Leuke verhalen over Wieringen en diverse stambomen als Hamming en Klein.

Categorie: Korte verhalen en stamboom fragmenten

Hier vind je korte verhalen en stamboom fragmenten. Veelal gemaakt naar aanleiding van vragen als hoe zit de lijn van mijn oma of opa binnen de stamboom van Klein, Hamming, Hegeman, Ras, Rotgans, Hidden en meer? De stamboom Hidden kwam door een vraag van

Oorlogsverhaal Geertje Johanna Keijzer

Hoe verging het in de Tweede Wereldoorlog met het gezin Keijzer-Hidden? Geertje Johanna Keijzer is geboren Stroe 9 april 1933, huwde Sieuwert Klein, geboren Noordstroe 2 augustus 1928.

‘In de oorlogsjaren van 1940-45 hebben mijn ouders en ik gevaren in Duitsland. Mijn vader moest te werk naar Duitsland, daar kon hij schipper worden. Moeder en ik bleven achter in Nederland. We hadden het heel arm want het geld kwam niet op tijd binnen. Toen in 1941 mijn opoe Keijzer overleed mocht mijn vader aanvankelijk niet naar huis komen, hij kwam te laat. Ik denk dat ze toen hebben afgesproken dat wij, mijn moeder en ik, mee naar Duitsland kwamen. Moeder vond het jammer want het ging net zo fijn met mij op school. Maar vader kwam ons halen. We hebben zoveel mogelijk ingepakt en de rest is naar familie gegaan’.

‘Ons schip land in Duisburg, de S.P. 136. 500 ton. Later kwam er ook een knecht of matroos aan boord, Jan Kraan. Hij woonde in Katwijk en was een heel leuke man. Ook hij moest bij zijn vrouw en kinderen weg. We gingen varen, ik vond het prachtig je kwam overal. Eerst voeren wij van Duisburg naar Berlijn of Hannover en nog meer andere plaatsen. Later voeren we van Berlijn naar Stettin of Braunsweich’……..

……..’s Morgens mochten we weg maar waar naar toe? Naar boord kon niet want daar was het front. De mensen die bij ons waren zeiden; ga maar met ons mee dan kijken we of we weer in ons huis mogen, en dat mocht. Intussen wisten we nog niet waar de mannen heen gebracht waren. Wij woonden zolang bij hun in, ik denk een dag of twee. Ik stond bij de waterpomp, het erf was helemaal beschut dus ik kon niet zien of er iemand aankwam………………..’

Lees hier het indrukwekkende verhaal verder:

Stamboom Keijzer

Dit is het Wieringer deel van de stamboom Keijzer (soms Keijser of Keizer) en Hidden. Pieter Pz Keijzer en Stijntje Hidden zijn de grootouders van Pieter Klein (mijn echtgenoot), van moederskant. Een klein deel Keijzer is niet afkomstig van Wieringen, hun (voor) ouders zijn naar Wieringen gekomen om een mooie toekomst tegemoet te gaan of hebben toch hun wortels op het eiland Wieringen.

Pieter Klein, gehuwd met Geertje Christina (Gea) Hamming, is de zoon van Sieuwert Klein en Geertje Johanna Keijzer, de dochter van Pieter Pz Keijzer en Stijntje Hidden.

Dit is de stamboom van mijn schoonmoeder Geertje Johanna Keijzer en de moeder van onze vriend Bram Keppel; Trijntje Keijzer. Pieter Pz. Keijzer (vader van mijn schoonmoeder) en Trijntje Keijzer (moeder van Bram), zijn broer en zus.

De stamboom is nog lang niet compleet maar vordert gestaag. Met dank aan de informatie van familie en bekenden en de historische stamboomboeken van de Historische Vereniging Wieringen, krantenarchieven, wieiswie (cbg) en particulier uitgegeven boeken.

Keijzer generatie 1

1.1: Jan Keijzer/Keijser,

1.2 Cornelis Keijzer/Keijser, huwde Trijntje Albert


Keijzer generatie 2

2.1: Cornelis Jansz. Keijser, kind van Jan Keijser en
De naam Keijser wordt hier geschreven met een S.

 • geboren:
 • beroep: boer
 • huwde:
 • partner: Trijntje Jans Maars
 • overleden:

Bijzonderheden:

Kinderen Keijser-Maars:

 1. Cornelis, geboren Wieringen 1767, overleden Wieringen 3 februari 1837, 70 jaar, weduwnaar van Maartje Dirks Snel, eerder weduwnaar van Geertje Hendriks Klein. (3.5)
 2. Maartje Keijser, geboren Wieringen 1768, huwde Cornelis Dirksz Maars, geboren Wieringen, overleden Wieringen 7 juni 1827, 59 jaar oud.
 3. Nan Cornelisz Keijzer, geboren Wieringen 1769, huwde Amsterdam 10 juli 1816 met Bauktje Wulp, geboren Terschelling.
 4. Jacob, geboren Hippolytushoef 1770, huwde Wieringen 5 september 1813 met Antje Scheltus. (3.2)
 5. Volke, geboren Wieringen 27 april 1777, huwde Pieter Nansz Scheltus, overleden Wieringen 30 juli 1829, 52 jaar.

2.2. Cornelis Cornelisz Keijzer/ Keiser, kind van Cornelis Keijzer en

 • geboren: Westerland 1739
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 5 april 1767
 • partner: Geertje Gerritsd Scheltus, geboren Wieringen 20 oktober 1741 kind van Gerrit Scheltus en Aaltje Bakker, overleden 23 juni 1813, 71 jaar.
 • overleden:

Bijzonderheden:

Kinderen Keijzer-

 1. Maartje Cornelisd, gedoopt Wieringen 28 mei 1769, huwt Cornelis Maars (3.1)
 2. Cornelis Cornelisz, gedoopt 9 februari 1772, huwt Trijntje Nanningsd Mostert. (3.1)
 3. Aaltje Cornelisd, gedoopt 21 januari 1778, overleden Wieringen 5 april 1838, 60 jaar, huwt Jan Simonsz Kooijman, beroep landman, boer te Westerklief, kind van Simon Kooijman en Geertje Keijzer, overleden Wieringen 31 augustus 1848, 69 jaar.

2.3 Reijnou Jans Keijzer, kind van Jan Keijzer en

 • geboren:
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Jacob Koster, geboren 1739, beroep lichterschipper, kind van Foppe Jansz Koster en Trijntje Jans Poel.
 • overleden:

Bijzonderheden:

2.4 Jan Keijser/Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Alberts (1.2)
Keijser wordt geschreven met een S of Z.

 • geboren: Wieringen 1747
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Lijsebet Hendriks Kooij, overleden voor 1827
 • overleden: Wieringen 12 februari 1827, 80 jaar

Bijzonderheden:

Kinderen Keijser-Kooij:

 1. Trijntje, geboren Wieringen 17 maart 1790, huwde Wieringen 2 augustus 1829 met Pieter Russelman. Trijntje 39 jaar, Pieter 23 jaar (3.6)
 2. Maartje, overleden Westerland Wieringen 1 april 1882, 29 jaar. Het overlijden is aangegeven door de buren Elbert Johannes Hellingman, boer en Pieter Rotgans, boer.

2.5 Jan Keijzer, kind van

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Grietje Everts Kaan
 • overleden:

Bijzonderheden:

Kinderen Keijzer-Kaan:

 1. Trijntje, geboren Wieringen 23 november 1788, huwde 1. Jan de Wit, 2. Hark Wonder (3.8)
 2. Geertje, Wieringen 1789, huwde Hendrikus van Marle (3.9)
 3. Maartje, geboren Wieringen 15 mei 1793, huwde Cornelis (Krelis) Jansz de Haan (3.10)
 4. Antje, geboren Wieringen 18 januari 1801, blijft ongehuwd, krijgt 5 kinderen met de naam Keijzer (3.11)

Keijzer generatie 3

3.1: Maartje Keijser/Keijzer, kind van Cornelis Keijser en Geertje Scheltus. (2.2)

 • geboren: Wieringen 1768
 • beroep: boerin
 • huwde:
 • partner: Cornelis Dirksz Maars, geboren Wieringen 1768, overleden Wieringen 7 juni 1827, 59 jaar oud. Kind van Dirk Maars en Trijntje Baijs.
 • overleden: Wieringen 3 maart 1836, 67 jaar oud.

Kinderen Maars-Keijzer:

 1. Jan, geboren Wieringen, beroep landman, huwde Wieringen 29 mei 1831 Maartje Bakker, geboren Wieringen, beroep naaister, kind van Jan Bakker en Maartje Takes, overleden Wieringen 3 september 1864, 59 jaar. Bij huwelijk Jan 25 jaar, Maartje 28 jaar.
 2. Dirk, geboren Wieringen 20 maart 1804, beroep landman/boer, huwde Wieringen 10 maart 1833 met Geertje Tijsen (Tijssen), kind van Jacob Pietersz Tijssen en Maartje Nansd Scheltus, van beroep boerin. Bij huwelijk Dirk 29 jaar, Geertje 29 jaar.
 3. Trijntje, geboren Wieringen, huwde Wieringen 24 januari 1841 Klaas de Liefde, beroep schippersknecht, kind van Roelof de Liefde, beroep arbeider en Geertje de Boer. Bij huwelijk Trijntje 28 jaar, Klaas 23 jaar.
 4. Cornelis, geboren Wieringen, huwde Wieringen 24 oktober 1830 Dieuwertje de Jong, geboren Wieringen, kind van Benjamin de Jong en Geertje Schutter. Geertje Schutter is herbergierster. Bij huwelijk Cornelis 29 jaar, Dieuwertje 25 jaar.

3.2: Jacob Keijser/Keijzer, kind van Cornelis Jansz. Keijser, beroep boer, en Trijntje Jans Maars. (2.1)

 • geboren: Hippolytushoef 10 maart 1771
 • beroep: boer te Oosterklief 18
 • huwde: Wieringen 5 september 1813
 • partner: Antje Nans Scheltus, geboren Hippolytushoef , kind van Nan Pietersz Scheltus, beroep boer, en Geertje Pietersd Bakker, overleden 28 oktober 1861, 79 jaar.
 • overleden: overleden Wieringen 9 januari 1841, 70 jaar oud.

Bijzonderheden: bij huwelijk Jacob 43 jaar, Antje 31 jaar.

Kinderen Keijzer-Scheltus:

 1. Trijntje, geboren Wieringen 29 juni 1814, overleden Wieringen 9 juni 1816, bijna 2 jaar oud
 2. Nan, geboren Wieringen 13 juni 1816, beroep landman, huwde Wieringen 14-07-1839 Antje Maars. (4.6)
 3. Pieter, geboren Wieringen 20 september 1818, overleden Boskoop 05-06-1839, 21 jaar, beroep schippersknecht.
 4. Jacob, geboren Wieringen 26 januari 1821, beroep landman, huwde Wieringen 30-05-1852 Aafje/ Aagje Willems Breet. (4.7)
 5. Gerrit, geboren Wieringen 23 mei 1823, beroep zeeman, huwde Wieringen 30-06-1850 Ariaantje Doves. (4.8)
 6. Geertje, geboren Wieringen 1827, huwde 16 mei 1852. (4.9)
 7. Jan, geboren Wieringen 18 juni 1828, beroep landman, huwde Wieringen 27-08-1857 Maartje Grol (of Krol). (4.10)

3.3: Nan Cornelisz Keijzer, kind van Cornelis Jansz. Keijser, beroep boer, en Trijntje Jans Maars. (2.1)

 • geboren: Wieringen 1769
 • beroep: schipper
 • huwde: Amsterdam 10 juli 1816
 • partner: Bauktje Wulp, geboren Terschelling, kind van Jan Thijs Wulp en Trijntje Alberts. Bij huwelijk Nan 48 jaar, Bauktje 41 jaar.
 • overleden:

bijzonderheden: Weduwnaar van Trijntje Loogman. Weduwe van Tjallingius Brandenburg.

3.4: Volke Keijser/Keijzer/ Ceijser, kind van Cornelis Keijser, beroep boer, en Trijntje Jans Maars. (2.1)

 • geboren: Wieringen 27 april 1777
 • huwde: 21 februari 1801
 • partner: Pieter Scheltus, beroep boer, kind van Nan Pietersz Scheltus en Geertje Pietersd Bakker, overleden Wieringen 11 juli 1847, 77 jaar.
 • overleden: Wieringen 30 juli 1829, 52 jaar.

Bijzonderheden: wonende Hippolytushoef, Oosterklief 10, Westerland.

Kinderen Scheltus-Keijzer:

3.5: Cornelis Keijzer, kind van Cornelis Keijser, beroep boer, en Trijntje Jans Maars. (2.1)

 • geboren: Wieringen 18 mei 1766
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 18 november 1797
 • partner: Maartje Dirks Snel, eerder weduwnaar van Geertje Hendriks Klein.
 • overleden: Wieringen 3 februari 1837, 70 jaar.

bijzonderheden:

Kinderen: Keijzer-Klein:

 1. Volke, geboren Wieringen, huwde Wieringen 30-04-1820 Nan Gerritsz Omis. (4.13)

Kinderen: Keijzer-Snel

 1. Cornelis, geboren Wieringen 21 november 1798, huwt Trijntje Rotgans. (4.14)
 2. Trijntje, geboren Wieringen 1805, huwt Wieringen 3 december 1826 Nan Scheltus, geboren 1796. (4.15)

3.6: Trijntje Keijzer, kind van Jan Keijser en Lijsebet Hendriks Kooij.

 • geboren: Wieringen 17 maart 1790
 • beroep: boerin
 • huwde: Wieringen 2 augustus 1829. Pieter 23 jaar, Trijntje 39 jaar
 • partner: Pieter Russelman, geboren 28 februari 1806, beroep landman, kind van alleenstaande moeder Geertje Russelman.
 • overleden: Wieringen 10-08-1867, 77 jaar, Westerland. Overlijden aangegeven door behuwd zoon Jan Koorn, dan 48 jaar.

Kinderen Trijntje Keijzer, de kinderen worden ook Russelman genoemd maar zijn niet erkend door Pieter Russelman en hebben daarom de achternaam Keijzer:

 1. Voor haar huwelijk met Pieter Russelman, bevalt Trijntje van haar zoon Cornelis Keijzer, geboren Wieringen 17 februari 1821. Cornelis trouwt met Antje de Geus, geboren Oude Niedorp 27 februari 1824. (4.21)
 2. Maartje, ook genoemd Maartje Russelman, geboren Wieringen/Westerland 29 oktober 1824, gedoopt Hippolytushoef 21 november 1844, overleden Westerland 3 januari 1892, 67 jaar. Maartje huwde Jan Koorn, zoon van Jan Jacobsz Koorn en Aaltje Pieters Poel. Jan is broodbakker en landman van beroep, geboren 6 juni 1819, overleden 26 oktober 1885, 66 jaar. Kinderen: Aaltje Koorn, geboren 20 februari 1848, huwt Aldert Minnes, overleden 21 april 1889 en Pieter Koorn, geboren Wieringen 22 januari 1852.

In dienst als dienstbode, bij Trijntje zijn Hilgon Vermeulen, geboren Wieringen 1814. Later Stientje de Boer, geboren 12 oktober 1846, zij vertrekt naar Schagen.

Het gezin woont Sectie D, Westerland.

Inwonend zijn de kleinkinderen Trijntje Russelman, geboren Wieringen 26 oktober 1853, Pieter Koorn geboren Wieringen 22 januari 1852 en achterkleinzoon Cornelis Koorn, geboren Wieringen 21 mei 1879.

3.7: Cornelis Keijzer, kind van Cornelis Cornelisz Keijzer en Geertje Gerritsd Scheltus. (2.2)

 • geboren: Wieringen 1772,gedoopt 9 februari 1772
 • beroep: boerenbedrijf
 • huwde: Wieringen 20 oktober 1798
 • partner: Trijntje Nansd. Mostert, geboren Wieringen, kind van Nan Mostert en Neeltje Aarjens Stadig, overleden Wieringen 4 augustus 1857, 86 jaar.
 • overleden: Wieringen 30 december 1840, 68 jaar.

Kinderen Keijzer-Mostert:

 1. Cornelis, overleden Hippolytushoef 25 maart 1799
 2. Geertje, geboren Hippolytushoef 14 juli 1802, huwt Cornelis de Roos. (4.3)
 3. Cornelis, geboren Hippolytushoef 15 november 1804, huwt Aaltje Takes (4.5)
 4. Nan, geboren Wieringen, geboren Wieringen 3 februari 1810, beroep landman, huwde Wieringen 10 april 1836 Marijtje de Roos, geboren Wieringen, kind van Jan de Roos, beroep onderwijzer, en Maartje Smit. Bij huwelijk Nan 26 jaar, Marijtje 34 jaar. (4.3)
 5. Neeltje, geboren Wieringen 22 december 1812, huwt Jan Dijkshoorn (4.4)
 6. Aaltje, geboren Wieringen 26 oktober 1814, huwt Dirk Doves (4.4a)

3.8 Trijntje Jansd Keijzer, kind van Jan Keijzer en Grietje Kaan. (2.4 )

 • geboren: Wieringen 23 november 1788
 • beroep: dienstmeid/dienstmaagd, naaister
 • huwde: 1. Oude Niedorp 30 mei 1815, 2: Oude Niedorp 19 april 1840
 • partner: 1. Jan de Wit, geboren Limmen 23 november 1783, kind van Pieter de Wit en Aaltje Swaag, overleden Oude Niedorp 18 mei 1839, 55 jaar.
  2. Hark Wonder, geboren, kind van Cornelis Wonder en Maartje van Twisk, overleden Oude Niedorp 20 februari 1857, 80 jaar. Hark Wonder is bij huwelijk weduwnaar van Lijsbeth Over en Antje Manhans.
 • overleden: Oude Niedorp 1 mei 1862, 73 jaar.

Bijzonderheden: woonplaatsen van dit gezin Zijpe, Oude Niedorp.

3.9 Geertje Jansd Keijzer, kind van Jan Keijzer en Grietje Kaan (2.4)

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 26 december 1819
 • partner: Hendrikus van Marle, geboren, beroep zeeman, kind van Gerrit van Marle en Lamberta van Genne
 • overleden: Wieringen 24 januari 1840, 50 jaar.

Bijzonderheden:

Kinderen Keijzer:

 1. Geertje heeft voor haar huwelijk een buitenechtelijk kind:
  Jan Keijzer, geboren Wieringen 4 maart 1813. (4.20)

3.10 Maartje Jansd Keijzer (Keijser), kind van Jan Cornelisz Keijzer (Keijser) en Grietje Everts Kaan (2.4)

 • geboren: Wieringen / Den Oever 15 mei 1793
 • beroep: metselaar, dagloner
 • huwde: Wieringen 15 november 1818. Maartje 25 jaar, Cornelis 26 jaar.
 • partner: Cornelis (Krelis) Jansz de Haan, geboren Scharwoude 19 februari 1792, beroep dagloner, metselaar, kind van Jan Frederiksz. de Haan en Ariaantje Jacobs Ruijter, overleden Wieringen/Stroe 7 juli 1846, 54 jaar.
 • overleden: 16 mei 1835, 31 jaar

Kinderen De Haan-Keijzer (Keijser):

 1. Ariaantje de Haan, geboren Wieringen 18 februari 1819, beroep dienstmeid, overleden Zijpe 27 januari 1841, 21 jaar oud.
 2. Grietje de Haan, geboren Wieringen 18 mei 1821, huwt Jan Weij (geboren Callantsoog). Grietje overlijdt voor 1874. Jan hertrouwt 1: Aagje Vos, 2: Pietertje Zeeuw.
 3. Jan de Haan, geboren Wieringen 30 april 1824, overlijdt Wieringen 8 september 1824, 4 maanden oud.

Bijzonderheden: na het overlijden van Maartje, hertrouwt Cornelis de Haan in 1826 met Dieuwertje Wabbes, kind van Lammert Nannes Wabbes en Trijntje Pieters. Dieuwertje is boerin op Stroe, zij overlijdt op 12 juli 1860, 60 jaar oud. Het echtpaar De Haan-Wabbes krijgt acht kinderen.

