Het kerkarchief schrijft…Jannetje Halfweeg (geboren Wieringen 07-03-1863) is dienstbode bij de predikant. Het is 1878. Jannetje is vier weken in dienst bij de dominee zonder problemen. Maar ze vraagt om een voorschot op haar loon en dat weigert de dominee. Dan pakt Jannetje haar goed en vertrekt. Dominee is woedend. Jannetje heeft haar belofte gebroken en ze stond nog wel op de lijst om aangenomen te worden. Dominee voelt er niets voor zo’n belofte breekster lid van de kerk te maken. Hij overlegt met ouderling Koorn, die is het met de predikant eens, maar vindt wel dat die zelf de verantwoording voor die weigering moet dragen. Koorn zal wel tegen Jannetje gaan zeggen dat ze niet tot de bevestiging wordt toegelaten.

PRINTVERSIE NAZATEN JANNETJE HALFWEEG EN EVERT ROTGANS VIND JE ONDERAAN DEZE PAGINA.

Dominee laat het de koster ook nog een gaan vertellen, dat gebeurt zondagsmorgen voor acht uur, op 14 april. Om negen uur komt ouderling Koorn bij de predikant en vertelt dat Jannetje bij hem thuis zit te schreien, hij wil een goed woordje voor haar doen en of dominee de zaak voorbij wil laten gaan. Dominee zegt, dat er absoluut geen persoonlijke wrok tegen Jannetje is, maar dat zijn geweten hem verbiedt Jannetje te bevestigen.

Om half 10 gaat de predikant naar de consitoriekamer. Daar zitten alle aannemelingen met uitzondering van Jannetje Halfweeg. Ook later in de kerk ontbreekt ze eerst, maar even later ziet de predikant dat ze naast de anderen in de rij is gaan zitten. Wat moet hij doen? Onder het zingen van den preekstoel gaan en haar zleve of door een ander laten waarschuwen? Maar hij wil juist opspraak vermijden. Dan maar doen of hij niets ziet? Dat verbiedt zijn geweten hem weer. Hij hoopt nog haar door duidelijke wenken te bewegen om te blijven zitten. Met buitengewone nadruk wijst hij op het gewichtige der af te leggen belofte, stelt hij trouw aan het eens-gegeven-woord als een onmisbare vereiste op den voorgrond, verklaart hij, dat de trouweloze beter deed met nu nog terug te treden, dan zich aan meineed schuldig te maken.

Maar zijn spreken bleek tevergeefs. Toen hij de aannemelingen verzocht op te staan, ging Jannetje ook staan. Het geweten van dominee laat hem de volgende woorden spreken: “het verbaast mij, iemand onder u te zien staan, van wie ik weet, dat de af te leggen belofte een meineed zijn zal. Wil zij die meineed ter haren verantwoording nemen zij blijve staan; zo niet, zij verwijdere zich”. De bedoelde persoon verwijdert zich weliswaar niet, maar is toch gaan zitten. De andere aannemelingen zijn gewoon bevestigd.

En hoe gaat het verder met Jannetje? Van verschillende kanten is danig kritiek gekomen op de houding van de predikant. De verontwaardiging is zo groot, dat kerkvoogden en notabelen de vertimmering aan de pastorie voorlopig maar uitstellen tot de gemoederen wat bedaard zijn. De dominee wijdt er een hele preek aan om zich te verdedigen. De tekst van de preek staat woordelijk in het kerkboek. Later in 1879 wordt Jannetje alsnog bevestigd.

Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans
Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans, foto genomen voor hun woning aan de Gemeenelandsweg (nu nummer 23, op deze plek staat een nieuw huis) Hippolytushoef.

 Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans

Jannetje Halfweeg, geboren 07-03-1863 – dochter van Jan Halfweeg en Neeltje Mostert – overleden 03-02-1950, trouwt 08-03-1889 met Evert Rotgans, geboren 09-01-1864 – zoon van Jan Pieterz Rotgans en Dieuwertje Baijs, overleden 22-08-1933, beroep venter, begraven bij de NH kerk in Hippolytushoef.

Toen het nieuwe kerkhof op Zandburen in 1939 was geopend is Evert in het bijzijn van zijn zoons opgegraven en herbegraven op Zandburen. Het verhaal: omdat het deksel van de kist tijdens op opgraving verschoof zag men dat Evert er nog net zo mooi bij lag als tijdens de opbaring. Het gezin woonde aan Gemeenelandsweg Hippolytushoef. Jannetje overlijdt bij haar dochter Dientje Kooij-Rotgans, Zandburen 43, Hippolytushoef.

