Is Dirk Krul een passant omdat zijn moeder op het eiland Wieringen terecht kwam of zijn er nog nazaten op het voormalige eiland? Op Wieringen komen door de eeuwen heen vele namen voorbij, neem Krul, Caasenbrood, Vogeleplokker, Slagwater, van Verderop, Robberts, Rootjes, Lotje, De Biene, Veltum, Stoffels, Vergat, Smith, Melles, Karmelk, Bestevaer, Strandt, Walenburg, enzovoort. Namen die nu niet meer op Wieringen voorkomen, soms alleen nog op een grafsteen of bij een 60+ in herinnering, een overgrootouder.

Krul kwam alleen voor in combinatie Dirk Krul, hij is geboren op Wieringen, trouwde daar met Antje Schaap en kreeg er kinderen. Maar waar kwam de moeder van Dirk vandaan en droeg hij werkelijk zijn vadersnaam of de achternaam van zijn moeder Trijn Klaes? Zou Trijn getrouwd geweest zijn of is zij als jongedame op het vrijerspad gegaan? Was het lijfsbehoud of was ze onbedoeld het hof gemaakt? Volgens de kerk stond het vast; Trijn deed aan hoererij. Dat staat helaas zwart op wit. Hoererij is een groot woord, veelal was een meisje ‘in dienst’ van een werkgever die bepaalde diensten verlangde of haar man was voor jaren met een schip vertrokken en liet vrouw met gezin arm achter en zag geen andere manier om aan geld/goederen te komen.

Veroordeling

Waarom ging ze deze weg, dat staat er niet bij, het staat er voor eeuwig als een veroordeling. Dan nog; bleef het gezin van Dirk Krul op Wieringen of vertrokken ze al snel naar elders? Vast staat dat zijn twee dochters door huwelijk en misschien ook nog wel werk, hun weg vonden in Harenkarspel en Petten en is een zoon afgereisd naar Texel.

In het kerkboek Hippolytushoef en Westerland staat het volgende kind gedoopt: ‘Dirk Krul, moeder Trijn Klaes welk het kind in hoererij geteeld en onegt ter wereld is gekomen. De moeder in ’t kraambed verloren heeft waarom de Diacony dat kind onder haere bescherminge aannemende dat zalige heeft laten dopen’.

Dirk Krul vermeld in doopboek Westerland en Hippolytushoef, 1741.

Dirk wordt op 29 oktober 1741 gedoopt, hij trouwt op 26 maart 1769 als jongeman met jongedochter Antje Jans Schaap (soms Schaagen, de naam van de moeder werd in die tijd niet altijd goed geschreven, het was al heel wat dat ze werd genoemd), beide geboren en wonende alhier (Hippolytushoef). Hun kinderen worden in Hippolytushoef gedoopt door ds. A. Tromp. Dirk is rond 1837 overleden, Antje overlijdt voor 1837.

Thuishaler

Waarschijnlijk groeit Dirk Krul op als een ’thuishaler’, een kind dat wordt opgevangen door een kinderloos echtpaar en onder toezicht staat van de kerk. Een weeshuis was er niet op Wieringen. En omdat hij op Wieringen trouwt en een gezin sticht, is hij naar alle verwachting, opgegroeid op Wieringen. Maar misschien zijn er nog nazaten die het complete verhaal kunnen vertellen, iets wat ik hoop.

Antje Schaap getrouwd met Jan van Savoijen
Bron: Op de Hòògte september 2010.

De naam Krul komt waarschijnlijk van Terschelling en Texel en heeft als beroep schipper of schippersknecht. De naam Schaap komt waarschijnlijk uit Medemblik en vermengt zich met de namen Jan van Savoijen, hij is getrouwd met kleindochter Antje en hun dochters trouwen 08-05-1927 met Meijert Kooij en op 06-07-1917 met Pieter Jongkind. En zo verdwijnt de naam Schaap naar de achtergrond.

