05.001

Jo(h)annes Hegeman, geboren 06-10-1802 te Hoorn. Gedoopt 06-12-1802 in de R.K. Kerk te Hoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 30]. Hij is gedoopt op maandag 6 december 1802 in Hoorn. Joannes is overleden in ?.

Zoon van Jan Hegeman, geboren te Amsterdam en Catharina Swart, geboren te Hoorn.

Beroep: smidsknecht, schutter, korporaal artillerie schutterij.

Notitie bij publiceren van Joannes: Certificaat Nationale Militie van 23 october 1832: Joannes Hegeman was ingelijfd bij de 10e afdeling infanterie. Zijn beroep was grofsmidsknecht. Na vijf jaren te hebben gediend is hij ’behoorlijk uit den dienst ontslagen’. Signalement lang 1,591 meter, smal gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, normale neus en mond, ronde kin, haar en wenkbrauwen bruin. Geen bijzondere tekenen.

Nationale Militie Provincie Noord Holland, certificaat
De staatsraad, gouverneur van Noord Holland, verklaart , dat Joannes Hegeman, geboren Hoorn den 6 October 1802, van beroep grofsmidsknecht. Zoon van Jan  Hegeman en Cahtarina Smit (Swart), van beroep zonder, wonende te Hoorn binnen de gemeente van Hoorn voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 101, 2 kl, op welk hij is ingelijfd geworoen bij de 10 afdeling infanterie en den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit den diens ontslagen is.
Gegeven te Haarlem, den 23 october 1832

Signalement van Joannes Hegeman: Lengte 1 el, 5 pm, 9 dm, 1 st. Aangezigt smal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen idem. Geregistreerd no. 3375

Huwde: 22-12-1832 te Willemstad

Adriana Maria Heijblom, geboren 26-01-1812 te WillemstadDochter van Jan, beroep schipper en Pieternella Smaal, beroep dienstmeid.Adriana is overleden op vrijdag 9 december 1864 in Hoorn, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 5].

De Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke stand der Stad Hoorn, Certificeert bij deze dat de Huwelijks afkondigingen ten tusschen Joannes Hegeman, oud dertig Jaren, van beroep Smidsknecht, thans Schutter bij de kompagnie Noord Hollandsche artillerie Schuttij, geboren binnen deze Stad in Garnizoen binnen de Stad Willemstad, meerderjarige zoon van Jan Hegeman en Catharina Swart, beiden overleden
EN
Adriana Maria Heijblom, oud een en twintig jaren van beroep dienstmaagd, geboren en wonende te Willemstad, meerderjarige dochter van Jan Heijblom, van beroep Schipper en van Pieternella Smaal, beiden wonende te Oudenbosch.

Op den achttienden en vijfentwintigsten November dezes Jaars volgens de wet zijn afgekondigd zonder dat daartegen eenige wettige verhindering is opgekomen. Hoorn den 29 november 1832. De Burgemeester voornoemd.

Getuigen bij het huwelijk:1. Jan Koorn, oud 28 jaren
2. Maarten Smid, oud 31 jaren
3. Nicolaas Stam, oud 28 jaren
Allen schutters bij voornoemde compagnie Noord Hollandsche artillerie.
4. Cornelis de Kievit, oud 23 jaren, van beroep metselaar.

Kinderen Joannes Hegeman en Adriana Maria Heijblom:
1. Jan Hegeman, geboren 05-05-1833 Willemstad, akte nr. 30 (06.001)

 

05.002

Pieter HEGEMAN. Hij is gedoopt op zaterdag 28 oktober 1797 in Hoorn. Pieter is overleden op vrijdag 2 september 1859 in Hoorn, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1859 [bron: 249].

Beroep: tabaksstripper

Pieter: (1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 november 1818 in Hoorn [bron: akte 42] met Marijtje VAN DOK, ongeveer 33 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Pieter en Marijtje: Huwelijksbijlagen 1811 tot 1888 bij een brand in 1890 in Alkmaar verloren gegaan. Marijtje is geboren omstreeks 1785 in Hoorn, dochter van Pieter Adriaansz. VAN DOK en Marijtje HOOGLAND. (2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 13 december 1829 in Hoorn [bron: akte 64] met Jannetje BAKKER. Jannetje is een dochter van Willem BAKKER en Rebecca VEENENDAAL.