3.11 Antje Jansd Keijzer, kind van Jan Keijzer en Grietje Kaan. (2.4)

 • geboren: Wieringen 21 december 1800.
 • beroep: dienstbode
 • huwde: ongehuwd.
 • partner: ongehuwd.
 • overleden: Westerland Wieringen 19 januari 1885, 84 jaar.

bijzonderheden: vader kinderen onbekend. Het gezin woont in Hippolytushoef.

Kinderen Keijzer:

 1. Trijntje, geboren Wieringen 23 mei 1823, huwde Hark Wonder (4.16)
 2. Maartje, geboren Wieringen 23 juli 1827, huwde Jan Botter, beroep smidsknecht, overleden 24 juli 1872. (4.17)
 3. Geertje, geboren Wieringen 27 mei 1832, huwde Jaap Koorn, overleden 12 maart 1905, 73 jaar. (4.18)
 4. Grietje, geboren Wieringen 7 oktober 1838, huwde Kooij (4.19)
 5. Jan, geboren Wieringen 21 december 1841, overleden Wieringen 30 mei 1860, 19 jaar.
Aangifte overlijden Antje Keijzer, ongehuwde moeder van twee kinderen, dochter van Jan Keijzer en Grietje Kaan.

Keijzer generatie 4

4.1:

4.2: Geertje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Mostert. (3.7)

 • geboren: Wieringen 1803/ Wieringen 18 juli 1802
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 19 februari 1826. Geertje 24 jaar, Cornelis 26 jaar.
 • partner: Cornelis de Roos, geboren Wieringen 1800, kind van Jan de Roos, onderwijzer en Maartje Smit, beroep landman, overleden 26 juli 1881, 81 jaar
 • overleden: Wieringen Westerland 16 januari 1879, 76 jaar. Haar overlijden is aangeven door behuwd zoon Pieter Kooij, van beroep landman.

Bijzonderheden: Als boerenknecht is in 1861 in dienst Cornelis Baijs, geboren Wieringen 3 februari 1837. Als inwonend is in 1864 Maartje Baijs, geboren Wieringen 21 januari 1864, ingeschreven.

Gezin is wonende Wijk A nr 89. Westerland

Kinderen De Roos-Keijzer:

 1. Cornelis de Roos, geboren Wieringen, overleden 13 april 1829, 13 weken oud.
 2. Jan de Roos, geboren Wieringen, overleden Wieringen 15 mei 1829, 1 jaar oud.
 3. Maartje de Roos, geboren Wieringen, huwde Wieringen 14 mei 1854 Pieter Kooij, geboren Wieringen, beroep landman, zoon van Pieter Kooij, landman en Maartje Scheltus. Bij huwelijk Maartje 21 jaar, Pieter 22 jaar.

4.3: Nan Keijzer, kind van Cornelis Cornelisz. Keijzer en Trijntje Nanningsd Mostert. (3.7)

 • geboren: Wieringen 3 februari 1810, gedoopt 25 februari 1810
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 10 april 1836
 • partner: Marijtje de Roos, geboren Wieringen 2 mei 1802, kind van Jan de Roos, beroep onderwijzer, en Maartje Smit. Bij huwelijk Nan 26 jaar, Marijtje 34 jaar. Marijtje is weduwe van Jan Jacobs Koorn. Marijtje is overleden Wieringen/Westerland 25 mei 1881, 79 jaar.
 • overleden: Wieringen 23 januari 1859, 48 jaar. Overlijden is aangegeven door Bernardus Gerhardus Prins, timmerman en Jacob Bijl, veldwachter.

Bijzonderheden: het gezin woont Westerland.

Kinderen Keijzer-de Roos:

 1. Cornelis, geboren Wieringen 12 juni 1836, overleden Wieringen 26 oktober 1839, 3 jaar.
 2. Jan, geboren Wieringen 12 juni 1836, overleden Wieringen 16 oktober 1839, 3 jaar.
 3. Trijntje, geboren Wieringen 4 april 1839, overleden Wieringen 14 oktober 1839, 6 maanden oud.
 4. Jansje Keijzer, geboren Wieringen, huwde Wieringen 1 mei 1864 Jan Sprenkeling, beroep landman, kind van Jan Sprenkeling en Grietje Mosk. Bij huwelijk Jansje 21 jaar, Jan 26 jaar. (5.1)
 5. Cornelis, geboren Wieringen 30 november 1840, huwde Wieringen 30 juni 1867 Gebrig Scheltus, kind van Nan Scheltus en Grietje Raven. Bij huwelijk Cornelis 26 jaar, Gebrig 22 jaar. (5.2)
 6. Jan, geboren Wieringen 27 januari 1846, beroep schipper, huwde Wieringen 7 juni 1875 Trijntje Asjes, kind van Pieter Asjes en Geertje Botter. Bij huwelijk Jan 29 jaar, Trijntje 28 jaar. (5.3)

Marijtje de Roos is weduwe van Jan Jacobs Koorn, zoon van Jacob Dirksz Koorn en Dieuwertje Jans Maars, beroep van Jan is zeeman en matroos, geboren Hippolytushoef 22 december 1793. Jan is overleden Oosterdongeradeel op Z.M. Kanonneerboot liggende Oostmahorn op 27 september 1831, 37 jaar. Jan Jacobs Koorn en Marijtje de Roos kregen zes kinderen:

 1. Dieuwertje Koorn, geboren Wieringen 12 oktober 1821, huwde Age Smit, beroep kleermaker. Dieuwertje is overleden Amsterdam 23 maart 1871.
 2. Maartje Koorn, geboren Wieringen 23 september 1823, wonende Wieringerwaard, beroep naaister, overleden Wieringerwaard 18 april 1899, huwde Jan Bakker.
 3. Antje Koorn, beroep dienstmeid, wondende Wieringerwaard, geboren Hippolytushoef 6 september 1825, overleden Zijpe 2 november 1859, huwde Johannes Kossen.
 4. Jacob Koorn, geboren 1827, overleden 1827, 22 dagen oud.
 5. Trijntje Koorn, geboren Wieringen Hippolytushoef 26 augustus 1828, overleden Den Helder 27 juli 1881, 52 jaar oud, huwde Gerrit Bak.
 6. Jacob Koorn, geboren Hippolytushoef 25 december 1830, huwde Geertje Keijzer, overleden 23 november 1914, 83 jaar oud. (4.18)

4.4: Neeltje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Mostert. (3.7)

 • geboren: Wieringen 22 december 1812
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Jan Dijkshoorn
 • overleden: Wieringen 4 januari 1862, 49 jaar.

Bijzonderheden:

4.4 a

4.5: Cornelis Keijser/Keijzer, kind van Cornelis Keijser en Trijntje Mostert.(3.7)

 • geboren: Wieringen 15 november 1804
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 7 september 1828. Bij huwelijk Cornelis 24 jaar, Aaltje 32 jaar
 • partner: Aaltje Takes, geboren Wieringen 24 juni 1796, beroep werkster, kind van Pieter Sijbrandsz. Takes en Elsje Johannes But. Aaltje is overleden 4 september 1894, 94 jaar.
 • overleden: Westerland 11 januari 1841, 36 jaar oud.

bijzonderheden:

Aaltje Takes was voor haar huwelijk met Cornelis Keijzer, ongehuwd moeder van Jansje Takes, geboren Westerland 4 maart 1818, overleden Zijpe 29 oktober 1876. Jansje huwde 1: Dirk Rensz Blaauboer, geboren Wieringerwaard 15 april 1793, huwde 2: Klaas Raap, geboren Wieringerwaard 10 december 1806.

Kinderen Keijzer-Takes:

 1. Trijntje, geboren Wieringen 8 juli 1830, huwde Wieringen 12 januari 1851 Hermanus Dijkshoorn, geboren Wieringen, beroep zeeman, kind van Arie Dijkshoorn en Apolonia Hofland. Bij huwelijk Trijntje 20 jaar, Hermanus 24 jaar.

Aaltje Takes hertrouwde na het het overlijden van Cornelis Keijzer hertrouwde (1844) ze met Jan Vregat.

4.6: Nan Keijzer, kind van Jacob Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen 13 juni 1816, Oosterklief
 • beroep: landman,
 • huwde: Wieringen 14 juli 1839
 • partner: Antje Maars, geboren 15 maart 1811, kind van Cornelis Cornelisz Maars, geboren 1787, landman en overleden 30 maart 1859 en Geertje Veerdig, geboren 1786. Antje is overleden Wieringen Smerp 13-01-1885, 67 jaar, overlijden wordt aangegeven door haar zoon Jacob, beroep landman.
 • overleden: Wieringen 1 augustus 1887, 71 jaar.

Bijzonderheden:
– Nan Keijzer en Antje Maars nemen de boerderij over van de ouders van Antje.
– Bij huwelijk is Nan 23 jaar, Antje 22 jaar.
– Als dienstbode Margarethe Zasburg en Ariaantje Halfweeg, als dienstknecht Cornelis Vermeulen, in dienst.
– Het gezin woont Oosterklief, Stroe, Smerp.

Kinderen Keijzer-Maars:

 1. Elisabeth, geboren Wieringen 4 september 1839, overleden Wieringen 15 mei 1847, 7 jaar oud. Overlijden aangegeven door vader Nan, dan 30 jaar.
 2. Jacob, geboren Wieringen14 augustus 1842, overleden Wieringen 21 augustus 1842, 7 dagen oud.
 3. Antje, geboren Wieringen 6 september 1845, overleden 21 mei 1862, 16 jaar oud.
 4. Geertje, geboren Wieringen 29 maart 1849, huwde Wieringen 4 april 1869 Willem Snooij, beroep landman, kind van Jan Snooij en Antje Brouwer. (5.20)
 5. Lijsebeth (Lijzebet/Elisabeth), geboren Wieringen 2 november 1850, overleden Wieringen Stroe 22 januari 1862, 11 jaar oud. Vader Nan doet aangifte van het overlijden, hij is dan 45 jaar oud.
 6. Jacob, geboren Wieringen 20 maart 1853, huwde Elisabeth Kuut. (5.21)
 7. Maartje Geertje, geboren Wieringen 3 mei 1860, overleden Wieringen 8 juni 1860, 5 weken oud.

4.7: Jacob Keijzer, kind van Jacob Cornelisz Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen 26 januari1821, Oosterklief
 • beroep: landman,
 • huwde Wieringen: 30 mei 1852
 • partner: Aafje / Aagje Willems Breet / Breed, geboren Wieringen 20 augustus 1824, kind van Willem Aarjansz Breed en Bregje Hendriksd Annes, overleden Wieringen 7 mei 1900, 75 jaar en weduwe van Jacob Keijzer.
 • overleden: Wieringen 3 april 1886, 64 jaar.

Bijzonderheden: Het gezin woont Hippolytushoef, Oosterklief.

Kinderen: Keijzer-Breet:

 1. Geertje, geboren Wieringen 16 november 1852, overleden 1 januari 1925, 72 jaar, huwde Jacob Doves. (5.4)
 2. Pieter, geboren Wieringen 1854, beroep landman, overleden Wieringen 30 augustus 1906, Wijk C nr 243, 52 jaar, overlijden aangegeven door broer Albertus. Pieter was ongehuwd.
 3. Willem, geboren Wieringen 14 augustus 1857, overleden Wieringen 4 februari 1927, 69 jaar. Willem woont in bij zijn zus Geertje, in 1909 bij zijn jongste zus Bregje.
 4. Jacob, geboren Wieringen 14 augustus 1857, huwde Neeltje Halfweeg. (5.5)
 5. Antje, geboren Wieringen 2 maart 1860, huwde Jan Vermeulen (5.6)
 6. Albertus, geboren Wieringen 8 december1862, huwde Geertje ter Keurst. (5.7)
 7. Bregje, geboren Wieringen 23 november 1865, overleden Wieringen 20 februari 1934, 68 jaar, huwde Jacob Duijnker. (5.6)

4.8: Gerrit Keijzer, kind van Jacob Cornelisz Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen 23 mei 1823/1825, Oosterklief
 • beroep: zeeman, landman
 • huwde: Wieringen 30 juni1850
 • partner: Ariaantje Doves, geboren Wieringen 20 januari 1829, kind van Simon Simonsz Doves en Cornelisje Geurtsd Maats, overleden Wieringen 18 mei 1909, 80 jaar.
 • overleden: Wieringen 23 april 1864

Bijzonderheden: het gezin woont Hippolytushoef.

Kinderen Keijzer-Doves:

 1. Jacob, geboren Wieringen 18 april 1851, huwde Dieuwertje Griek (5.25)
 2. Simon, geboren Wieringen 17 december 1852
 3. Cornelia, geboren Wieringen 2 februari 1853, huwde Pieter Tijsen (5.27)
 4. Antje, geboren Wieringen, huwde 1: Reijer Bakker, huwde 2: Jan Pietersz Lont (5.28)
 5. Simon, geboren Wieringen 1857, overleden Wieringen 17 december 1857, 2 maanden oud.
 6. Maartje, geboren Wieringen 16 april 1859, huwde Wagemaker (5.29)
 7. Simon, geboren Wieringen 1863, overleden Leiden 18 juni 1877, 14 jaar oud.
 8. Trijntje, geboren Wieringen 10 januari 1864, huwde Reijer(t) Tijsen (5.30)

4.9: Geertje Keijzer, kind van Jacob Cornelisz Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen 1827, Oosterklief
 • huwde: Wieringen 16 mei 1852
 • partner:
 • overleden:

4.10: Jan Keijzer, kind van Jacob Cornelisz Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen 18 juni 1828, Oosterklief
 • beroep: landman,
 • huwde: Wieringen 27 augustus 1857
 • partner: Maartje Grol (of Krol), geboren Wieringen 17 oktober 1829, kind van Maartje Grol, vader onbekend. Maartje is geboren Wieringen 17 oktober 1828, overleden Wieringen 6 augustus 1904, 75 jaar.
 • overleden: Wieringen10 september 1891

Kinderen Keijzer-Grol / Krol:

 1. Jacob, geboren Wieringen 15 december 1863, huwt Antje Rotgans, weduwe van Pieter Ruijter. (5.31)
 2. Antje, geboren Wieringen 2 juli 1866, huwt De Wit (5.32)
 3. Pieter, geboren ? januari 1869, overleden Wieringen/Oosterklief 14 februari 1869, 3 weken oud. Bij aangifte is vader Jan 40 jaar.

4.11: Pieter Keijzer, kind van Jacob Cornelisz Keijzer/Keijser en Antje Nansd Scheltus. (3.2)

 • geboren: Wieringen, Oosterklief 1818
 • beroep: schippersknecht
 • overleden: Boskoop 05 juni 1839, 21 jaar.

4.12: Jacob Cornelisz Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maartje Dirks Snel (3.15)

 • geboren: Wieringen rond 1775
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 5 maart 1796
 • partner: Dieuwertje Jans Mulder,
 • overleden: voor 1878

bijzonderheden:

Kinderen Keijzer-Mulder:

 1. Trijntje, geboren Hippolytushoef Wieringen 13 november 1799.
 2. Jan Jacobsz, geboren Wieringen 5 september 1802, huwde Aaltje Mosk. (5.14)
 3. Cornelis, geboren Wieringen 8 september 1805, ongehuwd, overleden Oosterklief Wieringen 07 september 1873, 68 jaar.
 4. Simon, geboren Wieringen 18 februari 1810, beroep boerenknecht, huwde Antje Smit, overleden in de Belt Wieringen 13-08-1886, 76 jaar. (5.15)

4.13 Volke Cornelisd Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Geertje Hendriks Klein. (3.5)
(Eerste partner van Cornelis)

 • geboren: Wieringen 29 april 1792
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 30 april 1820
 • partner: Nan Gerritsz Omis, geboren Wieringen 1776, beroep zeeman, kind van Gerrit Omis en Maartje Jacobs Klein, overleden Wieringen 26 februari 1836, 59 jaar.
 • overleden: Wieringen 11 januari 1848, 55 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Nan 44 jaar en Volke 27 jaar.

Voor het huwelijk met Nan Omis, krijgt Volke haar zoon Simon Keijzer, hij blijft de naam Keijzer dragen.

 1. Simon Keijzer, Den Helder 1814, huwt Grietje de Haan (5.10)

Kinderen Omis-Keijzer:

 1. Cornelis Omis, geboren Wieringen 1833, huwde Wieringen Maartje Rotgans, overleden 24 mei 1900, 68 jaar, weduwnaar van Maartje.
 2. Gerrit Omis, overleden Wieringen 10 augustus 1905, 16.00 uur, wijk C nr. 295, 54 jaar, ongehuwd. Overlijden aangegeven door de neven Pieter Omis, beroep visser en Nan Omis, beroep visser.

Bijzonderheden: gezin woont Westerland.

4.14: Cornelis Cornelisz Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maartje Dirks Snel. (3.5) (Tweede partner van Cornelis)

 • geboren: Wieringen/Westerland 21 november 1798
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 28 mei 1826
 • partner: Trijntje Rotgans, geboren Wieringen 2 mei 1794, kind van Jan Pietersz Rotgans en Lijsbeth Koopman, overleden 29 september 1869, 75 jaar.
 • overleden: 16 november 1880, 81 jaar.

bijzonderheden: het gezin woont Westerland.

Kinderen: Keijzer-Rotgans:

 1. Maartje, geboren Wieringen 12 augustus 1826, beroep dienstmeid, huwde Sint Maarten 30 december 1848 Tijs Rens. (5.11)
 2. Elizabeth (Lijzebeth), geboren Wieringen 29 mei 1830, huwde Wieringen 20 november 1853 Pieter Vermeulen, overleden 4 februari 1905, 74 jaar. (5.12)
 3. Trijntje, geboren Wieringen 8 maart 1834, huwde Albert Veerdig (5.13)

4.15 Trijntje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maartje Dirks Snel. (3.5) (Tweede partner van Cornelis)

 • geboren: Wieringen 3 maart 1805
 • beroep:
 • huwde: 3 december 1826
 • partner: Nan Scheltsz Scheltus, geboren Wieringen, beroep landman, kind van Schelt Scheltus, beroep landman, en Guurtje Poel.
 • overleden: Wieringen 26 maart 1850, 45 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Trijntje 21 jaar, Nan 30 jaar. De kleinzoon Cornelis Scheltus is caféhouder.

Kinderen Scheltus-Keijzer:

 1. Geertje Scheltus, geboren Wieringen, overleden Wieringen 30 januari 1920, 77 jaar, wijk C 259. Huwde Sijbrant van Savoijen.
 2. Nan Scheltus, geboren Wieringen, overleden Wieringen 10 april 1929, 89 jaar. Huwde Ariaantje Wiegman. Het overlijden van Nan is aangegeven door Cornelis Scheltus, zoon, caféhouder, 50 jaar.
 3. Guurtje Scheltus, geboren Wieringen, overleden Wieringen. Huwde Wieringen 16 juni 1867 met Arie Hutman, beroep schipper, kind van Arie Hutman, beroep landman, en Antje Bakker. Het echtpaar krijgt twee dochters: Antje, huwt Elbert Bakker en Neeltje, huwt Cornelis Koster.

4.16 Trijntje Keijzer, kind van Antje Jans Keijzer, vader onbekend (3.11)

 • geboren: Wieringen 23 mei 1823
 • beroep: dienstbode
 • huwde: Oude Niedorp 5 mei 1850
 • partner: Cornelis Wonder, geboren Oude Niedorp 5 maart 1825, beroep boerenbedrijf, kastelijn, landbouwer, kind van Cornelis Wonder en Neeltje Over, overleden Oude Niedorp 25 september 1873, 49 jaar.
 • overleden: Oude Niedorp 21 september 1868, 46 jaar.

Bijzonderheden: Het gezin woont Wieringen, Oude Niedorp, Haarlemmermeer

Kinderen Wonder-Keijzer: 2

4.17 Maartje Keijzer, kind van Antje Jans Keijzer, vader onbekend. (3.11)

 • geboren: Wieringen 23 juli 1827
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 9 oktober 1853.
 • partner: Jan Botter, geboren Wieringen 11 augustus 1831, beroep smid, grof- en hoefsmid, overleden Wieringen 8 oktober 1872. Kind van Geertje Botter, vader onbekend.
 • overleden: Wieringen 24 juli 1872.

