Stamboom Kleijn / Klein – Generatie 3

Stamhouder geboren tussen: 1725 – 1773

Uit het boek Wiringherlant 1. Ladder Jacobs

In een attestatie van 7 maart 1710 (N.A.A. no 7481, blz 713), opgesteld door notaris Conelis van Aldeweerelt, verklaren Jacob Pietersz Kasembroot, schipper van de Ladder Jacobs en zijn knecht Albert Cornelisz. Kleijn, beiden afkomstig van Wieringen, dat zij op 21 juni 1710 bij Oosterend schipper Albert Dircksz. Meurs ontmoet hebben, die hen beloofde voor of over ’t Vlaak (Wieringer Vlak) hun lichter te beladen. Zij zijn met hem meegevaren over de Vlieter naar Wieringen, waarop 22 juni 1710 Albert Kircksz. Meurs weigerde de afspraak na te komen. Ook over de betaling of het aantal dagen waarin het karwei geklaard moest worden, ontstaan wel moeilijkheden.

Scheepsbouw

Uiteraard lieten de Wieringers zelf ook van tijd tot tijd een schip bouwen. Dit gebeurde dit op het eiland zelf. Dat men met betrekking tot de scheepsbouw ook zaken deed met de Amsterdammers moge blijken uit een schuld bekentenis van 23 juni 1710; waarin Albert Cornelisz Kleijn, schipper van de Engelenberg, een 66 voet metend lichterschip, bekende f 1140,= schuldig te zijn aan Jan Gijsen en Crijn Tijmensz. scheepstimmerlieden, vanwege de bouw van dit schip (N.A.A. no 7725, blz 767)

03.001 Aris Jacobsz Klein, zoon van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger.

03.002 Trijntje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger.

03.003 Aeris Jacobsz Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger.

Huwde:  20-05-1753 (ingeschreven 05-05-1753) Maartje Jans Strand, jonge dochter van Oosterklief.

03.004 Trijntje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger.

03.005 Sijtje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger, geboren  West Wieringen 19-03-1730, gedoopt 19-03-1730.

Huwde: 27-02-1771 Pieter Cornelisz Robberts, zoon van Cornelis Pietersz Robberts en Trijntje Volkers Nannes, gedoopt 17-03-1726

Kinderen Robberts:

 1. Sijtje Pieters Robberts, gedoopt 12-11-1752, huwde Claas Pietersz Minnes, zoon van Pieter Sijmonsz Bakker en Maartje Claas Minnes, geboren Smerp, gedoopt 16-10-1744, beroep  bakker, overleden 04-12-1813
 2. Cornelis Pietersz Robberts, gedoopt 05-05-1754, huwde Maartje Dirks Hellingman, gedoopt 03-06-1753, dochter van Dirk Elbertsz Hellingman en Maartje Lamberts.
 3. Aldert Pietersz Robberts, gedoopt 31-10-1756.

Kinderen geboren Den Oever, gedoopt Oosterland.

Gezinsblad
Pieter Cornelisz Robberts, ged. 17 mrt 1726 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Cornelis Pietersz Robberts en Trijntje Volkerts Nannes
Gehuwd (kerk) 27 feb 1752 (gereformeerd) met:
Sijtje Jacobs Kleijn, ged. 19 mrt 1730 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger
1) Sijtje Pieters Robberts, ged. 12 nov 1752 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gehuwd (kerk) 15 sep 1771 (gereformeerd) met:
Claas Pietersz Minnes, geb. te Smerp, Wieringen ,NHol, ged. 16 okt 1744 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 04 dec 1813 te Wieringen ,NHol, bakker, zoon van Pieter Sijmonsz Bakker en Maartje Claas Minnes
2) Cornelis Pietersz Robberts, ged. 05 mei 1754 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Maartje Dirks Hellingman, ged. 03 jun 1753 te Stroe, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Dirk Elbertsz Hellingman en Maartje Lamberts
3) Aldert Pietersz Robberts, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 31 okt 1756 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gezinsblad
Dirk Elbertsz Hellingman, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 18 jun 1724 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. tussen 1759 en 1767
Gehuwd (kerk) 08 nov 1751 (Nederduits Gereformeerd) met:
Maartje Lamberts, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 11 apr 1728 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. 1781 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Maartje Dirks Hellingman, ged. 03 jun 1753 te Stroe, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
met:
Cornelis Pietersz Robberts, ged. 05 mei 1754 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Pieter Cornelisz Robberts en Sijtje Jacobs Kleijn