Kinderen van Dirk Krul en Antje Jans Schaap (01.001),
vermeld in kerkboek Hippolytushoef en Westerland:
  1. Klaes Dirkz Krul (02.001), gedoopt 26-08-1770, getuige Stijntje Hendriks Karssen.
  2. Jan Dirkz Krul (02.002), gedoopt 01-11-1772, getuige Stijntje Hendriks Karssen.
  3. Cornelis Dirkz Krul (02.003), gedoopt 15-10-1775, getuige Stijntje Hendriks Karssen.
  4. Trijntje Dirkz Krul (02.004), geboren 21-01-1778 (in het bevolkingsregister Harenkarspel staat 1769), gedoopt 01-02-1778, getuige Stijntje Hendriks Karssen. Trijntje trouwt met Jan Koorn, geboren Wognum 1771, beroep landbouwer en verver (1831), overleden Harenkarspel 26-10-1847 – 76 jaar, kind van Barend Koorn en Cornelisje Blokker. Trijntje overlijdt op 01-12-1853 op 73 jarige leeftijd in Harenkarspel. Het overlijden is aangegeven door Klaas Koorn, zoon, 45 jaar, gereformeerd gedoopt op 08-06-1808, gehuwd met Neeltje de Boer uit Zuid Scharwoude, beroep landbouwer.
  5. Pieter Dirkz Krul (02.005), geboren 07-02-1780, gedoopt 13-03-1780, getuige Stijntje Hendriks Karssen, overleden 15-03-1780.
  6. Pieter Dirkz Krul (02.006), geboren 06-04-1781, gedoopt 08-04-1781, getuige Stijntje Hendriks Karssen, beroep loodsman, overleden Texel 20-03-1842, 60 jaar. Pieter vertrekt naar Texel, heeft als beroep zeeman, loods en huwde Texel 02-06-1806 met Dieuwertje Gerrits Duijnker (Duinker) Op overlijdensakte van Pieter staat de naam van zijn moeder als Antje Schagen en hij zou geboren zijn op Texel. Zijn overlijden is aangegeven door zoon Gerrit.
  7. Albert Dirkz Krul (02.007), geboren 10-10-1783, gedoopt 19-10-1783, getuige Aaltje Pieterse.
  8. Stijntje Dirks Krul (02.008), gedoopt 13-05-1787, getuige Neeltje Pieters Decker. Stijntje trouwt met Cornelis Vriesman, geboren Petten, beroep arbeider, overleden Petten 15-06-1835 – 49 jaar, kind van Cornelis Vriesman en Guurtje de Jong.
    Stijntje overlijdt op 20-03-1837, op 51 jarige leeftijd in Petten. Het overlijden wordt aangegeven door Dirk Snip, behuwd zoon, gehuwd met Guurtje Vriesman, 26 jaar, woonachtig Petten, beroep dijkwerker en Jan Snip, behuwd zoon, 29 jaar, woonachtig Petten, beroep dijkwerker.

3e Generatie Dirk Krul en Antje Schaap

03.001 Klaas Koorn, kind van Trijntje Dirkz Krul en Jan Koorn (02-004), gereformeerd (Ned.Herv.) gedoopt op 08-06-1808, beroep landbouwer, rietdekker (1862), overleden Schagen 02-09-1882 – 74 jaar (op overlijdensakte staat moeder onbekend), huwde Harenkarspel 10-09-1831 met Neeltje de Boer, geboren Zuid Scharwoude 05-10-1809, dochter van Jacob de Boer en Aaltje Kromhout. Op 01-05-1867 vertrekt het echtpaar naar Schagen, aan de Hoep 21.

03.002 Guurtje Vriesman, kind van Stijntje Dirks Krul en Cornelis Vriesman (02.008), geboren Petten 1811, overleden Petten 25-06-1865, 54 jaar, huwde Petten 02-08-1834 met Dirk Teunisz Snip, geboren Petten 1810, beroep dijkwerker, arbeider, overleden Petten 27-10-1846, 35 jaar, kind van Teunis Snip, beroep loods, en Trijntje Kroon. Bij huwelijk Dirk 23 jaar, Guurtje 23 jaar.

03.003 ?? Vriesman, kind van Stijntje Dirks Krul en Cornelis Vriesman (02.008), huwde Jan Snip, kind van Teunis Snip, beroep loods, en Trijntje Kroon.

03.004 Antje Pieters Krul, kind van Pieter Dirksz Krul en Dieuwertje Gerrits Duijnker (02.006),

03.005 Antje Pieters Krul, kind van Pieter Dirksz Krul en Dieuwertje Gerrits Duijnker (02.006), geboren Texel 06-02-1808, overleden Texel 15-02-1864, ongehuwd.