Na het overlijden van Evert woonde Jannetje afwisselend in bij haar kinderen, merendeel bij haar dochters Dientje en Geertje. Het verhaal: Jannetje, zij leidde op latere leeftijd aan vergeetachtigheid, zou steeds spullen van de een naar de ander meenemen, dit werd haar niet in dank afgenomen waardoor kleine, onderlinge onenigheden ontstonden tussen haar kinderen. Vanwege de perikelen rond haar moeder, staat Geertje (mijn oma), die het standvastige karakter heeft van haar moeder, niet op het familieportret.

Kinderen Evert Rotgans en Jannetje Halfweeg

(relatie in de lijn Rotgans – Halfweeg: broer en zus)

Familie Jannetje Rotgans-Halfweeg, Zandburen 43 Hippolytushoef.
V.l.n.r. Jan Rotgans, Pieter Rotgans, Jannetje Halfweeg, Neeltje Rotgans, Dientje Rotgans. Achter v.l.n.r. Johanna Dijkshoorn, Trijnie Koster en Jan Hegeman. Foto genomen bij dochter Dientje, waar Jannetje na het overlijden van Evert Rotgans, vele jaren inwoont, Zandburen 43 Hippolytushoef, achtertuin aan de Slingerweg. Dochter Geertje ontbreekt op de foto, er was wat voorgevallen binnen het gezin en Geertje was net zo standvastig als haar moeder met andere woorden; ze kwam niet. In plaats van Geertje nam haar man Jan Hegeman, de goedheid zelve, haar plaats in.

1. Jan, geboren 16-07-1890, overleden 04-08-1964, beroep visser, trouwt 23-06-1918 met Trijntje Koster, geboren 22-05-1894, dochter van Pieter Koster en Maartje Bakker, overleden Alkmaar 27-04-1956.

Kinderen Jan Rotgans en Trijntje Koster:
1. Maria, geboren 30-11-1918, trouwt 10-10-1940 met Gerbrand Tijsen, geboren 30-12-1915, overleden 11-06-2003, zoon van Jacob Tijsen en Aafje Smid, beroep visser.
2. Janette, geboren 07-04-1921, overleden Amsterdam 31-03-1962, trouwt 10-07-1947 met Evert Bijlsma, geboren Lemmer 08-02-1923, zoon van Klaas Bijlsma, overleden 04-12-1984. Evert hertrouwt met Sipkje Frankema.
3. Neeltje, geboren 13-09-1926, trouwt 21-10-1955 met Sijbrand Schouten, geboren Anna Paulowna 03-03-1927, zoon van Sijbrand Schouten en Guurtje Keppel.
4. Pieter Evert, geboren 23-06-1928, overleden 2017, beroep metaalbewerker, trouwt 10-04-1952 met Antje van den Berg, geboren Norg 16-11-1932, dochter van Hillebrand van den Berg en Jacobje Neef.

2. Neeltje, geboren 22-0-1891, overleden 07-04-1891

3. Neeltje, geboren 20-04-1893, overleden Hippolytushoef 01-08-1982, trouwt  (1) 19-08-1917 met Klaas Sprenkeling, geboren 10-11-1893, (zoon van Jan Sprenkeling, beroep landbouwer en Sijtje Smit), beroep schipper/visser, overleden 16-09-1924. Trouwt (2) 02-10-1927 met Evert Klein, geboren 23-04-1894, zoon van Sieuwert Klein en Maartje Everts, beroep visser, overleden Alkmaar 23-06-1933.

Kinderen Neeltje Rotgans en Klaas Sprenkeling:
1. Jan, geboren 20-02-1918, trouwt 16-03-1944 met Jansje Wouda
2. Janny, geboren 21-01-1920, trouwt 28-06-1940 met Jacobus Scheltus
Kinderen Neeltje Rotgans en Evert Klein:
1. Sieuwert, geboren 02-08-1928, overleden 2008, trouwt 30-06-1951 met Geertje Jacoba Keijzer, dochter van Piet Keijzer en Stijntje Hidden.