03.006 Maartje Jacobs Kleijn, dochter van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks, geboren 1740, overleden 16-01-1823 (83 jaar)

Huwde: Gerrit O(o)mis, overleden 16-01-1823

Kinderen O(o)mis:

 1. Nan, geboren 1776, gedoopt 22-09-1776, beroep zeeman, huwde 30-04-1820 met Volk(j)e Cornelis Keijzer, dochter van Cornelis Cornelisz Keijzer en Geertje Hendriks Kleijn.
Gezinsblad
Gerrit Oomes
met:
Maartje Jacobs Kleijn, ged. 17 dec 1741 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks
1) Nan Gerritsz Omis, ged. 22 sep 1776 te Wieringen ,NHol, zeeman
met:
Volke Cornelis Keijzer, ged. 29 apr 1792 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Cornelis Cornelisz Keijzer en Geertje Hendriks Kleijn

03.007 Luit Jacobsz Kleijn, geboren Wieringen rond 1735, zoon van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks.

Huwde 04-01-1756 Aaltje Pieters Vissers, geboren Hippolytushoef.

Kinderen:

 1. Pieter Luitjesz., geboren 09-12-1759, (04.001)
 2. Aaltje Luitjesd, gedoopt 04-04-1756 (04.002)
 3. Dirk Luitjesz, gedoopt 07-05-1758
 4. Maartje Luitjesd, (04.003)
 5. Geertje Luitjesd, geboren 1770 (04.004)
Gezinsblad
Luit Jacobsz Klein, ged. 28 okt 1736 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Jacob Jansz Klein en Trijntje Hendriks
Gehuwd 04 jan 1756 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol met:
Aaltje Pieters Visser
1) Aaltje Luitjes Klein, ged. 04 apr 1756 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 12 jun 1832 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol
Gehuwd 14 jan 1781 te Wieringen ,NHol met:
Kasper Jansz Witte, ged. 04 mei 1755 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. 17 nov 1830 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol, dagloner, arbeider, watermolenaar, zoon van Jan Caspersz Witte en Maartje Lammerts Slagwater
2) Dirk Luitjesz Klein, ged. 07 mei 1758 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Pieter Luitjesz Klein, ged. 09 dec 1759 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 24 jan 1822 te Den Oever, Wieringen ,NHol, zeeman
Gehuwd 24 feb 1788 met:
Trijntje Dirks Kok, ged. 28 dec 1766 te Texel ,NHol, ovl. 31 mrt 1832 te Den Oever, Wieringen ,NHol, dochter van Dirk Jacobs Kok en Jannetje Andries Zutphen
4) Maartje Luitjes Klein, ged. 03 jan 1762 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Jacob Pietersz Wigbout, ged. 27 apr 1760 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 02 nov 1824 te Wieringen ,NHol, zeeman, zoon van Pieter Geerlofsz Wigbout en Willemijntje Vissers

03.008 Hendrik Jacobsz Kleijn, zoon van Jacob Cornelisz Kleijn en Sijtje Aris Legger.

Huwde: Maartje Huiberts

Kinderen:

 1. Geertje Hendriks Klein, gedoopt 17-07-1763, trouwt Cornelis Cornelisz Keijzer (04.005)
Gezinsblad
Hendrik Jacobsz Kleijn
met:
Maartje Huiberts
1) Geertje Hendriks Kleijn, ged. 17 jul 1763 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
met:
Cornelis Cornelisz Keijzer