03.006 Gerrit Krul, kind van Pieter Dirksz Krul en Dieuwertje Gerrits Duijnker (02.006), geboren Den Hoorn Texel 03-11-1813, beroep werkman, overleden Den Hoorn Texel 05-07-1888, 74 jaar, huwde Texel 12-03-1842 Dieuwertje (Diewertje) (de) Vet, dochter van Willem de Vet, dagloner en Trijntje Akkerman, geboren Warmenhuizen, overleden Eierland Texel 18-11-1906, 85 jaar. Overlijden aangegeven door zoon Gerrit, beroep lichtwachter. Bij huwelijk Gerrit 28 jaar en Dieuwertje 21 jaar.

03.007 Dirk Pieters Krul, kind van Pieter Dirksz Krul en Dieuwertje Gerrits Duijnker (02.006), overleden Texel 16-10-1816, 4 dagen oud.

03.008 Neeltje Pieters Krul, kind van Pieter Dirksz Krul en Dieuwertje Gerrits Duijnker (02.006),

4e Generatie Dirk Krul en Antje Schaap

Griejte Vuist Verdwaald, geboren 27 maart 1866.

04.001 Cornelisje Koorn, kind van Klaas Koorn en Neeltje de Boer (03-001), geboren Harenkarspel 1832, huwde Harenkarspel 10-04-1851 met Cornelis Vuist Verdwaald, geboren Egmond aan Zee, kind van Jan Verdwaald, beroep veldwachter, en Grietje den Andel, overleden 28-08-1897, 71 jaar en 3 maanden. Bij huwelijk Cornelisje 18 jaar, Cornelis 24 jaar.

04.002 Jan Koorn, kind van Klaas Koorn en Neeltje de Boer (03-001), geboren Harenkarspel 1833, beroep arbeider, huwde Harenkarspel 12-06-1859 met Maartje Moolenaar, geboren Koedijk, dochter van Maarten Molenaar, beroep landbouwer en Antje Commandeur. Bij huwelijk Jan 26 jaar, Maartje 18 jaar.

04.003 Levenloos kindje, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren/overleden Petten 11-11-1835.

04.004 Pieter Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 11-11-1835, overleden 08-12-1835, 4 weken.

04.005 Trijntje Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunis Snip (03.002), geboren Petten 1836, overleden Petten 24-08-1837, 9 maanden.

04.006 Trijntje Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 1838, overleden Petten 18-07-1838, 6 maanden.

04.007 Teunis Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 1839, overleden Petten 28-08-1839, 6 maanden.

04.008 Stijntje Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 1840, overleden Petten 28-07-1844, 3 jaar en 8 maanden.

04.009 Teunis Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren Petten 1841, beroep arbeider, overleden Zijpe 05-10-1909, 67 jaar, huwde Petten 20-05-1866 met Zwaantje Zwaan, beroep dienstbode, dochter van Cornelis Zwaan en Lijsbeth Dekker. Bij huwelijk Teunis 24 jaar, Zwaantje 28 jaar. Teunis hertrouwt Petten 11-06-1899 met Helena Elisabeth van Wiele, geboren Alkmaar, dochter van Catriena van Wiele, vader onbekend. Bij huwelijk Teunis 57 jaar en van beroep rijkswegwerker, Helena 49 jaar. Weduwnaar van Zwaantje Zwaan. Weduwe van Jan Borst.

04.010 Krelis Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 1843, beroep arbeider, overleden Zijpe 24-11-1912, 69 jaar, huwde Petten 08-01-1865 met Maartje Snip, beroep dienstbode, dochter van Cornelis Snip en Elizabeth Krijnen. Bij huwelijk Krelis 21 jaar, Maartje 24 jaar.

04.011 Stijntje Snip, kind van Guurtje Vriesman en Dirk Teunisz Snip (03.002), geboren 1846, overleden Petten 03-07-1847, 1 jaar. Overlijden aangegeven door oom Jan Snip, beroep dijkwerker, 39 jaar.

04.012 Pieter Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Den Hoorn Texel 07-02-1843, beroep arbeider, huwde Texel 29-04-1869 Geertje Gielepijn, dochter van Abraham Jacobus Gielepijn en Martje van der Sterre, geboren Schagen. Bij huwelijk Pieter 26 jaar, Geertje 23 jaar.

