04.001 Janna Berends Hamminck (Hammingh), geboren Obergum, gedoopt Fransum 21.03.1762, dochter van Berent Egberts en Anna Jans Tempel (03.003) overleden 1784.

Huwde: Obergum / Maarhuizen 28.03.1779, Jacobus Jacobs Heerema (van Ritzema of Ritsema, van Pieterburen) ook geschreven als Jakobus Herema, geboren Groningen in de Martinikerk 22.11.1750, beroep landbouwer, overleden Sauwert / Wetsinge 23.03.1808, beroep landbouwer. 

Jacobus Jacobs Heerema van Ritsema is de zoon van Jacob Jans Ritsema, landbouwer en wedman te Pieterburen, geboren Zuydhorn, gehuwd te Pieterburen / Bedum 23.03.1734 met Grietje Nannes Fijlands, geboren Onderdendam.

Bij het huwelijk aanwezig, bruidszijde; Jan Jacobs Tempel, Fredericus Hamming, Berent Hamming en Anna Jans Tempel. Bruidegomszijde; Jantjen Jacobs Ritsema, Pieter Meinders, Hilje Jacobs Ritsema, Ebel Hindrix, Derk Meertens, Jacob Crijns en Cornelis Jans.

Kinderen Jacobus Heerema (Herema) van Ritsema en Janna Hamminck:
  1. Janna Jacobus Heerema, geboren 1784 Sauwerd gemeente Adorp, beroep landbouwster, huwde 15-11-1799 Wetsinge/Sauwerd, Bellingeweer en Thijm, Pieter Alberts Albertsma, overleed 1852 Maarhuizen gemeente Winsum 68 jaar, dochter van Jacobus Heerema en Janna Berends Hammingh.
    Bij huwelijk aanwezig als getuige: Jakobus Herema, vader; Anje Cornellis, stedemoeder; B. Hamming, grootvader en voormond over de bruid Grietje Herema en eheman Alle Mechiels; Aaltjen Gerhards, grootstedemoeder; Jan Cornelis, sibbe voogd; Jakob Pieters, vreemde voogd; Grietje Herema, zuster; Alle Mechiels, zwager; Egbert Hamming, oom.
  2. Grietje (Grietie) Jakobus Heerema, geboren Sauwert, huwde 17-05-1799 Wetsinge/Sauwerd, Bellingeweer en Thijm, met Alle Michiels, geboren Garnwerd, beroep landbouwer.
    Bij huwelijk aanwezig als getuige: Jakobus Herema, vader; Berent Hamming, grootvader en voormond over de bruid; Aaltje Gerhards Mulder, aangetrouwde grootmoeder; Egbert Hamming, oom; Geeske Jakobs, sibbe voogd; en Jakob Pieters, vreemde voogd.

Kinderen Michiels:

1. Reinder, gedoopt Obergum 16-11-1808; 2. Jakobus Alle, gedoopt Sauwerd 03-08-1811.

Alle Michiels en Grietje Herema van Ritsema, trouwakte.

Alle Michiels en Grietje Herema van Ritsema, trouwakte.

2.  Janna Jacobus, geboren Sauwerd 1784, gedoopt Wetsinge 26 augustus 1802, overleden Maarhuizen 05-04-1852 op 68 jarige leeftijd, huwde met Pieter Alberts Albetsma. Hij was landbouwer te Oosternieland, later te Pieterburen, op de Hoogheemsterheerd. Hij hertrouwde nog met Jantje Gayckes en Geeske (Egberts) Rieuwert.

04.001A Jan Tempel Hamminck (Hamming), geboren Obergum, en aldaar gedoopt 20.0.1766, zoon van Berend en Anna Jans Tempel ( 03.003), overleden na 1791 en voor 1808? Jan Tempel Hamming is getuige tijdens het huwelijk van zijn vader Berend (geschreven als Beerent) Egberts Hamming met Aaltjen Gerrads Muller.

04.002 Egbert Hamminck, geboren Obergum, gedoopt Maarhuisen 30.04.1775, zoon van Berend en Anna Jans Tempel ( 03.003), beroep: landbouwer, overleden Klein Garnwerd 28.11.1810

Huwde: 17.12.1793 Hoogkerk, Diewerke (Dewerje of Diewer) Bennema, geboren Noordhorn 30.04.1775, overleden Klein Garnwerd 09.12.1828, 53 jaar, dochter van Menno Homan (Bennema), geboren Noordhorn en aldaar gedoopt 15.02.1741, gehuwd (1) met Trijntje Uitjes (Trientie Uities), geboren Noordhorn en aldaar gedoopt. In de aktes worden zowel de naam Bennema als Homan of Homan Bennema gebruikt.

Diewerke Bennema, weduwe van Egbert Hamming (ck), dochter van Menno Bennema en Trijntje Uitjes, beroep landbouwster, hertrouwt op op 38 jarige leeftijd met Julle Pieters Bosch, landbouwer, 27 jaar, geboren 25-11-1785 Menkeweer gemeente Bedum, zoon van Pieter Julles Bos, landbouwer en Willemtje Hendriks.

Kinderen Hamming-Bennema:

1.  Jan Tempel, geboren 26.10.1794, volgt 05.007

2.  Anna, geboren 1.09.1796, volgt 05.008

3.  Menno (Menne) Bennema, geboren 23.05.1799, doop 09-06-1799 Garnwerd – Oostum.  volgt 05.009

4.  Berent, geboren 20.09.1801, volgt 05.001

5.  Trijntje, geboren 18.12.1803, volgt 05.010

6.  Hindrik Egberts, geboren 13.10.1806,  volgt 05.002

7.  Egbert, geboren 19.01.1811, volgt 05.011

04.003 Gerhardus Berends Hamming(h), geboren Maarhuisen, gedoopt Obergum 27.07.1794, zoon van Berend Egberts en Aaltje Gerhardus Mulder (03.003), beroep: kastelein te Sauwert, landbouwer, logementhouder, overleden Sauwert 20.12.1830, 36 jaar.

Huwde: Adorp 26.03.1813, akte nummer: 4, bruidegom 18 jaar, bruid 21 jaar. Gee(s)sien Hindriks Bierling, geboren Noordwolde / Bedum, gedoopt Sauwert 19.06.1791, dochter van Hindrik Jans Bierling, landbouwer te Sauwert en Anje Jans, overleden Sauwert 23.03.1830, 38 jaar oud.

Kinderen:

1.  Berend, geboren Sauwert / Adorp 12.04.1814, volgt 05.003

2.  Hindrik, geboren Sauwert / Adorp 23.04.1816, volgt 05.004

3.  Martinus (Marten), geboren Sauwert / Adorp 16.08.1818, volgt 05.005

4.  Jan Gerhardus, geboren Sauwert / Adorp 05.10.1823, overleden Sauwert / Adorp 07.04.1829 om 11.00 uur, oud 5 jaar. Huisadres Sauwert nummer 36.

5.  Anne, geboren Sauwert / Adorp 16.04.1826, overleden Sauwert/Adorp 13.05.1828, 2 jaar oud.

6.  Anje, geboren Sauwert / Adorp 27.10.1829, volgt 05.006