De Kapel te Den Oever

In voorgaande eeuwen was de Kapel te Den Oever, die in de jaren ’60 is afgebroken en toen is overgedragen aan het Zuiderzee museum te Enkhuizen, het middelpunt van het Oeverse leven. Daarvan getuigt nog een oude brief, die 72 inwoners gezamenlijk schreven aan de Staten van Holland en West Friesland in Den Haag. Dit was in het jaar 1779, toen ze voegen om een nieuw reglement voor de schippersbeurs (de “ligter”schippers). Alle namen staan eronder, waaronder ook Nan Pietersz. Klyn. Alle schippers en burgers van Den Oever schreven dat hun kapel twee eeuwen terug gesticht was en werd bestuurd door vier gekozen bergers, indertijd gepasseerd voor de Schout van Wieringen. De kapel werd gebruikt voor godsdienstoefeningen en tevens om de drie maanden voor school en tevens voor openbare bijeenkomsten. Op de brief is goedkeurend geantwoord op 7 november 1780 door de gecommitteerde Raden van Staten van West Friesland. (Uit: Wandelen over Wieringen)

03.009 Claes Pietersz. Klein, zoon van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit.

03.0010 Magteld Pieters Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit, gedoopt Oosterland 02-05-1723.

Huwde: Reijer Simonsz Vet.

Kinderen Vet – Kleijn:

 1. Cornelis Reijersz, geboren 24-12-1749, beroep landman, overleden 21-06-1824, akte 11, 74 jaar, Hippolytushoef. Weduwnaar van Pietertje Mulder. Overlijden aangegeven door Dirk Vet, 45 jaar, Hippolytushoef, landman en Reijer Vet, 38 jaar, Hippolytushoef, landman.
 2. Albert Reijersz, geboren 01-01-1755
 3. Simon Reijersz, geboren 20-04-1761
 4. Antje Reijersd, geboren  31-03-1776
Gezinsblad
Reijer Simonsz Vet
met:
Magteld Pieters Kleijn, ged. 02 mei 1723 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit
1) Cornelis Reijers Vet, geb. 24 dec 1749 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 01 okt 1775 te Wieringen ,NHol

met:
Pietertje Dirks Mulder (Doops Gezind)
2) Albert Reijersz Vet, geb. 01 jan 1755 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 03 jul 1814
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 30 mrt 1777 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 07 mei 1789 (Doops Gezind) met:
Geertje Cornelis Ruiter, geb. 27 sep 1763 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), dochter van Cornelis Pietersz Ruiter en Aaltje Willems Vet
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 20 apr 1783 te Wieringen ,NHol
3) Simon Reijers Vet, geb. 20 apr 1761 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 10 okt 1811, boer
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 28 mrt 1785 te Wieringen ,NHol

met:
Trijntje Ariens Baas
4) Antje Reijers Vet, ged. 31 mrt 1776 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Claas Nannesz Oomes, ged. 18 mrt 1742 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), lichterschipper, zoon van Nan Jacobsz Oomis en Grietje Aarjens

03.011 Nan Pietersz. Kleijn,  zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas Smit,  gedoopt 26-04-1727, overleden Westerland 29-03-1805.

Huwde: 17-03-1753 Oosterland met Maartje Reijers Jongman,  dochter van Reyer Jansz. Swart en Maartje Jans Swart, geboren Oosterland 17-08-1732.

Kinderen:

 1. Dieuwertje Nansd, geboren 07-06-1754, gedoopt 11-04-1802 (04.008)
 2. Jan Nansz, geboren 25-10-1758 (04.009)
 3. Maartje Nansd, geboren 1763 (04.010)
 4. Pieter Nansz, geboren 13-11-1764, gedoopt 14-02-1802 (04.011)
 5. Cornelis Nansz, geboren 23-04-1771 (04.012)
 6. Neeltje Nansd, (04.013)
Gezinsblad
Nan Pietersz Kleijn, ged. 26 apr 1727 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit
Gehuwd 17 mrt 1753 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Maartje Reijers Jongman, geb. ± 1732 (Doops Gezind), dochter van Reijer Simons Jongman en Antje Jans de Wit
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 11 mei 1752 te Wieringen ,NHol
1) Dieuwertje Nans Kleijn, geb. 07 jun 1754 te Wieringen ,NHol, ged. 11 apr 1802
2) Jan Nansz Kleijn, geb. 25 okt 1758 te Wieringen ,NHol, ged. 25 okt 1789 te Oosterland, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. 17 sep 1822 te Den Oever, Wieringen ,NHol, lichterschipper
Gehuwd 03 dec 1784 te Wieringen ,NHol met:
Trijntje Jans Kooij, ged. 14 okt 1764 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Jan Claasz Kooy en Maartje Jans Kaesenbrood
3) Pieter Nansz Kleijn, geb. 13 nov 1764 te Wieringen ,NHol, ged. 14 feb 1802 (gereformeerd)
4) Cornelis Nansz Kleijn, geb. 21 apr 1771 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 02 sep 1858 te Stroe, Wieringen ,NHol, schipper, zeeman
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 03 apr 1808 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) okt 1801 (Doops Gezind) met:
Dirkje Alberts de Wit, geb. 20 sep 1778 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 06 okt 1810 te Wieringen ,NHol, dochter van Albert Jansz de Wit off Schoenmaker en Gerbregt Volkers Ark
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 20 apr 1794 te Wieringen ,NHol