Bijzonderheden:

Kinderen Botter-Keijzer:

 1. Trijntje Botter, geboren Wieringen 1854, overleden Wieringen 2 september 1857, 3 jaar.
 2. Simon Botter, geboren Wieringen 30 juli 1855, overleden Wieringermeer 29 juli 1814. Huwde Jansje Pruimboom.
 3. Jan Botter, geboren 19 augustus 1857, overleden Den Helder 10 september 1937, 80 jaar. Huwde Petronella de Reus.
 4. Pieter Botter, geboren Wieringen 26 februari 1860, beroep scheepmaker, overleden Den Helder 30 maart 1939. Huwde 1. Maria Johanna Levering; 2. Hendrica Berendsen.
 5. Trijntje Botter, geboren Wieringen 1 juni 1861, beroep dienstbode, overleden Dordrecht 23 februari 1928, 66 jaar. Huwde Arnhem 20 januari 1886 met Cornelis Staal.
 6. Cornelis Botter, geboren Wieringen 19 december 1862. Huwde te Weesp met Johanna Geertruida Soderland.
 7. Albertus Botter, geboren Den Helder 4 maart 1867, overleden 27 juli 1868.

4.18 Geertje Keijzer, kind van Antje Jans Keijzer/Keijser, vader onbekend (3.11)

 • geboren: Wieringen 27 mei 1831/1832
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 13 augustus 1854
 • partner: Jacob Koorn, geboren Wieringen 25 december 1830, beroep schipper, overleden Wieringen 23 november 1914, 83 jaar, wonende Hippolytushoef. Jacob is het kind van Jan Koorn en Marijtje de Roos.
 • overleden: Wieringen 12 maart 1905, 73 jaar, wijk D nr. 56. Overlijden aangegeven door echtgenoot Jacob Koorn, en zoon Jan Koorn, beroep visser.

Bijzonderheden: Bij huwelijk beide 23 jaar. Het gezin woont in Westerland, Wieringen.

Kinderen Koorn-Keijzer:

 1. Marijtje Koorn, geboren Wieringen 20 juli 1855, overleden Wieringen 30 november 1920, 65 jaar. Huwde Cornelis Smit, beroep landman, zoon van Klaas Smit en Ariaantje Wagemaker.
 2. Jan Koorn, geboren Wieringen 29 augustus 1856, overleden Wieringen 24 januari 1941, 84 jaar. Huwde 28 november 1880 Dieuwertje Smit, kind van Simon Smit, beroep arbeider, en Krelisje Vregat.
 3. Antje Koorn, geboren Wieringen 19 december 1857, overleden Wieringen 25 oktober 1943, 85 jaar. Huwde Jan Bakker, kind van Simon Bakker, beroep schipper, en Aaltje Lont.
 4. Nan Koorn, geboren Wieringen 15 augustus 1859, beroep schipper, ongehuwd, overleden Wieringen 23 oktober 1883, 24 jaar.
 5. Grietje Koorn, geboren Wieringen 28 december 1860, 5 maanden oud.
 6. Geertje Koorn, geboren Wieringen 1861, overleden Westerland Wieringen 11 juni 1861, 5 maanden
 7. Cornelis Koorn, geboren Wieringen 10 mei 1862, beroep schipper, huwde Wieringen 16 april1887. Huwde Maartje Lont, geboren Wieringen 15 maart 1864, kind van Jan Elbertsz Lont, beroep landman en Elisabeth (Lijsbeth) Kuut.
 8. Dirk Koorn, geboren Wieringen 17 april 1863, beroep schipper, overleden Wieringen 27 augustus 1946, 83 jaar. Huwde Trijntje Vregat, kind van Hendrik Vregat, beroep landman en Maartje Kuijt.

Marijtje de Roos, de moeder van Jacob Koorn, is weduwe van Jan Jacobs Koorn, zoon van Jacob Dirksz Koorn en Dieuwertje Jans Maars, beroep van Jan is zeeman en matroos, geboren Hippolytushoef 22 december 1793. Jan is overleden Oosterdongeradeel op Z.M. Kanonneerboot liggende Oostmahorn op 27 september 1831, 37 jaar. Marijtje hertrouwd met Nan Keijzer (4.3)

4.19 Grietje Keijzer, kind van Antje Jans Keijzer, vader onbekend (3.11)

 • geboren: Wieringen 7 oktober 1838
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 23 mei 1857
 • partner: Pieter Kooij, geboren Wieringen 12 juni 1837, beroep schipper, kind van Dirk Pietersz Kooij en Geertje Smit, overleden Wieringen 5 maart 1898, 60 jaar.
 • overleden: Wieringen 2 maart 1896, 57 jaar

Bijzonderheden: het gezin woont Hippolytushoef

Kinderen Kooij-Keijzer: 7 waaronder Grietje, geboren 14 oktober 1875 Wieringen, overleden Wieringen 6 juni 1933, 57 jaar oud, huwt Klaas Halfweeg, geboren Westerklief 23 november 1878, beroep broodbakker.

4.20 Jan Keijzer / Keizer, kind van Geertje Jans Keijzer (3.9)

 • geboren: Wieringen 4 maart 1813
 • beroep: ligterschipper ‘Rotterdam’, schipper
 • huwde: Sliedrecht 9 juli 1838
 • partner: Adriana Everdina Leeuwenstijn / Leeuwesteijn / Leeuwenstein, geboren Sliedrecht, kind van Teunis Leeuwesteijn en Pietje Zijderveld.
 • overleden: Dordrecht 1 januari 1853, 39 jaar

Bijzonderheden: Op de huwelijksakte staat, bij Jan Keijzer, geen vader vermeld. Op de overlijdensakte staat: ‘vader niet genoemd’

Kinderen Keizer / Keijzer- van Leeuwenstijn:

 1. Marinus Johannes Keijzer, geboren Sliedrecht 22 julie 1839, huwde Rotterdam 16 augustus 1865 Jannetje van Driel, kind van Arie van Driel en Adriana Determan (5.22)
 2. Hendricus, geboren Rotterdam 28 januari 1841, overleden Rotterdam 27 augustus 1841, 7 maanden oud.
 3. Geertje, geboren Dordrecht 14 mei 1842, overleden Leiden 22 juni 1842, 5 weken oud.
 4. Hendricus, geboren Leiden 23 april 1843, woonplaats op het schip liggende in de Oude Vest. Overleden op het schip op de werf Adrianus Rusterborgh, gemeente Vrijenban, 9 augustus 1843, bijna 4 maanden.
 5. Geertje, geboren Delft 8 maart 1845, overleden Delft op het schip ‘De vrouw Nieske’ 26 april 1845, 1 maand en 18 dagen oud.
 6. Johannes Hendrikus, geboren Delft 16 maart 1848 (5.23)

4.21 Cornelis Keijzer, kind van alleenstaande moeder Trijntje Keijzer. (3.6)

 • geboren: Wieringen 17 februari 1821
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 9 april 1848
 • partner: Antje de Geus, geboren Oude Niedorp 27 februari 1824, kind van Arien de Geus en Trijntje Russelman.
 • overleden: Wieringen 13 maart 1865, 44 jaar. In overlijdens akte ‘vader niet genoemd’.

Bijzonderheden: bij huwelijk Cornelis 27 jaar, Antje 24 jaar. Gezin woont Sectie D, nummer 69, Westerland.

Na overleden van Cornelis wordt Jan Ruiter, geboren Wieringen 6 juli 1831, samen met Antje het hoofd van het bedrijf. Jan is aanvankelijk boerenknecht,

Kinderen Keijzer-de Geus:

 1. Trijntje, geboren Wieringen/Westerland 26 oktober 1852 als Trijntje Keijzer. Trijntje werd ook Trijntje Russelman genoemd. Ze is overleden op 19 mei 1883, begraven Westerland, ze werd 30 jaar.
  Trijntje huwde op 26 mei 1878 met Pieter Koorn, geboren Wieringen 22 januari 1852, zoon van Jan Koorn en Maartje Russelman, beroep landman, overleden 15 juni 1929, begraven Westerland, oud 77 jaar.
  Kinderen Cornelis, geboren Wieringen/Westerland 21 mei 1879, ongehuwd, overleden 13 februari 1956 en Maartje, geboren Wieringen/Westerland 10 mei 1882, overleden Westerland 4 juli 1952, huwde Cornelis Mulder.

Keijzer generatie 5

5.1 Jansje Keijzer, kind van Nan Keijzer en Marijtje de Roos (4.3).

 • geboren: Wieringen 11 januari 1843
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 1 mei 1864
 • partner: Jan Sprenkeling, beroep landman, kind van Jan Sprenkeling en Grietje Mosk.
 • overleden:

bijzonderheden: Bij huwelijk Jansje 21 jaar, Jan 26 jaar.

Kinderen Sprenkeling-Keijzer:

 1. Nan, geboren, overleden Wieringen 3 september 1894, 29 jaar te Westerland, ongehuwd.

5.2 Cornelis Keijzer, kind van Nan Keijzer en Marijtje de Roos (4.3).

 • geboren: Wieringen 30 november 1840
 • beroep: schipper
 • huwde: Wieringen 30 juni 1867
 • partner: Gerbrig Scheltus (in krant staat bij de geboorte van Jan de naam Schelten i.p.v. Scheltus), geboren Wieringen 3 mei 1845, kind van Nan Scheltus en Grietje Raven.
 • overleden: Wieringen Noorderbuurt 12 januari 1921, 80 jaar.

bijzonderheden: overlijden wordt aangegeven door Jan Keijzer, zoon, 41 jaar, beroep visser. Bij huwelijk Cornelis 26 jaar, Gebrig 22 jaar.

Kinderen Keijzer-Scheltus:

 1. Grietje, geboren Wieringen 14 februari 1869 (6.23)
 2. Nan, geboren Wieringen 24 april 1872 (6.24) huwde Antje / Anna Metselaar.
 3. Marijtje, geboren Wieringen 15 augustus 1876 (6.25)
 4. Jan, geboren Wieringen 17 september 1879, huwde Jacoba Wagemaker. (6.22)
Aangifte zoon Jan, van Cornelis Keijzer en Gerbrig Scheltus, ook Schelten genoemd.

5.3 Jan Keijzer, kind van Nan Keijzer en Marijtje de Roos (4.3).

 • geboren: Wieringen 27 januari 1846
 • beroep: schipper
 • huwde: Wieringen 7 juni 1875
 • partner: Trijntje Asjes, kind van Pieter Asjes en Geertje Botter, geboren 13 februari 1847. Trijntje is overleden op 1 december 1905, 06.00 uur, wijk D nr 63, 58 jaar. Overlijden aangegeven door zoon Nan Keijzer, beroep visser en Gerrit Mante, gemeentebode.
 • overleden:

bijzonderheden: Jan 29 jaar, Trijntje 28 jaar.

Kinderen Keijzer-Asjes:

 1. Nan, geboren Wieringen 26 september 1876 (6.29)
 2. Pieter, geboren Wieringen 24 juni 1883 (6.30)
 3. Cornelis, geboren Wieringen 13 april 1885 (6.31)

5.4 Geertje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Aafje Willems Breet (4.7).

Geertje Keijzer, overleed op 72 jarige leeftijd op Wieringen, in 1925.
 • geboren: Wieringen 16 november 1852
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 27 februari 1876
 • partner: Jacob Doves, geboren Wieringen 18 september 1851, beroep schipper, kind van Dirk Doves, beroep landman en Trijntje Bakker, overleden 18 februari 1935.
 • overleden: Wieringen 1 januari 1925, 72 jaar.

bijzonderheden: gezin woont Belt 256 Hippolytushoef. Bij huwelijk Jacob 24 jaar, Geertje 23 jaar.

Kinderen Doves-Keijzer:

 1. Dirk Doves, geboren Westerland Wieringen 1876, overleden 28 juni 1876, 10 weken oud.
 2. Trijntje Doves, geboren Westerland Wieringen 6 augustus 1881, overleden Wieringen/Westerland 30 juni 1877, 6 weken. Jacob Doves geeft het overlijden aan en is dan 25 jaar. Trijntje huwde Wieringen 17 april 1903 met Jacob Metselaar, geboren Den Oever 6 december 1881, beroep visser, kind van Jan Metselaar en Antje de Vries.
 3. Antje / Aafje Doves, geboren Wieringen 18 september 1878, huwde Wieringen 4 november 1898 met Jacob Lont, beroep schipper, kind van Jan Lont, schipper en Aaltje Metselaar. Aafje overlijdt: Wieringen 31 juli1965. Aafje en Jacob krijgen 9 kinderen.
 4. Trijntje Doves, geboren Wieringen 6 augustus 1881
 5. Maartje Doves, geboren Wieringen 19 mei 1883, beroep dienstbode, huwde Epe 18 mei 1912 met Harm Jan Bosch, beroep timmerman, kind van Tijmen Bosch, beroep dagloner en Hendrika Logtenberg. Bij huwelijk Maartje 28 jaar, Harm J. 25 jaar.
 6. Dirk Doves, geboren Wieringen 22 augustus 1884, beroep visser, huwde Wieringen 25 november 1910 met Antje Kuut, dochter van Cornelis Kuut en Cornelia Staaltjes. Bij huwelijk beide 26 jaar.
 7. Antje Doves, geboren Wieringen 30 januari 1886, huwde Wieringen 25 augustus 1916 met Johannes Gielhelmus Vermeulen, geboren Utrecht, beroep meubelmaker, kind van Johannes Gielhelmus Vermeulen, beroep beeldhouwer en Maria Theresia Oosterom. Antje is bij huwelijk 30 jaar, Johannes G. 23 jaar. Het huwelijk wordt op 22 september 1930 door echtscheiding ontbonden.
 8. Jacob Doves, geboren Wieringen 4 maart 1889, beroep visser, huwde Wieringen 18 april 1930 Anna Betlem, geboren Hoorn of Amsterdam 26 juli 1904, kind van Jan Betlem, beroep kaaskopersknecht, geboren Zaandijk en Anna van Dam, geboren Alkmaar. Bij huwelijk Jacob 41 jaar, Anna 25 jaar.
  Anna is weduwe van Albert Klein, beroep pluimveehouder, overleden (St. Elisabeth gesticht) Alkmaar 15 mei 1927, 24 jaar. Dit huwelijk is gesloten Wieringen 17 april 1927. Anna en haar moeder kwamen op 22 oktober 1917 naar Wieringen.
  Jacob erkent bij het huwelijk de zoon van Anna, Jan Simon. Vele oud Wieringers zullen Jan Simon Doves kennen van de sportwinkel op het Kerkplein in Hippolytushoef, nu restaurant Ongder de Kukel.
 9. Aaltje Doves, geboren Wieringen 17 juli 1891, huwde Wieringen 17 augustus 1928 Cornelis Vermeulen, beroep brievenbesteller, kind van Jan Vermeulen en Maartje Vermeulen. Bij huwelijk Aaltje 37 jaar en Cornelis 44 jaar.
 10. Pieter Doves, geboren Wieringen 16 augustus 1893, beroep timmerman, overleden Alkmaar (ziekenhuis) 17 februari 1949, 55 jaar, huwde Wieringen 15 oktober 1916 Sijtje Wagemaker, kind van Cornelis Wagemaker, beroep visser en Pietertje Koster.
Huwelijk Jacob Doves en Anna Betlem, Jacob erkende zoon Jan Simon Betlem.
Huwelijk Jacob Doves en Anna Betlem.

5.5 Jacob Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Aafje / Aagje Willems Breet (Breed). (4.7)

 • geboren: Wieringen/Normer 14 augustus 1857.
 • beroep: landman, (veld)arbeider
 • huwde: Wieringen 22 juli 1883. Bij huwelijk Jacob 25 jaar, Neeltje 27 jaar.
 • partner: Neeltje Halfweeg, kind van Jan Eldertsz. Halfweeg en Trijntje Mostert, overleden Wieringen 4 oktober 1905, 49 jaar, Wijk C-46.
 • overleden:

Bijzonderheden: Neeltje Halfweeg, 1856-1905, komende van Stroe, is alleenstaande ouder van Jan Halfweeg, geboren Hippolytushoef 31 december 1879, beroep schipper, overleden Den Helder (ziekenhuis) 7 oktober 1971, begraven op begraafplaats Zandburen. Jan huwt in 1908 met Maartje Wagemaker.

Wanneer Jan 4 jaar oud is trouwt Neeltje met Jacob Keijzer.

Kinderen Keijzer-Halfweeg:

 1. Aafje, geboren Wieringen 1884, overleden Wieringen 1884.
 2. Jacob, geboren Wieringen 1885, overleden Wieringen 1885.
 3. Neeltje, geboren Wieringen 1888, beroep winkelierster, huwde Anna Paulowna 6 juni 1913 Dirk Kuiper, geboren Wieringerwaard 19 februari 1890, kind van Jacob Kuiper en Klasina Geeltjes Voorn, beroep cafehouder, timmerman.
 4. Aafje, geboren Wieringen 1891, huwde Wieringen 20 juli 1912 met Dirk Tamis uit Schagen, kind van Jan Tames en Maartje Bakker.
 5. Antje, geboren Wieringen 1892, huwde Wieringen 29 maart 1912 met Willem Knol, kind van Dirk Knol en Trijntje Scheltus, beroep visser.
 6. Elisabeth, geboren 12 maart 1895, overleden Zaandam 2 juni 1959, 64 jaar, huwde Wieringen 28 september 1917 met Leonardus de Boeij, kind van Petrus Augustinus de Boeij, klompenmaker, en Maria Paulina Franssens. Leonardus is veldarbeider en geboren Grouw. Bij huwelijk Elisabeth 22 jaar, Leonardus 27 jaar. Het echtpaar woonde Wieringen, Zaandam.

5.6 Bregje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Aafje / Aagje Willems Breet (Breed) (4.7)

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 3 mei 1889
 • partner: Arie Duijnker, beroep schipper, visser, kind van Cornelis Duijnker en Ariaantje Dieuwertje Wigbout. Overleden Wieringen 29 april 1927, 61 jaar.
 • overleden: Wieringen 20 februari 1934, 68 jaar.

Bijzonderheden: overlijden Bregje aangegeven door Jacob Duijnker, zoon, 36 jaar, caféhouder te Westerland.
Bij huwelijk Bregje en Arie, beide 23 jaar oud.

Kinderen Duijnker-Keijzer:

 1. Ariaantje Dieuwertje Duijnker, geboren Wieringen 1889, huwde Wieringen 19 november 1911 met Cornelis Omis, kind van Pieter Omis en Antje Boer, beroep visser. Bij huwelijk Cornelis 26 jaar, Ariaantje Dieuwertje 22 jaar.
 2. Aafje Duijnker, geboren Wieringen 1891, overleden Wieringen 21 juni 1892, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Duijnker, geboren Wieringen 27 mei 1892, overleden 26 februari 1946, 53 jaar oud. Bij overlijden zonder beroep.
 4. Jacob Duijnker, geboren Wieringen 9 december 1897, overleden Dieren (Gld) 5 juli 1978, hij werd 80 jaar.
  Jacob huwt 1: Wilhelmina Koorn, huwt 2: Katharina Schmitz.

Bijzonderheden: in 1909 woont Willem Keijzer, geboren Wieringen 14 augustus 1852, in bij zijn zus Bregje.

5.7 Albertus Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Aafje / Aagje Willems Breet (Breed) (4.7)

 • geboren: Wieringen 8 december 1862
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 13 maart 1903
 • partner: Geertje ter Keurst (Veurst), geboren Wieringen Stroe 11 januari 1883, kind van Gerrit ter Keurst en Ariaantje Kooij.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Albertus 40 jaar, Geertje 20 jaar.

Kinderen Keijzer- Ter Keurst:

 1. Jacob, geboren Wieringen 9 september 1903, overleden Wieringen 11 maart 1904, 6 maanden.
 2. Ariaantje, geboren Wieringen 28 februari 1905, huwde Wieringen 26 november 1926 Pieter Rotgans, beroep arbeider, kind van Pieter Rotgans en Maartje Borst. (6.26)
 3. Aafje, geboren Wieringen 19 mei 1907, overleden Wieringen 13 augustus 1911, 4 jaar oud.
 4. Jacob, geboren Wieringen 1809, huwde Wieringen 7 december 1930 Maria Suzanne Glim, kind van Arie Glim en Cornelia Vroone. (6.27)
 5. Anna, geboren Wieringen 1911, huwde Wieringen 29 januari 1932 Gerben van der Schaaf (6.28)

5.8

5.9

5.10 Simon Keijzer, kind van Volke Cornelisd Keijzer, vader onbekend (4.13)

 • geboren: Den Helder 1814,
 • beroep: schipper
 • huwde: 1. Den Helder 2 maart 1843, 2. Den Helder 21 april 1859
 • partner: 1. Grietje de Haan, geboren Den Helder, kind van Eijses de Haan en Sietie Cornelissen, overleden Den Helder 29 augustus 1855, 40 jaar.
 • partner 2: Maartje Bakker, geboren Medemblik, kind van Pieter Bakker en Trijntje Nan de Boer, overleden Den Helder 10 augustus 1899, 66 jaar.
 • overleden: Den Helder 10 februari 1887, 72 jaar

Bijzonderheden: het gezin woont Den Helder.

