunten, overleden op 22 12 1689 te Termunten.

9. Jan Hamming, gedoopt op 22 2 1691 te Termunten, overleden op 22 7 1693 te Termunten.

10. Teuntjen Hammingh van Termunten, geboren Groningen. Huwde 14 oktober 1724 Jan Rijkes, getuigen broer Egbert, zus Aaltjen en zwager Harmen Busch (echtgenoot van Aaltjen).

Teuntje Hamming, gedoopt op 28 1 1694 te Termunten.

Ondertrouwd op 15 11 1724 te Groningen met Jan Rijkes.

Getuige bij de ondertrouw is voor haar Egbert Hamming als broer.

Registratie: 14 10 1724, Groningen

Bruidegom Jan Rijkes

Bruid Teuntjen Hammingh

Bruidegoms zijde Roelef Rijkes, broer

Bruidegoms zijde Simke Sibema, zuster en vrou Roelf Rijkes

Bruidegoms zijde Geert Roelfs, zwager

Bruidegoms zijde Hindrikjen Wessels, zuster

Bruids zijde Egbert Hamming, broer

Bruids zijde Harmen Busch, zwager

Bruids zijde Aaltjen Hamming, zuster.

IIIx 71 fol.237   27 april 1693   Wedman Berent Hamminck, voor zich zelf, commies Claes Thoma, nomine uxoris, Ailcko Haijckens, namens vrouw Catharina Lens, weduwe van doctor Peterus Duijnterp, te Leeuwarden, als erfgenamen van wijlen luitenant majoor Albert Wijffrinck, verkopen aan Andreas Spanheim, rentmester van deze provincie, en vrouw Ida Geldorpius (ehel.) een hof en een stukje grond met het huisje of de kamer onder en boven, staande in ’t Nieuwe Jat opm eigen grond. Het huisje heeft met het Anna Ververs gasthuis een mande muur. Koopsom 1.500 car.gld.

01.002

Willem Hamminck, geboren Groningen, Burgerluitenant te Groningen.

Huwde: Groningen 30 decembris 1676 / 18-01-1677 Alegunda Matthay (Matthei), geboren Bremen. Getuige Derk Matthei, oudere broer.

De naam van Allegunda wordt verschillend geschreven: Alegunda Matthei, Cunnegonde Mattheae, Kunne Matthae.

Kinderen:

1.  Margrietha (Margriete), geboren Boteringestraat, Groningen, en aldaar gedoopt dinsdag 8 januari 1678 in de der Aa kerk / Nieuwe Kerk.

Margriete Hamminck

Margriete Hamminck, dochter van Willem Hamminck en Allegunda Matthay.

2.  Jannes(Jan), geboren Boteringestraat, Groningen, en aldaar gedoopt 11-07-1679 Martinikerk Groningen. volgt 02.004

Jannes Hamminck

Jannes Hamminck, zoon van Willem Hamminck en Allegunda Mattay.

Woonde aanvankelijk in de Pelsterstrate en later in de Boteringestrate, Groningen.

Willem Hamminck en Allegunda Matthay

Willem Hamminck en Allegunda Matthay (Matthei), nummer 7. In DTP Trouwen ingeschreven op  18 januari 1677. Akte plaats: Kerkelijke gemeente – Groningen. Boek: Ondertrouwboek 1674-1679.

3. Arent, geboren Boteringestraat, Groningen, en aldaar gedoopt, zoon van Willem Hamminck en Catrijna Munninghe. Arent Hamminck van Nijenhuis op ’t Fransum is begraven op 28-06-1692. Bij huwelijk is Willem Hamminck voormond.


