Stamboom Kleijn / Klein – Generatie 3

Uit het boek Wiringherlant 1. Ladder Jacobs

In een attestatie van 7 maart 1710 (N.A.A. no 7481, blz 713), opgesteld door notaris Conelis van Aldeweerelt, verklaren Jacob Pietersz Kasembroot, schipper van de Ladder Jacobs en zijn knecht Albert Cornelisz. Kleijn, beiden afkomstig van Wieringen, dat zij op 21 juni 1710 bij Oosterend schipper Albert Dircksz. Meurs ontmoet hebben, die hen beloofde voor of over ‘t Vlaak (Wieringer Vlak) hun lichter te beladen. Zij zijn met hem meegevaren over de Vlieter naar Wieringen, waarop 22 juni 1710 Albert Kircksz. Meurs weigerde de afspraak na te komen. Ook over de betaling of het aantal dagen waarin het karwei geklaard moest worden, ontstaan wel moeilijkheden.

Scheepsbouw

Uiteraard lieten de Wieringers zelf ook van tijd tot tijd een schip bouwen. Dit gebeurde dit op het eiland zelf. Dat men met betrekking tot de scheepsbouw ook zaken deed met de Amsterdammers moge blijken uit een schuld bekentenis van 23 juni 1710; waarin Albert Cornelisz Kleijn, schipper van de Engelenberg, een 66 voet metend lichterschip, bekende f 1140,= schuldig te zijn aan Jan Gijsen en Crijn Tijmensz. scheepstimmerlieden, vanwege de bouw van dit schip (N.A.A. no 7725, blz 767)

03.001 Maartje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Kleijn, huwde Gerrit O(o)mis, overleden 16-01-1823
Kinderen O(o)mis:

 1. Nan, geboren 1776, huwde 30-04-1820 met Volkje Keijser.

03.002 Luit Jacobsz Kleijn, geboren Wieringen rond 1735,  zoon Jacob Kleijn, huwde 04-01-1756 Aaltje Pieters Vissers, geboren Hippolytushoef
Kinderen:

 1. Pieter Luitjesz., geboren 09-12-1759, (04.001)
 2. Aaltje Luitjesd, gedoopt 04-04-1756 (04.002a)
 3. Maartje (04.002b)
 4. Geertje, geboren 1770 (04.002c)

De Kapel te Den Oever

In voorgaande eeuwen was de Kapel te Den Oever, die in de jaren ’60 is afgebroken en toen is overgedragen aan het Zuiderzee museum te Enkhuizen, het middelpunt van het Oeverse leven. Daarvan getuigt nog een oude brief, die 72 inwoners gezamenlijk schreven aan de Staten van Holland en West Friesland in Den Haag. Dit was in het jaar 1779, toen ze voegen om een nieuw reglement voor de schippersbeurs (de “ligter”schippers). Alle namen staan eronder, waaronder ook Nan Pietersz. Klyn. Alle schippers en burgers van Den Oever schreven dat hun kapel twee eeuwen terug gesticht was en werd bestuurd door vier gekozen bergers, indertijd gepasseerd voor de Schout van Wieringen. De kapel werd gebruikt voor godsdienstoefeningen en tevens om de drie maanden voor school en tevens voor openbare bijeenkomsten. Op de brief is goedkeurend geantwoord op 7 november 1780 door de gecommitteerde Raden van Staten van West Friesland. (Uit: Wandelen over Wieringen)

03.003 Aris Jacobsz Kleijn, zoon Jacob Kleijnhuwde 20-05-1753 (ingeschreven 05-05-1753) Maartje Jans Strand, jonge dochter van Oosterklief,

03.004 Jan Pietersz. Kleijn, zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas, huwde Maartje Reijers Dam.
Kinderen:

 1. Maartje Jans, geboren 17-12-1758 Stroe (04.003)
 2. Pieter Jansz, geboren 27-04-1766 aan den Oever (04.004)

03.005 Nan Pietersz. Kleijn,  zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas,  gedoopt 26-04-1727, overleden Westerland 29-03-1805,  huwde 17-03-1753 Oosterland met Maartje Reijers, geboren Oosterland 17-08-1732, dochter van Reyer Jansz. Swart en Maartje Jans Swart.
Kinderen:

 1. Maartje, geboren 1763 (04.005)
 2. Cornelis, geboren 23-04-1771 (04.006)
 3. Jan, geboren 25-10-1758 (04.007)
 4. Neeltje, (04.008)

03.006 Simon Albertsz Kleijn, zoon van Albert Kleijn, geboren 1740/1745, overleden voor 1836, huwde Stroe Maartje Jans de Wit, overleden voor 1836.
Kinderen:

 1. Albert, geboren 05-06-1769 (04.009)
 2. Simon, geboren 20-03-1771 (04.010)
 3. Antje Simonsd, geboren 1768 (04.011)

03.007  Aaltje Pietersd. Kleijn, dochter van Pieter Kleijn en Gerborg Cornelisd Lont (Bont), geboren 09-02-1766 aan den Oever, overleden 19-07-1836, 70 jaar aan den Oever, huwde Aris Mutter, overleden voor 1836.

03.008 Cornelis Kleijn, zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerborg Cornelisd Lont (Bont), geboren 04-04-1773 aan den Oever, beroep zeeman, huwde 25-01-1806 met Geertje Aris van Groningen. Haar vader is waarschijnlijk als baljuw naar Wieringen gekomen.
Kinderen:

 1. Gebrig, geboren 1801 (04.013a)
 2. Pieter, geboren 1807 (04.013)
 3. Jan, geboren 1811 (04.014)
 4. Aris, geboren 11-01-1817 (04.015)

03.009 Simon Kleijn, zoon van Albert Kleijn, huwde Pietertje Everts.
Kinderen:

 1. Simon, geboren 02-03-1760 (04.016)

03.010 Trijntje Kleijn, dochter van Jan Kleijn, geboren aan den Oever, huwde 30-11-1760 met Pieter Jacobz. Kaan, geboren aan den Oever, huwde eerder op 09-05-1756 met Neeltje Reijersd..