Volke Cornelisd Keijzer huwt Wieringen 30 april 1820 met Nan Gerritsz Omis, geboren Wieringen 1776, beroep zeeman, kind van Gerrit Omis en Maartje Jacobs Klein, overleden Wieringen 26 februari 1836, 59 jaar. Het echtpaar Omis-Keijzer krijgt twee kinderen. (4.13)

Kinderen Keijzer-de Haan:

 1. Volkje, geboren Den Helder 30 september 1843, huwt Dirk Bakker (6.38)
 2. Hendrik, geboren Den Helder 3 december 1845, huwt Catharina Catlender (6.39)
 3. Stijntje, geboren Den Helder 14 oktober 1847, huwt Stijntje Lindeman (6.40)
 4. Hielke, geboren Den Helder 24 november 1849, huwt Cornelis Hardebol (6.41)
 5. Grietje, geboren Den Helder 31 augustus 1851, huwt Klaas Troost (6.42)

5.11 Maartje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Rotgans. (4.13)

 • geboren: Wieringen 12 augustus 1826
 • beroep: dienstmeid
 • huwde Sint Maarten 30 december 1848
 • partner: Tijs Rens, geboren Zijpe 27 maart 1819, beroep landman, kind van Arien Rens en Jannetje de Smeth, beroep boerin.
 • overleden: Sint Maarten 17 december 1913, 87 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Maartje 22 jaar, Tijs 24 jaar. Tijs Rens was weduwnaar van Trijntje Horn.

Kinderen Rens-Keijzer:

 1. Arie Rens, geboren Sint Maarten 21 april 1850. Arie vertrekt in 1875 naar Harenkarspel.
 2. Cornelis Rens, geboren Sint Maarten 22 september 1851, huwde Elisabeth Biesboer, overleden Sint Maarten 1 februari 1899, 47 jaar.
 3. Trijntje Rens, geboren Sint Maarten 10 juni 1862, overleden Sint Maarten 2 februari 1864
 4. Pieter Rens, geboren Sint Maarten 22 april 1866, beroep landman, huwde Sint Maarten 30 april 1893 met Grietje Biesboer, kind van Klaas Biesboer en Johanna Klerk. Pieter overlijdt Zwolle 27 maart 1937, 70 jaar.

5.12 Elizabeth / Lijzebeth Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Rotgans. (4.13)

 • geboren: Wieringen 29 mei 1830
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 20 november 1853. Bij huwelijk Lijzebeth 23 jaar, Pieter 29 jaar.
 • partner: Pieter Vermeulen, geboren Wieringen 31 juli 1824, beroep arbeider/landman, kind van Jan Vermeulen en Maartje de Boer, overleden Wieringen 8 juni 1901, 76 jaar.
 • overleden: Wieringen wijk D nummer 94 op 4 februari 1905, 17.00 uur, 74 jaar. Het overlijden is aangegeven door kleinzoon Cornelis Vermeulen, 28 jaar, beroep landman en Jan Boon, beroep visser.

Bijzonderheden:

Kinderen Vermeulen-Keijzer:

 1. Maartje Vermeulen, geboren Wieringen 6 juli 1854, overleden Wieringen Westerland 15 september 1887, 33 jaar, ongehuwd.
 2. Cornelis Vermeulen, geboren Wieringen 18 mei 1860, overleden Wieringen Westerland 18 juni 1860, 1 maand oud.
 3. Cornelis Vermeulen, geboren Wieringen 1 januari 1877.

5.13 Trijntje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Trijntje Rotgans. (4.13)

 • geboren: Wieringen 8 maart 1834
 • beroep: dienstbode
 • huwde: Wieringen 24 februari 1856
 • partner: Albert Veerdig, geboren Wieringen 13 september 1830, kind van Simon Veerdig en Naatje Bakker, beroep landman, overleden 29 juli 1906 Wijk D nr 59, 75 jaar.
 • overleden: Wieringen 9 februari 1920, 85 jaar, Wijk D 64

Bijzonderheden: In 1890 is ook Jan Hennink ingeschreven op Wijk D nr 64, geboren Wieringen 18 december 1820, beroep metselaar, overleden Wieringen 12 maart 1895.

Bij huwelijk Trijntje 21 jaar, Albert 25 jaar.

Trijntje is voor haar huwelijk met Albert Veerdig, dienstbode van Simon Tijsen, geboren Wieringen 6 januari 1853 en Trijntje Lont, geboren Wieringen 31 oktober 1853.

Het gezin woont sectie D nummer 25. Vader Cornelis, geboren Wieringen 21 november 1798 woont later in bij Trijntje en Albert.

Kinderen Veerdig-Keijzer: geen gevonden.

5.14 Jan Keijzer, kind van Jacob Keijzer, beroep landman en Dieuwertje Mulder (4.12)

 • geboren: Wieringen 1803
 • beroep: landman, arbeider
 • huwde: Wieringen 10 mei 1829, Jan 26 jaar, Aaltje 27 jaar.
 • partner: Aaltje Mosk, kind van Klaas Mosk, beroep zeeman en Aaltje Velthuijs. Aaltje is geboren Wieringen 5 september 1801, overleden Wieringen 7 april 1856, 55 jaar.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk is Aaltje Mosk naaister van beroep. Het gezin woont Hippolytushoef, Westerklief en Hoelem.

Kinderen Keijzer-Mosk:

 1. Jacob, geboren Wieringen 25 maart 1830, beroep veerschipper, huwde Wieringerwaard 30 april 1857 Trijntje Schager, beroep dienstmeid, kind van Pieter Schager en Klaartje Komen. Bij huwelijk Jacob 27 jaar, Trijntje 26 jaar. (6.18)
 2. Klaas, geboren Wieringen 1 februari 1832, beroep arbeider, huwde Wieringen 25 mei 1856 Trijntje Rijmerink, kind van Jan Rijmerink en Antje Smit. Bij huwelijk Klaas 24 jaar, Trijntje 25 jaar. (6.19)
 3. Dieuwertje, geboren Wieringen 8 oktober 1834/35, huwde Wieringen 16 juni 1858 Willem Numeijer, beroep arbeider, kind van Jan Numeijer, beroep zeeman en Johanna Swinkels. Bij huwelijk Dieuwertje 22 jaar, Willem 26 jaar. (6.20)
 4. Aaltje, geboren Wieringen 24 november 1838, overleden Schagen 29 juni 1863, 24 jaar, ongehuwd.
 5. Pieter, geboren Wieringen / Westerklief 10 november 1843, beroep schipper, huwde Alkmaar 26 mei 1867 Maria Catharina Boersen, kind van Antonie Boersen, beroep landman en Elisabeth Tames. Bij huwelijk Pieter 23 jaar, Maria Catharina 25 jaar. (6.21)

5.15 Simon Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Dieuwertje Mulder. (4.12)

 • geboren: Wieringen 12 februari 1810
 • beroep: boerenknecht, landman
 • huwde: Wieringen 17 mei 1835
 • partner: Antje Smit, geboren Zijpe 27 april 1810, kind van Gerrit Smit en Neeltje Blank. Antje is overleden op 18 juni 1875, 65 jaar
 • overleden: Wieringen 13 augustus 1886, 76 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Simon 25 jaar, Antje 24 jaar. In 1869 woont Simon in bij zijn dochter Dieuwertje en schoonzoon Simon Savoijen. Het gezin woont In de Belij, gehucht op Wieringen.

Kinderen Keijzer-Smit:

 1. Dieuwertje, geboren 13 juni 1837, huwde Simon van Savoijen. (6.3)
 2. Gerrit, geboren 5 juni 1839, huwde Maartje Scharwe, 2e huwelijk Maartje Post. (6.2)

5.17 Trijntje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Aaltje Takes (4.5)

 • geboren: Wieringen 8 juli 1830, gedoopt Westerland
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 26 mei 1944, Trijntje 20 jaar, Hermanus 24 jaar.
 • partner: Hermanus Dijkshoorn, kind van Arie Dijkshoorn en Apolonia Hofland, geboren Wieringen 17 februari 1826, gedoopt Hippolytushoef, beroep schipper, overleden Wieringen 23 april 1886.
 • overleden:

Kinderen Dijkshoorn-Keijzer:

 1. Aaltje Dijkshoorn, geboren Wieringen, huwde Wieringen 19 oktober 1899 Jacobus Doves, beroep landman, kind van Jan Doves en Margaretha Zasburg. Bij huwelijk Aaltje 37 jaar, Jacobus 24 jaar.

5.18

5.20 Geertje Keijzer, kind van Nan Keijzer en Antje Maars. (4.6)

 • geboren: Wieringen 30 maart 1849
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 4 april 1869, Willem 22 jaar, Geertje 20 jaar.
 • partner: Willem Snooij, geboren Wieringen 20 juli 1846, kind van Jan Snooij, landman en Antje Brouwer. Willem is van beroep landman, Op de Gest Den Oever.
 • overleden: Wieringen 11 juni 1916, 67 jaar oud.

Kinderen Snooij-Keijzer:

 1. Jan Snooij, geboren Wieringen 23 juli 1869
 2. Nan Snooij, geboren Wieringen 18 december 1870
 3. Simon Snooij, overleden Op de Gest Wieringen 23 juli 1873, 4 maanden.
 4. Anna (Antje) Snooij, geboren Wieringen 22 oktober 1874, huwde op 7 juni 1901 Simon Mostert, zoon van Jacob Mostert, gemeente ontvanger en Pietertje Koorn. Anna overleed Wieringen 9 mei 1930, 55 jaar. Overlijden aangegeven door Willem Mostert, zoon, 26 jaar, beroep landman. Getuigen bij het huwelijk zijn: Cornelis Koorn, makelaar; Jan Stadig, landman en Jacob Keijzer, landman.
 5. Simon Snooij, geboren Wieringen 10 december 1876, beroep landman, huwde 2 mei 1909 met Trijntje Bakker, geboren Wieringen, kind van Jan Bakker, visser en Antje Dekker. Bij huwelijk Simon 32 jaar, Trijntje 28 jaar.
 6. Cornelis Snooij, geboren Wieringen 31 januari 1879, huwde Wieringen 16 juni 1907 met Geertje Tijsen, kind van Meijert Tijsen en Pietertje Tijsen.
 7. Willem Snooij, geboren Wieringen 17 juli 1881, overleden Wieringen 23 november 1925, 44 jaar, huwde Sijtje Kuit, kind van Jan Kuit en Geertje Wagemaker.
 8. Trijntje Snooij, geboren Wieringen 1 oktober 1883, huwde 19 juni 1910 met Jan Kooij, beide 26 jaar.

5.21 Jacob Keijzer, kind van Nan Keijzer en Antje (Anna) Maars. (4.6)

 • geboren: Wieringen
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 27 april 1879
 • partner: Elisabeth Kuut, geboren Wieringen, kind van Simon Kuut en Antje Wagemaker.
 • overleden: Wieringen 18 november 1935, 82 jaar.

bijzonderheden: Bij huwelijk Jacob 26 jaar, Elisabeth 28 jaar.

Kinderen Keijzer-Kuut:

 1. Nan, geboren Wieringen, beroep landman/landbouwer, huwde Wieringen 24 april 1908 Trijntje Doves. Huwde Zijpe 10 april 1924 Grietje Talsma.
 2. Geertje, geboren Wieringen, huwde Wieringen 14 mei 1909 Cornelis Mostert.
 3. Simon, geboren Wieringen, beroep landman, huwde Wieringen 7 oktober 1910 Trijntje Bakker.
 4. Antje, geboren Wieringen, huwde Wieringen 4 december 1914 Hendrik de Geus.
 5. Cornelis, geboren Wieringen, huwde Wieringen 27 april 1917 Maria Catharina Rump.
 6. Maria, geboren Wieringen, huwde Wieringen 4 juni 1920 Pieter Cornelis Blankman.

5.21

5.22 Marinus Johannes Keijzer / Keizer, kind van Jan Keijzer / Keizer en Adriana Everdina Leeuwensteijn / Leeuwenstijn (4.20)

 • geboren Sliedrecht 22 juli 1839,
 • beroep:
 • huwde Rotterdam 16 augustus 1865
 • partner: Jannetje van Driel, kind van Arie van Driel en Adriana Determan
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Marinus Johannes 26 jaar, Jannetje 28 jaar.

5.23 Johannes Hendrikus Keijzer / Keizer, kind van Jan Keijzer / Keizer en Adriana Everdina Leeuwensteijn / Leeuwenstijn (4.20)

 • geboren: Delft 16 maart 1848
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

5.24

5.25 Jacob Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen 18 april 1851
 • beroep: scheepsbevrachter, schipper, arbeider
 • huwde: Wieringen 25 augustus 1872
 • partner: Diewertje Griek, geboren Wieringen 3 februari 1851, kind van Pieter Griek, beroep kommandeur Rijkswerf, en Cornelia Petronella Herfst, overleden 7 februari 1896, 45 jaar
 • overleden: Bloemendaal 7 januari 1900, 48 jaar

Bijzonderheden: bij huwelijk Jacob 21 jaar, Dieuwertje 21 jaar.

Kinderen Keijzer-Griek:

 1. Gerrit, geboren Den Helder 12 oktober 1872 (6.33)
 2. Cornelia, geboren Den Helder 27 juli 1875 (6.34)
 3. Jaantje, geboren Den Helder 22 december 1882 (6.35)
 4. Pieter, geboren Den Helder 8 oktober 1883 (6.36)
 5. Jacob, geboren Den Helder 11 september 1884 (6.37)
 6. Dieuwertje, geboren Den Helder 3 februari 1886, overleden 27 januari 1887, 11 maanden oud.
 7. Arie, geboren Amsterdam 15 februari 1895, overleden Heel en Panheel 11 april 1905, 10 jaar oud.

5.26 Simon Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen 17 december 1852
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

5.27 Cornelia Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen/Hippolytushoef 2 januari 1853
 • beroep: winkelierster
 • huwde: Wieringen 18 april 1880
 • partner: Pieter Tijsen, geboren Wieringen / Belt 21 september 1856, beroep schipper, kind van Cornelis Tijsen en Antje Kooij, verdronken 28 mei 1895, het lichaam is aangespoeld Anna Paulowna 5 juni 1895, begraven Westerland. Pieter werd 38 jaar.
 • overleden: Wieringen 16 juli 1933, 80 jaar.

Bijzonderheden:
– Het gezin woont Hippolytushoef; Koningsweg.
– Pieter Tijsen is verdronken op 28 mei 1895, het lichaam is aangespoeld op 5 juni 1895 te Anna Paulowna, hij is begraven op Westerland. Hij werd 38 jaar.

Kinderen Tijsen-Keijzer:

 1. Antje Tijsen, geboren Wieringen 15 september 1880, huwt met haar verre neef Jan Dekker, kind van Simon Dekker, vrachtschipper op Wieringen, en Antje Rotgans. Jan is geboren Wieringen 29 februari 1880, overleden Rotterdam 9 mei 1960, aan boord van zijn schip Nelie Anna, liggende in de Maashaven. Hij is begraven 13 mei 1960 te Westerland, ouderdom 80 jaar.
 2. Ariaantje (Jaantje) Tijsen, geboren Wieringen 10 november 1881, overleden Wieringen 2 december 1940, 59 jaar.
 3. Gerrit Tijsen, geboren Wieringen 8 maart 1888, huwt Maartje Lont, kind van Cornelis Lont, beroep landman, en Maartje Mulder. Gerrit is schipper van beroep. Hij overlijdt Den Helder 8 augustus 1971, ouderdom 83 jaar. Het echtpaar krijgt twee kinderen: Pieter, geboren 1917, ongehuwd en Cornelis geboren 1921, huwt Margaretha Anna Kaan.

5.28 Antje Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen 27 augustus 1855
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 17 juni 1900
 • partner: 1. Reijer Bakker, 2: Jan Gerritsz Lont, geboren Wieringen 8 mei 1872, beroep landman, kind van Gerrit Jansz Lont, beroep schipper en Aaltje Kaleveld, overleden Wieringen 10 december 1933.
 • overleden: Wieringen 28 november 1911.

Bijzonderheden: Jan Gerritsz Lont huwt na het overlijden van Antje, op 31 oktober 1913 met Geertje van Savooijen, geboren Wieringen 31 december 1873, kind van Sijbrand van Savooijen en Geertje Scheltus en is weduwe van Cornelis Wagemaker. Geertje overlijdt Wieringen 29 december 1946.

5.29 Maartje Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen 16 april 1859
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Wagemaker
 • overleden:

Bijzonderheden:

5.30 Trijntje Keijzer, kind van Gerrit Jacobsz Keijzer en Ariaantje Doves (4.8)

 • geboren: Wieringen 10 januari 1864
 • beroep: na overlijden van Reijer wordt Trijntje winkelierster.
 • huwde:
 • partner: Reijer(t) Tijsen, geboren Wieringen 15 december 1864, beroep schipper, winkelier in koloniale waren, visser, kind van Cornelis Tijsen, beroep arbeider en Antje Kooij. Reijer is overleden op 30 juni 1948, 83 jaar, begraven op Zandburen
 • overleden:

Bijzonderheden:

Kinderen Tijsen-Keijzer:

 1. Anna Tijsen, geboren Wieringen 3 september 1886, huwde Wieringen 19 november 1909 met Jan Lont, 24 jaar, beroep visser, geboren Wieringen, kind van Dirk Lont, visser en Maike Nauta. Anna is bij huwelijk 23 jaar.
 2. Gerrit Tijsen, geboren Wieringen 6 augustus 1888, huwt zijn verre nicht Neeltje Kooij.
 3. Cornelis Tijsen, geboren Wieringen 24 april 1892, is ongehuwd overleden op 5 februari 1917 te Wieringen.
 4. Ariaantje Tijsen, geboren Wieringen 11 september 1897, huwt Elbert Rotgans, beroep visser.
 5. Pieter Tijsen, geboren Wieringen 12 december 1899, huwt Metta Henderika Roossien. Metta is geboren in Wildervank, zij was eerder gehuwd met J. Baving.
 6. Cornelia Tijsen, geboren Wieringen 6 december 1903, Wijk C nr 269, huwt Albert Buma.
 7. Maartje Tijsen, geboren Wieringen 9 mei 1907, huwt Teunis Bakker.

5.31 Jacob Keijzer, kind van Jan Keijzer en Maartje Grol / Krol (4.10)

 • geboren: Wieringen 15 december 1863
 • beroep: landman
 • huwde: Wieringen 30 april 1897
 • partner: Antje Rotgans, geboren Wieringen 27 september 1865, kind van Elbert Pietersz Rotgans, lanman en Maartje Mostert, overleden Wieringen 25 februari 1833.
 • overleden: Wieringen 4 februari 1944

Bijzonderheden: Antje Rotgans is weduwe van Pieter Ruijter, geboren Wieringen 23 juni 1860, kind van Cornelis Ruijter en Antje Kuit, beroep schipper. Dit huwelijk is gesloten Wieringen 25 juli 1866.
Zijn overlijden: Pieter raakt verdwaald op zee, als hij samen met zijn broer aan het werk is. Hij komt nat en verkleumd thuis en overlijdt aan longontsteking op 5 januari 1891 (bron: genealogie van de familie Rotgans, auteur Nel Fijnheer-Rotgans)

5.32 Antje Keijzer, kind van Jan Keijzer en Maartje Grol / Krol (4.10)

 • geboren: Wieringen 2 juli 1866,
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 17 juli 1887
 • partner: Pieter de Wit, geboren Wieringen 1 december 1864, beroep landman, kind van Cornelis de Wit, beroep koopman en Elisabeth Wigbout, overleden Wieringen 14 maart 1938, 73 jaar.
 • overleden: Wieringen 3 juli 1930, 64 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Antje 21 jaar, Pieter 22 jaar.
Het gezin woont: de Belt Hippolytushoef, Oosterklief.

