Stamboom Kleijn / Klein – Generatie  4

Stamhouder geboren tussen:  1756 – 1811

In deze generatie vertrekken de kinderen van Jan Pietersz Klein en Maartje Reijers Swart (03.016) naar Amsterdam, om daar hun toekomst op te bouwen. Een aantal kinderen van Cornelis Pieters Klein en Geertje Aris van Groningen (03.022), vertrekken naar Den Helder. De naam Klein wordt ook geschreven als Kleijn.

04.001 Dirk Luitjesz Kleijn, zoon van Luit Jacobsz. Klein en Aaltje Pieters Visser (03.007) gedoopt 07-05-1758. Vader en zoon verschillen van achternaam.

04.001b Aaltje Luijtjesd Kleijn, dochter van Luijtjes Kleijn en (02.011) J.D. van Hippolytushoef, gedoopt 04-04-1756, overleden Hippolytushoef 12-06-1832 om 06.00 uur, akte 19, 76 jaar, weduwe van Kasper Witte. Overlijden is aangegeven door Pieter Kooij, 28 jaar, landman Hippolytushoef, goede bekende en Reijer de Jong, 37 jaar, landman, goede bekende.

Huwde: 14-01-1781 Kasper Jansz Witte(n), zoon van Jan Caspersz Witte en Maartje Lammerts Slagwater, geboren 04-05-1755, beroep dagloner, arbeider, watermolenaar, overleden Hippolytushoef 17-11-1830 om 14.00 uur, 75 jaar,  akte 29. Aaltje en Kasper zijn afkomstig uit Hippolytushoef

Kinderen Witte-Kleijn:

 1. Maartje Caspersd Witte, geboren 03-03-1781, gedoopt 18-03-1781, overleden 07-02-1882 Pro Deo begraven, getuige Aaltje Pieters Kleijn.

Aaltje Luijtjesd Kleijn is getuige bij de doop van Maartje Dirks Dekker op 06-12-1789 Hippolytushoef, dochter van Dirk Pieterse Dekker en Dieuwertje Jans Witte.

Aaltje Luijtjesd Kleijn is getuige bij de doop van Aaltje Jacobs Wigbout 09-11-1787 Hippolytushoef, dochter van Jacob Pieters Wigbout en Maartje Luitjens Kleijn.

Aaltje Luijtjesd Kleijn is getuige bij de doop van Willemijntje Wigbout, gedoopt 28-08-1785, geboren 22-08-1785, dochter van Jacobs Wigbout en Maartje Luijtjes Kleijn.

Aaltje Luijtjesd Kleijn is getuige bij de doop van Neeltje Pieters de Vries, gedoopt 30-05-1778, dochter van Pieter Tiedesz de Vries en Aaltje Pieters Visser.

04.002 Pieter Luitjesz Klein, zoon van Luit Jacobsz. Klein en Aaltje Pieters Visser (03.007), geboren 09-12-1759,  beroep zeeman, overleden Den Oever 25-01-1822 om 11.00 uur, 62 jaar, akte 2. Het overlijden is aangegeven door Klaas Jacobsz. Smit, 37 jaar, beroep dagloner, behuwd broeder en K. Witte, 67 jaar, beroep dagloner, behuwd broeder. Beide woonachtig te Hippolytushoef.

Huwde: Pro Deo 24-02-1788 met Trijntje Dirks Kok, dochter van Dirk Jacobs Kok en Jannetje Andries Zutphen, gedoopt Texel 28-12-1766, overleden Den Oever 31-03-1832, akte 11, 66 jaar. Bij huwelijk Pieter 28 jaar en afkomstig van Hippolytushoef en Trijntje 21 jaar en afkomstig van Texel.

Kinderen Klein:

 1. Jannetje Pietersd, (05.001) gedoopt 31-03-1788 
 2. Luitje Pietersd, (05.002) geboren 24-10-1790, gedoopt 07-11-1790, doopgetuige Jannetje Andries Zutphen.
 3. Dirk Pietersz, (05.003) geboren 15-11-1793, gedoopt 03-12-1793, doopgetuige Jannetje Zutphen.
 4. Jacob Pietersz, (05.004) geboren 14-11-1795, gedoopt 29-11-1795.
 5. Aaltje Pietersd, geboren 12-06-1796,
 6.  Aaltje Pietersd, (05.005) geboren Den Oever 22-02-1798, doop 04-03-1798, overleden Stroe 12-08-1832, 36 jaar.
 7. Andries Pietersz, (05.006) geboren 20-11-1801, gedoopt 22-11-1801.
 8. Maartje Pietersd, geboren 07-12-1799, gedoopt Den Oever 22-12-1799.
 9. Maartje Pietersd, (05.007) geboren 26-10-1803, gedoopt 13-11-1803, overleden Stroe 07-03-1880, 80 jaar, huwde Jan Albertsz Wiegman.
 10. Annatje Pietersd,  (05.008) geboren 02-10-1808, gedoopt 30-10-1808.

04.003 Maartje Lui(j)tjes Klein (Klijn, Kleijn), dochter van Luit Jacobsz. Klein en Aaltje Pieters Visser (03.007), gedoopt Hippolytushoef 03-01-1762, overleden 16-10-1798 op 36 jarige leeftijd.

Huwde kerk: 10-10-1784  Jacob Pieters Wigbout, zoon van Pieter Geerlofsz Wigbout, beroep schoolmeester, koster en Willemijntje Vissers, gedoopt 27-04-1760,  beroep schipper en dichter, overleden 02-11-1824 op 64 jarige leeftijd.

De schoolmeesterszoon Jacob Wigbout is zijn vader niet opgevolgd in het ambt, maar is schipper geworden.  Hij kon zeer goed lezen en schrijven en kwam ook nogal eens ergens. Boekjes die hij schreef: Lettervruchten en Mengeldichten. De vraag is of de tegenslagen in het leven van Jacob Wigbout zijn begonnen na het overlijden van zijn eerste vrouw. Op dat moment moet zijn financiële positie nog redelijk geweest zijn, want bij het overlijden van zijn dochter Willemijntje in 1791 en bij het overlijden van zijn vrouw in 1798 betaalt hij nog belasting. Zelf vermeldt hij het verlies van een hand, de familieoverlevering meldt het verlies van een been. Volgens deze overlevering is hij door een pijlrog gebeten en heeft daarbij een lichaamsdeel verloren. In zijn overlijdensakte staat vermeld, dat zijn tweede vrouw Hendrikje Smit, werkster is. In deze tijd 1824 is het heel uitzonderlijk, dat er bij een gehuwde vrouw een beroep staat vermeld. Meer informatie is te vinden in Stamboom Wigbout, uitgegeven door de Historische Vereniging Wieringen.