Berent Hamminck huwde Aaltien de la Haye:

Berent Hamminck en Aaltien La Haye

Berent Hamminck en Aaltien La Haye

Ouders van: Aaltien de la Haye (Hayes)
Registratie: 09-07-1653
Bruidegom Herman de la Haije
Bruid Swaentjen Janssen
Bron: Ondertrouwboek 1653-1656 Kerkelijke gemeente – Groningen  Collectie DTB (toegang 124)` Inventarisnummer 166, folio 4v

Datum doop: 28-07-1654
Plaats doop: Groningen; A-kerk
Plaats geboorte: Groningen; Boteringestraat
Kind: Aeltjen
Vader: Harmen d’ La Haije
Moeder: Swaentjen Jans
Bron: Algemeen doopboek 1640-1657 Kerkelijke gemeente – Groningen  Collectie DTB (toegang 124)   Inventarisnummer 146

Datum doop: 18-12-1655
Plaats doop: Groningen; A-kerk
Plaats geboorte: Groningen; aan de Markt
Kind: Jan
Vader: Harmen le Haij
Moeder: Swaentjen Harmens
Bron: Algemeen doopboek 1640-1657 Kerkelijke gemeente – Groningen   Collectie DTB (toegang 124)   Inventarisnummer 146

Datum doop: 05-01-1659
Plaats doop: Groningen; A-kerk
Plaats geboorte: Groningen; Poelestraat
Kind: Teuntjen
Vader: Harmen d’ La Haij
Moeder: Swaentjen
Bron: Algemeen doopboek 1658-1676 Kerkelijke gemeente – Groningen   Collectie DTB (toegang 124)   Inventarisnummer 147

Datum doop: 08-01-1661
Plaats doop: Groningen; A-kerk
Plaats geboorte: Groningen; Boteringestraat
Kind: Jan
Vader: Hermen de le Haij
Moeder: Swaentjen de le Haeij
Bron: Algemeen doopboek 1658-1676 Kerkelijke gemeente – Groningen  Collectie DTB (toegang 124)   Inventarisnummer 147

Aanvullingen door Nick Bolhuis:

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: Lidmaten (Akte)datum: 01-06-1687 Plaats: Termunten
Lidmaat Berent Hammingh
Lidmaat Aeltien la Haijs
Diversen: zijn huisvr. met Att. van Groeningen
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438, blad 66 Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: doopakte (Akte)datum: 19-02-1688 Plaats: Termunten
Bijzonderheden: vader wedman (gerechtsdienaar)
Dopeling Hermannus geboren te Termunten
Vader Beerent Hammings
Moeder Aaltien La Haij
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438 Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: begraafakte Plaats: Termunten
Overledene Jan Hammings overleden op 22-12-1689
Vader Berent Hammingh
Diversen: wedman (gerechtsdienaar)
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438, blad 131v
Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: doopakte (Akte)datum: 22-02-1691 Plaats: Termunten
Bijzonderheden: vader wedman (gerechtsdienaar)
Dopeling Jan
Vader Beerent Hammingh
Moeder Aeltjen La Haijs
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438 Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738
+
Bron: Registraties vóór 1811Soort registratie: begraafaktePlaats: Termunten
Overledene Jan Hammings overleden op 22-07-1693
Vader Beerent Hammings
Diversen: wedman
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438, blad 132v Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: doopakte (Akte)datum: 28-01-1694 Plaats: Termunten
Bijzonderheden: vader wedman (gerechtsdienaar)
Dopeling Teuntje
Vader Beerent Hammingh
Moeder Abeltien La Haije
Kerkeboek 1664-1738, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 438 Gemeente: Kerkelijke gemeente Termunten Periode: 1664-1738.

Van Getuige: schrijver Gerrit Blencke  geen huwelijk van gevonden. Was Boekhouder van de WIC. Wel kinderen van zijn huwelijk met Lijsabet de la Haije. Getuige is schrijver Blenke Setrijs als oom van Aaltje gehuwd met Berent Hamming.

In het trouwboek staat bij Berent  PS, betekent dat hij bij de huwelijksaanvraag voor de drie afkondigingen van het huwelijk aanwezig was. Bij Aaltje staat  p (met krul aan de poot) = pro    qua,    pro qua = waarvoor de Schrijver Blencke als Oom, beijde van Gron: Het woord schrijver is afgekort met een rare krul die in die periode als afkorting voor ver werd gebruikt.