04.013 Trijntje Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Den Hoorn Texel 07-02-1843, overleden Den Hoorn Texel 24-08-1866, 23 jaar, ongehuwd.

04.014 Willem Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Den Hoorn Texel 14-06-1845.

04.015 Gerrit Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Den Hoorn Texel 24-02-1848, beroep arbeider, lichtwachter, overleden Texel, huwde Texel 22-04-1880 Trijntje Kiljan, dochter van Gijsbert Kiljan, beroep smid en Neeltje de Groot, geboren Texel. Bij huwelijk Gerrit 32 jaar, Trijntje 27 jaar.

04.016 Antje Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Texel, huwde Den Helder 10-09-1874 Pieter Bontes, zoon van Pieter Bontes en Elisabeth Koning, geboren Den Helder, beroep werkman. Bij huwelijk Antje 23 jaar, Pieter 24 jaar. Het echtpaar kreeg 8 kinderen.

04.017 Dieuwertje Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Texel, overleden Op de Heide, Velsen 30-12-1878, 24 jaar, huwde Den Helder 09-03-1876 Jan Veenstra, zoon van Reijer Kikkert Veenstra en Aafje Schaap, geboren Texel, beroep scheepstimmerman, makelaar. Bij huwelijk Dieuwertje 21 jaar, Jan 21 jaar. Het echtpaar kreeg 1 dochter (05.017).

04.018 Klaasje Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Texel, huwde Den Helder 19-07-1883 Pieter Kaas, zoon van Cornelis Walé Kaas en Cornelia Wilhelmina Abrahamse de Pagter, geboren Vlissingen, beroep ketelmaker, controleur in rijwielfabriek. Bij huwelijk Klaasje 26 jaar, Pieter 26 jaar. Het echtpaar krijgt 2 zonen (05.018 en 05.019).

04.019 Jasper Krul, kind van Gerrit Krul en Dieuwertje de Vet (03.006), geboren Texel, overleden Texel 29-03-1861, 1 jaar.

5e Generatie Dirk Krul en Antje Schaap

05.001 Maarten Koorn, kind van Jan Koorn en Maartje Moolenaar (04-002), geboren Koedijk 07-08-1868, beroep landbouwer, overleden Koedijk 04-08-1949 – 80 jaar, trouwt Schoorl 01-05-1890 met Aaltje (de) Vries, geboren Schoorl 06-02-1868, dochter van Reijer Vries en Trijntje Bakker. Bij huwelijk Maarten 21 jaar, Aaltje 22 jaar.

05.002 Simon Koorn, Jan Koorn en Maartje Moolenaar (04-002), geboren Koedijk, beroep landbouwer, trouwt Koedijk 22-04-1898 met Willempje Quak, geboren Zijpe, dochter van Jan Quak en Maartje Smit. Bij huwelijk Simon 24 jaar, Willempje 19 jaar. Kinderen Simom en Willempje: Susanne Marie *1899, Maartje *1901, Jan *1906, Cornelis *1908.

Maarten Koorn en Aaltje Vries
Bron: Archief Alkmaar.

05.003 Jacob Koorn, Jan Koorn en Maartje Moolenaar (04-002), geboren Harenkarspel 02-07-1838, beroep arbeider, werkman, overleden Alkmaar 15-01-1912, huwde Harenkarspel 25-05-1862 met Guurtje Snijders, geboren Schagen 11-01-1838, overleden Alkmaar 07-09-1918, 81 jaar, dochter van Garmand Snijders, beroep arbeider en Grietje Dirks Luiken. Bij huwelijk Jacob 23 jaar, Guurtje 23 jaar. Het gezin vertrekt in 1881 naar Den Helder, woont in 1869 in Schagen.

05.004 Guurtje Snip, kind van Teunis Snip en Zwaantje Zwaan (04.0), huwde Rens Kooij.

05.005 Stijntje Snip 1846-1847, kind van Teunis Snip en Zwaantje Zwaan (04.0), huwde Cornelis de Groot. Geen kinderen bekend.