Kinderen De Wit-Keijzer:

 1. Cornelis de Wit, geboren Wieringerwaard, beroep visser, huwt Wieringen 26 april 1912 met Antje Wagemaker, kind van Pieter Wagemaker, beroep visser en Neeltje Halfweeg. Cornelis is overleden Wieringen 8 november 1941, 51 jaar, wijk D nummer 121. Bij huwelijk Cornelis 22 jaar, Antje 20 jaar.

5.33

 • geboren:
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:


Keijzer generatie 6

6.1 Nan Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Gebrig Scheltus (5.2)

 • geboren: Wieringen 24-04-1872
 • beroep: schippersknecht, schipper, visser.
 • huwde: Wieringen 9 oktober 1891
 • partner: Antje / Anna Metselaar, geboren Wieringen 05-07-1872, kind van Jan Metselaar, beroep schipper en Antje de Vries, overleden 23-02-1927, 54 jaar.
 • overleden: Wieringen 25-04-1921, 49 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Nan en Antje of Anna beide 19 jaar. Het gezin woont Wijk D 54.

Kinderen Keijzer-Metselaar:

 1. Cornelis, geboren Wieringen 5 december 1897, overleden Wieringen 17 augustus 1898, 8 maanden, Wijk D. Overlijden aangegeven door Cornelis Schipper, beroep schipper, 57 jaar, opa.
 2. Levenloos meisje, geboren Wieringen 10 september 1899, Wijk D-80. Vader Nan geeft het overlijden aan, is dan 46 jaar, beroep schipper.
 3. Anna Cornelia, geboren Wieringen 20 december 1901, 22.30 uur, overleden 29-04-1926, 24 jaar.
 4. Levenloos kind, overleden Wieringen 13-06-1907. Wijk D nr 52a

6.2 Gerrit Keijzer, kind van Simon Keijzer en Antje Smit (5.14)

 • geboren: Wieringen 5 juni 1839
 • beroep: landman
 • huwde: 1. Wieringen 12 mei 1867, 2. Wieringen 24 april 1913
 • partner: 1. Maartje Scharwee, 2. Maartje Post
 • overleden: Wieringen, Noorderbuurt 6 op 15 december 1924, 85 jaar

Bijzonderheden: Bij huwelijk met Maartje Scharwe, is Maartje 35 jaar, geboren Wieringen 17 september 1831, overleden Wieringen 14 oktober 1904, 73 jaar, kind van Jan Scharwe, beroep landman en Lijzebet Kuut en weduwe van Dirk de Vries. Gerrit is dan 28 jaar.
Wanneer Gerrit trouwt met Maartje Post is Maartje 72 jaar, kind van Jan Post en Willemijntje Vries en weduwe van Albert Russelman. Gerrit is bij dit huwelijk 74 jaar, beroep landman, weduwnaar van Maartje Scharwe. Maartje Post is geboren Wieringen 18 oktober 1840, overleden 15 april 1928, 87 jaar.

Gerrit Keijzer woont De Belt, Noorderbuurt.

Lopend van de Westerlanderlaan naar Quarantaine (bron: Metselaar, wandelend over Wieringen); …..Op Noorderbuurt een zeer oude boerderij waarin de weduwe Russelman getrouwd met Gerrit Keizer woonde. Zij waren bij hun huwelijk in de zeventig, zij hebben hun 12 1/2 huwelijksdag gevierd. Weer een boerderij bewoont door Aldert Minnes en aan de andere kant een grote woning, bewoners Teun Takes en Trijntje Asjes. Het grote pakhuis hier met zeegrasperserij is van vader Hannes (Hannes ode Noord) die heeft met zijn vrouw Antje Duijnker een mooi huisje betrokken naast de winkel en doet het nu wat kalmer aan.

Hoog gebouwd op de daar oplopend grond de boerderij van Piet Koorn met zoon en huishoudster Anna Kok, Koorn is een groot landeigenaar. Verder een oude boerderij bewoond door de gezinnen Jan Scheltus en Keizer, bekend onder de naam, kleine Keizerke. Dan de boerderij genaamd Grebbe het bedrijf van Kees van Liep van Dam. Mulder is getrouwd met de dochter van Trijntje van Piet Koorn. Ver in het land het boerenplaatsje van Jan Vermeulen, de kater. Dat vanwege zijn uiterlijk, wat wel geleek op dat van de poes. In een huisje heel ver in het land woont alleen aan een landbinnenpad, de oude Sprenkeling, een soort wonderdokter. Kees Bais en familie in een gewoon huis niet zo ver van de weg…..

Kinderen Keijzer-Scharwe: niet bekend.

6.3 Dieuwertje Keijzer, kind van Simon Keijzer en Antje Smit (5.14)

 • geboren: Wieringen 13 juni 1837
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 27 april 1862
 • partner: Simon Jansz van Savoijen, geboren Wieringen, beroep schipper, visser, kind van Jan Cornelisz van Savoijen en Volke Pietersd Koorn. Simon is geboren op 6 mei 1825 te Wieringen, overleden Wieringen 12 april 1909, 84 jaar.
 • overleden: Wieringen 8 maart 1887, 50 jaar
Simon van Savoijen, overleden Wieringer, weduwnaar van Dieuwertje Keijzer.
Uit: Op de Hòògte, Historische Vereniging Wieringen.

Bijzonderheden: Bij huwelijk Dieuwertje 25 jaar, Simon 37 jaar. In 1869 woont vader Simon Keijzer in bij zijn dochter Dieuwertje en schoonzoon Simon van Savoijen. In dit jaar staan er geen kinderen in het bevolkingsregister.

Het gezin woont: Hippolytushoef

Kinderen van Savoijen-Keijzer:

6.4 Elisabeth Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Neeltje Halfweeg. (5.5)

 • geboren: Wieringen 1895
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 28 september 1917
 • partner: Leonardus de Boeij, kind van Petrus Augustinus de Boeij, klompenmaker, en Maria Paulina Franssens. Leonardus is veldarbeider en geboren Grouw. Bij huwelijk Elisabeth 22 jaar, Leonardus 27 jaar.

6.5 Antje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Neeltje Halfweeg (5.5)

 • geboren: Wieringen 1892
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 29 maart 1912
 • partner: Willem Knol, geboren Wieringen, beroep visser, kind van Dirk Knol, arbeider en Trijntje Scheltus.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Antje 20 jaar, Willem 27 jaar.

6.6 Aafje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Neeltje Halfweeg (5.5)

 • geboren: Wieringen 7 maart 1891
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 20 juli 1912
 • partner: Dirk Tamis, geboren en wonende te Schagen, beroep arbeider, kind van Jan Tames, slager en Maartje Bakker.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Aafje 21 jaar, Dirk 31 jaar.

6.8 Neeltje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Neeltje Halfweeg (5.5)

 • geboren: Wieringen 1888
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: D. Kuiper uit Anna Paulowna
 • overleden:

Bijzonderheden:

6.9

6.10 Nan Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut.

 • geboren: Wieringen 19 augustus 1879
 • beroep: landman, veehouder
 • huwde: 1. Wieringen 24 april 1908, 2. Zijpe 10 april 1924
 • partner:
  1. Trijntje Doves, geboren Wieringen 6 november 1882, kind van Simon Doves en Maartje Lont.
  Na het overlijden van Trijntje hertrouwd Nan te Zijpe 10 april 1924 met Grietje Talsma. Trijntje is overleden Den Helder 29 juni 1920, 37 jaar.
  2. Grietje Talsma, geboren Veenwouden/ Dantumadeel 17 mei 1886, kind van Jetze Talsma en Aalke Junjens de Vries, overleden Zijpe 28 juni 1945, weduwe Willem de Haas. Samen met Willem heeft Grietje een dochter Trijntje de Haas.
 • overleden: Medemblik 14 november 1954, 75 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Nan 28 jaar, Trijntje 25 jaar. Bij het huwelijk met Grietje is Nan 44 jaar en Grietje 37 jaar. Grietje is dan weduwe van Willem de Haas.

Het gezin woonde, Wieringen, Den Helder, Koegras, Zijpe, Schagerbrug, Medemblik.

Kinderen Keijzer-Doves:

 1. Maria Elisabeth, geboren Den Helder 6 november 1910, zij verhuisd naar Wieringen.
 2. Jacob, geboren Den Helder 9 april 1913, overleden Wieringen 13 februari 1926, 12 jaar oud.

6.11 Geertje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut.

 • geboren: Wieringen 1 oktober 1885
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 14 mei 1909
 • partner: Cornelis Mostert, geboren Wieringen 26 augustus 1879, beroep landman, kind van Jacob Mostert, beroep landman, en Pietertje Koorn, overleden Barsingerhorn 2 december 1964, 85 jaar.
 • overleden: Barsingerhorn 23 oktober 1961. 76 jaar

bijzonderheden: bij huwelijk Geertje 23 jaar, Cornelis 29 jaar.

6.12 Simon Jacobsz Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut. (5.13)

 • geboren: Wieringen 14 januari 1881
 • beroep: landman, werkman
 • huwde: Wieringen 7 oktober 1910
 • partner: Trijntje Bakker, geboren Wieringen 7 december 1786, kind van Simon Bakker, beroep landman en Dieuwertje Ruijter. Trijntje is weduwe van Jan Rotgans.
 • overleden: Den Helder (Lidwina ziekenhuis) 1 oktober 1954, 73 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Simon 29 jaar, Trijntje 33 jaar.

Trijntje Bakker huwde Wieringen 8 februari 1901 met Jan Rotgans, geboren Wieringen 6 september 1879, hij overleed aan TBC (toen tering genaamd) op 24 maart 1907 te Hippolytushoef. Samen met Jan Rotgans heeft Trijntje 1 zoon: Jan Rotgans, geboren Wieringen 16 mei 1901, overleden Utrecht 25 september 1982.

Zij hertrouwt met Simon Keijzer, dit echtpaar krijgt drie kinderen.

Het gezin woonde Wieringen, Koegras/Anna Paulowna.

Kinderen Keijzer-Bakker:

 1. Jacob, geboren Wieringen 11 juni 1911, overleden Wieringen 26 april 1987, ongehuwd.
 2. Simon, geboren Wieringen 26 september 1914 (7.12)
 3. Elisabeth, geboren Wieringen 16 juli 1916 (7.13)

6.13 Antje Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut.

 • geboren: Wieringen 14 januari 1882
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 4 december 1914
 • partner: Hendrik de Geus, geboren Warmenhuizen 8 februari 1880, beroep veehouder, kind van Jacob de Geus en Reinsje Sevenhuijzen.
 • overleden: Schoorl 30 november 1953, 71 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Antje 32 jaar, Hendrik 34 jaar.

Het gezin woonde Den Helder, Zijpe, Schoorl.

6.14 Cornelis Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut.

 • geboren: Wieringen 10 april 1889
 • beroep: landbouwer
 • huwde: Wieringen 27 april 1917
 • partner: Maria Catharina Rump, geboren Den Helder 19 november 1885, kind van Gerardus Rump, beroep bewaarder der buskruitmagazijnen, en Maria Catharina Boon. Maria is overleden Anna Paulowna 6 oktober 1950, 64 jaar.
 • overleden: Anna Paulowna 25 december 1968, 79 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Cornelis 28 jaar, Maria C. 31 jaar.
Het gezin woonde Smerperweg en Kleitelweg Wieringen en Anna Paulowna.

Kinderen Keijzer-Rump:

 1. Jacob, geboren Wieringen 29 januari 1918 (7.
 2. Gerardus, geboren Wieringen 14 oktober 1921 (7.

6.15 Maria Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Elisabeth Kuut.

 • geboren: Wieringen 13 februari 1891
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 4 juni 1920
 • partner: Pieter Cornelis Blankman, geboren Den Helder Den Helder 12 februari 1920, beroep landbouwer, veehouder, kind van Jacob Blankman, beroep landbouwer, en Vrouwtje Hopman. Pieter is overleden Wieringen/Stroe 9 september 1975, 82 jaar.
 • overleden: Wieringen/Stroe 2 juni 1979, 88 jaar

Bijzonderheden: bij huwelijk Maria 29 jaar, Pieter C. 28 jaar.

6.16

6.17

6.18 Jacob Keijzer, kind van Jan Jacobsz Keijzer, beroep arbeider, koopman en Aaltje Mosk. (5.14)

 • geboren: Wieringerwaard 25 maart 1830
 • beroep: veerschipper, visser, arbeider, koopman
 • huwde: Wieringerwaard 30 april 1857, bij huwelijk Jacob 27 jaar, Trijntje 26 jaar.
 • partner: Trijntje Schager, geboren Wieringerwaard 13 januari 1831, beroep dienstmeid, kind Pieter Schager en Klaartje Komen, overleden Wieringerwaard 12 januari 1904.
 • overleden: Wieringerwaard 22 juni 1903, 73 jaar

bijzonderheden: bij huwelijk heeft Trijntje het beroep van dienstmeid.

Kinderen Keijzer-Schager:

 1. Jan, geboren Wieringerwaard 28 september 1858, beroep schippersknecht, huwde Wieringerwaard 14 mei 1882 Guurtje Kossen, geboren Zijpe, kind van Pieter Kossen, beroep koedrijver, en Immetje Koopman. Bij huwelijk Jan 23 jaar, Guurtje 31 jaar. (7.1)
  Jan trouwt als weduwnaar voor de 2e maal Barsingerhorn 29 mei 1891 Grietje Bruin, geboren Barsingerhorn, kind van Pieter Bruin en Jannetje Raven. Bij dit huwelijk wordt de naam Keijzer bij zowel vader als zoon geschreven als Keizer.
 2. Klaartje, geboren Wieringerwaard 9 juli 1862.
 3. Pieter, geboren Wieringerwaard 22 november 1863, beroep schipper, huwde Wieringen 19 mei 1895 Geertje Bais, kind van Cornelis Bais, beroep schipper en Aaltje Smit. Bij huwelijk Pieter 25 jaar, Geertje 24 jaar. (7.2)
 4. Klaartje (naam wordt geschreven als Keizer), geboren Wieringerwaard 10 maart 1865, huwde Alkmaar 30 april 1899 Hubertus Schrijver, beroep koopman, geboren Koedijk, kind van Jan Schrijver, beroep arbeider en Anna Habbee. Bij huwelijk Klaartje 24 jaar, Hubertus 27 jaar. (7.3)
 5. Pieter, geboren Wieringerwaard 22 juli 1869. (7.4)

Bijzonderheden: het gezin woont Wieringerwaard, Nieuwe Sluis.

6.19 Klaas Keijzer, van Jan Keijzer, beroep landman, en Aaltje Mosk. (5.14)

 • geboren: Wieringen 1 februari 1832
 • beroep: arbeider, schipper
 • huwde: Wieringen 25 mei 1856
 • partner: Trijntje Rijmerink / Reijmerink, geboren Wieringen 5 augustus 1830, kind van Jan Rijmerink en Antje Smit, overleden Wieringen 22 mei 1926, 95 jaar.
 • overleden: Wieringen 6 februari 1909.

Bijzonderheden: Bij huwelijk Klaas 24 jaar, Trijntje 25 jaar. Klaas is één van de aangevers van het overlijden van Jan Rijmerink, overleden 6 juni 1903.
Het gezin woont Klieftstraat, Hippolytushoef.

Kinderen Keijzer-Rijmerink:

 1. Aaltje, geboren Wieringen 28 december 1856, huwt Wieringen 9 oktober 1881 met Franciscus Lossie, geboren Wieringen, beroep koopman, kind van Andries Lossie, koopman en Trijntje Pot.
 2. Antje, geboren Wieringen / Westerklief 14 maart 1860, huwt 25 november 1883 met Johannes (Jan) Engel, kind van Martinus Engel en Geertje Kooger, geboren Wieringen / Hippolytushoef 27 juli 1859, beroep , overleden Medemblik 30 augustus 1950 in het St. Martinusgesticht, begraven Hippolytushoef / Zandburen 2 september 1950.
  Antje is overleden Hippolytushoef 29 januari 1929, RK begraven, ze werd 68 jaar. Antje en Jan kregen drie kinderen: Martinus (Maarten) Engel, Nicolaas Engel en Jan Engel.

6.20 Dieuwertje Keijzer, kind van Jan Keijzer, beroep landman, en Aaltje Mosk. (5.14)

 • geboren: Wieringen 8 oktober 1834/35
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 16 juni 1858
 • partner: Willem Numeijer, geboren Wieringen 6 januari 1831, beroep schipper, arbeider, kind van Jan Numeijer, beroep zeeman en Johanna Swinkels. Willem is overleden Wieringen 01 maart 1906, 74 jaar, Wijk C nr 141.
 • overleden: Wieringen 25 februari 1907, 71 jaar, Wijk C nr 86

bijzonderheden:

Kinderen Numeijer-Keijzer:

 1. Maria Numeijer, geboren Wieringen 1864, overleden Wieringen 15 januari 1946, 82 jaar, weduwe van Johannes Poppen.
 2. Jan Numeijer, geboren Wieringen 4 mei 1865, overleden Wieringen 07-07-1948, 83 jaar, weduwnaar Hendrika Engel, kind van Gerrit Engel en Engeltje Mekken. Hendrika is geboren Wieringen 25 maart 1869, overleden 3 augustus 1908, 39 jaar, RK begraven.
 3. Johannes Numeijer, geboren Wieringen 4 mei 1866
 4. Cornelis Numeijer, geboren Wieringen 14 februari 1868, huwde Antje Bakker
 5. Cornelia Numeijer, geboren Wieringen, huwde Johannes Josephus Heijdenrijk, beroep koopman.
 6. Jacob Numeijer, geboren Wieringen 11 maart 1872, overleden Wieringen 29 juli 1894, 22 jaar oud.
 7. Nicolaas, geboren Wieringen, overleden Wieringen 26-02-1874, 2 dagen oud.
 8. Pieter Numeijer, geboren Wieringen 1874, overleden 07-03-1874, 11 dagen oud.
 9. Aaltje Numeijer, geboren Wieringen 24 oktober 1861, huwde Wieringen 17 mei 1885 Theodorus Rasch, geboren 2 oktober 1856, beroep koopman, overleden 7 januari 1941. Aaltje is overleden op 3 juni 1933.
 10. Fremia (Femmetje) Numeijer, geboren Wieringen 16 juli 1876, huwde Jan Engel.
 11. Geertruida Numeijer, geboren Wieringen 29 december 1869, huwde Arie Trap, beroep stratenmaker. Geertruida vertrekt in mei 1894 naar Den Helder, in december 1894 naar Wormerveer, in 1897 weer naar Den Helder. Kind: Alida Engelina Trap, geboren Den Helder 01-08-1895. Als moeder Geertruida in Wormerveer is, woont kleindochter tijdelijk bij haar grootouders.

6.21 Pieter Keijzer, kind van Jan Keijzer, beroep landman en Aaltje Mosk. (5.14)

 • geboren: Wieringen/Westerklief 10 november 1843
 • beroep: schipper, koopman
 • huwde: Alkmaar 26 mei 1867
 • partner: Maria (Maartje) Catharina Boersen, geboren Alkmaar 11 februari 1842, kind van Antonie (Anthonius Jansz) Boersen, beroep landman en Elisabeth Tames, beroep dienstbode. Anthonie was eerder gehuwd met Maartje Bakkum. Bij huwelijk Pieter 23 jaar, Maria Catharina 25 jaar. Maria Catharina is overleden Wieringen / Hippolytushoef15 januari 1920, 77 jaar.
 • overleden: Hoofdstraat 8 Hippolytushoef Wieringen 18-04-1921, 77 jaar.

Bijzonderheden: bij overlijden Pieter is hij weduwnaar. Het echtpaar heeft diverse knechten en dienstbodes in dienst gehad: Cornelis de Haan, geboren 19 oktober 1867; Geertje de Vries, geboren Wieringen 19 mei 1873; Klaasje Kooger, geboren 15 september 1875; Jan Zijdewind, geboren Sint Maarten 1 april 1872 en Cornelis Schouten, geboren Schoorl 11 september 1854.