03.012 Maartje Pietersd. Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz. Klein en Dieuwen Klaas.

03.013 Jan Pietersz. Kleijn, zoon van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas, gedoopt 26-07-1732

Huwde 1: Maartje Reijers Dam, dochter van Reijer  Dam en Trijntje Jacobs Tijs, gedoopt 22-04-1731, overleden 17-12-1758.

Huwde 2:  Maartje Reijers Swart,

Kinderen Kleijn – Maartje Reijers Dam

 1. Maartje Jans, geboren 17-12-1758 Stroe, overleden 15-04-1812 

Kinderen Kleijn – Maartje Reijers Swart:

 1. Pieter Jansz, gedoopt 27-04-1766 aan den Oever (04.007)
 2. Maartje Jans, gedoopt 27-09-1767 (04.006)
 3. Dieuwer Jans, 12-02-1769 (04.006a)
Gezinsblad
Jan Pietersz Kleijn, ged. 26 jul 1732 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit
met:
Maartje Reijers Dam, ged. 22 apr 1731 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. voor 17 dec 1758, dochter van Reijer Pietersz Dam en Trijntje Jacobs Tijs
1) Maartje Jans Kleijn, ged. 17 dec 1758 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 15 apr 1812 te Wieringen ,NHol
Gezinsblad
Jan Pietersz Kleijn
met:
Maartje Reijers Swart, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 17 jul 1729 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Reijer Jansz Swart en Maartje Jans Swart
1) Pieter Jansz Kleijn, ged. 27 apr 1766 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
2) Maartje Jans Kleijn, ged. 27 sep 1767 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Dieuwer Jans Kleijn, ged. 12 feb 1769 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gezinsblad
Reijer Pietersz Dam
met:
Trijntje Jacobs Tijs
1) Reijnouw Reijers Dam, ged. 14 mrt 1723 te Stroe, Wieringen ,NHol
Gehuwd (kerk) 25 jan 1761 (gereformeerd) met:
Jacob Arnoldusz van der Meer à Stuling, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 30 aug 1722 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 13 feb 1799 te Wieringen ,NHol, zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling en Geertje Cornelis Klein
2) Maartje Reijers Dam, ged. 22 apr 1731 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. voor 17 dec 1758
met:
Jan Pietersz Kleijn, ged. 26 jul 1732 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Pieter Kornelisz Kleijn en Dieuwer Claas Smit

03.014 Jannetje Pietersd. Kleijn, dochter van Pieter Kornelisz. Kleijn en Dieuwen Klaas.

03.015 Cornelis Albertsz. Kleijn, zoon van Albert Cornelisz. Kleijn en Antje Alberts Kinne.

03.016 Simon Albertsz Kleijn, zoon van Albert Cornelisz. Kleijn en Antje Alberts Kinne, geboren 1735, overleden  11-02-1771.

Huwde: 10-02-1765 Maartje Jans de Wit, dochter van Jan Jansz de Wit en Jannetje Pieters Wagemaker, geboren 04-03-1739, overleden 23-03-1812.

Maartje trouwt na het overlijden van Simon Albertsz Kleijn op 15-11-1778  voor de kerk met Jacob Zeegers Kuut,  zoon van Zeger Albertsz Kuut en Dieuwertje Jacobs Nannes,  geboren 04-11-1745, overleden  04-12-1811.