4. Pieter, geboren 19-04-1895, overleden 26-01-1961, beroep visser, arbeider, trouwt 19-11-1920 met Johanna Dijkshoorn, geboren 22-05-1898, dochter van Arie Dijkshoorn en Trijntje Vorver, overleden Den Helder 30-05-1987.

Kinderen Pieter Rotgans en Johanna Dijkshoorn:
1. Jannetje (Jannie), geboren 04-05-1921, overleden Hippolytushoef 20-06-1994, trouwt Hippolytushoef 25-03-1943 met Jan van Baaren, geboren Den Helder 14-09-1921, zoon van Pieter van Baaren en Tannetje Meijer, beroep arbeider, overleden Hippolytushoef 28-11-1985.
2. Arie, geboren 11-04-1923, overleden, trouwt 10-07-1947 met Maria Catharina (Riet)’t Hart, geboren Rotterdam 02-12-1927, dochter van Hendrik F. ’t Hart en Johanna Adriana Smits.
3. Trijntje (Trijnie), geboren 14-02-1930, trouwt Hippolytushoef 01-12-1951 met Adde Loer, geboren Winschoten 17-07-1927,  overleden 04-02-2009, zoon van Mannes Loer en Aaltje Groenboek, beroep grondwerker.

5. Dientje, geboren 10-07-1898, overleden Alkmaar 27-05-1976, trouwt 15-04-1921 met Pieter Sz. Kooij, geboren 30-03-1896, zoon van Simon Kooij en Geertje Lont, beroep visser, overleden 18-10-1983.

Kinderen Dientje Rotgans en Pieter Kooij:
1. Truusje (Truus), geboren 13-11-1929, overleden, trouwt met Jacob (Jaap) Rotgans, geboren Den Helder 24-07-1928, zoon van Nan Rotgans (zijn vader is een Wieringer schipper, zijn kinderen zijn in diverse plaatsen geboren), geboren Makkum 16-06-1900, beroep paling- en garnalenventer, groenteman en Antonia de Boer, geboren Den Helder 02-04-1906, dochter van Albertus Justins de Boer en Geertruida Maria Kruit, overleden Heerenveen 06-05- 1984. Jacob (Jaap) Rotgans is van beroep coordinator woninginrichting.

Jan Hegeman en Geertje Rotgans.
Jan Hegeman en Geertje Rotgans.

6. Geertje, geboren 13-08-1901, overleden 15-02-1990, trouwt 14-09-1924 met Jan Hegeman, geboren 08-07-1901, zoon van Pieter Hegeman en Jacobje Ras, beroep visser, overleden 20-08-1981. Mijn opa en oma.

Kinderen Geertje Rotgans en Jan Hegeman:
1. Jacoba (Coba), geboren 20-02-1925, overleden 02-03-1995, beroep horeca eigenaar Wiron, trouwt 20-02-1951 Dirk Lont, zoon van Jurrien Lont en Antje Kaan, geboren 20-07-1915, overleden Den Helder 25-08-1978, beroep horeca eigenaar Wiron aan de Voorstraat Den Oever.

2. Evert, geboren 29-01-1926, overleden 20-06-1926

3. Pietje, geboren 27-07-1927, overleden Schagen 05-06-2011, beroep taxichauffeur, trouwt 03-04-1947 met Willem van der Veen, zoon van , geboren Valthermond 21-02-1924, overleden Den Helder 11-08-2005, beroep postbode, taxichauffeur.

4. Jannetje (Jannie), geboren 08-11-1930, overleden 22-09-2012, beroep boerin (Dorpstraat, Winkel), horeca eigenaar (De Goede Verwachting, Hauwert), horecamedewerkster (Hippolytushoef), trouwt 14-09-1954 met Adriaan Hamming, zoon van Harm Hamming en Christina Sijtsma, geboren Hoogwoud 15-05-1931, overleden 25-09-2009, beroep loonwerker, boer, horeca eigenaar, loonwerker.

7. Maria, geboren 22-06-1903, overleden 01-04-1904.

**********************

Kleinkinderen Evert Rotgans en Jannetje Halfweeg

(relatie in de lijn Rotgans – Halfweeg: broer en zus of neef en nicht met dezelfde grootouders)

Maria Rotgans (vader Jan Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 30-11-1918, dochter van Jan Rotgans en Trijntje Koster, overleden 03-07-2011, trouwt 10-10-1940 met Gerbrand Tijsen, geboren 30-12-1915, overleden 11-06-2003, zoon van Jacob Tijsen en Aafje Smid, beroep visser.