Kinderen Wigbout-Klein:

 1. Willemijntje Jacobs Wigbout, geboren Hippolytushoef 22-08-1785, gedoopt 28-08-1785, overleden Hippolytushoef 31-10-1791. Getuige bij doop Aaltje Luijtjes Kleijn.
 2. Aaltje Jacobs Wigbout, gedoopt Hippolytushoef 04-11-1787, gedoopt 09-11-1787, getuige Aaltje Luijtjes Kleijn, overleden.
 3. Pieter Jacobsz Wigbout, geboren Wieringen 21-08-1789, doopgetuige Geertje Hendriks Kleijn, overleden.
 4. Luitje Wigbout, gedoopt Hippolytushoef 21-11-1790, doopgetuige Maartje Luitjes Kleijn (moeder), beroep zeeman, overleden 15-10-1825, akte 18, 35 jaar, trouwt 30-04-1820 Maartje Pieters Kooij, dochter van Pieter Pietersz Kooij, beroep bakenist en Antje Dirks Metselaar. Maartje had eerder een NN partner, trouwde na Luitje met Simon Cornelisz Smit. Op de trouwakte staat vermeld dat de geboorteplaats onbekend is.
 5. Willemijntje Jacobs Wigbout, gedoopt Hippolytushoef 09-09-1792, doopgetuige Aaltje Luijtjes Kleijn, overleden in 1811.
 6. Sijtje, geboren 25-04-1794, gedoopt Hippolytushoef 11-05-1794. (In het doopboek van de kerk staan het jaartal 1793 voor geboorte en doop) Sijtje krijgt alleen twee kinderen: Jan en Maartje Wigbout.
  Sijtje trouwt op 31-12-1826, akte 12 met de 72 jarige Jan Arisz Scha(a)gen, zoon van Aris Jansz Schagen en Antje Jans Minnes. Het echtpaar krijgt geen kinderen. Jan erkend de 2 kinderen. Maartje trouwt als Maartje Schagen met 1. Arie Koning, 2. Jan Hoogerwerf, ze overlijdt Den Helder 26-06-1896, akte 252, 72 jaar.
  Op 30-10-1831, akte 7, trouwt Sijtje op 37 jarige leeftijd met Cornelis Zon (29 jaar), geboren Vlieland 16-10-1802, zoon van Bouke Zon, loodsschipper, en Aafke de Boer. Het echtpaar Zon-Klein krijgt drie kinderen: Aafke, Jacobus en Bauke Zon.
 7. Cornelis Jacobs Wigbout, geboren 28-10-1796, gedoopt Hippolytushoef 30-10-1796 doopgetuige Trijntje Willems.

Jacob Wigbout trouwt op 28-09-1799 met Hendrikje Smit, dochter van Andries Elbertsz Smit en Antje Hendriks.  Kinderen uit dit huwelijk: Johanna (Naatje) Wigbout, Jan Wigbout, Jacob Wigbout en Dieuwertje Wigbout.

Maartje Luijtjesd Kleijn is getuige bij de doop van Aargen Swiersz Bekedam op 20-09-1789  Hippolytushoef, dochter van Swier Baarends Bekedam (afkomstig uit Diepenheim) en Gerbrig Aargens Bont.

Maartje Luijtjesd Kleijn is ook getuige bij de doop van Hendrik Cornelis Keijser op 26-04-1789 Hippolytushoef, zoon van Cornelis Corn. Keijser en Geertje Hendriks Kleijn.

04.004 Geertje Luitjes Klein, dochter van Luit Jacobsz. Klein en Aaltje Pieters Visser (03.007), geboren 1770.

Huwde: Cornelis Keijser ?

04.005 Cornelis Hendriksz Kleijn, zoon van Hendrik Jacobsz Kleijn en Maartje (Martje) Huiberts (03.008), gedoopt 18-01-1767. Waarschijnlijk jong overleden.

04.006 Jacob Hendriksz Kleijn, zoon van Hendrik Jacobsz Kleijn en Maartje (Martje) Huiberts (03.008), gedoopt 14-01-1771. Waarschijnlijk jong overleden.

04.007 Geertje Hendriks Kleijn, dochter van Hendrik Jacobsz Kleijne en Maartje Huiberts (03.008), gedoopt 17-07-1763. JD van Oosterklief.

Huwde: 16-12-1786 Cornelis Cornelisz Keijzer (Keijser), beroep boer te Westerland, JM van Westerland.

Kinderen Keijzer-Kleijn:

 1. Geertje Cornelis Keijser, gedoopt 29-02-1788, getuige Trijntje Gerrits Scheltus.
 2. Hend(e)rik Cornelisz Keijzer, gedoopt 26-04-1789, getuige Maartje Luijtjes Kleijn, geboorteplaats onbekend, overleden Westerland nummer 19 op 17-04-1812, 23 jaar.
 3. Folke Cornelis Keijser, gedoopt 26-09-1790, getuige Aaltje Luijtjes Kleijn.
 4. Volke Cornelis Keijzer, gedoopt 29-04-1792, huwt 31-04-1820, akte nummer 8, op 27 jarige leeftijd met Nan Gerrtisz Omis, 44 jaar, zoon van Gerrit Oomes (Omis) en Maartje Jacobs Kleijn (Klein), gedoopt 22-09-1776, beroep zeeman. Uit dit huwelijk Cornelis Nansz Omis, geboren 24-05-1900, huwt Maartje Rotgans.
 5. Maartje Cornelis Keizer, geboren Hippolytushoef 17-05-1793, gedoopt 19-05-1793, getuige Aaltje Luitjes Klein.
 6. Mijntje, overleden 23-10-1801.

04.008

04.009 Maartje (Maertje) Jans Klein (Klijn), dochter van Jan Pietersz Klein en Maartje Reijers Swart (03.016), geboren Stroe 17-12-1758, gedoopt 27-09-1767, overleden Amsterdam 13-03-1804 (Wittenburgergracht voorbij de Klijnerstraat).

Huwde: 11-05-1794 Pieter Hendriksz Koopman (Coopman), van Hippolytushoef. Pieter is geboren op Wieringen.

Maartje Klein / Klijn (de achternaam van Maartje wordt in Amsterdam als Klijn geschreven) en Pieter Koopman gaan wonen in Amsterdam, aan de Oosterburggracht. Het eerste kind wordt op Wieringen geboren, de volgende kinderen in Amsterdam.