Kinderen:

 1. Antje Simonsd, geboren 14-01-1767, overleden 09-04-1814 (04.014)
 2. Albert Simonsz., geboren 06-05-1769 (04.015)
 3. Simon Simonsz., geboren 20-03-1771 (04.016)
Gezinsblad
Simon Alberts Klein, geb. ± 1735 (Doops Gezind), ovl. 11 feb 1771 te Wieringen ,NHol, zoon van Albert Cornelisz Klein en Antje Alberts Kinne
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 29 mei 1757 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 10 feb 1765 (Doops Gezind) met:
Maartje Jans de Wit, geb. 04 mrt 1739 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 23 mrt 1812 te Wieringen ,NHol 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan Jansz de Wit en Jannetje Pieters Wagemaker
De geboortedatum klopt niet met de sterfdatum van haar moeder.

Gebeurtenis: belijdenis gedaan 22 mrt 1761 te Wieringen ,NHol
1) Antje Simons Klein, geb. 14 jan 1767 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 09 apr 1814 te Wieringen ,NHol
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 16 apr 1786 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 10 mei 1795 (Doops Gezind) met:
Frans Pietersz Kuut, geb. 13 jan 1761 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 16 mei 1810 te Wieringen ,NHol, zoon van Pieter Albertsz Kuut en Tettje Frans met Sinne
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 27 mrt 1785 te Wieringen ,NHol
2) Albert Simonsz Klein, geb. 06 mei 1769 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 26 mrt 1837 te Wieringen ,NHol, landman
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 12 apr 1789 te Wieringen ,NHol

Gehuwd 08 mei 1796 te Wieringen ,NHol met:
Jannetje Dirks Lont, geb. 19 feb 1773 te Wieringen ,NHol (Doops Gezind), ovl. 23 mrt 1851 te Wieringen ,NHol, dochter van Dirk Jansz Lont en Trijntje Sijmens
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 08 apr 1792 te Wieringen ,NHol
3) Simon Simonsz Klein, geb. 20 mrt 1771 te Wieringen ,NHol, ovl. 20 feb 1836 te Wieringen ,NHol, boer
Gebeurtenis: belijdenis gedaan 20 apr 1794 te Wieringen ,NHol

Gehuwd (kerk) 08 mei 1796 (Doops Gezind) met:
Maartje Cornelis Kinne, geb. 13 jan 1773 te Wieringen ,NHol, dochter van Cornelis Alberts Kinne en Bregje Frans met Sinne

03.017 Trijntje Jansd. Kleijn

03.018  Aaltje Pietersd. Kleijn, dochter van Pieter Kleijn en Gerbrig Cornelisd Lont (Bont), geboren 09-02-1766 aan den Oever, overleden 19-07-1836, 70 jaar aan den Oever.

Huwde: Aris Mulder (Mutter), overleden voor 1836.

Huwde: Jan Germensz Staaltjes.

Gezinsblad
Jan Germensz Staaltjes
met:
Aaltje Pieters Klein
1) Germen Jansz Staaltjes, ged. 07 sep 1721 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Maertje Claes Mostert, ged. 17 okt 1734 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Claes Cornelisz Mostert en Maartje Sijmons
2) Trijntje Jans Germens, ged. 24 jan 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. na 1752
Gehuwd (kerk) 21 feb 1745 (Nederduits Gereformeerd) met:
Aarjen Cornelisz Stadig, ged. 02 feb 1716 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), zoon van Cornelis Pietersz Staat en Neeltje Luytjens
3) Pieter Jansz Klein, ged. 27 sep 1733 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd 27 jan 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol met:
Gerbrig Cornelis Bont, ged. 12 mei 1737 te Stroe, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Cornelis Maertensz Bont en Aaltje Claas Koster
Gezinsblad
Cornelis Pietersz Staat
met:
Neeltje Luytjens, ged. 25 okt 1682 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol
1) Aarjen Cornelisz Stadig, ged. 02 feb 1716 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd (kerk) 21 feb 1745 (Nederduits Gereformeerd) met:
Trijntje Jans Germens, ged. 24 jan 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), ovl. na 1752, dochter van Jan Germensz Staaltjes en Aaltje Pieters Klein

03.019 Trijntje Pietersd Klein, dochter van Pieter Jansz Kleijn en Gerbrig Cornelisd Bont.

03.020 Cornelis Kleijn, zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerbrig Cornelisd Bont, geboren 04-04-1773 aan den Oever, beroep zeeman.