Kinderen Maria Rotgans en Gerbrand Tijsen:
1. Jacob Jan (Jaap) Tijsen, trouwt Dieuwke Monsma (Joke)
2. Trijntje Aafje Tijsen, geboren 02-06-1945, overleden 14-07-1947
3. Trijntje Aafje Tijsen, trouwt Pieter Willem Boon

Janette Rotgans (vader Jan Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 07-04-1921, dochter van Jan Rotgans en Trijntje Koster, overleden Amsterdam 31-03-1962, trouwt 10-07-1947 met Evert Bijlsma, geboren Lemmer 08-02-1923, zoon van Klaas Bijlsma, overleden 04-12-1984. Evert hertrouwt met Sipkje Frankema.

Kinderen Janette Rotgans en Evert Bijlsma
1. Evert Bijlsma

Neeltje Rotgans (vader Jan Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 13-09-1926, dochter van Jan Rotgans en Trijntje Koster, trouwt 21-10-1955 met Sijbrand Schouten, geboren Anna Paulowna 03-03-1927, zoon van Sijbrand Schouten en Guurtje Keppel.

Kinderen Neeltje Rotgans en Sijbrand Schouten:
1. Tini Schouten
2. Sijbrand Schouten

Pieter Evert Rotgans (vader Jan Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 23-06-1928, zoon van Jan Rotgans en Trijntje Koster, overleden 2017, beroep metaalbewerker, trouwt 10-04-1952 met Antje van den Berg, geboren Norg 16-11-1932, dochter van Hillebrand van den Berg en Jacobje Neef.

Kinderen Pieter Evert Rotgans en Antje van den Berg:
1. Joke Trijntje, trouwt  Menno van Hoppe
2. Jan, trouwt Dinette Klos
3. Hillebrand (Hans), trouwt Petra Baijs.

Jan Sprenkeling (moeder Neeltje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren, zoon van Neeltje Rotgans en Klaas Sprenkeling, trouwt met Jantje (Jans) Wouda, geboren, overleden 00-01-2002.

Kinderen Jan Sprenkeling en Jantje (Jans) Wouda:
1. Lucie, trouwt Peter Bas.

Janny Sprenkeling (moeder Neeltje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren, dochter van Neeltje Rotgans en Klaas Sprenkeling

Kinderen Janny Sprenkeling en Jacobus (Koos) Scheltus:
1. Nan, trouwt Nel du Pau
2. Jan, ongehuwd
3. Klaas, trouwt Petra Zwart
4. Nel, trouwt Ed de Neve

Sieuwert Klein (moeder Neeltje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 02-08-1928, zoon van Neeltje Rotgans en Evert Klein, trouwt met Geertje (Gerie) Johanna Keijzer, geboren 09-04-1933, dochter van Pieter Keijzer, geboren 09-03-1903, overleden 04-03-1985 en Stijntje Hidden, geboren Wedde 09-04-1908, overleden Den Helder 02-11-1973, overleden Alkmaar 05-10-2002.

Kinderen Sieuwert Klein en Geertje Johanna (Gerie) Keijzer:
1. Evelien, trouwt Jan Bakker
2. Pieter, trouwt Geertje Christina (Gea) Hamming
3. Nelly, trouwt Dirk Stork
4. Christina, trouwt Jan Visser (1), André Bakx (2)

Jannetje (Jannie) Rotgans (vader Pieter Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 04-05-1921, dochter van Pieter Rotgans en Johanna Dijkshoorn, overleden Hippolytushoef 20-06-1994, trouwt Hippolytushoef 25-03-1943 met Jan van Baaren, geboren Den Helder 14-09-1921, zoon van Pieter van Baaren en Tannetje Meijer, beroep arbeider, overleden Hippolytushoef 28-11-1985.

Kinderen van Jannetje Rotgans en Jan van Baaren:
1. Piet, trouwt Carol.
2. Johanna, trouwt Cor Lemson.
3. Cornelis, overleden 09-03-1969, 21 jaar.
4. Arie, trouwt Trijn Spigt.
5. Annie, trouwt Jaap
6. Carina, trouwt Olaf Lombaard (?)
7. Martien, trouwt Lida
8. Marja, trouwt Jan
9. Theo, trouwt Anita
10. Ronald, trouwt Clara.


