03.001
Barent Hegeman, doopdatum: 19-06-1729 kerk: Kerk De Pool godsdienst: Rooms-Katholiek vader: Hegeman, Jan moeder: Renninck, Aeltie getuige: Hegeman, Tomas getuige: Bloemink, Joanna bronverwijzing: DTB 356, p.152(folio 76v), nr.4 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-2396742503.001Barent Hegeman, doopdatum: 19-06-1729 kerk: Kerk De Pool godsdienst: Rooms-Katholiek vader: Hegeman, Jan moeder: Renninck, Aeltie getuige: Hegeman, Tomas getuige: Bloemink, Joanna bronverwijzing: DTB 356, p.152(folio 76v), nr.4 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23967425

Barend HEGEMAN, zoon van Jan HEGEMAN en Aaltje RANNINK. Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1729 in Amsterdam, R.K. kerk De Pool [bron: DTB 356, p.152(folio 76v), nr.4]. Bij de doop van Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna BLOEMINK en Thomas HEGEMAN.  (1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1756 in Amsterdam [bron: Ondertrouwregister Huwelijksintekeningen van de PUI. DTB 734, p.463] met Joanna LOTH, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Barend en Joanna: Joanna is geboren omstreeks 1731, dochter van Jan LOTH. Joanna is overleden, ongeveer 41 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 december 1772 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof [bron: DTB 1182, p.25vo en p.26]. Notitie bij overlijden van Joanna: Huisvrouw van Barend HegemanAdres: Palmstraat (2) ging in ondertrouw, 44 jaar oud, op vrijdag 9 juli 1773 in Amsterdam [bron: Ondertrouwboek] met Anna KONING, ongeveer 41 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Barend en Anna: Weduwnaar van Johanna Loth. Weeskamer voldaan 23 juni 1773. Bij vrouws dood goed ingebracht. Anna Koning werd bij haar ondertrouw geassisteerd doorhaar oom Jan Lankepper. Anna is geboren omstreeks 1732 in Amsterdam.

“Compareerden als vooren Barend Hegeman van Amsterdam Rooms oud 28 jaren op de gelderschekaij ouders Dood geadsisteert met zijn Swager Adrianus Pulle en Johanna Loth van Amsterdam oud 25 jaren in de palmstraat geadsisteert met haer vader Jan Loth”
Kinderen van Barend en Joanna: 1.  Bernardus HEGEMAN. Hij is gedoopt op woensdag 31 augustus 1757 in Amsterdam, R.K. Kerk De Posthoorn [bron: DTB 348, p.140(folio 70v), nr.3]. Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gesina HEGEMAN en Jan LOTH.

2.  Joannes HEGEMAN. Hij is gedoopt op zondag 24 september 1758 in Amsterdam Kerk De Posthoorn R.K. [bron: DTB 348, p.145(folio 73), nr.23]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes HEGEMAN en Margareta TEN VELDE. Joannes is overleden op woensdag 23 juni 1802 in Hoorn, 43 jaar oud. Joannes ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1788 in Hoorn [bron: trouwboek Hoorn] met Cornelia SWART.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Cornelia: “Johannes Hegeman J.M. van Amsterdam en Cornelia Swart J.D. van Hoorn. De Bruid geadsisteert met haar Vader Pieter Claas Swart” Cornelia is een dochter van Pieter Claes SWART en Guurtje BUTTER???????. Cornelia is overleden op zaterdag 21 november 1829 in Hoorn. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1829 [bron: akte 310].
Joannes Hegeman, doopdatum: 24-09-1758 kerk: Kerk De Posthoorn godsdienst: Rooms-Katholiek vader: Hegeman, Barend moeder: Lott, Joanna getuige: Hegeman, Jo’es getuige: [ten] Velde, Margaretabronverwijzing: DTB 348, p.145(folio 73), nr.23 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23842503

3. Bernardus Gerardus HEGEMAN. Hij is gedoopt op vrijdag 5 september 1760 in Amsterdam R.K. kerk ’t Boompje [bron: DTB 321, p.166(folio 83v), nr.13]. Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria HEGEMAN en Johannes HOUTAPPEL.

4. Laurentius Henricus HEGEMAN. Hij is gedoopt op maandag 10 augustus 1761 in Amsterdam R.K. ’t Boompje [bron: DTB 321, p.181(folio 91), nr.2]. Bij de doop van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus MESSER en Anna TEN VELDEN. Laurentius is overleden op donderdag 16 juli 1789 in Azië (VOC), 27 jaar oud. Notitie bij overlijden van Laurentius: In dienst bij de VOC als jongmatroos op 14 mei 1788 op het schip Het Zeepaard. Bij De Kaap op 4 januari 1789. Aankomst Batavia 7 mei 1789. Inventarusnummer 6784, folio 162 d.d. 3 februari 1789.

5. Alida Joanna HEGEMAN. Zij is gedoopt op vrijdag 9 december 1763 in Amsterdam Kerk ’t Boompje. Bij de doop van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna [ten] Velde en Adrianus PULLEN.

6.  Maria Eufemia HEGEMAN. Zij is gedoopt op vrijdag 3 januari 1766 in Amsterdam, R.K. Kerk De Duif [bron: DTB 360, p.116(folio 58v), nr.3]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: [van] Nieuwendijk, Jan en Schoe, Femmetie.

7.  Gesina Maria HEGEMAN. Zij is gedoopt op zaterdag 29 augustus 1767 in Amsterdam, Kerk De Duif Rooms-Katholiek [bron: Doopboek Amsterdam]. Bij de doop van Gesina waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus HEGEMAN en Gesina HEGEMAN.

8. Maria HEGEMAN. Zij is gedoopt op donderdag 7 september 1769 in Amsterdam, R.K. De Duif [bron: DTB 360, p.147(folio 74), nr.5]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerret HOUTAPPEL en Maria VEENMAN.