05.006 Elisabeth Snip, kind van Teunis Snip en Zwaantje Zwaan (04.0), huwde Klaas Oostindie, beroep winkelier.

05.007 Cornelia Snip, kind van Teunis Snip en Zwaantje Zwaan (04.0), huwde Gerrit Jongbloed.

05.008 Stijntje Snip, kind van Krelis Snip en Maartje Snip (04.010), ongehuwd.

05.009 Cornelis Snip, kind van Krelis Snip en Maartje Snip (04.010) huwde Gerritje Glas.

05.010 Guurtje Snip, kind van Krelis Snip en Maartje Snip (04.010), ongehuwd.

05.011 Dirk Snip, kind van Krelis Snip en Maartje Snip (04.010), huwde 1898 Catharina Brinkman, in 1906 Neeltje Smak.

05.012 Dieuwertje Krul, kind van Gerrit Krul en Trijntje Kiljan (04.015), geboren Texel 07-03-1881, overleden Santpoort 20-12-1960, 79 jaar, huwde Texel 16-07-1908 Jan Daniel Filarski, zoon van Jan Daniel Filarski en Christina Tismeer, geboren Den Helder, beroep schilder, overleden Beverwijk 09-04-1960, 84 jaar, begraafplaats Santpoort. Bij huwelijk Dieuwertje 27 jaar, Jan Daniel 32 jaar en weduwnaar van Geertrui Henderika Westerheijden.

05.013 Neeltje Krul, kind van Gerrit Krul en Trijntje Kiljan(04.015), geboren Den Hoorn Texel 27-04-1883, overleden Den Hoorn Texel 02-05-1883.

05.014 Gijsbert Krul, kind van Gerrit Krul en Trijntje Kiljan (04.015), geboren Den Hoorn Texel 23-09-1884, beroep land/veldarbeider, overleden Texel 16-07-1971, 86 jaar, huwde Texel 26-03-1914 Trijntje Jonker, dochter van Jan Jonker, beroep veldarbeider en Ariaantje Eelman. Bij huwelijk Gijsbert 29 jaar en Trijntje 24 jaar. Van het echtpaar is 1 kind bekend: Gerrit Jan, geboren Texel, overleden Zuidhaffel Texel 10-07-1915, 7 weken oud.

05.015 Neeltje Krul, kind van Gerrit Krul en Trijntje Kiljan (04.015), geboren 22-01-1888, overleden Texel 25-07-1964, 76 jaar, huwde Texel 14-03-1912 Gerardus Bakker, zoon van Gerrit Bakker, beroep visser en Jetske Alderliefste, geboren Texel, beroep werkman. Bij huwelijk Neeltje 24 jaar, Gerardus 27 jaar.

05.016 Trijntje Krul, kind van Gerrit Krul en Trijntje Kiljan (04.015), geboren Texel 20-04-1890, overleden Heerhugowaard 27-08-1954, 64 jaar, wonende Nieuwe Niedorp, huwde Texel 19-03-1913 Auke Knol, zoon van Klaas Knol en Christina Busse, geboren Texel 17-07-1882, beroep landbouwer. Bij huwelijk Trijntje 22 jaar en Auke 30 jaar.

05.017 Reijerdina Catharina Veenstra, kind van Dieuwertje Krul en Jan Veenstra (04.017), geboren Velsen, huwde Buiksloot 03-07-1903 Klaas Ploeger, zoon van Jan Ploeger, beroep brugwachter en Maartje Winkel, geboren Anna Paulowna. Bij huwelijk Klaas 24 jaar, Reijerdina Catharina 24 jaar.

05.018 Pieter Cornelis Kaas, kind van Pieter Kaas en Klaasje Krul (04.018), geboren Haarlem, beroep metaaldraaier, huwde Amsterdam 16-07-1908 Antje Dammers, dochter van Klaas Lodewijk Dammers en Antje van Otigem, geboren Amsterdam. Bij huwelijk Pieter Cornelis 23 jaar, Antje 22 jaar.

05.019 Cornelis Johannes Kaas, kind van Pieter Kaas en Klaasje Krul (04.018), geboren Amsterdam, beroep werkman, huwde Amsterdam 18-01-1922 Maria Cornelia Bruning, dochter van Cornelis Bruning en Maria Cornelia van den Brande, geboren Den Helder. Bij huwelijk Cornelis Johannes 29 jaar, Maria Cornelia 28 en gescheiden van Gerrit Teffer.