In het kerkboek Oosterland-Stroe vermeld: Pieter Hendrik Koopman met attest Amsterdam vertrokken 14-04-1804, met aanvulling Maartje Jans Klein obüt.

In het notarisboek van Pieter van Pomeren staat: Verkoop onroerend goed 27-05-1815: Procuratie Pieter Koopman wonende te Amsterdam en Lammert Pelder (landman, meelmolenaar, wonende alhier (Wieringen).

Pieter Hendriksz Koopman hertrouwt 12-04-1805 in Amsterdam met Johanna de Vente (36 jaren) uit Harderwijk, als weduwnaar van Maartje Jans Klijn. Adres Pieter: Wittenburgergracht bij de kerk. Johanna woont op de Singel, haar moeder is Anna Suls.

Kinderen Koopman-Klein:

 1. Jan Pietersz (in het kerkboek is Klein zijn achternaam), geboren Wieringen 09-01-1795, gedoopt 25-01-1795.
 2. Jan, geboren Oosterburggracht Amsterdam 30-04-1797,  gedoopt Oosterkerk. Getuigen:  Cornelis Maats en Diewertje (Diewer)Jans Klijn. Doop door dominee Hachenberg.
 3. Hendrik, geboren Wittenburgergracht Amsterdam 19-12-1798, gedoopt Oosterkerk. Getuigen: Cornelis Maats en Diewertje Jans Klijn. Doop door Dominee Evenaar.
 4. Trijntie, geboren Oosterkerk Amsterdam 18-04-1803, doop Oosterkerk. Getuigen:  Cornelis Maats en Diewertje Jans Klijn. Doop door dominee van der Scheer.

04.010 Pieter Jansz Klein, zoon van Jan Pietersz Klein en Maartje Reijers Zwart (03.016), gedoopt / geboren aan den Oever 27-04-1766.

Huwde: Aaltje Jansz Bakker. 

04.011 Aaltje Jans Klein, dochter van Jan Pietersz Klein en Maartje Reijers Zwart (03.016)

Huwde: Jacob Kaan.

Kinderen Kaan-Klein:

 1. Jan, geboren Amsterdam 10-02-1797, gedoopt Nieuwezijds kapel, getuige Dieuwer Jans Klein en Cornelis Pieter Maats.

04.012 Dieuwer(tje) (Dieuwer) Jans Klein (Kleijn), dochter van Jan Pietersz Klein en Maartje Reijers Swart (03.016), gedoopt 12-02-1769, van Oosterland.

Huwde: 25-05-1794 Cornelis Pietersz Maats, JM van den Oever.

Kinderen Maats-Klein:

 1. Jeltje, geboren Amsterdam 30-09-1795, gedoopt in de Nieuwe Kerk, getuigen Pieter Jansz Klijn en Aaltje Jansz Bakker.

Het kerkboek Oosterland-Stroe vermeld: Cornelis Pietersz Maats en Dieuwer Jansd Klein met attestatie naar Amsterdam vertrokken 22-07-1802.

Dieuwer Jans Klein en Cornelis Pieter Maats zijn getuige bij de doop van de kinderen van haar zus Maertje Jansd Klein en Pieter Koopman, in de Oosterkerk Amsterdam.

Dieuwer Jans Klein en Cornelis Pieter Maats zijn ook getuige bij de doop van Treijntje Maats, geboren Amsterdam 29-10-1805 en gedoopt in de Oude Kerk in Amsterdam, ouders Maarten Maats en Eliesabet Jacobsz Lont.

04.013 Gerbrig Cornelisd Klein, dochter van Cornelis Pietersz Klein, zeeman en Geertje Aris van Groningen (03.023), geboren 18-12-1800, overleden aan den Oever 11-07-1883 om 15.00 uur, 82 jaar

Voorkind:  Maartje Klein, (05.043) geboren 31-01-1824 

Gerbrig krijgt voor haar eerste huwelijk haar dochter Maartje, de vader is onbekend. Maartje is geboren Den Oever 31-01-1824, overleden Den Oever 06-06-1861, 37 jaar, huwde 20-04-1845 Cornelis Koorn, zoon van Cornelis Cornelis Koorn en Maartje Meijerts Tijsen, geboren Den Oever 24-08-1819,  beroep landman, schipper. Het echtpaar Koorn-Klein krijgt acht kinderen. Bij haar huwelijk is Gebrig weduwe en staat als enige vermeld op de trouwakte. Haar moeder Gerbrig trouwt (2) in 1846 Gerrit Kraan.

Na 1870 woont Gerbreg Klein op Wijk A nummer 39 met de kinderen en kleinkinderen van haar dochter Maartje en Cornelis Koorn. De kleinkinderen: Gerritje Koorn, geboren 11-04-1856 en Cornelis Koorn, geboren 25-06-1849, beroep schipper, behuwd kleindochter Neeltje Dekker, geboren 20-09-1854 en de achterkleinkinderen Meijert Koorn, geboren 29-09-1874 en Antje Koorn, geboren 07-05-1877.

Huwde 1: 17-02-1828, akte 2, Pieter Koster, zoon van Lammert Jansz Koster en Maartje Pieters, geboren 1790, wonende aan den Oever, beroep landman, zonder, overleden 12-06-1845, akte 13, 54 jaar. Bij huwelijk Gerbrig 28 jaar, Pieter 37 jaar.

Op 27-08-1833 laat Pieter een testament vastleggen bij notaris P. van Pomeren. Op 09-06-1845 laten Pieter en zijn huisvrouw Gerbrig een testamenten opmaken bij notaris N. Poel.

Huwde 2: 31-12-1846, akte 18 Gerrit Kraan, zoon van Gerrit Kraan en Neeltje Lekkerkerk, geboren Mijdrecht 10-12-1797, beroep arbeider, landman, overleden aan den Oever 18-01-1870, akte 1, 74 jaar. Op de overlijdensakte staat: ouders onbekend. Bij huwelijk Gerrit 51 jaar, Gebrig 45 jaar.

04.014 Pieter Cornelisz Kleijn, zoon van Cornelis Pieters Klein en Geertje Aris van Groningen (03.023), geboren Den Oever 01-05-1804, gedoopt 06-05-1804 Den Oever, beroep waterschipper in 1841, schipper in 1853, sjouwerman in 1816, werkman, winkelier in 1852, overleden Den Helder 17-02-1886.

Pieter moet in 1878, op 73 jarige leeftijd voor de rechtbank van Den Helder verschijnen wegens overtreding van het reglement Noord Hollands Kanaal. Hij krijgt 1 dag vonnis, 20 tot 21 februari 1878. Pieter is dan weduwnaar en woont in Den Helder.

