Stamboom Kleijn / Klein – Generatie 3

Uit het boek Wiringherlant 1. Ladder Jacobs

In een attestatie van 7 maart 1710 (N.A.A. no 7481, blz 713), opgesteld door notaris Conelis van Aldeweerelt, verklaren Jacob Pietersz Kasembroot, schipper van de Ladder Jacobs en zijn knecht Albert Cornelisz. Kleijn, beiden afkomstig van Wieringen, dat zij op 21 juni 1710 bij Oosterend schipper Albert Dircksz. Meurs ontmoet hebben, die hen beloofde voor of over ’t Vlaak (Wieringer Vlak) hun lichter te beladen. Zij zijn met hem meegevaren over de Vlieter naar Wieringen, waarop 22 juni 1710 Albert Kircksz. Meurs weigerde de afspraak na te komen. Ook over de betaling of het aantal dagen waarin het karwei geklaard moest worden, ontstaan wel moeilijkheden.

Scheepsbouw

Uiteraard lieten de Wieringers zelf ook van tijd tot tijd een schip bouwen. Dit gebeurde dit op het eiland zelf. Dat men met betrekking tot de scheepsbouw ook zaken deed met de Amsterdammers moge blijken uit een schuld bekentenis van 23 juni 1710; waarin Albert Cornelisz Kleijn, schipper van de Engelenberg, een 66 voet metend lichterschip, bekende f 1140,= schuldig te zijn aan Jan Gijsen en Crijn Tijmensz. scheepstimmerlieden, vanwege de bouw van dit schip (N.A.A. no 7725, blz 767)

03.001 Maartje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Kleijn, huwde Gerrit O(o)mis, overleden 16-01-1823
Kinderen O(o)mis:

 1. Nan, geboren 1776, huwde 30-04-1820 met Volkje Keijser.

03.002 Luit Jacobsz Kleijn, geboren Wieringen rond 1735,  zoon Jacob Kleijn, huwde 04-01-1756 Aaltje Pieters Vissers, geboren Hippolytushoef
Kinderen:

 1. Pieter Luitjesz., geboren 09-12-1759, (04.001)
 2. Aaltje Luitjesd, gedoopt 04-04-1756 (04.002a)
 3. Maartje (04.002b)
 4. Geertje, geboren 1770 (04.002c)

De Kapel te Den Oever

In voorgaande eeuwen was de Kapel te Den Oever, die in de jaren ’60 is afgebroken en toen is overgedragen aan het Zuiderzee museum te Enkhuizen, het middelpunt van het Oeverse leven. Daarvan getuigt nog een oude brief, die 72 inwoners gezamenlijk schreven aan de Staten van Holland en West Friesland in Den Haag. Dit was in het jaar 1779, toen ze voegen om een nieuw reglement voor de schippersbeurs (de “ligter”schippers). Alle namen staan eronder, waaronder ook Nan Pietersz. Klyn. Alle schippers en burgers van Den Oever schreven dat hun kapel twee eeuwen terug gesticht was en werd bestuurd door vier gekozen bergers, indertijd gepasseerd voor de Schout van Wieringen. De kapel werd gebruikt voor godsdienstoefeningen en tevens om de drie maanden voor school en tevens voor openbare bijeenkomsten. Op de brief is goedkeurend geantwoord op 7 november 1780 door de gecommitteerde Raden van Staten van West Friesland. (Uit: Wandelen over Wieringen)

03.002 a Sijtje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger, geboren  West Wieringen 19-03-1730.

Gezinsblad
Pieter Cornelisz Robberts, ged. 17 mrt 1726 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Cornelis Pietersz Robberts en Trijntje Volkerts Nannes
Gehuwd (kerk) 27 feb 1752 (gereformeerd) met:
Sijtje Jacobs Kleijn, ged. 19 mrt 1730 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger
1) Sijtje Pieters Robberts, ged. 12 nov 1752 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gehuwd (kerk) 15 sep 1771 (gereformeerd) met:
Claas Pietersz Minnes, geb. te Smerp, Wieringen ,NHol, ged. 16 okt 1744 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 04 dec 1813 te Wieringen ,NHol, bakker, zoon van Pieter Sijmonsz Bakker en Maartje Claas Minnes
2) Cornelis Pietersz Robberts, ged. 05 mei 1754 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Maartje Dirks Hellingman, ged. 03 jun 1753 te Stroe, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Dirk Elbertsz Hellingman en Maartje Lamberts
3) Aldert Pietersz Robberts, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 31 okt 1756 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)

03.003 Aris Jacobsz Kleijn, zoon Jacob Kleijnhuwde 20-05-1753 (ingeschreven 05-05-1753) Maartje Jans Strand, jonge dochter van Oosterklief,

03.004 Jan Pietersz. Kleijn, zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas, huwde Maartje Reijers Dam.
Kinderen:

 1. Maartje Jans, geboren 17-12-1758 Stroe (04.003)
 2. Pieter Jansz, geboren 27-04-1766 aan den Oever (04.004)

03.005 a Magteld Pieters Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit, gedoopt Oosterland 02-05-1723.