Bij de aanvraag voor het huwelijk was de bruid maar zelden aanwezig. (wel handig bij het zoeken dat je weet dat er voor de bruid vader, broer, oom of neef met naam genoemd staat. Maar ook wel goede bekende)

Het boekhouderschap van Gerrit gaat over op zoon Gerrit en daarna op kleinzoon Abraham die huwt met Maria van Bulderen. Deze Abraham verdwijnt spoorloos nadat hij gezocht wordt op beschuldiging van homoseksualiteit (gebruikten ze wel andere woorden voor) De kinderen gaan verder met de achternaam van de moeder. Van Bulderen en ook zijn zoon werd boekhouder van de West Indische Compagnie.

Toegang 1605 / Nummer 498 Scan. 34577  en volgende   boek  498  (uitgaande brieven)

Edele Aghtbaere Heeren Uwe Edele Aghtbaere goede Vrienden Borgemeesterenen Raadt in Groningen (onderstont) T.J. van Iddekingevidit
Ter ordonnantieder H. Heeren voorschreven (was getekent) J.G. Hoisingh secretaris

Groningen den 6. febuarij 1731. (’t opschrift) ut folio158. tot Utregt [Utrecht].

Edele Erentfeste Wijse Voorsienige Heer

Wij hebben alhijr op onse gevangen poort geconfineert eenen Wijnout off Wijnand Jans Verver en Speelman in de Steentilstraete woonaghtigh, de welke
in de gepasseerde somer per edict ingeeijscht sijnde om reden van sijn uitblijven te geven omdat verdaght wierde gehouden van vuile daden met Blenk
gepleegt te hebben; op welk edict hij eghter niet gecompareert is, verus contumax verklaert en provisionele sententie tegens hem geveldt, waer bij in reatu is gebleven, soo is ons in de gehoudene examina geconsteert dat voornoemde Wijnant zedert 10. jaeren herwaerts een afsidue en al te familiaire conversatie
met Blenke heeft gehouden, jae selfs op verscheijdene tijden en plaetsen met Blenke door dese Provintie gereijst onder anderen dat in de maand Maij 1730. of even te voren sonder den præcisen dagh te konnen melden met een seker
sergeant Eggart Ghiphart genaemt met de Chaise voor de Nieuwe Schans [Nieuweschans] ten huise van Hindrick Smiths weduwe Foske genaemt soude gekomen sijn en aldaer gerencontreert of gevonden hebben Abraham Blencke met sijn Cales en knegt, dat Blenke, Winand en sergeant daer ten huise sou-
den geslaepen hebben alle drie op de kelderkamer, dat Winant met de Sergeant souden gelegen  hebben op het beddestede nae de deure toe en…………………….??????
Blenke op het beddestee na de kant van de………………………..?????? schoorsteen, dat Blenke alleene soude gegeten en gedronken hebben, en Wijnant met de Sergeant
en knegt al hetwelke de gedetineerde selfs heeft verklaert, maer derwijl wij denselven op leugens en onwaerheden reeds geättrapeert hebben soo hebben wij noodigh geoordeelt UweWel EdeleErentfeste desen toe te senden en an te schrijven om genoemde weduwe van Hindrick Smits voor sigh te doen denuntieren en wel des noods desselfs domestiquen onder eede geregtelijck te doen deponeren wanneer Blenke aldaer gekomen mogte sijn, en wanneer Wijnant met de sergeant aldaer gearriveert sijn, soo veel doenlijck de tijdt te exprimeren, hoe elkanderen gerencontreert hebben, wat familiariteijt aldaer gehouden heb-
ben of Blenke alleen gegeten en gedronken heeft dan te saemen met Wijnant en de Sergeant wanneer des savonts sijn slaepen gaen en op wat kaemer en of haer ook bewust is wat personen bij elkanderen vernagth hebben, t zij sulks bij het nae bedde gaen of opstaen geremarqueert mogten hebben of ook des morgens met elkanderen koffi gedronken hebben en op wat plaetse en in wat kaemer en wanneer wederom van daer vertrokken sijn en op wat wijse en wij bij elkande-
ren op de Chaise of in de Cales geseeten hebben en wat circumstantien Uwe Edele Erentfesteverder mogten voorkomen en an ons de gedaene depositie ten spoedigsten te remitteren.  Waer mede eindigende etc. folio172