Huwde: 09-02-1837 met Geertje de Jong, dochter van Nan Jansz de Jong en Grietje Nans Scheltus, geboren Oosterland 15-11-1816, overleden Wijk O nummer 440 Den Helder 14-01-1867, 50 jaar.

Na het huwelijk vertrekt het echtpaar naar Den Helder, Wijk O nummer 491.

Kinderen:

 1. Nan, (05.050) geboren Den Helder 07-11-1837, beroep werkman, overleden Tuinstraat 36 Den Helder 22-03-1925, 87 jaar, huwde Den Helder 19-06-1862 Jannetje de Wijn, geboren Texel, dochter van Cornelis de Wijn en Meinuwtje Blom. Bij huwelijk Nan 24 jaar, Jannetje 25 jaar.
 2. Cornelis Pieters, (05.051) geboren Den Helder 01-04-1840, beroep schipper, brandstoffenhandelaar, overleden Paul Krugerstraat 4 Schoten 11-05-1918, 78 jaar, huwde Den Helder 31-08-1865 Aaltje Vermeulen, dochter van Jacob Vermeulen en Geertje Tilman. Bij huwelijk Cornelis Pieters 25 jaar, Aaltje 26 jaar.
 3. Jan, (05.052) geboren Den Helder 19-06-1841, beroep werkman, overleden Tweede Vroonstraat 119 Den Helder 23-11-1918, 77 jaar, huwde Den Helder 16-09-1869 Maria Johanna Holm, dochter van Johan Joachim Heinrich Holm, beroep aannemer, en Antje Roos, geboren Amsterdam. Bij huwelijk Jan 28 jaar, Maria Johanna 26 jaar.
 4. Geertruida Grietje (05.053), geboren Den Helder 25-04-1844, overleden Bloemendaal, nabij Santpoort 30-11-1927, 83 jaar. Woont dan in Amsterdam. Overlijden aangegeven door 2 parkwachters, de heren Mooiweer en van der Moolen.
  Huwde 1: Den Helder 24-01-1867 Jan  Schorsij, geboren Den  Helder,  beroep timmerman,  zoon van Johan Fredrik Schorsij en  Grietje Bierenbroodspot. Jan Schorsij erkend bij huwelijk 1 kind. Bij huwelijk Grietje 22 jaar, Jan 23 jaar.
  Huwde 2: Den Helder 19-10-1876, Jacob de Boer,  geboren Duurswoude, beroep broodbakker, zoon van Jan Pieters de Boer en Anna Daniels Reikens. Bij huwelijk Jacob 27 jaar, Grietje 30 jaar. Weduwe van Johann Christiaan Fred. Schorsij.
 5. Grietje, (05.054) geboren Den Helder 28-03-1846, overleden Wijk L nummer 46 Den Helder 16-06-1889, 43 jaar, huwde Den Helder 19-08-1869 Johann Christiaan Frederick Schorsij, geboren Den Helder, beroep broodbakker, zoon van Johan Fredrik Schorsij en  Grietje Bierenbroodspot. Bij huwelijk Johann 27 jaar, Grietje 23 jaar.
 6. Aris, geboren Den Helder 1848, overleden Wijk A Den Helder 08-10-1848, 17 dagen.
 7. Antje, geboren Den Helder 23-05-1850, overleden Den Helder 04-08-1853, 3 jaar.
 8. Aaltje, geboren Den Helder 19-10-1852, overleden Den Helder 27-12-1853, 1 jaar.
 9. Aris, geboren Den Helder 24-04-1855 , overleden Den Helder 29-04-1855, 5 dagen.

04.015 Jan Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Pieter Klein en Geertje Aris van Groningen (03.023), geboren  14-08-1811, gedoopt 08-09-1811 , beroep zeeman, tapper, winkelier, overleden Den Helder 10-06-1890.

Huwde 1: 19-01-1834, akte 1, Antje Nans de Jong, dochter van Nan Jansz de Jong, beroep landman en Aaltje Nans Mostert, geboren 21-05-1806 Oosterland, gedoopt 25-05-1806 Oosterland, overleden Den Helder 05-09-1838.

Kinderen Klein-de Jong:

 1. Cornelis (Klijn) (05.055), geboren Den Helder 03-12-1834, huwde Den Helder 29-10-1857 Anna Maria Selderbeek.
 2. Aaltje, geboren Den Helder 16-05-1836, overleden Den Helder 02-08-1836.
 3. Aaltje (Klein), geboren Den Helder 20-10-1837, overleden Den Helder 27-11-1837.
 4. Nan, geboren Den Helder 14-08-1838, overleden Den Helder 14-08-1838.

Huwde 2: Den Helder 21-03-1839 Aaltje Kruijer, geboren Oosterland 15-04-1813, dochter van Lammert Kruijer, geboren Oosterland 22-10-1886 en Grietje Wiegman, geboren Wieringen 27-12-1885, overleden Den Helder 24-11-1891, 78 jaar.

Het echtpaar vertrekt rond 1834 naar Den Helder, Wijk I nummer 372 en later naar de Binnenhaven, Achterbinnenhaven en na 1880 naar de Loodsgracht 18.

Kinderen Klein-Kruijer:

 1. Lambertus (05.056), geboren Den Helder 20-02-1840, huwde Den Helder 08-05-1862 Trijntje van der Vliet.
 2. Arie (05.057), geboren Den Helder 10-08-1841, beroep timmerman, huwde Den Helder 25-05-1868 Elisabeth Cornelia van der Vliet. Bij huwelijk Arie 26 jaar, Elisabeth Cornelia 18 jaar.
 3. Antje, geboren Den Helder 20-02-1844, overleden Den Helder 09-04-1844.
 4. Pieter, geboren Den Helder 22-03-1845, overleden Den Helder 20-04-1845.
 5. Jan (05.058), geboren Den Helder 14-08-1847, huwde Den Helder 19-04-1872 Johanna Agatha Bels.
 6. Pieter (05.059), geboren Den Helder 29-06-1849, huwde Den Helder 20-05-1874 Ariana Jonker.
 7. Geertje, geboren Den Helder 27-07-1851, overleden Den Helder 13-10-1855.
 8. Nicolaas, geboren Den Helder 07-03-1853, overleden Den Helder 28-10-1859.
 9. Grietje (05.060), geboren Den Helder 07-12-1854, huwde 25-08-1880 Adriaan Klopper.