Arie Rotgans (vader Pieter Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 11-04-1923, zoon van Pieter Rotgans en Johanna Dijkshoorn, overleden, trouwt 10-07-1947 met Maria Catharina ’t Hart, geboren Rotterdam 02-12-1927, dochter van Hendrik F. ’t Hart en Johanna Adriana Smits.

Kinderen Arie Rotgans en Maria Chatharina ’t Hart:
1. Johanna Adriana (Annie),  trouwt Hubrecht Jans Goedegebuure
2. Pieter, trouwt Marijke Wijpkje Weisenbach
3. Hendrik, trouwt Freddy Clementine Bromley.

Trijntje (Trijnie) Rotgans (vader Pieter Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 14-02-1930, dochter van Pieter Rotgans en Johanna Dijkshoorn, overleden 22-05-2004, trouwt Hippolytushoef 01-12-1951 met Adde Loer, geboren Winschoten 17-07-1927, zoon van Mannes Loer en Aaltje Groenboek, overleden 04-02-2009, beroep grondwerker.

Kinderen Trijntje Rotgans en Adde Loer:
1. Herman
2. Peter

Truusje (Truus) Rotgans (moeder Dientje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 13-11-1929, dochter van Dientje Rotgans en Pieter Kooij, overleden, trouwt met Jacob (Jaap) Rotgans, geboren Den Helder 24-07-1928, zoon van Nan Rotgans, geboren Makkum 16-06-1900, beroep paling- en garnalenventer, groenteman en Antonia de Boer, geboren Den Helder 02-04-1906, dochter van Albertus Justins de Boer en Geertruida Maria Kruit, overleden Heerenveen 06-05-1984. Jacob (Jaap) Rotgans is van beroep coordinator woninginrichting.

Kinderen Truusje (Truus) Rotgans en Jacob (Jaap) Rotgans:
1. Dinette, trouwt Willem Pieter de Boer
2. Nanko,  trouwt  Ariane Miranda Nicole van Oeffelen

Jacoba (Coba) Hegeman (moeder Geertje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 20-02-1925, overleden 02-03-1995, beroep horeca eigenaar Wiron, trouwt 20-02-1951 Dirk Lont, zoon van Jurrien Lont en Antje Kaan, geboren 20-07-1915, overleden Den Helder 25-08-1978, beroep horeca eigenaar Wiron aan de Voorstraat Den Oever.

Kinderen Jacoba Hegeman en Dirk Lont:
1. Jurrien Jan (Jurrie), geboren 06-03-1952, overleden 28-12-1973
2. Geralda Antje (Geanda), trouwt Jan Nieuwenhuizen.

Pietje Hegeman (moeder Geertje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 27-07-1927, overleden Schagen 05-06-2011, beroep taxichauffeur, trouwt 03-04-1947 met Willem van der Veen, zoon van , geboren Valthermond 21-02-1924, overleden Den Helder 11-08-2005, beroep postbode, taxichauffeur.

Kinderen Pietje Hegeman en Willem van der Veen:
1. Willem (Willie) van der Veen, trouwt Ria Stobbelaar
2. Jan van der Veen, trouwt Corrie Landolt.

Jannetje Hegeman (moeder Geertje Rotgans, grootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), geboren 08-11-1930, overleden 22-09-2012, beroep boerin (Dorpstraat, Winkel), horeca eigenaar (De Goede Verwachting, Hauwert), horecamedewerkster (Monument Afsluitdijk), trouwt 14-09-1954 met Adriaan Hamming, zoon van Harm Hamming en Christina Sijtsma, geboren Hoogwoud 15-05-1931, overleden 25-09-2009, beroep loonwerker, boer, horeca eigenaar, loonwerker.

Kinderen Jannetje Hegeman en Adriaan Hamming:
1. Geertje Christina (Gea), trouwt Pieter Klein
2. Christina Geertje (Tina), trouwt Olaf Holtjer
3. Jacoba Petronella (Coby), partner Jean Pierre
4. Harm Jan Adriaan (Harry), trouwt Inga-Lill Flattum.

*****************

Achterkleinkinderen Evert Rotgans en Jannetje Halfweeg

(relatie in de lijn Rotgans – Halfweeg: broer/zus met dezelfde vader/moeder, neef/nicht met dezelfde opa/oma, achterneef/achternicht met dezelfde overgrootouders)

Jacob Jan (Jaap) Tijsen, (moeder Maria Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Harlingen 17-12-1965 met Dieuwke (Joke) Monsma.