Huwde: Reijer Simonsz Vet.

Gezinsblad
Reijer Simonsz Vet
met:
Magteld Pieters Kleijn, ged. 02 mei 1723 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit
1) Cornelis Reijers Vet, geb. 24 dec 1749 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 01 okt 1775 te Wieringen ,NHol

met:
Pietertje Dirks Mulder (Doops Gezind)
2) Albert Reijersz Vet, geb. 01 jan 1755 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 03 jul 1814
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 30 mrt 1777 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 07 mei 1789 (Doops Gezind) met:
Geertje Cornelis Ruiter, geb. 27 sep 1763 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), dochter van Cornelis Pietersz Ruiter en Aaltje Willems Vet
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 20 apr 1783 te Wieringen ,NHol
3) Simon Reijers Vet, geb. 20 apr 1761 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 10 okt 1811, boer
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 28 mrt 1785 te Wieringen ,NHol

met:
Trijntje Ariens Baas
4) Antje Reijers Vet, ged. 31 mrt 1776 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Claas Nannesz Oomes, ged. 18 mrt 1742 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), lichterschipper, zoon van Nan Jacobsz Oomis en Grietje Aarjens

03.005 Nan Pietersz. Kleijn,  zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas,  gedoopt 26-04-1727, overleden Westerland 29-03-1805,  huwde 17-03-1753 Oosterland met Maartje Reijers, geboren Oosterland 17-08-1732, dochter van Reyer Jansz. Swart en Maartje Jans Swart.
Kinderen:

 1. Maartje, geboren 1763 (04.005)
 2. Cornelis, geboren 23-04-1771 (04.006)
 3. Jan, geboren 25-10-1758 (04.007)
 4. Neeltje, (04.008)

03.006 Simon Albertsz Kleijn, zoon van Albert Cornelisz. Kleijn en Antje Alberts Kinne, geboren 1735, overleden  11-02-1771.

Huwde: 10-02-1765 Maartje Jans de Wit, dochter van Jan Jansz de Wit en Jannetje Pieters Wagemaker, geboren 04-03-1739, overleden 23-03-1812.
Kinderen:

 1. Antje Simonsd, geboren 14-01-1767, overleden 09-04-1814 (04.011)
 2. Albert Simonsz., geboren 06-05-1769 (04.009)
 3. Simon Simonsz., geboren 20-03-1771 (04.010)
Gezinsblad
Simon Alberts Klein, geb. ± 1735 (Doops Gezind), ovl. 11 feb 1771 te Wieringen ,NHol, zoon van Albert Cornelisz Klein en Antje Alberts Kinne
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 29 mei 1757 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 10 feb 1765 (Doops Gezind) met:
Maartje Jans de Wit, geb. 04 mrt 1739 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 23 mrt 1812 te Wieringen ,NHol 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan Jansz de Wit en Jannetje Pieters Wagemaker
De geboortedatum klopt niet met de sterfdatum van haar moeder.

Gebeurtenis: belijdenis gedaan 22 mrt 1761 te Wieringen ,NHol
1) Antje Simons Klein, geb. 14 jan 1767 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 09 apr 1814 te Wieringen ,NHol
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 16 apr 1786 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 10 mei 1795 (Doops Gezind) met:
Frans Pietersz Kuut, geb. 13 jan 1761 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 16 mei 1810 te Wieringen ,NHol, zoon van Pieter Albertsz Kuut en Tettje Frans met Sinne
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 27 mrt 1785 te Wieringen ,NHol
2) Albert Simonsz Klein, geb. 06 mei 1769 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 26 mrt 1837 te Wieringen ,NHol, landman
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 12 apr 1789 te Wieringen ,NHol

Gehuwd 08 mei 1796 te Wieringen ,NHol met:
Jannetje Dirks Lont, geb. 19 feb 1773 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 23 mrt 1851 te Wieringen ,NHol, dochter van Dirk Jansz Lont en Trijntje Sijmens
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 08 apr 1792 te Wieringen ,NHol
3) Simon Simonsz Klein, geb. 20 mrt 1771 te Wieringen ,NHol, ovl. 20 feb 1836 te Wieringen ,NHol, boer
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 20 apr 1794 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 08 mei 1796 (Doops Gezind) met:
Maartje Cornelis Kinne, geb. 13 jan 1773 te Wieringen ,NHol, dochter van Cornelis Alberts Kinne en Bregje Frans met Sinne

03.007  Aaltje Pietersd. Kleijn, dochter van Pieter Kleijn en Gerborg Cornelisd Lont (Bont), geboren 09-02-1766 aan den Oever, overleden 19-07-1836, 70 jaar aan den Oever, huwde Aris Mutter, overleden voor 1836.

Huwde: Jan Germensz Staaltjes.