05.020 Grietje Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel 1858, overleden 10-03-1858, 5 maanden.

05.021 Grietje Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren 1861, overleden 26-06-1861, 10 maanden.

05.022 Grietje Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel , overleden 18-07-1864, 1 jaar.

05.023 Grietje Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel 27-03-1866.

05.024 Grietje Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel 20-10-1867.

05.025 Gerrit Nicolaas Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel 22-12-1873, overleden 28-03-1878, 4 jaar.

05.026 Gerrit Nicolaas Vuist Verdwaald, kind van Cornelisje Koorn en Cornelis Vuist Verdwaald (04.001) geboren Harenkarspel juli 1870, overleden 13-08-1870, 3 weken.

6e Generatie Dirk Krul en Antje Schaap

06.001 Reijer Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001) *Koedijk 1891-† Alkmaar 1959, beroep landbouwer, huwde Koedijk 25-06-1914 Elisabeth Wiedijk, geboren Zuid en Noord Schermer, dochter van Jan Wiedijk en Neeltje Ris. Bij huwelijk beide 23 jaar.

06.002 Jan Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001), *1892.

06.003 Anna Marie Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001) *1897.

06.004 Klaas Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001), *1898-† Koedijk 1958, beroep land-, tuinbouwer, X Trijntje Sevenhuijsen.

06.005 Trijntje Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001) *1902, X Koedijk 1929 Gerrit Willem Verkroost.

06.006 Maarten Koorn, kind van Maarten Koorn en Aaltje (de) Vries (05.001), *1906-† 1907.

06.007 Suzanne Marie Koorn, kind van Simon Koorn en Willempje Quak (05.002), geboren 1899.

06.008 Maartje Koorn, kind van Simon Koorn en Willempje Quak (05.002), geboren 1901.

06.009 Jan Koorn, kind van Simon Koorn en Willempje Quak (05.002), geboren 1906.

06.010 Cornelis Koorn, kind van Simon Koorn en Willempje Quak (05.002), geboren 1908.

06.011 Klaas Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Harenkarspel 1863, beroep geëmployeerde aan het militair Hospitaal, overleden Driebergen-Rijsenburg 29-03-1935, 72 jaar, huwde Leeuwarden 16-05-1894 Janke de Jonge, dochter van Elle de Jonge en Anna de Vries.

06.012 Gerbrand Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Harenkarpel 1864, beroep arbeider, overleden Schagen 20-02-1952, 87 jaar, huwde Schagen 15-05-1891 Maria Catharina van der Oord, dochter van Cornelis van der Oord, spoorwegarbeider en Geertje Blom.

06.013 Neeltje Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003),, geboren Schagen 13-12-1866, overleden Schagen 12-11-1868, 1 jaar.

06.014 Neeltje Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Schagen 1869, overleden Alkmaar 06-07-1914, 45 jaar, trouwt Den Helder 01-03-1900 met Karel Willem van Nimwegen, geboren Haarlem, kind van Johanna van Nimwegen, beroep marinier. Bij huwelijk Karel 35 jaar, Neeltje 31 en weduwe van Gerardus Lampe, geboren Hoorn, beroep koopman, kind van Gerardus Lampe, arbeider en Elisabeth Kievoet, trouwdatum Schagen 22-04-1887.

06.015 Jacob Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren 1871, huwde

06.016 Jan Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Schagen1873, beroep schilder, overleden Bussum, Huizerweg 50 30-07-1957, 83 jaar. Huwde Schagen 11-03-1898 Guurtje de Vries, dochter van Willem de Vries, timmerman en Elisabeth de Vries.

06.017 Grietje Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Schagen 1876, overleden Alkmaar 24-06-1916, 39 jaar. Huwde Alkmaar 22-10-1903 Lubertus Peereboom, geboren Schagen, beroep fabrieksarbeider, kind van Jan Peereboom, stoelenmatter en Petronella Maria van den Wijngaard.

06.018 Arie Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Schagen 1881, overleden Schagen 05-06-1882, 10 maanden.

06.019 Arie Koorn, kind van Jacob Koorn en Guurtje Snijders (05.003), geboren Schagen, beroep betonwerker, overleden Rotterdam 11-08-1959, 75 jaar, huwde Enschede 18-07-1918 Theresia Petronella Kolenbrander, geboren Munster (Westphalen), beroep confectienaaister, dochter van Wessel Kolenbrander en Dorothea Jacoba Schlepper.