04.016 Aris Cornelisz Klein, zoon van Cornelis Pietersz Klein en Geertje Aris van Groningen (03.023), geboren 11-01-1817, schippersknecht, overleden Den Helder 26-10-1855, 38 jaar.

Huwde: Amsterdam 18-05-1842, akte Reg1.fol.176 met Berendina Willemina Kohnhorst, dochter van Adolf Kohnhorst, tuinier en Gesina Geurdes, geboren Nordhorn (Hannover), beroep dienstbaar. Bij huwelijk Aris Cornelisz 25 jaar en Berendina Willemina 23 jaar.

Kinderen:

 1. Adolf Aris Klein (05.045), geboren Den Helder 06-06-1843, beroep pakhuisknecht in 1874, huwde Amsterdam 03-12-1874 Hendrina Fredrika Johanna Viereke, dochter van Fredrik Wilhelm Viereke, timmerman en Johanna Cornelia van Gaalen, geboren Amsterdam.
 2. Aris Cornelis, geboren Den Helder 08-07-1849, overleden Den Helder 11-01-1851, 1 jaar.

Berendina Willemina Kohnhorst hertrouwt Amsterdam 20-07-1859 op 40-jarige leeftijd met Pieter Groenendijk (43 jaar), schildersknecht, geboren Amsterdam, zoon van Mijndert Groenendijk en Maria Margaretha Kuvel.

04.017

04.018 Antje Simons Klein, dochter van Simon Albertsz Klein en Maartje Jans de Wit (03.028), geboren 14-01-1767, overleden 09-04-1814. Doopsgezind belijdenis gedaan 27-03-1785 of 16-04-1786.

Het gezin is Doopsgezind.

Huwde:  04-05-1794 / 10-05-1795 met Frans Pietersz Kuut, zoon van Pieter Albertsz Kuut en Tetje Frans Sinne, geboren 13-01-1761, beroep boer, overleden 16-05-1810. Huwelijk gesloten op Stroe door Aris Heinis, leraar.

Kinderen Kuut-Klein:

 1. Maartje, geboren 15-04-1800, overleden Noordburen 27-12-1852, 52 jaar, akte 30, overlijden aangegeven door Dirk Kuijt, zoon, landman, 33 jaar in 1852, huwde 14-06-1818, akte 9, met Jacob Kuijt, zoon van Dirk Kuijt en Maartje Swan, beroep boer.
 2. Pieter, geboren Stroe 11-02-1803, beroep landman, overleden 03-05-1845, akte 6, 42 jaar. Huwde 01-05-1831 met Geertje Wagemaker,  dochter van Cornelis Wagemaker, beroep landman en Geertje Simons, geboren 28-07-1808, overleden 24-03-1887. Geertje Wagemaker huwde voor de 2e keer op 19-05-1850 met Jan Bakker, zoon van Simon Jansz Bakker en Maartje Jans Maars, geboren 18-12-1813, beroep landman, overleden 30-10-1902.
 3. Simon, geboren 11-11-1805, beroep boer met eigen bedrijf, overleden 27-04-1876. Huwde 10-06-1838, akte 3, met Antje Wagemaker, dochter van Cornelis Wagemaker, boerenbedrijf en Lysbeth Veerdig, geboren 06-06-1817, overleden 04-02-1897.

Gegevens Wagemaker uit Stamboom Wagemaker, Noordkopstukken 19, blz. 86.

04.019 Albert Simonsz Klein, zoon van Simon Albertsz. Klein en Maartje Jans de Wit (03.028), geboren 06-05-1769,  beroep landman, overleden 26-03-1837, 67 jaar, adres Stroe, akte 13. Het gezin is Doopsgezind.

Huwde: 08-05-1796 met Jannetje Dirks Lont, dochter van Dirk Jansz Lont en Trijntje Sijmens, geboren 19-02-1773, gedoopt menisten belijdenis 08-04-1792, overleden 23-03-1851, akte 5, 78 jaar, boerin te Stroe. Overlijden aangegeven door zoon Simon, dan 43 jaar, beroep landman. Jannetje is afkomstig uit Hippolytushoef. Bij huwelijk Albert 27 jaar, Jannetje 23 jaar.

Kinderen:

 1. Maartje, (05.029) geboren 11-10-1797, huwde Johannes Rotgans, geboren 06-01-1806, landman.
 2. Dirk, (05.030) geboren 02-03-1799, beroep landman, overleden Stroe 21-05-1849, 50 jaar, ongehuwd.
 3. Simon, (05.031) geboren 03-11-1807, huwde Geertje Ruijter.

04.020 Simon Simonsz. Klein, zoon van Simon Albertsz Kleijn en Maartje Jans de Wit (03.028), geboren 20-03-1771, beroep boer, overleden Noordburen 20-02-1836 om 11.00 uur, 64 jaar, akte 7. Het overlijden is aangegeven door Cornelis Klein, 34 jaar landman te Noordburen, zoon van de overledene. Adres Noordburen 50 Hippolytushoef.

Broekerlaan 4 Hippolytushoef.

Het gezin is Doopsgezind. Maartje Kinne en Simon Klein nemen in 1842 de boerderij aan de Broekerlaan, over van de zus van Maartje, Antje Kinne en Simon Lont. Antje en Maartje hebben deze boerderij geërfd van hun moeder Bregje Frans van Sinne, dan gehuwd geweest met Cornelis Albert Kinne, overleven 11-03-1782.
Maartje en Simon wonen daar van korte duur, 1845 worden dochter Bregje Klein en haar man Simon Snooij eigenaar. De twee zonen van Simon en Bregje komen op de boerderij. Zoon Simon trouwt en vertrekt naar de Gemeenelandsweg, hij kan niet goed overweg met zijn broer. Zoon Jan blijft ongehuwd en overlijdt in 1934.
In 1915 trekken Piet Kooij en Maartje Tijsen in het woongedeelte van Simon aan de Broekerlaan, in 1955 kopen zij het pand.
Vanaf de bouw hoorde er veel land bij deze boerderij, daarom heeft het pand een verlengd middele en dus een grotere stal.

Huwde:  Hippolytushoef 08-05-1796 Maartje Cornelis Kinne, dochter van Cornelis Albertsz Kinne en Bregje Frans met Sinne, geboren 13-01-1773. Maartje C. Kinne is na het overlijden van haar man Simon Klein boerin van beroep. Maartje is overleden 25-10-1847, akte 52, 74 jaar. Bij huwelijk Simon 25 jaar, Maartje 23 jaar.