Kinderen Jacob Jan Tijsen en Dieuwke (Joke) Monsma:
1. Gerard Tijsen
2. Reinske Tijsen
3. Arno Tijsen

Trijntje Aafje (Trijnie) Tijsen, (moeder Maria Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 14-11-1969 met Pieter Willem Boon (Peter).

Kinderen Trijntje Aafje Tijsen en Pieter Willem (Peter) Boon:
1. Marielle Boon
2. Corina Boon

Evert Bijlsma, (moeder Janette Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

Tini Schouten (moeder Neeltje Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans),

Sijbrand Schouten (moeder Neeltje Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

Joke Trijntje Rotgans, (vader Pieter Evert Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans) trouwt 28-04-1977 met Menno van Hoppe.

Kinderen Joke Trijntje Rotgans en Menno van Hoppe:
1. Antina van Hoppe
2. Maarten van Hoppe

Jan Rotgans, (vader Pieter Evert Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 27-03-1981 met Dinette Klos.

Kinderen Jan Rotgans en Dinette Klok:
1. Pieter Evert Rotgans
2. Marjanne Rotgans

Hillebrand Rotgans (Hans), (vader Pieter Evert Rotgans, opa Jan Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans) trouwt 23-03-1984 met Petra Marijke Elisabeth Baijs.

Kinderen Hans Rotgans en Petra Baijs:
1. Annemarie Alida Rotgans
2. Renate Petra Rotgans
3. Jeroen Rotgans

Lucie Sprenkeling, (vader Jan Sprenkeling, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), dochter van Jan Sprenkeling en Jantje (Jans) van der Woude, trouwt Peter Bas.

Kinderen Lucie Sprenkeling en Peter Bas:
1. Tamara Bas
2. Vincent Bas

Jan Scheltus, (moeder Janny Sprenkeling, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans).

Klaas Scheltus (moeder Janny Sprenkeling, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Petra Zwart.

Kinderen Klaas Scheltus en Petra Zwart :
1. Pieter Scheltus

Nan Scheltus (moeder Janny Sprenkeling, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans),  trouwt met Nel du Pau.

Kinderen Nan Scheltus en Nel du Pau
1. Ankie Scheltus
2. Linda Scheltus, trouwt Jan-Jurrie van Eekelen

Nel Scheltus, (moeder Janny Sprenkeling, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Ed de Neve.

Kinderen Nel Scheltus en Ed de Neve:
1. Rianne de Neve

Evelien Klein, (vader Sieuwert Klein, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Jan Bakker.

Kinderen Evelien Klein en Jan Bakker:
1. Martijn Bakker
2. Daan Bakker

Pieter Klein, (vader Sieuwert Klein, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 28-01-1977 met Gea Hamming, dochter van Jannetje Hegeman (dochter van Geertje Rotgans en Jan Hegeman) en Adriaan Hamming.

Kinderen Pieter Klein en Gea Hamming:
1. Dennis Klein
2. Serina Klein

Nelly Klein, (vader van Sieuwert Klein, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Dirk Stork.

Kinderen Nelly Klein en Dirk Stork:
1. Sandra Stork
2. Marleen Stork

Christina Klein, (vader Sieuwert Klein, oma Neeltje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 1: 14-06-1984 met Jan Visser, 2: Andre Bakx.

Kinderen Christina Klein en Jan Visser:
1. Jolanda Visser
2. Lars Visser
Kinderen Christina Klein en Andre Bakx:
1. Romy Bakx

Piet van Baaren, (moeder Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt met Carol, woont in Canada.

Kinderen Piet van Baaren en Carol:
1. Jason van Baaren
2. Melissa van Baaren

Johanna van Baaren, (moeder Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt met Cor Lemson.

Kinderen Johanna van Baaren en Cor Lemson:
1. Diana Lemson

Arie van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Trijnie Spigt.

Kinderen Arie van Baaren en Trijnie Spigt:
1. Suzanne van Baaren
2. Jannet van Baaren

Annie van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Jaap

Kinderen Annie van Baaren en Jaap:
1. Gerard
2. Marianne

Carina van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Olaf Lombaard. Woont in Australië.