Huwde 25-01-1800 met Geertje Aris van Groningen, dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts, gedoopt Oosterland 20-11-1774. Haar vader is waarschijnlijk als baljuw naar Wieringen gekomen.

Kinderen:

 1. Gebrig, geboren  Den Oever 18-12-1800 (04.017)
 2. Pieter, geboren Den Oever 01-05- 1804 (04.018)
 3. Aris, geboren 23-05-1807
 4. Jan, geboren  14-08-1811 (04.019)
 5. Aris, geboren 11-01-1817 (04.020)
Gezinsblad
Cornelis Pietersz Klein, ged. 04 apr 1773 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), schipper, zeeman, zoon van Pieter Jansz Klein en Gerbrig Cornelis Bont
Gehuwd 25 jan 1800 te Wieringen ,NHol met:
Geertje Aris van Groningen, ged. 20 nov 1774 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Aris Pietersz van Groningen en Maartje Pieters Robberts
1) Gerbrig Klein, geb. 18 dec 1800 te Den Oever, Wieringen ,NHol, ovl. 11 jul 1883 te Den Oever, Wieringen ,NHol
met:
N.N.
2) Pieter Klein, geb. 01 mei 1804 te Wieringen ,NHol, ged. 06 mei 1804 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), schipper
Gehuwd 09 feb 1837 te Wieringen ,NHol met:
Geertje de Jong, geb. 15 nov 1816 te Oosterland, Wieringen ,NHol, dochter van Nan Jansz de Jong en Grietje Nans Scheltus
3) Aris Klein, geb. 23 mei 1807 te Wieringen ,NHol, ged. 24 mei 1807 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
4) Jan Klein, geb. 14 aug 1811 te Wieringen ,NHol, ged. 08 sep 1811 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd)
Gehuwd 19 jan 1834 te Wieringen ,NHol met:
Antje Nans de Jong, geb. 21 mei 1806 te Oosterland, Wieringen ,NHol, ged. 25 mei 1806 te Oosterland, Wieringen ,NHol (Nederduits Gereformeerd), dochter van Nan Jansz de Jong en Aaltje Nans Mosterd
5) Aris Klein, geb. 11 jan 1817 te Wieringen ,NHol, ged. 24 mei 1817 te Den Oever, Wieringen ,NHol (Ned.Herv.)

03.021 Jan Pietersz Kleijn, zoon van Pieter Jansz Kleijn en Gerborg Cornelisd Bont.

03.022 Simon Kleijn, zoon van Albert Kleijn en Everts.

Huwde: Pietertje Everts.

Kinderen:

 1. Simon, geboren 02-03-1760 (04.021)

03.023 Trijntje Jans Kleijn, dochter van Jan Kleijn, geboren aan den Oever,

Huwde: 30-11-1760 met Pieter Jacobz. Kaan, geboren aan den Oever.

Pieter Jacobz Kaan huwde eerder op 09-05-1756 met Neeltje Reijersd.

Gezinsblad
Doede Claesz, alias: Doede Claesz Timmerman, geb. te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol, ged. 23 okt 1715 te West Wieringen ,NHol (gereformeerd)
met:
Antje Jacobs Roos, geb. te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol
1) Claasje Doedes Timmerman, ged. 08 apr 1753 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
Gehuwd 10 jan 1784 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Cornelis Pietersz Kaan, alias: Cornelis Pietersz Cleijn, ged. 18 sep 1763 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 04 sep 1817 te Zaandam ,NHol, aan boord van het schip “De Jonge Jan”, lichterschipper, lootsman, zoon van Pieter Jacobsz Kaan en Trijntje Jans Cleijn

03.024 Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn, zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling en Geertje Cornelis Klein, gedoopt 16-01-1718.

Huwde: 04-03-1742 Maartje Cornelis Kok,

Of de nazaten van Cornelis de naam Cleijn aanhouden is nog het uitzoeken waard.