Cornelis de Haan gaat 10 november 1893 terug naar zijn ouders; Klaasje Kooger werk aanvankelijk bij D. Klein op Stroe, komt daarna bij de familie Keijzer en gaat op 20 oktober 1898 naar Den Helder; Cornelis Schouten komt in 1895 vanuit Den Helder en gaat in 1896 via Schagen naar de Haarlemmermeer; Jan Zijdewind komt in 1892 vanuit Sint Maarten naar Wieringen.

Het gezin woont: Wieringen, Alkmaar.

Kinderen Keijzer-Boersen:

 1. Aaltje, geboren Wieringen 1872, overleden Wieringen 3 april 1873, 1 jaar oud
 2. Anthonius, geboren Wieringen, overleden Wieringen 13-08-1875, 5 maanden.
 3. Aaltje, geboren Wieringen 2 november 1876, huwde Wieringen Willem Huijbers, geboren Hippolytushoef Wieringen 15 december 1874, beroep schoenmaker, kind van Jacobus Huijbers en Trijntje Mekken. (7.7)
 4. Anthonius, geboren Wieringen 25 februari 1878, beroep koopman, in 1921 43 jaar. Huwt Johanna de Jongh (7.6)
 5. Johan(n)es (Jan), geboren Wieringen 21 november 1879, beroep landman, huwde Den Helder 15 juni 1908 Margaretha Eva Cornelia van Oers, geboren Den Helder, kind van Jacobus Johannes van Oers en Margaretha Rippens. Bij huwelijk Johanes 28 jaar, Johanna 30 jaar. (7.4)

6.22 Jan Keijzer, kind van Cornelis Keijzer, beroep visser, en Gerbrig Scheltus (5.9)

 • geboren: Wieringen
 • beroep: visser
 • huwde: Wieringen 21 april 1907
 • partner: Jacoba Wagemaker, geboren Wieringen, kind van Nan Wagemaker, beroep broodbakker en Maartje Bakker.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Jan 27 jaar, Jacoba 21 jaar.

Kinderen Keijzer-Wagemaker:

6.23 Grietje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer, beroep visser, en Gerbrig Scheltus (5.9)

 • geboren: Wieringen 14 februari 1869
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: 1. Cornelis Omis; 2. Simon ten Bokkel
 • overleden: Wieringen 14 april 1951, 82 jaar

Bijzonderheden: Cornelis Omis, kind van Cornelis Omis en Maartje Rotgans, hij is overleden op 26 november 1905, om 04.30 uur, Wijk D nr. 16, 36 jaar, beroep visser. Het overlijden is aangegeven door Hendrikus Doesburg, beroep kleermaker en Gerrit Mante, beroep gemeentebode.

6.24 Nan Keijzer, kind van Cornelis Keijzer, beroep visser, en Gerbrig Scheltus (5.9)

 • geboren: Wieringen 24 april 1872
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

6.25 Marijtje Keijzer, kind van Cornelis Keijzer, beroep visser, en Gerbrig Scheltus (5.9)

 • geboren: Wieringen 15 augustus 1876
 • beroep:
 • huwde: Jan Omis ?, beroep visser.
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

Kinderen Omis-Keijzer:

 1. Gerritje Omis, geboren Wieringen 10 december 1906, overleden Wieringen 21 maart 1911, 4 jaar oud, wijk D nummer 11. Jan Omis, vader, is dan 35 jaar en visser van beroep.

6.26 Ariaantje Keijzer, kind van Albertus Keijzer, beroep landman en Geertje ter Keurst (Veurst). (5.7)

 • geboren: Wieringen 28 februari 1905
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 26 november 1926
 • partner: Pieter Rotgans, geboren Wieringen/Westerland 10 januari 1899, beroep arbeider, kind van Pieter Rotgans en Maartje Borst. Pieter overlijdt Alkmaar (ziekenhuis) 25 oktober 1967. Bij huwelijk Ariaantje 21 jaar, Pieter 27 jaar.
 • overleden: Wieringen 14 juli 1971

Bijzonderheden:

Kinderen Rotgans-Keijzer:

 1. Pieter Adriaan Rotgans, geboren Hippolytushoef 29 juli 1934, huwt Wilhelmina Frederika Maria Harbering.

6.27 Jacob Keijzer, kind van Albertus Keijzer, beroep landman en Geertje ter Keurst. (5.7)

 • geboren:
 • beroep: timmerman
 • huwde: Wieringen 7 december 1930
 • partner: Maria Suzanna Glim, geboren Anna Paulowna, kind van Arie Glim, beroep arbeider en Cornelia Vroone.
 • overleden: Wieringen 19 december 1908

Bijzonderheden: bij huwelijk Jacob 21 jaar, Maria Suzanna 18 jaar.

Het gezin woonde, Westerland, Hollebalg -Wieringen.

Kinderen Keijzer-Glim:

 1. Geertje, geboren Wieringen 16 mei 1931, overleden Wieringen 17 mei 1931, 1 dag oud.
 2. Albertus, geboren Wieringen 25 mei 1932, (7.
 3. Cornelia, geboren Wieringen 1 februari 1934
 4. Arie, geboren Wieringen 8 juli 1935 (7.)

6.28 Anna Keijzer, kind van Albertus Keijzer, beroep landman en Geertje ter Keurst. (5.7)

 • geboren: Wieringen 10 augustus 1910
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 29 januari 1932
 • partner: Gerben van der Schaaf, geboren Ferwerderadeel 14 januari 1907, beroep grondwerker, kind van Uilke van der Schaaf en Jantje Kieviet. Gerben is overleden Hippolytushoef 22 december 1980, 73 jaar.
 • overleden: Wieringen 23 december 1982, 72 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk Anna 21 jaar, Gerben 25 jaar.

6.29 Nan Keijzer, kind van Jan Keijzer, beroep schipper en Trijntje Asjes. (5.3)

 • geboren: Wieringen 26 september 1876
 • beroep: visser
 • huwde: Wieringen 7 november 1909
 • partner: Maria Gorter, geboren Wieringen, kind van Jacob Gorter, beroep koopman en Neeltje de Haan.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Nan 33 jaar, Maria 28 jaar.

6.30 Pieter Keijzer, kind van Jan Keijzer, beroep schipper en Trijntje Asjes. (5.3)

 • geboren: Wieringen 24 juni 1883
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 24 juni 1883
 • partner: Trijntje Lont, geboren Wieringen 26 april 1888, kind van Jacob Jacobsz Lont, beroep schipper, landman, en Pietertje Halfweeg.
 • overleden: Wieringen 22 november 1966.

Bijzonderheden:

6.31 Cornelis Keijzer, kind van Jan Keijzer, beroep schipper en Trijntje Asjes. (5.3)

 • geboren: Wieringen 13 april 1885, gedoopt Hippolytushoef 5 juli 1885
 • beroep: visser
 • huwde: Wieringen 18 juli 1909
 • partner: Grietje Koorn, geboren Wieringen 21 oktober 1883, gedoopt 9 december 1883, kind van Cornelis Koorn, beroep makelaar en Maartje Kooij. Grietje is overleden op: 30 oktober 1961 Den Helder (ziekenhuis), 78 jaar, begraven Westerland.
 • overleden: verdronken op zee 21 november 1913, 28 jaar, begraven Westerland.

Bijzonderheden: bij huwelijk Cornelis 24 jaar, Grietje 25 jaar.

Kinderen Keijzer-Koorn:

 1. Jan, geboren Wieringen november 1909 (7.26)

Nadat Cornelis op zee is verdronken huwt Grietje 17 maart 1916, 32 jaar, met haar behuwd oom de 46 jarige Jan Wiegman, zoon van Lammert Wiegman, beroep landman en Aaltje Roos. Jan is landman, geboren Wieringen 22 oktober 1869, overleden 7 maart 1947, 77 jaar oud. Jan was eerder gehuwd met Neeltje Kooij.

6.32

6.33 Gerrit Keijzer, kind van Jacob Gerritsz Keijzer en Diewertje Griek (5.25)

 • geboren: Den Helder 12 oktober 1872
 • beroep:
 • huwde: ongehuwd
 • overleden: Arnhem 19 juni 1947, 74 jaar

Bijzonderheden:

6.34 Cornelia Pieternella Keijzer, kind van Jacob Gerritsz Keijzer en Diewertje Griek (5.25)

 • geboren: Den Helder 27 juli 1875
 • beroep:
 • huwde: Den Haag 21 december 1898
 • partner: Dirk Duran, geboren, beroep matroos eerste klasse bij de marine, kind van Dirk Duran, beroep koperpletter en Carolina Sophia Vogelesang.
 • overleden: Den Haag 14 juni 1962, 87 jaar

Bijzonderheden: bij huwelijk Cornelia Pieternella 24 jaar, Dirk 23 jaar.

6.35 Jaantje Keijzer, kind van Jacob Gerritsz Keijzer en Diewertje Griek (5.25)

 • geboren: Den Helder 22 december 1882
 • beroep:
 • huwde: 1. Amsterdam 25 oktober 1899, 2. Den Helder 10 februari 1910
 • partner: 1. Johannes Alexander Mesker, geboren Amsterdam, beroep matroos, kind van Hendrik Mesker en Anna Petronella Rombouts.
 • partner 2: Cornelis Rooker, geboren Den Helder, beroep marinier, kind van Nanning Rooker en Dina Roerdomp.
 • overleden: Den Helder 6 oktober 1910, 28 jaar. Kerkgracht 33 Den Helder.

Bijzonderheden:
– Bij huwelijk Jaantje 17 jaar, Johannes Alexander 21 jaar. De vader van de bruid en moeder van de bruidegom geven via notariële akte toestemming tot het huwelijk. De moeder van de bruid en vader van de bruidegom zijn op deze datum al overleden.

– Bij het huwelijk met Cornelis Rooker is Jaantje weduwe van Johannes Alexander Mesker. Cornelis is 25 jaar, Jaantje 28 jaar.

6.36 Pieter Keijzer, kind van Jacob Gerritsz Keijzer en Diewertje Griek (5.25)

 • geboren: Den Helder 8 oktober 1883
 • beroep: marinier eerste klasse
 • huwde: Den Haag 12 juli 1911
 • partner: Carolina Sophia Duran, beroep werkster, kind van Dirk Duran, berope departementsknecht en Carolina Sophia Vogelesang
 • overleden: Haarlem 23 december 1956, 73 jaar.

Bijzonderheden: Vertrekt op 22 oktober1897 naar et Rijksopvoedingsgesticht in Alkmaar.

Bij huwelijk Pieter 27 jaar, Carolina Sophia 28 jaar.

6.37 Jacob Keijzer, kind van Jacob Gerritsz Keijzer en Diewertje Griek (5.25)

 • geboren: Den Helder 11 september 1884
 • beroep: sjouwerman, smid, stoker, machinist
 • huwde: 1. Schagen 7 mei 1909, 2. Wormerveer 22 november 1913
 • partner 1: Elisabeth Kossen, geboren Schagen 1 maart 1888, kind van Jan Kossen, beroep arbeider en Jantje Boender. Elisabeth is overleden Wormerveer 21 februari 1918, 29 jaar. Dit huwelijk kent geen kinderen.
 • partner 2: Marie van Enkhuizen, geboren Wormerveer 1 april 1892, kind van Cornelis van Enkhuizen, beroep meelbewerker en Maartje Mol.
 • overleden: Zaandijk 20 juni 1967, 82 jaar.

Bijzonderheden:
bij huwelijk 1 Jacob 24 jaar, Elisabeth 21 jaar.
bij huwelijk 2 Jacob 29 jaar, Marie 21 jaar.

Kinderen Keijzer-van Enkhuizen:

 1. Dieuwertje Marie, geboren Wormerveer 10 mei 1914
 2. Jacob, geboren Wormerveer 7 januari 1918
 3. Marie, geboren Wormerveer 6 februari 1921
 4. Cornelia Luwina, geboren Zaandijk 31 maart 1923
 5. Jan, geboren Zaandijk 8 december 1925
 6. Luwina, geboren Zaandijk 4 augustus 1930
 7. Herman, geboren Zaandijk 8 september 1933

6.38 Volkje Keijzer, kind van Simon Keijzer en Grietje de Haan (kinderen uit het eerste huwelijk van Simon) (5.10)

 • geboren: Den Helder 30 september 1843
 • beroep:
 • huwde: Den Helder 2 juni 1864,
 • partner: Dirk Bakker, geboren 3 december 1842, beroep scheepstimmerman, kind van Dirk Bakker en Antje Steeman.
 • overleden:

Bijzonderheden: het echtpaar woonde Den Helder, Amsterdam (1886).

6.39 Hendrik Keijzer, kind van Simon Keijzer en Grietje de Haan (kinderen uit het eerste huwelijk van Simon) (5.10)

 • geboren: Den Helder 3 december 1845
 • beroep: schipper
 • huwde: Den Helder 26 oktober 1871
 • partner: Catharina Catlender, geboren Medemblik 25 januari 1850, kind van Jan Frederik Catlander en Chatharina de Vroome.
 • overleden:

Bijzonderheden: het gezin woonde Den Helder, Amsterdam (1886)

Kinderen Keijzer-Catlander:

 1. Grietje, geboren Den Helder 22 juni 1872
 2. Catharina, geboren Den Helder 27 september 1873, overleden 12 augustus 1880, 6 jaar oud.
 3. Johanna Hendrika Frederika, geboren Den Helder 16 maart 1875, overleden Den Helder 23 oktober 1876, 19 maanden oud.
 4. Simon, geboren Den Helder 21 augustus 1879, overleden Den Helder 13 juni 1880, 7 maanden
 5. Catharina, geboren Den Helder 16 november 1880
 6. Wilhelmina, geboren Den Helder 8 mei 1882
 7. Simon, geboren Den Helder 24 maart 1885

6.40 Stijntje Keijzer, kind van Simon Keijzer en Grietje de Haan (kinderen uit het eerste huwelijk van Simon) (5.10)

 • geboren: Den Helder 14 oktober 1847
 • beroep:
 • huwde: Den Helder 2 november 1878
 • partner: Frederik Lindeman, geboren Zijpe 6 mei 1839, beroep schipper, kind van Ferdinand Lindeman en Jannetje de Wit, overleden Egmond aan Zee 4 november 1907, 68 jaar.
 • overleden:

Bijzonderheden: Frederik was weduwnaar van Sijke de Pater, zij is overleden 7 september 1875.
Het gezin woonde Wieringen, Amsterdam (1888) en Egmond aan Zee.

6.41 Hielke Keijzer, kind van Simon Keijzer en Grietje de Haan (kinderen uit het eerste huwelijk van Simon) (5.10)

 • geboren: Den Helder 24 november 1849
 • beroep:
 • huwde: Purmerend 29 september 1867, dit huwelijk is ontbonden in 1890.
 • partner: Cornelis Hardebol, geboren Purmerend 29 april 1844, beroep timmerman, kind van Pieter Hardebol en Catharina Hanse
 • overleden:

Bijzonderheden:

6.42 Grietje Keijzer, kind van Simon Keijzer en Grietje de Haan (kinderen uit het eerste huwelijk van Simon) (5.10)

 • geboren: Den Helder 31 augustus 1851
 • beroep:
 • huwde: Den Helder 27 maart 1873
 • partner: Klaas Troost, geboren Den Helder 23 augustus 1846, beroep loods, kind van Hendrik Troost en Marretje Zunderdorp, overleden Den Helder 18 december 1927, 81 jaar.
 • overleden: Den Helder 13 april 1929, 77 jaar.

Bijzonderheden:

Kinderen Troost-Keijzer:

Het gezin Troost-Keijzer

6.43

6.44


Keijzer generatie 7

In deze generatie verdwijnt bij tijd en wijle de “j” uit de naam Keijzer.

7.1. Jan Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Trijntje Schager. (6.18)

 • geboren: Wieringerwaard 1859
 • beroep: schippersknecht
 • gehuwd: 1. Wieringerwaard 14 mei 1882 en 2. Barsingerhorn 29 mei 1891.
 • partners: 1. Guurtje Kossen, geboren Zijpe en 2. Grietje Bruin, geboren Barsingerhorn.
 • overleden:

bijzonderheden: bij huwelijk Jan 23 jaar, Guurtje 31 jaar. bij het tweede huwelijk Jan 32 jaar en Grietje 27 jaar.

Guurtje Kossen/Koster, kind van

Grietje Bruin, kind van Pieter Bruin en Jannetje Raven.

Kinderen Keijzer-Kossen:

 1. Immetje, geboren Wieringerwaard 1883, huwde (1) Barsingerhorn 3 juli 1903 met Jan Beers, geboren Barsingerhorn, kind van Gerrit Beers, beroep arbeider en Maartje de Boer. Bij huwelijk Immetje 20 jaar, Jan 26 jaar.
  Immetje huwt (2) op 17 februari 1911 Barsingerhorn als weduwe met Cornelis Smit, geboren Barsingerhorn, beroep postbode, kind van Jan Smit, beroep koopman en Antje Bakker. Bij huwelijk is Immetje 27 jaar en Cornelis 29 jaar. (8. )

7.2 Pieter Keijzer, kind van Jacob Keijzer, beroep schipper, en Trijntje Schager (6.18)

 • geboren: Wieringerwaard
 • beroep: schipper, visserman
 • gehuwd: Wieringen 19-05-1895
 • partner: Geertje Baijs, kind van Cornelis Bais (de j verdwijnt uit de naam), beroep schipper, en Aaltje Smit. Geertje is overleden Alkmaar (ziekenhuis) op 6 juli 1941, 70 jaar.
 • overleden: Stroerdijk 8 te Wieringen 03-01-1925, 55 jaar

Kinderen Keijzer-Baijs:

 1. Aaltje Keijzer, geboren Wieringen 29 oktober 1895, huwde Wieringen 26 juli 1917 met Dirk Doves, beroep arbeider, kind van Jan Doves, beroep arbeider en Ariaantje Muit. Dirk 25 jaar, Aaltje 21 jaar. (8.1)
 2. Jacob Keijzer, geboren Wieringen 15 januari 1897, beroep molenaar, huwde Anna Paulowna 30 maart 1923 met Margaretha Suzanne Glim, kind van Cornelis Glim, beroep landarbeider, en Jacoba Kossen. Jacob 26 jaar, Margaretha 23 jaar. (8.2)
 3. Cornelis (Kees), geboren Wijk C 24, nummer 241 (Zandburen) op 24 februari 1898, beroep landarbeider, overleden 26 augustus 1958, ongehuwd.
 4. Pieter, geboren Wieringen 1901, overleden Wieringen 4 juli 1901, 19 maanden oud, Wijk C nummer 246a. Vader Pieter geeft het overlijden aan, 31 jaar.
 5. Pieter Keijzer, geboren Wieringen 9 maart 1903 wijk C nr246a, beroep losarbeider/ schipper, huwde Wieringen 06 augustus 1932 met Stijntje Hidden, kind van Haiko Hidden, beroep grondwerker, en Johanna Hagenus. Pieter 29 jaar, Stijntje 24 jaar, het huwelijk werd voltrokken onder protest van de ouders van de bruid. (8.3)
 6. Trijntje Keijzer, geboren Wieringen 20 augustus 1912, huwde Wieringen 17 augustus 1930 met Abraham Johannes Hendrik Keppel, beroep slager, kind van Jan Keppel, beroep arbeider en Adriana Cornelia de Smit. Trijntje 17 jaar, Abraham Johannes Hendrik 24 jaar. (8.4)

Bijzonderheden: zoon Jacob geeft overlijden vader aan, hij is dan 27 jaar.

7.3. Klaartje Keijzer, kind van Jacob Keizer en Trijntje Schager. (6.18)

 • geboren: Wieringerwaard 10 maart1865.
 • beroep:
 • huwde: Alkmaar 30 april 1899
 • partner: Hubertus Schrijver, geboren Koedijk 08 februari 1872, beroep koopman, pakhuisknecht, arbeider, loopknecht, kind van Jan Schrijver en Anna Habbee. overleden Alkmaar 09-06-1928, 56 jaar.
 • overleden: Alkmaar 05-11-1927, 62 jaar.

bijzonderheden: bij huwelijk Hubertus 27 jaar, Klaartje 24 jaar. Bij overlijden Hubertus is hij weduwnaar van Klaartje.