Kinderen:

 1. Maartje, (05.032) geboren 09-11-1798, overleden 07-04-1863, huwde Pieter Smit.
 2. Cornelis, (05.033) geboren 16-09-1802, overleden 05-03-1862, huwde Antje Runia.
 3. Simon, (05.034) geboren 24-05 (03)-1806, overleden 19-10-1879, huwde Grietje Koorn.
 4. Bregje, (05.035) geboren 23-09-1810, overleden 19-10-1897, huwde Simon Snooij.
 5. Albert, (05.036) geboren 19-05-1813, overleden 16-05-1878, huwde Maartje Maars.
 6. Jan, (05.037) geboren 22-10-1816, overleden 17-02-1889, huwde Maria Lont.

04.021 Simon Simonsz Kleijn, Jm van den Oost, zoon van Simon Albertsz Kleijn en Pietertje Everts (03.029), geboren 02-03-1760.

Huwde 30-08-1783 Maartje Jacobs (Jans) Kaan, Jd van den Oever, geboren 1756 overleden 14-01-1830, 74 jaar,  aan den oever, vader en moeder niet vermeld/onbekend, weduwe van Simon Kleijn.

Kinderen:

 1. Jan Simonsz, (05.038) geboren 02-11-1783, beroep zeeman, overleden in ’t Nieuwe Diep 28-09-1831 van zijn schuit gevallen en overleden, 48 jaar, aangifte overlijden gedaan door de behuwd broeders Jan en Dirk Koorn, beide zeeman, huwde Volke Koorn.
 2. Pietertje, (05.039)huwde Koorn, overleden 03-01-1847, 62 jaar, aan den Oever,
 3. Maartje, (05.040) gedoopt 23-07-1786, doopgetuige Aaltje Sijbrands, huwde Koorn, overleden 14-02-1840, 53 jaar, aan den Oever, overlijden aangegeven door de geburen Simon, beroep zeeman en Barend, beroep dagloner, Kaleveld.

04.022 Arnoldus Cornelisz van der Meer, gedoopt 29-07-1742 aan den Oever, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.023 Pieter Cornelisz Cleijn, geboren aan den Oever, van Oosterland, gedoopt 14-08-1744, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.024 Jacob Cornelisz van der Meer, gedoopt 21-11-1745 Oosterland, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.025 Geertje Cornelisd Cleijn, gedoopt 20-08-1747 Oosterland, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.026 Cornelis Cornelisz Cleijn, gedoopt 09-02-1750 Oosterland, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.027 Geertje Cornelis Cleijn, gedoopt 01-01-1752 Oosterland, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok)(03.031).

04.028 Trijntje Cornelis van der Meer, gedoopt 30-09-1753 aan den Oever, zoon van Cornelis Arnoldusz van der Meer a Cleijn en Maartje Cornelis Kok (Brok) (03.031).

04.029 Cornelis Pietersz Kleijn, zoon van Pieter Jacobsz Kaan en Trijntje Jans Kleijn (03.037). Cornelis Pietersz staat in kerkboek vermeld als Kleijn, als vader Pieter Jacobsz Kaan, van den Oever, gedoopt 19-09-1763, beroep schipper, lichterschipper, lootsman, overleden 04-09-1817 Zaandam aan boord van het schip ‘De Jonge Jan’.

Huwde Oosterland 10-01-1784 Claasje Doedes Timmerman, gedoopt 09-04-1753 Hippolytushoef, dochter van Doede Claesz, alias Doede Claesz Timmerman, geboren Hippolytushoef en Antje Jacobs Roos. 

04.030 Jan Pietersz Cleijn (staat in kerkboek vermeld als Cleijn, als vader Pieter Jacobsz Kaan, van den Oever), zoon van Pieter Jacobsz Kaan en Trijntje Jans Kleijn (03.037), gedoopt 12-08-1770 aan den Oever, overleden aan den Oever 10-04-1837, 67 jaar, akte 14. Doopgetuige de vader en Martjen Sijbrands.

Huwde: als Jan Pietersz Kaan met Trijntje Klaver.

Kinderen Kaan-Klaver:

 1. Trijntje, beroep dienstmeid, huwt 24-12-1820 Jacob Zomerdijk, geboren 1798, beroep zeeman, zoon van Jan Zomerdijk en Neeltje Buts, zij is van beroep winkelierster en tapster en geboren op Wieringen. Bij huwelijk Jacob 22 jaar,

04.031 Dieuwertje Nansd Kleijn, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Maartje -e-ijers Jongman (03.013), geboren 07-06-1754, overleden 14-09-1802.

Dieuwertje Nansd Klein een bejaard persoon door mij in hervormde godsdienst onderwezen op 09-04-1802 aangenomen en gedoopt op 11-04-1802 dochter van Nan Pietersz Kleijn, gereformeerd en Maartje Reijers Jongman, mennoniet.

04.032 Jan Nansz. Kleijn, zoon van Nan Pietersz Kleijn en Maartje Reijers Jongman (03.013), geboren 25-10-1758, gedoopt Oosterland 25-10-1789,  beroep zeeman, lichterschipper, overleden 17-09-1822 om 18.00 uur, 64 jaar, akte 10, aan den Oever. Adres: aan den Oever nummer 88.

Het overlijden van Jan Nansz. Kleijn is aangegeven door Pieter Kleijn, zoon, 32 jaar, wonende aan den Oever, beroep zeeman en Jan Kleijn, zoon, 30 jaar, wonende aan den Oever, beroep zeeman.

Huwde: 03-12-1784 met Trijntje Jans Kooij, dochter van Jan Claasz Kooy en Maartje Jans Kaesenbrood, gedoopt 14-10-1764, overleden Enkhuizen 09-04-1848, 83 jaar. Bij huwelijk Jan en Trijntje van Oosterland. Bij huwelijk Jan, 26 jaar, Trijntje jaar.