Gezinsblad Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn
Cornelis Arnoldusz van der Meer à Cleijn, ged. 16 jan 1718 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), zoon van Arnoldus Jacobsz van der Meer à Stuling en Geertje Cornelis Klein
Gehuwd (kerk) 04 mrt 1742 (gereformeerd) met:
Maartje Cornelis Kok
1) Arnoldus Cornelisz van der Meer, ged. 29 jul 1742 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
2) Pieter Cornelisz Cleijn, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 14 aug 1744 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
3) Jacob Cornelisz van der Meer, ged. 21 nov 1745 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
4) Geertje Cornelis Cleijn, ged. 20 aug 1747 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
5) Cornelis Cornelisz Cleijn, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 08 feb 1750 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
6) Geertje Cornelis Cleijn, ged. 01 jan 1752 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)
7) Trijntje Cornelis van der Meer, ged. 30 sep 1753 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd)

03.025 Jan Sijmons Klein,  zoon van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan, geboren 00-10-1783

03.026 Pietertje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan, gedoopt 28-11-1784, overleden 03-01-1847

03.027 Maartje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan, gedoopt 23-07-1786, overleden  14-02-1840

03.028 Grietje Sijmons Klein, dochter van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan, gedoopt 10-02-1788,  overleden 22-09-1788

03.029 Simon Sijmons Klein,  zoon van Sijmon Sijmonsz Klein en Maartje Jans Kaan, geboren 29-04-1789

Gezinsblad ??
Pieter Jacobsz Kaan, alias: Pieter Jacobsz Klein, geb. te Den Oever, Wieringen ,NHol, ged. 16 mei 1723 te Den Oever, Wieringen ,NHol, ovl. 1781, zoon van Jacob Reijersz Caen en Maartje Pieters Klein
Gehuwd (kerk) 09 mei 1756 met:
Neeltje Reijersd, ovl. voor 1760
Gezinsblad
Pieter Jacobsz KaanPieter Jacobsz Klein
Gehuwd (kerk) 30 nov 1760 (gereformeerd) met:
Trijntje Jans Cleijn, geb. ± 1730, dochter van Jan Cornelisz Cleijn en N.N.
1) Cornelis Pietersz Kaan, alias: Cornelis Pietersz Cleijn, ged. 18 sep 1763 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 04 sep 1817 te Zaandam ,NHol, aan boord van het schip “De Jonge Jan”, lichterschipper, lootsman
Gehuwd 10 jan 1784 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Claasje Doedes Timmerman, ged. 08 apr 1753 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), dochter van Doede Claesz en Antje Jacobs Roos
2) Jan Pietersz Kaan, alias: Jan Pietersz Cleijn, ged. 12 aug 1770 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 10 apr 1837 te Den Oever, Wieringen ,NHol, woonplaats(en): Medemblik (NHol), Amsterdam (NHol)
Gehuwd 21 apr 1793 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Trijntje Frans Klaver, ged. 07 jul 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 06 jun 1800 te Wieringen ,NHol, dochter van Frans Evertsz Klaver en Maertje Jans
Gezinsblad
Jan Pietersz Kaan, alias: Jan Pietersz Cleijn, ged. 12 aug 1770 te Oosterland, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 10 apr 1837 te Den Oever, Wieringen ,NHol, woonplaats(en): Medemblik (NHol), Amsterdam (NHol), zoon van Pieter Jacobsz Kaan en Trijntje Jans Cleijn
Gehuwd 21 apr 1793 te Oosterland, Wieringen ,NHol met:
Trijntje Frans Klaver, ged. 07 jul 1765 te Den Oever, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 06 jun 1800 te Wieringen ,NHol, dochter van Frans Evertsz Klaver en Maertje Jans
Gezinsblad
Jan Pietersz KaanJan Pietersz Cleijn
Gehuwd 09 mei 1801 te Wieringen ,NHol met:
Dieuwertje Jacobs Smit, ged. 05 jul 1780 te Hippolytushoef, Wieringen ,NHol (gereformeerd), ovl. 29 aug 1810 te Amsterdam ,NHol, dochter van Jacob Klaasz Smit en Maartje Wabbes

Naar generatie 4