06.020 Jan Kooij, kind van Guurtje Snip en Rens Kooij (05.004), geboren, huwde Maartje Dekker.

06.021 Teunis Kooij, kind van Guurtje Snip en Rens Kooij (05.004), geboren, huwde Aafke Bakker.

06.022 Zwaantje Oostindiè, kind van Elisabeth Snip en Klaas Oostindie (05.006), huwde Schoorl 05-04-1928 met Wilhelm Gustav Karl Mundt, zoon van Wilhelm Albert Mundt en Emma Ottilie Werner (beide overleden), geboren Szamocin (in 1928 Polen, daarvoor Duitsland), beroep fabrieksarbeider. Bij huwelijk Zwaantje 24 jaar, Wilhelm G.K. 26 jaar.

06.023 Willem Oostindie, kind van Elisabeth Snip en Klaas Oostindie (05.006), huwde 1932 Johanna van den Brink.

06.024 Zwaantje Jongbloed, kind van Cornelia Snip en Gerrit Jongbloed (05.007), huwde Reindert Bijpost.

06.024 Arie Jongbloed, kind van Cornelia Snip en Gerrit Jongbloed (05.007), huwde Neeltje van Bodegraven.

06.025 Teunis Jongbloed, kind van Cornelia Snip en Gerrit Jongbloed (05.007), huwde Trijntje Wit.

06.026 Cornelis Snip, kind van Cornelis Snip en Gerritje Glas (05.009), huwde 1924 Neeltje Zwaan.

06.027 Jan Snip, kind van Cornelis Snip en Gerritje Glas (05.009), huwde 1926 Aagje Roozing.

06.028 Dirk Snip, kind van Cornelis Snip en Gerritje Glas (05.009), huwde 1931 Klazina Zijdewind.

06.029 Jannetje Snip, kind van Cornelis Snip en Gerritje Glas (05.009), huwde 1932 IJpe Bakker.

06.030 Meinsje Snip, kind van Dirk Snip en Catharina Brinkman (1e huwelijk)(05.011), huwde 1932 Arij Pieter Doesburg.

06.031 Martha Snip, kind van Dirk Snip en Neeltje Smak (2e huwelijk) (05.011), huwde 1930 Pieter Krol.

06.062 Cornelia Snip, kind van Dirk Snip en Neeltje Smak (2e huwelijk)(05.011), huwde 1931 Hendrik van Zanten.

06.063 Petronella Snip, kind van Dirk Snip en Neeltje Smak (2e huwelijk) (05.011), huwde 1932 Leendert Oostrom.

06.064 Jan Ploeger, kind van Klaas Ploeger en Reijerdina Catharina Veenstra (05.017), geboren Amsterdam, beroep huisschilder, huwde Amsterdam 27-05-1931 Attje Boersma, dochter van Lubbert Boersma, beroep schipper en Johanna Verloop, geboren Weesp. Bij huwelijk Jan 24 jaar, Attje 25 jaar.

06.065 Christina Johanna Petronella Filarski, kind van Dieuwertje Krul en Jan Daniel Filarski (05.012), geboren Velsen 14-05-1909, huwde Velsen 15-10-1931 Willem Pieter Verloop, zoon van Bastiaan Cornelis Verloop en Maria Jannetje Baars, geboren Den Haag, beroep kantoorbediende. Bij huwelijk Christina J.P. 22 jaar en Willem Pieter 26 jaar. Christina Johanna Petronella Filarski, overleed 04-07-1973, begraafplaats IJmuiden-Duinhof, huwde (2) Willem Boeseken.

06.066 Trijntje Filarski, kind van Dieuwertje Krul en Jan Daniel Filarski (05.012), geboren Velsen 05-09-1910.

06.067 Jan Filarski, kind van Dieuwertje Krul en Jan Daniel Filarski (05.012), geboren Velsen 25-05-1912, overleden op zee 07-09-1941, akte plaats Rotterdam, akte datum 1951.

06.068 Lodewijk Christiaan Filarski, kind van Dieuwertje Krul en Jan Daniel Filarski (05.012), geboren 1919 overleden Velsen 12-12-1936, 17 jaar.

Naar Amsterdam in brand….

Op zoek naar je voorouders: Wiewaswie.nl