Kinderen Kleijn:

 1. Antje Jans, gedoopt 03-04-1786 (in kerkboek 1785), doopgetuige Maartje Jan Kasenbrood.
 2. Maartje Jans, (05.018) gedoopt Den Oever 16-04-1786, doopgetuige Maartje Jans.
 3. Nan Jansz, (05.019) gedoopt 19-10-1788, doopgetuige Maartje Jans Kasenbrood.
 4. Jan,  (05.020) geboren aan den Oever  05-10-1790 (Voorvader van Pieter Klein), gedoopt 30-10-1790, doopgetuige Maartje Nannes Kleijn, huwde Antje Zwan.
 5. Pieter Jansz. (05.021) geboren aan den Oever 27-09-1792, gedoopt Oosterland 30-09-1792, doopgetuige Maartje Nans Kleijn, huwde Antje Groen.
 6. Geertje Jansd,  geboren 27 -04-1794, gedoopt 11-05-1794, getuige Maartje Nannes Klein.
 7. Cornelis Jansz,  (05.023) geboren 27-12-1796, gedoopt 01-01-1797, doopgetuige Aaltje Germens Staaltjes.
 8. Klaas Jansz, (05.024) geboren Den Oever 19-01-1798, gedoopt 04-02-1798.
 9. Antje Jans, (05.025) geboren 14-09-1800, gedoopt 23-09-1800, doopgetuige Sijtje Jans Zomerdijk.
 10. Albert, (05.026) geboren 01-03-1803, gedoopt 06-03-1803.
 11. Geertje, (05.027) geboren 01-03-1805, gedoopt 03-03-1805, overleden 29-06-1828. 
 12. Dieuwertje, (05.028) geboren 17-11-1806, gedoopt 07-12-1806, beroep dienstmeid, huwde Laurens Smit. 

04.033 Maartje Nansd Kleijn (Klijn), dochter van Nan Pietersz Kleijn en Maartje Reijers Jongman (03.013)., J.D. van Hippolytushoef, overleden 23-02-1836 om 05.00 uur, 73 jaar, akte 9.

Maartje Nannes Klein, Gest van den Oever, heeft daags van te voren  de belijdenis afgezegd, Hippolytushoef. 07-08-1783.

Het overlijden van Maartje Kleijn wordt aangegeven door zoon Nan Poel, 46 jaar, notaris te Hippolytushoef.

Huwde 1:  02-10-1785, huwelijk ingeschreven 17-09-1785, Jan Weertsz Poel, weduwnaar Hippolytushoef.

Kinderen Poel-Kleijn:

 1. Maartje Jansd Poel, gedoopt 22-03-1786 Hippolytushoef, getuige Maartje Weerdtse Poel, overleden Hippolytushoef 12-11-1851, 65 jaar, akte 26, huwde Dirk Koorn, beroep landman.
 2. Weert Jansz Poel, gedoopt 13-04-1788 Hippolytushoef, getuige Maartje Wd Poel.
 3. Lijsbet (Elisabeth) Poel, gedoopt 22-01-1792 Hippolytushoef, overleden 30-01-1856, 64 jaar, akte 4.
 4. Nan Poel, geboren 04-09-1794, gedoopt Hippolytushoef 21-09-1794, beroep schout en notaris, huwt 24-05-1829, akte nummer 8, met Wijntje Wagemaker, dochter van Jan Wagemaker en Antje Ruijter. Bij huwelijk Nan 34 jaar, Wijntje 34 jaar. Het echtpaar krijgt 4 kinderen: 1. Antje, huwt Nan Mulder; 2. Weert, huwt Maartje Wagemaker, Weert hertrouwt met Trijntje Wagemaker; 3. Jan, huwt Alida de Haan (geboren Amsterdam, dochter van Simon de Haan, zeeman en Antje Wijn (dochter van de onderwijzer Wijn). Simon en Antje zijn beide geboren Wieringen; 4. Pieter (gemeentesecretaris) , huwt Gerbrig Minnes.
 5. Antje Jans Poel, geboren 18-10-1796, gedoopt Hippolytushoef 23-10-1796.

Huwde 2: 02-03-1799 Pieter van Pomeren, burgemeester van Wieringen, schout, notaris en griffier van het Vredesgerecht. Pieter van Pomeren is geboren 1772, de zoon van Jacobus van Pomeren en Sijtje Wigbout, overleden Hippolytushoef 30-08-1834, 62 jaar, akte 22. Het echtpaar krijgt 4 kinderen. Maartje trouwt als weduwe Poel.

Kinderen van Pomeren en Klein:

 1. ?? geboren 18-04-1799
 2. Sijtje, geboren 20-11-1800, gedoopt Hippolytushoef 23-11-1800, huwt 21-11-1824 Nan Mulder, zoon van Jan Mulder, beroep landman en Trijntje Nansd Scheltus. Bij huwelijk Sijtje 23 jaar, Nan 23 jaar. Na het overlijden van haar man Nan wordt Sijtje boerin. Het echtpaar krijgt vijf kinderen: Jan, Maartje, Nan, Pieter en Jacobus. Deze Jacobus huwt op 26-04-1863 met Maartje Snooij, dochter van Simon Snooij, beroep landman en Bregtje Klein (05.035). Bregtje is de dochter van Simon Klein en Maartje Kinne (04.020).
 3. Antje, geboren 07-04-1801.
 4. Jacobus Cornelis, geboren 15-04-1804, gedoopt Hippolytushoef 22-04-1804, vertrekt naar Koog aan de Zaan en huwde 19-05-1822 Aagje Kool, dochter van een papierfabrikant. Jacobus Cornelis is overleden 08-11-1845.

04.034 Pieter Nansz Kleijn, zoon van Nan Pietersz. Klein en Maartje Reijers Jongman (03.013), geboren 13-11-1762.

Pieter Nansz Klein, een bejaard persoon door mij in hervormde godsdienst onderwezen en op 10-02-1802 aangenomen en gedoopt op de 14e, zoon van Nan Pietersz Klein, gereformeerd en Maartje Reijerts Jongman, mennoniet.

Huwde: Amsterdam 03-11-1797 (Antje) Dievertje Jacobs Botter, dochter van Jacob Botter en Maartje Simons Smit (?). Bij huwelijk Pieter 31 jaar, wonende Nieuwendijk Amsterdam en Dievertje 23 jaar. Beide geboren Wieringen.

Kerkboek Oosterland-Stroe vermeld: Pieter Nansz Klein en Dievertje Jacobs Botter met attest vertrokken naar Amsterdam op 06-04-1808. 

Kinderen:

 1. Jan Pietersz Kleijn (05.060), geboren Amsterdam 15-02-1798, getuige bij doop Maartje Reijers en Jacob Botter.

Pieter Nansz Kleijn en Antje Jacobs Botter zijn getuigen bij de doop van Willemijntje Jans Kaan, dochter van Jan Kaan en Janna Pieters Rotgans, op 05-02-1808 in de Oude kerk te Amsterdam.

Pieter Nansz Kleijn en Antje Jacobs Botter zijn getuigen bij de doop van Simon Jansz Botter, zoon van Jan Botter en Jeltje Bakkers, op 03-05-1809 in de Westerkerk te Amsterdam.

Boedelpapieren tussen Diwertje / Dievertje Jacobs Botter en Pieter Kleijn: 25-04-1811. 

