04.001 Janna Hamminck (Hammingh), geboren Obergum, gedoopt Fransum 21.03.1762, dochter van Berent en Anna Jans Tempel (03.003) overleden voor 1786.

Huwde: Obergum / Maarhuizen 28.03.1779, Jacobus Heerema (van Ritsema), geboren Groningen in de Martinikerk 22.11.1750, overleden Sauwert / Wetsinge 23.03.1808, beroep: landbouwer.  Zoon van Jacob Jans Ritsema, landbouwer en wedman te Pieterburen, geboren Zuydhorn, gehuwd te Pieterburen / Bedum 23.03.1734 met Grietje Nannes Fijlands, geboren Onderdendam.

Kinderen Heerema (Herema) van Ritsema

1.  Grietje (Grietie) Jakobus, geboren Sauwert, huwde Wetsinge/Sauwerd 02-06-1799 met Alle Michiels, geboren Garnwerd, beroep landbouwer.

Kinderen Michiels: 1. Reinder, gedoopt Obergum 16-11-1808; 2. Jakobus Alle, gedoopt Sauwerd 03-08-1811.

Alle Michiels en Grietje Herema van Ritsema, trouwakte.

Alle Michiels en Grietje Herema van Ritsema, trouwakte.

2.  Janna Jacobus, geboren Sauwerd 1784, gedoopt Wetsinge 26 augustus 1802, overleden Maarhuizen 05-04-1852 op 68 jarige leeftijd, huwde met Pieter Alberts Albetsma. Hij was landbouwer te Oosternieland, later te Pieterburen, op de Hoogheemsterheerd. Hij hertrouwde nog met Jantje Gayckes en Geeske (Egberts) Rieuwert.

04.002 Egbert Hamminck, geboren Obergum, gedoopt Maarhuisen 30.04.1775, zoon van Berend en Anna Jans Tempel ( 03.003), beroep: landbouwer, overleden Klein Garnwerd 28.11.1810

Huwde: 17.12.1793 Hoogkerk., Diewerke (Dewerje) Bennema, geboren Noordhorn 30.04.1775, overleden Klein Garnwerd 09.12.1828, dochter van Menno Homan (Bennema), geboren Noordhorn en aldaar gedoopt 15.02.1741, gehuwd (1) met Trijntje Uitjes, geboren Noordhorn en aldaar gedoopt.

Kinderen:

1.  Jan Tempel, geboren 26.10.1794, volgt 05.007

2.  Anna, geboren 1.09.1796, volgt 05.008

3.  Menno Bennema, geboren 23.05.1870, volgt 05.009

4.  Berent, geboren 20.09.1801, volgt 05.001

5.  Trijntje, geboren 18.12.1803, volgt 05.010

6.  Hindrik Egberts, geboren 13.10.1806,  volgt 05.002

7.  Egbert, geboren 19.01.1811, volgt 05.011

04.003 Gerhardus Berends Hamming(h), geboren Maarhuisen, gedoopt Obergum 27.07.1794, zoon van Berend E. en Aaltje Gerhardus Mulder (03.003), beroep: kastelein te Sauwert, landbouwer, logementhouder, overleden Sauwert 20.12.1830

Huwde: Adorp 26.03.1813, akte nummer: 4, bruidegom 18 jaar, bruid 21 jaar. Geesien Hindriks Bierling, geboren Noordwolde / Bedum, gedoopt Sauwert 19.06.1791, dochter van Hindrik Jans Bierling, landbouwer te Sauwert en Anje Jans, overleden Sauwert 23.03.1830.

Kinderen:

1.  Berend, geboren Sauwert / Adorp 12.04.1814, volgt 05.003

2.  Hindrik, geboren Sauwert / Adorp 23.04.1816, volgt 05.004

3.  Martinus (Marten), geboren Sauwert / Adorp 16.08.1818, volgt 05.005

4.  Jan, geboren Sauwert / Adorp 05.10.1823, overleden Sauwert / Adorp 07.04.1829

5.  Anne, geboren Sauwert / Adorp 16.04.1826, overleden Sauwert/Adorp 13.05.1828

6.  Anje, geboren Sauwert / Adorp 27.10.1829, volgt 05.006