Gezinsblad
Jan Germensz Staaltjes
met:
Aaltje Pieters Klein
1) Germen Jansz Staaltjes, ged. 07 sep 1721 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Maertje Claes Mostert, ged. 17 okt 1734 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Claes Cornelisz Mostert en Maartje Sijmons
2) Trijntje Jans Germens, ged. 24 jan 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. na 1752
Gehuwd (kerk) 21 feb 1745 (Nederduits Gereformeerd) met:
Aarjen Cornelisz Stadig, ged. 02 feb 1716 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), zoon van Cornelis Pietersz Staat en Neeltje Luytjens
3) Pieter Jansz Klein, ged. 27 sep 1733 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd 27 jan 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol met:
Gerbrig Cornelis Bont, ged. 12 mei 1737 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Cornelis Maertensz Bont en Aaltje Claas Koster
Gezinsblad
Cornelis Pietersz Staat
met:
Neeltje Luytjens, ged. 25 okt 1682 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol
1) Aarjen Cornelisz Stadig, ged. 02 feb 1716 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd (kerk) 21 feb 1745 (Nederduits Gereformeerd) met:
Trijntje Jans Germens, ged. 24 jan 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. na 1752, dochter van Jan Germensz Staaltjes en Aaltje Pieters Klein

03.008 Cornelis Kleijn, zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerborg Cornelisd Bont, geboren 04-04-1773 aan den Oever, beroep zeeman.

Huwde 25-01-1800 met Geertje Aris van Groningen, dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts, gedoopt Oosterland 20-11-1774. Haar vader is waarschijnlijk als baljuw naar Wieringen gekomen.

Kinderen:

 1. Gebrig, geboren  Den Oever 18-12-1800 (04.013a)
 2. Pieter, geboren Den Oever 01-05- 1804 (04.013)
 3. Aris, geboren 23-05-1807.
 4. Jan, geboren  14-08-1811 (04.014)
 5. Aris, geboren 11-01-1817 (04.015)
Gezinsblad
Cornelis Pietersz Klein, ged. 04 apr 1773 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), schipper, zeeman, zoon van Pieter Jansz Klein en Gerbrig Cornelis Bont
Gehuwd 25 jan 1800 te Wieringen ,NHol met:
Geertje Aris van Groningen, ged. 20 nov 1774 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts
1) Gerbrig Klein, geb. 18 dec 1800 te Den Oever, Wieringen ,NHol, ovl. 11 jul 1883 te Den Oever, Wieringen ,NHol
met:
N.N.
2) Pieter Klein, geb. 01 mei 1804 te Wieringen ,NHol, ged. 06 mei 1804 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), schipper
Gehuwd 09 feb 1837 te Wieringen ,NHol met:
Geertje de Jong, geb. 15 nov 1816 te Oosterland, Wieringen ,NHol, dochter van Nan Jansz de Jong en Grietje Nans Scheltus
3) Aris Klein, geb. 23 mei 1807 te Wieringen ,NHol, ged. 24 mei 1807 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
4) Jan Klein, geb. 14 aug 1811 te Wieringen ,NHol, ged. 08 sep 1811 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd 19 jan 1834 te Wieringen ,NHol met:
Antje Nans de Jong, geb. 21 mei 1806 te Oosterland, Wieringen ,NHol, ged. 25 mei 1806 te Oosterland, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Nan Jansz de Jong en Aaltje Nans Mosterd
5) Aris Klein, geb. 11 jan 1817 te Wieringen ,NHol, ged. 24 mei 1817 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Ned.Herv.)
Gezinsblad Pieter Jansz Klein en Gerbrig Cornelis Bont
Pieter Jansz Klein, ged. 27 sep 1733 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), zoon van Jan Germensz Staaltjes en Aaltje Pieters Klein
Gehuwd 27 jan 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol met:
Gerbrig Cornelis Bont, ged. 12 mei 1737 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Cornelis Maertensz Bont en Aaltje Claas Koster
1) Aaltje Pieters Kleijn, ged. 09 feb 1766 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 19 jul 1836 te Den Oever, Wieringen ,NHol
met:
Aris Mutter
2) Trijntje Pieters Kleijn, ged. 05 mrt 1769 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Trijntje Pieters Kleijn, ged. 29 okt 1770 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
4) Cornelis Pietersz Klein, ged. 04 apr 1773 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), schipper, zeeman
Gehuwd 25 jan 1800 te Wieringen ,NHol met:
Geertje Aris van Groningen, ged. 20 nov 1774 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts
5) Jan Pietersz Kleijn, ged. 04 feb 1776 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)

03.009 Simon Kleijn, zoon van Albert Kleijn, huwde Pietertje Everts.
Kinderen:

 1. Simon, geboren 02-03-1760 (04.016)

03.010 Trijntje Kleijn, dochter van Jan Kleijn, geboren aan den Oever, huwde 30-11-1760 met Pieter Jacobz. Kaan, geboren aan den Oever, huwde eerder op 09-05-1756 met Neeltje Reijersd..