Kinderen Schrijver-Keijzer:

 1. Johannes Jacobus, geboren Alkmaar 1903, overleden Alkmaar 10-05-1920, 17 jaar.
 2. Catharina, geboren Alkmaar 1905, overleden Alkmaar 16 augustus 1915, 10 jaar.
 3. Jacob, geboren Alkmaar 1907, overleden Alkmaar 21 mei 1908, 1 jaar.

7.4. Joha(n)nes (Jan) Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Maria (Maartje) Catharina Boersen. (6.14)

 • geboren: Wieringen 21-11-1879
 • beroep: landman, landbouwer
 • huwde: Den Helder 15 juni 1908
 • partner: Margaretha Eva Cornelia van Oers, geboren Den Helder 12-04-1878, kind van Jacobus Johannes van Oers en Margaretha Rippens.
 • overleden: Polderweg 62 (Lidwina ziekenhuis) Den Helder 16-08-1930, 50 jaar, wonende te Wieringen.

bijzonderheden: Bij huwelijk Johanes 28 jaar, Johanna 30 jaar.

Kinderen Keijzer-van Oers:

7.5 Alida Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Maria (Maartje) Catharina Boersen (6.21) .

 • geboren: Wieringen 2 november 1876,
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

7.6 Anthonius Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Maria (Maartje) Catharina Boersen. (6.21)

 • geboren Wieringen 25 februari1878,
 • beroep: veehandelaar, koopman, landman.
 • huwde: Wieringen 22 april 1900
 • partner: Johanna de Jongh, dochter van Willem de Jongh en Aaltje Wigbout.
 • overleden: Wieringen 13 april 1945, 67 jaar. Overlijden aangegeven door Pieter Keijzer, 34 jaar, landman.

Bijzonderheden: bij huwelijk Anthonius 22 jaar, Johanna 23 jaar.

Kinderen Keijzer-de Jongh:

 1. Maria, geboren Wieringen 4 november 1900, huwde Johan Visser, koetsier te Schagen (8.6)
 2. Alida, geboren Wieringen 20 oktober 1901 (8.7)
 3. Dieuwertje, geboren Wieringen 19 oktober 1903 Wijk C nr 264a, ongehuwd.
 4. Pieter, geboren Wieringen 15 november 1904, hij overlijdt 9 dagen na de geboorte.
 5. Johanna Keijzer, geboren Wieringen 4 augustus 1906, huwde Wieringen 8 augustus 1928 met Willem Kaan. (8.8)
 6. Pieter, veehouder, huwde Ida Jaspers. (8.9)
Dienstplicht Anthonius Keijzer, Wieringen, zoon van Pieter Keijzer en Maria Catharina Boersen.

7.7 Aaltje Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Maria (Maartje) Catharina Boersen. (6.21)

 • geboren: Wieringen 2 november 1876
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 1903
 • partner: Willem Huijbers, geboren Hippolytushoef Wieringen 15 december 1874, beroep schoenmaker, kind van Jacobus Huijbers en Trijntje Mekken
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.8 Aaltje (Alida) Keijzer, kind van Klaas (Nicolaas) Keijzer, beroep schipper en Trijntje Rijmerink. (6.19)

 • geboren: Wieringen 28 december 1856
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 9 oktober 1881.
 • partner: Franciscus (Frans) Lossie, geboren Wieringen 14 augustus1854, beroep koopman, schoenmaker, kind van Andries Lossie, beroep koopman en Trijntje Pot. Franciscus overlijdt Wieringen 16 januari 1927, 72 jaar, Hoofdstraat 38 Hippolytushoef, hij is dan schoenmaker.
 • overleden: Warmenhuizen 15 januari 1930, 73 jaar. Na het overlijden van Francisus gaat Aaltje inwonen bij haar dochter Catharina, in Warmenhuizen, Dorpsstraat 125. Bij haar overlijden wordt Aaltje, Alida genoemd.

bijzonderheden: Bij huwelijk Franciscus 27 jaar, Aaltje 24 jaar.

Franciscus Lossie heeft diverse knechten opgeleid tot schoenmaker: Cornelis Slikker, geboren Barsingerhorn 17 mei 1872, Hendrik Noot, geboren Den Helder 2 september 1874 en Jan Cornelis Molenaar, geboren Texel 14 juni 1861.

Kinderen Lossie- Keijzer:

 1. Andries Nicolaas Lossie, geboren Wieringen, beroep schoenmaker, ongehuwd, overleden Wieringen 24 mei 1911, 22 jaar oud. Overlijden wordt aangegeven door vader Frans Lossie en zwager Maarten Gomes.
 2. Catharina Lossie, geboren Wieringen 1882, huwde Wieringen 17 september 1905 Maarten Gomes, geboren Den Helder, beroep smid, kind van Arie Pieterszoon Gomes, beroep visser en Antje van der Veld Tjebbes. Bij huwelijk Catharina 23 jaar, Maarten 25 jaar. Bij dit huwelijk is Frans Lossie, vader van de bruid, schoenmaker. Catharina overlijdt Warmenhuizen 15-05-1947, 65 jaar.
 3. Anna Catharina Lossie, geboren Wieringen 1883, overleden Wieringen 28 oktober 1883, 6 weken oud.
 4. Nicolaas Lossie, geboren Wieringen 1883, overleden Wieringen 28 september 1883, 14 dagen oud.
 5. Nicolaas Lossie, geboren Wieringen 1894, overleden Wieringen 12 november 1894, 12 weken oud.
 6. Andries Lossie, geboren 1886, overleden Wieringen 10 maar 1887, 9 maanden oud.
Overlijden Alida Keijzer, Wieringen, weduwe van Franciscus Lossie.

7.12 Simon Keijzer, kind van Simon Keijzer en Trijntje Bakker (6.12)

 • geboren: Wieringen 26 september 1914
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.13 Elisabeth Keijzer, kind van Simon Keijzer en Trijntje Bakker (6.12)

 • geboren: Wieringen 16 juli 1916
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.14

7.15 Jacob Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maria Catharina Rump (6.14)

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.16 Gerardus Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maria Catharina Rump (6.14)

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.17

 • geboren: Wieringen
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.18 Albertus Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Maria Suzanna Glim (6.27)

 • geboren: Wieringen 25 mei 1932
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.19 Arie Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Maria Suzanna Glim (6.27)

 • geboren: Wieringen 8 juli 1935
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.20

7.21 Jacob Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Marie van Enkhuizen (6.37)

 • geboren: Wormerveer 7 januari 1918
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.22 Jan Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Marie van Enkhuizen (6.37)

 • geboren: Zaandijk 8 december 1925
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.23 Herman Keijzer, kind van Jacob Keijzer en Marie van Enkhuizen (6.37)

 • geboren: Zaandijk 8 september 1933
 • beroep:
 • huwde:
 • partner:
 • overleden:

Bijzonderheden:

7.24

7.25 Jacob Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Maria Catharina Trump (6.14)

 • geboren: Wieringen 29 januari 1918
 • beroep:
 • huwde:
 • partner: Elizabeth Oss, geboren 30 maart 1919, overleden Anna Paulowna 5 december 1997, 78 jaar.
 • overleden: Anna Paulowna 28 juli 1984, 66 jaar.

Bijzonderheden:

7.26 Jan Keijzer, kind van Cornelis Keijzer en Grietje Koorn (6.31)

 • geboren: Wieringen ?? november 1909


Keijzer generatie 8

8.1 Aaltje Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Geertje Bais (7.1).

25 jarig huwelijk Dirk Doves en Aaltje Doves Keijzer, Klieftstraat 37 Hippolytushoef.
 • geboren: Wieringen 29 oktober 1895
 • beroep: geen
 • huwde: Wieringen 26 juli 1917, bij huwelijk Dirk 25 jaar, Aaltje 21 jaar.
 • partner: Dirk Jz Doves, geboren Wieringen 09 februari 1892, kind van Jan Doves, beroep arbeider en Ariaantje Muit.
 • overleden:
Dankbetuiging overlijden Pieter Doves, zoon van Dirk Doves en Aaltje Doves-Keijzer, op Wieringen.

bijzonderheden:

Kinderen Doves-Keijzer:

 1. Jan, geboren Wieringen 10 december 1917, beroep rietdekker, huwde
 2. Pieter, geboren Wieringen maart 1919, overleden Klieftstraat 27A Hippolytushoef 02 oktober 1924, 5 jaar.

8.2. Jacob Keijzer, Aaltje Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Geertje Bais. (7.1).

 • geboren: Wieringen 15 januari 1897
 • beroep: molenaar, timmerman
 • huwde: Anna Paulowna 30 maart 1923, bij huwelijk Jacob 26 jaar, Margaretha 23 jaar.
 • partner: Margaretha (Maria) Suzanne Glim, geboren Anna Paulowna 25 januari 1900, kind van Cornelis Glim, beroep landarbeider, en Jacoba Kossen.
 • overleden:

bijzonderheden: op 27 jarige leeftijd geeft Jacob het overlijden van zijn vader aan,

Kinderen Keijzer-Glim:

 • Geertje Keijzer, geboren Wieringen 1931, overleden Wieringen 17 mei 1931, 1 dag oud. Overlijden aangegeven door Jacob, 22 jaar.

8.3. Pieter Pz Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Geertje Baijs. (7.1).

 • geboren: Wieringen 09-03-1903 
 • beroep: losarbeider, schipper
 • gehuwd: Wieringen 06 augustus 1932, Pieter 29 jaar, Stijntje 24 jaar.
 • partner: Stijntje Hidden, geboren Wedde (Morrige 09 april 1908, kind van Haiko Hidden en Johanna Hagenus, beroep dienstbode, schippersvrouw, geen, overleden: Den Helder (ziekenhuis) 2 november 1973.
 • overleden: Hippolytushoef 04-03-1985.
 • Lees meer over de familie Hidden…..

Kinderen Keijzer-Hidden:

Geertje Johanna, geboren Stroe 09-04-1933 Wieringen, huwde Siewert Klein, kinderen Evelien; Pieter, huwt Geertje Christina (Gea) Hamming; Nelly, huwt Dirk Stork en Christina. Lees ook….

Bijzonderheden: de ouders van Stijntje Hidden gaven geen toestemming voor het huwelijk maar Stijntje was inmiddels volwassen en zette door. Toch brachten de ouders het voor de kantonrechter in Den Helder, bij de zitting zijn ze niet verschenen. Het huwelijk tussen Pieter Pz Keijzer en Stijntje Hidden was een “moetje”, acht maanden na het huwelijk werd Geertje Johanna (mijn schoonmoeder) geboren. Getuigen bij het huwelijk Jacob Bruul, chauffeur, 51 jaar en Albertus (Albert) Veerdig, gemeentebode, 29 jaar.

Huwelijk Pieter Pz Keijzer en Stijntje Hidden

Lees het oorlogsverhaal over het gezin Keijzer-Hidden, opgetekend door mijn schoonmoeder Geertje Johanna Keijzer. Een verhaal dat niet mag worden vergeten:

8.4. Trijntje Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Geertje Bais. (7.1).

 • geboren: Wieringen 20 augustus 1912.
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 17 augustus 1930, bij huwelijk Trijntje 17 jaar, Abraham Johannes Hendrik 24 jaar. Het huwelijk is ontbonden in 1963 door Supreme Court of Western Australie in Perth.
 • partner: Abraham Johannes Hendrik Keppel, beroep slager, kind van Jan Keppel (1867-1948), beroep arbeider en Adriana Cornelia de Smit (1873-1968), overleden 1986.
 • overleden: Wieringen 13 januari 2007, crematie Schagen 18 januari 2007.

Bijzonderheden: bij huwelijk is Abraham Johannes Hendrik Keppel wonende te Haarlem, doch binnen de laatste zes maanden te Wieringerwaard. Getuigen bij het huwelijk Jacob Keijzer, broer van de bruid, 33 jaar, beroep arbeider, wonende te Wieringen en Adrianus Keppel, broer van de bruidegom, 26 jaar, beroep slager te Haarlem.

Het echtpaar vertrekt in 1930 naar Haarlem.

Kinderen Keppel-Keijzer:

 1. Geertje Adriana Keppel,
 2. Abraham Johannes Hendrik Keppel, huwde 1967 Geertruida Pops. Kinderen Monique en Ton.

8.6 Maria Keijzer, kind van Anthonius Keijzer, veehandelaar, koopman en Johanna de Jongh. (7.6)

 • geboren: Wieringen 4 november 1900.
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 29 oktober 1922
 • partner: Johan Visser, geboren Schagen 25 mei 1894, beroep koetsier te Schagen, kind van Arie Visser, beroep stalhouder en Neeltje Levendig. Johan is overleden Aartswoud 15 mei 1946, 51 jaar.
 • overleden: Hoorn 14 april 1943, 42 jaar

Bijzonderheden: bij huwelijk Maria 21 jaar, Johan 28 jaar. De ouders van Maria gaven aanvankelijk geen toestemming tot dit huwelijk, met tussenkomst van het Kantongerecht zijn zij akkoord gegaan.

8.7 Alida Keijzer, kind van Anthonius Keijzer en Johanna de Jongh (7.6)

 • geboren Wieringen 20 oktober 1901
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 9 november 1921
 • partner: Nan Dirk Lont, geboren Wieringen 31 mei 1894, kind van Cornelis Lont en Trijntje Verfaille.
 • overleden: Wieringen 13 juli 1969, 67 jaar.

Bijzonderheden: aanvankelijk geven de ouders geen toestemming tot het huwelijk, Alida en Nan Dirk trekken ongehuwd in bij Jacob Keijzer, weduwnaar van Maartje Rotgans en boer en melkventer op Oosterklief. Op voorwaarde dat zij tot de dood voor Jacob zullen zorgen. Bij de aankondiging van de zwangerschap gaan de ouders overstag.

Kinderen Lont-Keijzer:

 1. Trijntje Lont, geboren Wieringen 27 januari 1922, overleden 4 juni1933
 2. Johanna Lont, geboren Wieringen 30 augustus 1925, huwt Garlinus Mik
 3. Cornelis Lont, geboren Wieringen 13 november 1927, huwt Gerrigje Blaauboer
 4. Antonia Lont, geboren Wieringen 28 april 1929, overleden 4 juni 1933
 5. Nellie Maria Lont, geboren Wieringen 9 oktober 1932, huwt Jan de Graaf
 6. Anthonius Lont, geboren Wieringen 18 december 1933, huwt Atje Jannie Liefhebber
 7. Trijntje Lont, geboren Wieringen 9 maart 1937, huwt Cornelis Blaauboer
 8. Maria Alida Lont, geboren Wieringen 4 juni 1942, huwt Hendrik de Vries.

Lees het verhaal over Alida Keijzer (bron: Op de Hoogte Historische Vereniging Wieringen)

8.8 Johanna Keijzer, kind van Anthonius Keijzer, veehandelaar, koopman en Johanna de Jongh. (7.6)

 • geboren: Wieringen 4 augustus 1906
 • beroep:
 • huwde: Wieringen 8 augustus 1928
 • partner: Willem Kaan, geboren Den Helder, beroep slager, kind van Willem Kaan, vrachtrijder en Guurtje Selderbeek.
 • overleden:

Bijzonderheden: bij huwelijk Johanna 22 jaar, Willem 27 jaar.

Het echtpaar woonde Voorstraat, Den Oever

8.9 Pieter Keijzer, kind van Anthonius Keijzer, veehandelaar, koopman en Johanna de Jongh. (7.6)

 • geboren: Wieringen 5 november 1910
 • beroep: veehouder
 • huwde: Wieringen 8 juli 1937, ondertrouw Wieringen 23 juni 1937.
 • partner: Ida Jaspers, geboren Biertrop Wieringen 18 december 1912, overleden Hippolytushoef 23 april 2007, 84 jaar.
 • overleden: Wieringen Hippolytushoef 9 mei 2003, 92 jaar.

Bijzonderheden: beroep kust artillerie en infanterie ??
Het echtpaar gaat wonen: Belt 26 Hippolytushoef

Kinderen Keijzer-Jaspers:

 1. Antoon (Tonny), geboren Wieringen 9 maart 1938 (9.1)
 2. Bardina (Dieneke), geboren Wieringen 24 juni 1941
 3. Levenloos kind, geboren Wieringen 30 november 1942
 4. Cornelis (Kees), geboren Wieringen 27 oktober 1943 (9.2)
 5. Johanna Maria (Marianne), geboren Belt 26 – Wieringen 30 november 1946

Keijzer generatie 9

9.1 Antoon Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Ida Jaspers (8.9)

 • geboren: Wieringen, Belt 26 op 9 maart 1938

9.2 Cornelis Keijzer, kind van Pieter Keijzer en Ida Jaspers (8.9)

 • geboren: Wieringen, Belt 26 op 27 oktober 1943

Onbekende Keijzer op Wieringen, die toch een Wieringer werd; de Knorhaan:

Willem Keijzer, geboren Schagen, beroep landman, overleden Spaarndam 26 januari 1885, 47 jaar. Kind van Willem Keijzer en Elisabeth Krants.

Huwde: Wieringen 5 december 1875 Neeltje Verfaille, geboren 24 mei 1855, kind van Pieter Verfaille, beroep landman en Maartje Lont. Haar bijnaam is ‘Peet’. Willem 37 jaar, Neeltje 20 jaar. Neeltje overlijdt op 17 maart 1936, 80 jaar.

Bijzonderheden: bij huwelijk met Neeltje Verfaille is Willem Keijzer weduwnaar van Guurtje Berkhout, 37 jaar en heeft 2 kinderen. Het huwelijk Keijzer-Verfaille telt 4 kinderen.
Na het overlijden van Willem keert Neeltje terug naar Wieringen.

Kinderen Keijzer-Verfaille:

 1. Maartje, geboren Haarlemmerliede en Spaarnwoude 4 januari 1882, huwde Wieringen 30 april 1897 met Maarten Baijs, beroep schipper, 28 jaar, kind van Dirk Baijs, schipper en Trijntje Zomerdijk.

  Kinderen Baijs-Keijzer:
  – Guurtje Baijs, geboren Wieringen 26 mei 1898, overleden Wieringen 26 september 1977, huwt Nan de Haan, kind van Jan de Haan en Dirktje Poel. Het echtpaar heeft twee kinderen: Jan, geboren Wieringen 7 juni 1924, huwt Flora van der Vlugt en Marie Dirktje Anna de Haan, geboren Wieringen 29 mei 1931, huwt Gijsbert Bastiaan Langerak.
  – Trijntje Baijs, geboren Wieringen 18 september 1900.
  – Neeltje Baijs, geboren Wieringen 18 november 1901. Neeltje woont op Westerklief. Zij huwt met Hermanus Beukema en krijgen 4 zoons en 4 dochters.
  -Maartje Baijs, geboren 4 april 1903 wijk C nr. 220a, huwde Simon Smit, visser, geboren Wieringen, 29 jaar, kind van Jan Smit, visser en Ariaantje de Haan.
  – Willem, geboren Wieringen 5 januari 1905
 2. Pieter, geboren H en S 3 oktober 1883, beroep visser, huwde met Pietertje Mulder, geboren Wieringen 27 mei 1906, kind van Nan Mulder, beroep landbouwer en Antje Wagemaker.
  Kinderen Keijzer-Mulder:
  – Neeltje, geboren Velsen 23 april 1907, huwt J.H. Buning;
  – Anna, 1911-1948, huwde Wieringen Willem Baijs;
  – Willem Hendrik Friso Karel, 1914-1997, ongehuwd;
  – Nan 1924-2012, woonde in Diemen.
 3. Dirk, geboren Wieringen, huwde Middelharnas 14 december 1917 met Kaatje Zaaijer, geboren Sommelsdijk, kind van Johannes Zaaijer en Gerritje Joppe.
  Kinderen Keijzer-Zaaijer:
  – Willem. Jans Slagboom, kind van Joost Slagboom en Maria Goedhart, huwt Willem Keijzer. Kinderen: Kathy huwt Willem van Prooijen; Joost huwt Jeannette de Visser; Dirk huwt Astrid Kaan; Joke huwt Aart Rezelman en Loes huwt Andre Lont.

Lees het relaas van het echtpaar Keijzer-Verfaille en hun kinderen w.o de Knorhaan (bron: Op de Hoogte Historische Vereniging Wieringen):

Meer info over Wieringen? Bezoek de Historische Vereniging Wieringen.