Edele Erentfeste Wijse Voorsienige Heer Uwe Edele Erentfestegoede Vrienden
Borgemeesterenen Raadtin Groningen (onderstont) T.J. Van Iddelingevt

Ter ordonnantieder H. Heeren voorschreven (was getekent) J.G. Hoisingh secretaris

[Marge:] Groningenden 6 februarij1731 (’t opschrift) ut folio172. tot Bellingewolde [Bellingwolde]

Gerrit Blencke werd als administrateur der W.I.C. in Groningen opgevolgd door diens zoon Abraham Blencke (geb. 1695). “[In 1730 werden in Groningen] de boekhouder van de W.I.C. Abraham Blencke, en een van zijn minnaars, de knecht Jan Stobbe, [wegens sodomie] ter dood veroordeeld. Als de beide voortvluchtigen in handen van de justitie zouden vallen, werd de hoofdschuldige Blencke gewurgd tot hij half dood was en daarna verbrand. De knecht zou echter na wurging, aan het vuur worden blootgesteld. Deze vonnissen lijken niet alleen wreed maar ook in strijd met de rechtsregels die bepaalden dat een doodvonnis alleen na bekentenis van de verdachte ten overstaan van de justitie geveld mocht worden.”xxxv Abraham Blencke sloeg op de vlucht en van hem onbreekt verder ieder spoor. Een zaak waarover nog lang zal zijn gesproken. Dat is de reden waarom zijn kinderen de achternaam van de moeder, Van Bulderen, hebben aangenomen. De zoon van Abraham Blencke, Hindrick Gerrit van Bulderen (1724-1806), was de laatste administrateur van de Groningse kamer der W.I.C. Hij was verantwoordelijk voor de afwikkeling der zaken en heeft vervolgens in 1801 alle archieven van de W.I.C.-kamer Groningen – helaas! – vernietigd.xxxvi Het West-Indisch Huis werd kort daarna in gebruik genomen als ziekenhuis en vervolgens in de negentiende eeuw gesloopt.

Bron: Registraties vóór 1811   Soort registratie: doopakte   (Akte)datum: 10-08-1645   Plaats: Groningen; A-kerk

Dopeling Jan geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrit Blencke
Moeder Lijsabet de la Haije

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen

Bron: Registraties vóór 1811   Soort registratie: doopakte   (Akte)datum: 06-02-1648   Plaats: Groningen; A-kerk.

Dopeling Hindrick geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrit Blenke
Moeder Elisabeth

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen

Bron: Registraties vóór 1811   Soort registratie: doopakte   (Akte)datum: 17-11-1650   Plaats: Groningen; A-kerk

Dopeling Eijlerdt geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrijt Blencke
Moeder Elizabeth d’ La Haije

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen

Bron: Registraties vóór 1811   Soort registratie: doopakte   (Akte)datum: 22-01-1654   Plaats: Groningen; A-kerk

Dopeling Gerrijt geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrijt Blencke
Moeder Elisabeth d’ La Haije

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen

Bron: Registraties vóór 1811Soort registratie: doopakte(Akte)datum: 26-04-1659Plaats: Groningen; A-kerk

Dopeling Ide geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrijt Blencke
Moeder Elisabeth

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen

Bron: Registraties vóór 1811   Soort registratie: doopakte   (Akte)datum: 26-04-1659   Plaats: Groningen; A-kerk

Dopeling Aeltjen geboren te Groningen; Munnikeholm
Vader Gerrijt Blencke
Moeder Elisabeth

Algemeen doopboek 1640-1657, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 146   Gemeente: Kerkelijke gemeente – Groningen.