04.035 Cornelis Nansz Kleijn, zoon van Nan Pietersz. Klein en Maartje Reijers Jongman (03.013), geboren 21-04-1771, beroep zeeman, van 1828 – 1831 zonder beroep, overleden Stroe 02-09-1858 om 03.00 uur, 87 jaar, akte 50.

Adres: aan den Oever nummer 44/45. Dirkje Albertsd de Wit is Doopsgezind, Cornelis Nansz Kleijn behoord bij huwelijk niet tot deze gemeente. Cornelis Nansz doet op 03-04-1808 Doopsgezinde belijdenis.

Huwde 1: 16-08-1800, in kerkboek 10-10-1801, Dirkje Albertsd de Wit (Vet), dochter van Albert de Wit, beroep kaagschipper en Gerbregt Volkertsd Ark, geboren 20-09-1778, gedoopt Doopsgezind 20-04-1794, overleden 06-10-1810, 32 jaar. Bij huwelijk behoorde Cornelis niet tot de Doopsgezinde Gemeente.

Huwde 2: 17-11-1811 Volke Johannis Hans, geboren 1790,  dochter van Johannes Hans, beroep ligterschipper en Antje Jans de Wit, overleden Den Oever 31-05-1851, 61 jaar, akte 13. Bij huwelijk Cornelis 40 jaar, Volke jaar.

Kinderen Kleijn-de Wit, 1e huwelijk:

 1. Gerbregt, (05.009) geboren 1798, gedoopt 10-11-1801, beroep dienstmeid, overleden Spanbroek 31-07-1876, 77 jaar, huwde Schagen 06-06-1830 Jan Meurs, geboren Midwoud, schippersknecht, zoon van Pieter Meurs en Aaltje Keilder.
 2. Maartje, (05.010) geboren 23-09-1810, huwde 03-03-1833 Dirk Mulder.

Kinderen Kleijn-Hans, 2e huwelijk:

 1. Dirkje, (05.011) geboren 03-01-1812.
 2. Antje, (05.012) geboren 26-05-1814.
 3. Nan, (05.013) geboren 03-02-1816.
 4. Naatje, geboren 21-04-1818, overleden 26-04-1818.
 5. Johanna, (05.014) geboren 08-08-1819, huwde 01-01-1851 Sijbrand Ruijter.
 6. Johannes, (05.015) geboren 10-05-1822.
 7. Albert, (05.016) geboren 05-03-1825.
 8. Cornelis, geboren 30-03-1828 akte 17, overleden 20-01-1833 om 07.00 uur aan den Oever, 5 jaar oud. 
 9. Dirk, geboren 09-05-1831 om 14.00 uur akte 18, overleden Den Oever 29-02-1833 om 07.00 uur aan den Oever, akte 4, 2 jaar. 
 10. Dirk, geboren 30-11-1834 om 10.00 uur akte 45 aan den Oever, overleden 03-12-1839 aan den Oever nummer 44, 5 jaar, akte 26.

04.036 Neeltje Nannings Kleijn, dochter van Nan Pietersz Kleijn en Maartje Reijers (03.013), geboren en wonende op den Oever, overleden 10-12-1801 (in kerkboek 28-12-1801).

Neeltje Nannings Kleijn doet op 27-03-1785 belijdenis.

Huwde: 20-04-1791 (kerkboek 1794) Meijerts Cornelisz. Koster. JM van den Oever.

Kinderen Koster of Kalf- Kleijn:

 1. Grietje Meijertsd Koster, geboren 17-03-1792, gedoopt 18-03-1792, doopgetuige Grietje Meijerts Koster.
 2. Maartje Meijertsd Koster, geboren 12-04-1793, gedoopt 28-04-1793.
 3. Neeltje Meijertsd Koster, geboren 23-03-1796, gedoopt 03-04-1796, doopgetuige Maartje Nannes Kleijn.
 4. Nan Meijertsz Koster, geboren 25-06-1799, gedoopt 30-06-1799, doopgetuige Grietje Meijerts Koster (Coster)

04.037 Antje Nannings Kleijn, dochter van Nan Kleijn. (03.0??) overleden Amsterdam 20-03-1801. Antje wordt op de 26e van Amsterdam, waar ze is overleden, naar Wieringen vervoerd.

Antje Nannings Kleijn doet belijdenis op 04-04-1779, is doopsgezind en vertrekt met attestatie op 04-12-1796 naar Amsterdam.

Huwde: 07-06-1793 Sijmen (Zijman) de Boer.

Kinderen de Boer-Kleijn:

 1. Meijert de Boer, geboren 09-08-1798, gedoopt 26-08-1798.

04.038 Simon Sijmonsz. Klein, zoon van Sijmon Klein en Pietertje Elderts Halfweeg, geboren 02-03-1760, overleden 28-09-1788

Huwde: 30-08-1783 met Maartje Jans Kaan, dochter van Jan Jacobsz Kaan en Maartje Sijbrands Hutman, gedoopt Oosterland 29-06-1755, overleden 14-01-1830.

Kinderen:

 1. Jan Sijmonsz Klein, (05.038) geboren 00-10-1783.
 2. Pietertje Sijmons Klein, (05.039) gedoopt 28-11-1784.
 3. Maartje Sijmons Klein, (05.040) gedoopt 23-07-1786.
 4. Grietje Sijmons Klein, (05.041) gedoopt 10-02-1788.
 5. Simon Sijmonsz Klein, (05.042) geboren 28-04-1789.

============================

Onderschrift bij een tekening van schip in nood:

Het Ligterschip de Jonge Cornelis, gebouwd te Hassel en vandaar nieuw uitgehaald den 1sten Mei 1784 door schipper Nan Klein van Wieringen en laatst bevaren door zijn zoon Cornelis Klijn, mede aldaar woonachtig en gebleven op Lutjewaart in den storm van den 27 December 1814, bij gelegenheid dat men met hetzelven was uitgevaren ter Redding der Equipage van het Galjasschip St. Johanna, Kaptein F.C. Kruger, zittende, aan de grond opde droogte genaamd Java, aan boord hebbende 49 manschappen, waaronder zeven man uitmakende de gehele Equipage van voornoemd Galjasschip, na omtrent een Etmaal hun leven in ’t want en op de spriet en verder best mogelijk te hebben gesalveerd, daarvan afgehaald en behouden te Wieringen aangebracht door den Enkhuizer visschuit, gevoerd door Bartel Hendriks, zooals zulks in dezen bovenstaande tekening te zien is. (de tekening is een kopie van een foto en te slecht van kwaliteit om te plaatsen.

Nan Klein: 05.019

=====================================

Naar generatie 5