Kinderen Carina van Baaren en Olaf Lombaard:
1. Benjaert
2. Wolphaerd

Martien van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Lida

Kinderen Martien van Baaren en Lida:
1. Richard van Baaren
2. José van Baaren

Marja van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Jan.

Kinderen Jan van Baaren en Marja:
1. Natascha van Baaren
2. Alexandra van Baaren
3. Anouschka van Baaren

Theo van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Anita.

Ronald van Baaren, (moeder Jannetje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Clara.

Kinderen Ronald van Baaren en Clara:
1. Roy

Johanna Adriana Rotgans (Annie), (vader Arie Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans) trouwt 13-02-1970 met Hubrecht Jans Goedegebuure.

Pieter Rotgans, (vader Arie Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)  trouwt Enkhuizen 12-12-1975 met Marijke Wijpkje Weisenbach.

Kinderen Pieter Rotgans en Marijke Wijpkje Weisenbach:
1. Cynthia Maria Rotgans
2. Kristian Pieter Rotgans
3. Remon Ale Rotgans
4. Robert Jan Rotgans

Hendrik (Henk) Rotgans, (vader Arie Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 26-10-1979 met Freddy Clementine Bromley.

Kinderen Hendrik Rotgans en Freddy Clementine Bromley:
1. Mike Rotgans
2. Jovanka Rotgans

Herman Loer, (moeder Trijntje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

Peter Loer, (moeder Trijntje Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

Dinette Rotgans, (moeder Truusje (Truus) Rotgans, oma Dientje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 23-07-1975 met Willem Pieter de Boer.

Kinderen Dinette Rotgans en Willem Pieter de Boer:
1. Marith de Boer
2. Peter de Boer
3. Jelle de Boer

Nanko Rotgans, (moeder Truusje (Truus) Rotgans, oma Dientje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Westerland 15-03-1996 met Ariane Miranda Nicole van Oeffelen.

Kinderen Nanko Rotgans en Ariane Miranda Nicole van Oeffelen:
1. Sanne Rotgans
2. Tessa Rotgans

Jurrien (Jurrie) Lont, (moeder Jacoba Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

Geralda Antje (Geanda) Lont, (moeder Jacoba Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans),  trouwt Jan Nieuwenhuizen.

Kinderen Geralda Lont en Jan Nieuwenhuizen:
1.  Jurrie Nieuwenhuizen
2.  Jesse Nieuwenhuizen

Willem (Willie) van der Veen, (moeder Pietje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 12-12-1969 met Ria Stobbelaar.

Kinderen Willie van der Veen en Ria J.H. Stobbelaar
1. Petra van der Veen
2. William van der Veen

Jan van der Veen, (moeder Pietje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt 17-08-1973 met Corry Landolt.

Kinderen Jan van der Veen en Corry Landolt:
1. Ronald van der Veen
2. Rene van der Veen
3. Jeroen van der Veen

Geertje Christina Hamming (Gea), (moeder Jannetje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans),  trouwt 28-01-1977 met Pieter Klein, zoon van Sieuwert Klein (zoon van Neetje Rotgans en Evert Klein) en Geertje Johanna Keyzer.

Kinderen Gea Hamming en Pieter Klein:
1. Dennis Klein
2. Serina Klein

Christina Geertje Hamming (Tina), (moeder Jannetje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Olaf Holtjer.

Kinderen Tina Hamming en Olaf Holtjer:
1. Marieke Holtjer
2. Dirk-Jan Holtjer
3. Gwendolynn Anna Jannet Holtjer

Jacoba Petronella Hamming (Coby), (moeder Jannetje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), partner Jean Pierre

Harm Jan Adriaan Hamming (Harry), (moeder Jannetje Hegeman, oma Geertje Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans), trouwt Inga-Lill Flattum.

Kinderen Harry Hamming en Inga-Lill Flattum:
1. Helene Hamming, geboren Oslo (Noorwegen)

Achterachterkleinkinderen Evert Rotgans en Jannetje Halfweeg

(relatie in de lijn Rotgans – Halfweeg: broer/zus met dezelfde vader/moeder, neef/nicht met dezelfde opa/oma, achterneef/-nicht met dezelfde overgrootouders, achterachter neef/-nicht dezelfde overovergrootouders: Evert en Jannetje.)

Wie heeft na 5 generaties nog het standvastige, recht voor z’n raap gen van overovergrootmoeder Jannetje Halfweeg?

