02.001 Aaltien Hamminck, geboren Guldenstraat Groningen 01 april 1681, en aldaar gedoopt vrijdag 11 aprilliis 1681 in de Martinikerk, dochter van Berent en Aaltien de la Haye ( 01.001)

Aaltien Hamminck

Aaltien Hamminck, dochter van Berent Hamminck en Aaltien de la Haye.

Huwde 1: Abraham Middendorp, sergeant, overleden voor 27.01.1717.

Huwde 2:  Groningen 03.10.1722 Harmen Busch, geboren Groningen, sergeant in de compagnie van de Heer Captein Alberda.

Kinderen uit het eerst huwelijk ( Middendorp)

1.  Alegonda Everdina, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 27.01.1717

Op 27 januari 1717 wordt Alegonda Everdina, dochter van Aeltjen Hamming (Hamminck) dan weduwe van Sergeant Abraham Middendorp, gedoopt. Wonende Luke Nieuwstraetje bij der Aa.

02.002 Swaantie Hamminck, geboren Groningen, en aldaar gedoopt zondag 28 septembris 1683 in de Martinikerk, dochter van Berend en Aaltien de la Haye    ( 01.001)

Huwde: Groningen 10 aprilliis 1706 ( getuige Jan Roelfs). Tidde Doetes, geboren Groningen, en aldaar gedoopt in de nieuwe kerk 29.09.1674, zoon van Doede Tiddes en Geesje Ruitjens ( deze woonde bij ‘t Suiderdiep). Predikant te Groningen.

02.003 Egbert Hamminck (Hammink), geboren Groningen, en aldaar gedoopt zondag 30 Decembris 1685 in de Aa kerk, zoon van Berend en Aaltien de la Haye. ( 01.001).

Beroep: Raadsdienaar.

Huwde:    Groningen 15 september 1726, A- kerk ( ds. Kock). Aaltien, Aeltjen van Marum, geboren Groningen, en aldaar gedoopt A- Kerk 11.09.1700, dochter van Frerik Geerts van Marum en Geesjen Wallens ( woonden aent Vismerkt). ( Had een broer: B. van Marum).

Kinderen:

1.  Aleida, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 28.4.1730 in de Martinikerk.

2.  Berend, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 05.10.1731 in de Martinikerk. Jong gestorven.

3.  Frederikus, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 16.05.1733 in de Martinikerk. Volgt 03.001

4.  Adriaan, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 05.07.1736 in de Martinikerk.   Volgt 03.002

5.  Berend, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 26.05.1741 in de Martinikerk.  Volgt 03.003 (Mijn stamlijn)

Egbert Hamming verkoopt ( voor 05.12.1737) aan Luitjen Harms een “ huis met een krimpjen en putte doer agter, staende in ‘ wijde van Poelestraat an de zuijdzijt op vrije eigen grond”. Zwetten ten Noorden de Poelestraat, ten Oosten en Zuiden Stephanus Bulthuis, ten Westen vaandrig Clock. De coopschad is f 1500,=. Op 29 oktober 1742 krijgt hij van Luitjen Harms en Catrina Jans van Lents f 300,= betaald en op 15 oktober 1751 f 500,= .

Gruoninga 1983-7