Hidden en Hagénus komen vanuit Groningen naar Wieringen

De familie Hidden vindt haar oorsprong rond Bunde, in Duitsland. Een plaatsje nu net over de grens bij Winschoten in Groningen. Het dorp heet Beschoterweg, dit is een dorp in het Duitse deel van het Reiderland en maakt deel uit van de gemeente Weener, het ligt tussen Bunde en Möhlenwarf, deelstaat Nedersaksen, landkreis Leer. Aan Nederlandse kant ligt ook een stuk Reiderland waar Nieuweschans, Beerta, Winschoten en nog enkele plaatsen onder vallen (bron: Wikipedia).

De stamboom Hidden kwam door een vraag van Attie Tuin-Hagénus uit Scheemda, die samen met haar neef Menso Bettenbroek, de lijn Hagénus volgen waar Hidden onderdeel vanuit maakt. Hidden is de naam van de oma van mijn echtgenoot Pieter Klein. Zijn moeder is Geertje Johanna Keijzer, dochter van Pieter Keijzer en Stijntje Hidden en getrouwd met Sieuwert Klein.

Hidde Heikes Hidden geboren rond 1820 in waarschijnlijk Beschoterweg, Duitsland en was gehuwd met Trientje Jans Wirtjes. Hoeveel kinderen dit echtpaar kreeg is nog niet uitgezond. De Wieringer stamboom start bij Haiko Hidden, gehuwd met Hagenus.

Toch even een vroeger startpunt om beter te weten hoe het verloop van de familie Hidden is gegaan.

Jan Hidden (1843-1891), de vader van Haiko, is geboren op18 februari 1842 te Beschoterweg Duitsland, zijn beroep boerenknecht, dagloner, hij overleed op 17 maart 1891 te Ganzedijk- gemeente Finsterwolde. Jan vertrekt dus met vrouw en zoon van Duitsland naar Nederland.

De ouders van Jan Hidden zijn Hidde Heikes Hidden (Bunde 29 oktober 1812- ?) en Trientje Jans Wirtjes (Weener 1814-?).

Hidde Heikes Hidden is het kind van Haiko Hidden en Trijntje Geerds Tijben. Heijko (Haiko) Hidden, 1781-1854 en Trientje Geerts Fijben 1773-1834. Zijn grootouders zijn: Hidde Hindriks en Antie Christiaans en van moederskant: Trijntje Geerds Tijben (Fijben) zijde nog onbekend. Dit huwelijk wordt gesloten: 29 maart 1765, Nieuw Beerta.

Hidden – Tijben krijgen twee kinderen: Hidde Heikes en Nomke.

Trientje is het kind van Jan Jans Wirtjes (geboren 23 september 1777 Bunde/Ostfriesland, overleden 1 november 1857 Beschotenweg/Ostfriesland) en Wendelke Harms Korte (Wedde 2 juli 1781, overleden Beschotenweg 18 januari 1860) Het huwelijk Hidde Heikes Hidden en Trientje Jans Wirtjes is gesloten op 24 april 1838 te Weener, Ostfriesland, Duitsland. 

Jan Hidden (1843-1891) huwde op 12-06-1871 te Finsterwolde met Trientje Aukes, geboren 05 maart 1851 te Finsterwolde, beroep dagloonster, overleden 10 januari 1937 te Winschoten, dochter van Warntje Fillippus Aukes, kleermaker en Stientje Klaassens Aukes

De kinderen uit het huwelijk Jan Hidden en Trientje Aukes:

Winschoter Courant 5 juli 1879.
 1. Hiddo Hidden,
  geboren 02 juni 1872
  overleden 01 november 1893 Ganzedijk,
  beroep boerenknecht,
  ongehuwd.
 2. Warntje Hidden,
  geboren 25 augustus 1874,
  overleden 22 juni 1879 Ganzedijk.
 3. Stientje Hidden,
  geboren 29 november 1876,
  overleden 20 mei 1939 Winschoten,
  gehuwd met Eildert Strating.
 4. Trientje Hidden,
  geboren 01 december1878,
  overleden 16 juli 1903 Winschoten,
  zonder beroep,
  ongehuwd.
 5. Haiko Hidden,
  geboren 12 januari 1881,
  overleden 14 april 1960 Hippolytushoef,
  gehuwd met Johanna Hagénus.
  Het gezin dat in 1930 naar Wieringen vertrekt.
 6. Warntje Hidden,
  geboren 22 september 1883,
  overleden 22 november 1883 Ganzedijk.
 7. Wobbechien Hidden,
  geboren 02 juli 1885,
  overleden 08 mei 1963 Hilversum,
  gehuwd met Derk Boer.
 8. Zoontje Hidden,
  geboren 27 maart 1888,
  overleden 27 maart 1888 Ganzedijk.
 9. Warntje (Wartje) Hidden,
  geboren13 mei 1889,
  overlijden 22 juni 1974,
  beroep pakhuisknecht, reiziger,
  huwde Trijntje Ewoldina Kieft, beroep dienstbode.
  Na haar overlijden (33 jaar) in 1918 trouwt Warntje in 1920 met Antje Geuken, beroep winkelierster te Winschoten en weduwe van Eltjo Staal.

Het gezin van Johanna Hagénus en Haiko Hidden vertrekt eind 1930 vanuit Winschoten naar het eiland Wieringen, in de kop van Noord Holland, waar het gezin in mei 1930 wordt ingeschreven. Tegelijkertijd wordt ook Willemtje Walters ingeschreven bij het gezin Hidden. Willemtje Walters is geboren 23-10-1915 te Wedde. In de zelfde tijd vestigde zich ook een mej. S. Hidden uit Wedde zich op Wieringen.

Een mooie oude foto, van links naar rechts: Simon Strating 1907-1996 ; Eiko Strating 1913-2008; Janna Strating 1909-1979;  Eildert Strating 1873-1942 en Stientje Hidden 1876-1939.

Op Wieringen en omgeving was werkt, wat een kleine volksverhuizing veroorzaakte vanuit het oosten des lands. De aanleg van de Amsteldiepdijk, de dijk Den Oever-Medemblik voor de drooglegging van de Wieringermeer. En na dit alles de aanleg van de Afsluitdijk. Duizenden werknemers waren er nodig om de plannen te realiseren. Op Wieringen zorgde die voor een enorme toename van de bevolking, die huisvesting nodig had. Er kwamen op Wieringen op vele plekken allerlei woonketen, leegstaande boerderijen werden door meerdere gezinnen bewoond en er kwamen kleine rijtjeshuizen.

Deze toename was voor Wieringen een zegen op het juiste moment. De gevolgen van inteelt werden al langzaam zichtbaar, de nieuwe bewoners voorkwamen dit. Ook brachten deze nieuwe bewoners innovatie met zich mee. De Groninger boeren waren verder met de mechanisatie en waren cultureel meer ontwikkeld, dingen die de nieuwe werkkrachten naar Wieringen meenamen.

Naar de stamboom Hidden-Hagenus….

Haiko Hidden, kind van Jan Hidden en Trientje Aukes.

 • geboren: 12 januari 1881 te Ganzedijk (gem. Finsterwolde)
 • beroep: los arbeider.
 • partner: Johanna Hagenus.
 • gehuwd: Midwolda 14 oktober 1904.
 • overleden: 14 april 1960 te Wieringen.

Johanna Hagénus, kind van Udo Hagenus en Frederika Jansina van Dijk.

 • geboren: 20 december 1885 te Midwolda.
 • beroep: dienstmeid.
 • partner: Haiko Hidden.
 • gehuwd: Midwolda 14 oktober 1904.
 • overleden: Wieringen 16 november 1961.

bijzonderheden: Het gezin van Johanna Hagenus en Haiko Hidden met tien kinderen, vertrekt eind 1930 vanuit Winschoten naar Wieringen in de kop van Noord Holland, waar zij in mei 1930 worden ingeschreven. Tegelijkertijd wordt ook Willemtje Walters ingeschreven bij het gezin Hidden. Willemtje Walters is geboren 23-10-1915 te Wedde. In de zelfde tijd vestigde zich ook een mej. S. Hidden uit Wedde zich op Wieringen.

Kinderen Hidden-Hagénus:

 • Trijntje Hidden, geboren 16-04-1905 te Blijham (gem. Wedde)
 • Frederika Jansina Hidden, geboren 21-11-1906 te Morige (gem. Wedde)
 • Stijntje Hidden, geboren 09-04-1908 te Morige (gem. Wedde)
 • Udo Hidden, geboren 29-03-1910 te Blijham (gem. Wedde)
 • Jan Hidden, geboren 22-11-1912 te Blijham (gem. Wedde)
 • Haiko Hidden, geboren 14-12-1914 te Wedde.
 • Jacoba Hidden, geboren 24-07-1918 te Wedde.
 • Wobbechien Hidden, geboren 09-12-1919 te Wedde.
 • Johanna Hidden, geboren 26-10-1924 te Wedde.
 • Warda Hidden, geboren 15-06-1926 te Wedde.

Naar de stamboom Hidden-Hagenus….

Het oorlogsverhaal van Geertje Johanna Keijzer, dochter van Stijntje Hidden en Pieter Pz Keijzer.

Pieter Pz Keijzer en Stijntje Hidden.

Het huwelijk Stijntje Hidden en Pieter Pz Keijzer kende een valse start, het was een ‘moetje’ en de ouders van Stijntje gaven geen toestemming voor het huwelijk. Toch hebben ze doorgezet en beleefden samen met dochter Geertje Johanna een vreselijk avontuur.

Verhaal volgt later…

Pieter Pz Keijzer, schipper van een rijnaak.

Meer familie geschiedenis? wiewaswie.nl

Annaatje Klein en Derk Roelf Mansholt

De stamhouders van Annaatje Johanna Klein komen uiteindelijk van Wieringen. Cornelis Pietersz Klein, geboren Den Oever 04-04-1773 en Geertje Aris van Groningen, geboren Oosterland 20-11-1774. Ook hun kinderen zijn nog op Wieringen geboren maar verhuizen deels naar elders. Dit zijn wat betreft Annaatje Johanna Klein: Jan Klein en Aaltje Kruijer.

Het is altijd leuk wanneer er aanvullingen komen, bij dit stukje stamboom ontving een aanvulling (nog niet verwerkt in het Pdf bestand) van Frans Koster. Het betreft de aanvulling op de kinderen van het echtpaar Klein-Bels. Frans is een achterkleinzoon van Klein-Bels. Dank voor deze aanvulling.

1. Annaatje Johanna Klein, kind van Jan Pieter Nicolaas Klein en Cornelia Wilhemina de Jong.

Nieuwsblad van het Noorden 20-05-1966
 • geboren Den Helder 13-01-1907 om 16.30 uur, adres aan het Ankerpark 3 Den Helder.
 • huwde 14-09-1931 te Den Haag, Derk 25 jaar en Annaatje 24 jaar.
 • partner: Derk Roelf Mansholt.
 • overleden 17-05-1966 om 18.10 uur te Den Haag, 59 jaar.

bijzonderheden: bij overlijden Annaatje is Jan Pieter Nicolaas Klein al overleden en woont Cornelia Wilhelmina de Jong in Den Haag. Annaatje is vernoemd naar haar oma van moederskant, Annaatje Bakker en haar oma van vaderskant Johanna Agatha Bels.

Derk Roelf Mansholt, kind van Theodor Joachim Mansholt, inspecteur van de landbouw/ rijkslandbouwleraar, en Hilde Margaretha Zijlma.

 • geboren: Den Haag 03-04-1906.
 • huwde 14-09-1931 te Den Haag, Derk 25 jaar en Annaatje 24 jaar.
 • partner: Annaatje Klein.
 • beroep bij huwelijk: adjunct directeur Rijkslandbouw.
 • overleden: Davos 28-02-1967.

bijzonderheden: Derk is geboren in Den Haag, woonde in Groningen en Zwolle. Derk Roelf Mansholt is in Davos overleden, volkomen onverwachts tijdens een korte vakantie. Het correspondentieadres is Zoeterwoude, het adres van zijn zoon.

2. Jan Pieter Nicolaas Klein, kind van: Jan Klein, timmerman en Johanna Agatha Bels.

 • geboren: Den Helder 11-02-1874.
 • beroep: bij huwelijk machinist bij de marine, bij geboorte Annaatje Johanna hoofdmachinist bij de marine, later technisch hoofdambtenaar.
 • huwde: Den Helder 21-05-1904.
 • partner: Cornelia Wilhelmina de Jong.
 • overleden: Den Haag 03-05-1942, 23.45 uur, akte 1190, 68 jaar.

bijzonderheden: Lambertus Klein, beroep aannemer van bouwwerken is de broer van Jan Pieter Nicolaas Klein, en woont in Den Haag. Arnold Jan Klein, beroep tekenaar te Haarlem is broer van Jan Pieter Nicolaas Klein.
Bij overlijden is de woonplaats van Jan Pieter Nicolaas Klein, Den Haag.

Cornelia Wilhelmina de Jong, kind van: Willem de Jong, beroep aannemer, en Annaatje Bakker.

 • geboren: Den Helder 24-03-1883.
 • beroep: geen.
 • huwde: Den Helder 21-05-1904, bij huwelijk Jan Pieter Nicolaas Klein 30 jaar en Cornelia Wilhelmina de Jong 21 jaar.
 • partner: Jan Pieter Nicolaas Klein.
 • overleden: Groningen 25-01-1968.

bijzonderheden: bij huwelijk wonende te Den Helder. Bij overlijden wonende te Ulrum.

Kinderen: Annaatje Johanna Klein, huwde Derk Roelf Mansholt.

3. Jan Klein, kind van: Jan Klein, beroep tapper, winkelier, en Aaltje Kruijer.

 • geboren: Den Helder 14-08-1847.
 • beroep: timmerman.
 • huwde: Den Helder 19-04-1872. Jan Klein 24 jaar en Johanna Agatha Bels 20 jaar.
 • Partner: Johanna Agatha Bels.
 • overleden: Den Helder 29-12-1931, om 15.45 uur, 84 jaar, Janzenstraat 62.

bijzonderheden:

Johanna Agatha Bels, kind van: Arnoldus Bels, beroep timmerman en Hendrika Maria Kindt.

Johanna Agatha Bels, gehuwd met Jan Klein.
 • geboren: Den Helder 11-12-1851.
 • beroep: dienstbode.
 • huwde: Den Helder 19-04-1872. Jan Klein 24 jaar en Johanna Agatha Bels 20 jaar.
 • Partner: Jan Klein.
 • overleden: Ermelo 28-03-1936, 84 jaar. Bij overlijden woonachtig in Ermelo.

Bijzonderheden: Op 07-06-1903 stelt Johanna Agatha Bels een testament op.

Kinderen:

1. Arnoldus Jan Klein, geboren Den Helder 11-02-1873, beroep meubelmaker/-tekenaar, huwde Den Helder 18-10-1899 Petronella Leijen. Overleden Putten 31-12-1909, 36 jaar.

2. Jan Pieter Nicolaas Klein, geboren Den Helder 11-02-1874, huwde Cornelia Wilhelmina de Jong, geboren Den Helder 24-03-1883.

3. Lambertus Klein, geboren Den Helder 11-03-1876, beroep timmerman, huwde Den Haag 10-05-1899 met Margaretha Vermaat, geboren te Leiden.

3. Hendrika Maria Klein, geboren Den Helder 17-05-1878, huwde Den Helder 21-09-1907 Hendrik Cornelis Vermaat, geboren Leiden.

4. Jan Klein, kind van: Cornelis Pietersz Klein, geboren Den Oever en Geertje Aris van Groningen, geboren Oosterland-Wieringen.

 • geboren: Den Oever 14-08-1811.
 • beroep: bij huwelijk zeeman, tapper, winkelier.
 • huwde/partner:
 1. Antje de Jong, geboren Wieringen 21-05-1906, huwde Wieringen 19-01-1834, overleden Den Helder 03-09-1838.
 2. Aaltje Kruijer, geboren Wieringen 15-04-1813, huwde Den Helder 21-03-1939.
 • overleden: Den Helder 10-06-1890, 78 jaar.

bijzonderheden: In 1834 verhuizen Jan Klein en Aaltje Kruijer naar Den Helder.

Jan krijgt met Antje 4 kinderen, de oudste blijft leven, de andere 3 overlijden binnen een paar maanden. Cornelis, de oudste, veranderd de achternaam in Klijn. Antje overlijdt na de geboorte van haar vierde kind, het kind sterft al na de geboorte. De kinderen van Jan worden allemaal in Den Helder geboren, de kinderen van Jan en Aaltje blijven de naam Klein dragen.

Antje de Jong, kind van: Nan de Jong, beroep landman en Aaltje Mostert.

 • geboren: Wieringen 21-05-1906.
 • beroep: geen.
 • huwde: Wieringen 19-01-1834, bij huwelijk Antje 27 jaar, Jan 22 jaar.
 • partner: Jan Klein.
 • overleden: Den Helder 03-09-1838, 30 jaar.

bijzonderheden: In 1834 verhuizen Jan Klein en Aaltje Kruijer naar Den Helder.

Jan krijgt met Antje 4 kinderen, de oudste blijft leven, de andere 3 overlijden binnen een paar maanden. Cornelis, de oudste, veranderd de naam in Klijn. Antje overlijdt na de geboorte van haar vierde kind, het kind sterft al na de geboorte. De kinderen van Jan worden allemaal in Den Helder geboren, de kinderen van Jan en Aaltje blijven de naam Klein dragen.

Aaltje Kruijer, kind van: Lammert Kruijer en Grietje Wiegman.

 • geboren: Wieringen 15-04-1813.
 • beroep: geen.
 • huwde: Den Helder 21-03-1939, Aaltje 25 jaar, Jan 27 jaar.
 • partner: Jan Klein.
 • overleden: Den Helder 24-11-1891, 78 jaar.

bijzonderheden: De kinderen van Jan worden allemaal in Den Helder geboren, de kinderen van Jan en Aaltje blijven de naam Klein dragen.

Zie verder op de website Kleinschrijverij.nl

https://kleinschrijverij.nl/klein/stamboom-klein-4e-generatie/ nummer 04.015.

Zie verder op de website Kleinschrijverij.nl

https://kleinschrijverij.nl/klein/stamboom-klein-3e-generatie/ nummer 03.023

Stukje Mansholt:

Theodor Joachim Mansholt

 • Voornaam: Theodor Joachim
 • Achternaam: Mansholt
 • Geboortedatum: 18-04-1877
 • Geboorteplaats: Meeden

Hilda Margaretha Zijlma

 • Voornaam: Hilda Margaretha
 • Achternaam: Zijlma
 • Geboortedatum: 16-11-1876
 • Geboorteplaats: Ulrum

Kinderen Mansholt-Zijlma:

Derk Roelf Mansholt

 • Voornaam: Derk Roelf
 • Achternaam: Mansholt
 • Geboortedatum: 03-04-1906
 • Geboorteplaats: ‘s-Gravenhage

Hillegonda Catriene Mansholt

 • Voornaam: Hillegonda Catriene
 • Achternaam: Mansholt
 • Geboortedatum: 30-06-1908
 • Geboorteplaats: ‘s-Gravenhage

Aleide Theda Mansholt

 • Voornaam: Aleide Theda
 • Achternaam: Mansholt
 • Geboortedatum: 06-11-1911
 • Geboorteplaats: ‘s-Gravenhage

Korte verhalen en stamboom fragmenten

Hier vind je korte verhalen en stamboom fragmenten. Veelal gemaakt naar aanleiding van vragen als hoe zit de lijn van mijn oma of opa binnen de stamboom van Klein, Hamming, Hegeman, Ras, Rotgans, Hidden en meer? De stamboom Hidden kwam door een vraag van Attie Tuin-Hagénus uit Scheemda, die samen met haar neef Menso Bettenbroek, de lijn Hagénus volgen waar Hidden onderdeel van uit maakt. Hidden is de naam van de oma van mijn echtgenoot Pieter Klein. Zijn moeder heette Geertje Johanna Keijzer, dochter van Pieter Pz. Keijzer en Stijntje Hidden.

Berichten:

 1. Annaatje Johanna Klein, gehuwd met Derk Roelf Mansholt….
 2. Hidden en Hagenus vanuit Groningen naar Wieringen….
 3. Stamboom Pieter Pz Keijzer, gehuwd met Stijntje Hidden….
 4. Het oorlogsverhaal van Geertje Johanna Keijzer, dochter van Pieter Keijzer en Stijntje Hidden.

© 2024 Kleinschrijverij

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