1. Gerard Tijsen, (Jacob Jan (Jaap) Tijsen – Maria Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

2. Reinske Tijsen (Renate), (Jacob Jan (Jaap) Tijsen – Maria Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

3. Arno Tijsen, (Jacob Jan (Jaap) Tijsen – Maria Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

4. Marielle Boon, (Trijntje (Trijnie)Aafje Tijsen – Maria Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

5. Corina Boon, (Trijntje (Trijnie)Aafje Tijsen – Maria Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

6. Antina van Hoppe, (Joke Trijntje Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

7. Maarten van Hoppe, (Joke Trijntje Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

8. Pieter Evert Rotgans, (Jan Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

9. Marjanne Rotgans, (Jan Rotgans, Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

10. Annemarie Alida Rotgans, (Hillebrand (Hans) Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

11. Renate Petra Rotgans, (Hillebrand (Hans) Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

12. Jeroen Rotgans, (Hillebrand (Hans) Rotgans – Pieter Evert Rotgans – Jan Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

13. Tamara Bas, (Lucie Sprenkeling – Jan Sprenkeling – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

14. Vincent Bas, (Lucie Sprenkeling – Jan Sprenkeling – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

15. Pieter Scheltlus, (Klaas Scheltus – Janny Sprenkeling – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

16. Rianne de Neve, (Nel Scheltus – Janny Sprenkeling – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

17. Martijn Bakker, ( Evelien Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

18. Daan Bakker, ( Evelien Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

19. Sandra Stork, (Nelly Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

20. Marleen Stork, (Nelly Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

21. Jolanda Visser, (Christina Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

22. Lars Visser, (Christina Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

23. Romy Bakx, (Christina Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

24. Jason van Baaren, (Piet van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

25. Melissa van Baaren, (Piet van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

26. Diana Lemson, (Johanna van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

27. Kees Lemson, (Johanna van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

28. Suzanne van Baaren, (Arie van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

29. Jannet van Baaren, (Arie van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

30. Gerard ?, (Annie van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

31. Marianne? , (Annie van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

32. Benjaert ?, (Carina van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

33. Wolphaerd ?, (Carina van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

34. Richard van Baaren, (Martien van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

35. Jose van Baaren (Martien van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

36. Natascha van Baaren, (Jan van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

37. Alexandra van Baaren, (Jan van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

38. Anouschka van Baaren, (Jan van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

39. Roy van Baaren, (Ronald van Baaren – Jannetje (Janny) Rotgans, opa Pieter Rotgans, overgrootouders Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

40. Cynthia Maria Rotgans, (Pieter Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

41. Kristian Pieter Rotgans, (Pieter Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

42. Remon Ale Rotgans, (Pieter Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

43. Robert Jan Rotgans, (Pieter Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

44. Mike Rotgans, (Hendrik (Henk) Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

45. Jovanka Rotgans, (Hendrik (Henk) Rotgans – Arie Rotgans – Pieter Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

46. Marith de Boer, (Dinette Rotgans – Truusje Rotgans – Dientje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

47. Peter de Boer, (Dinette Rotgans – Truusje Rotgans – Dientje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

48. Jelle de Boer, (Dinette Rotgans – Truusje Rotgans – Dientje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

49. Sanne Rotgans, (Nanko Rotgans – Truusje Rotgans – Dientje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

50. Tessa Rotgans, (Nanko Rotgans – Truusje Rotgans – Dientje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

51. Jurrie Nieuwenhuizen, (Geralda Antje (Geanda) Lont – Jacoba Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

52.  Jesse Nieuwenhuizen, (Geralda Antje (Geanda) Lont – Jacoba Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

53. Petra van der Veen, (Willy van der Veen – Pietje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

54. William van der Veen, (Willy van der Veen – Pietje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

55. Ronald vander Veen, (Jan van der Veen – Pietje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

56. René van der Veen, (Jan van der Veen – Pietje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

57. ? van der Veen, (Jan van der Veen – Pietje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

58. Dennis Klein, (Gea Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans) ook: (Pieter Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

59. Serina Klein, (Gea Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans) ook: (Pieter Klein – Sieuwert Klein – Neeltje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

60. Marieke Holtjer, (Tina Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

61. Dirk-Jan Holtjer,(Tina Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

62. Gwendolyn Holtjer, (Tina Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)

63. Helene Hamming, geboren Oslo (Harry Hamming – Jannetje Hegeman – Geertje Rotgans – Jannetje Halfweeg en Evert Rotgans)